طلا همچنان پتانسیل عبور از بالاترین قیمت تمام دورانش را دارد