رای ایتالیا کمک چندانی به طلا نخواهد کرد / دلار در رادار