شاخص یاب

سودان

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
پول 17.96 2018-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.5 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 117 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1959 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4467 USD 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 12.7 % 2017-12
جمعیت 40.53 میلیون 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 63.9 % 2018-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 1258 نقاط شاخص 2018-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 1326 نقاط شاخص 2017-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 13.4 % 2018-03
عرضه پول M1 164501 SDG - میلیون 2018-07
عرضه پول M2 302601 SDG - میلیون 2018-07
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -217566 هزار تومان 2018-06
صادرات 232370 هزار تومان 2018-06
واردات 449935 هزار تومان 2018-06
حساب جاری -1010 USD - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.4 % 2017-12
گردش سرمایه 628 USD - میلیون 2018-06
تولید نفت خام 95 BBL/D/1K 2018-05
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 209 USD - میلیون 2018-06
شاخص تروریسم 6.45 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.5 % 2017-12
بودجه دولت -2.4 % of GDP 2017-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 3721 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 2970 KBps 2017-03
آدرس های IP 497080 IP 2017-03
شاخص فساد مالی 16 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 175 2017-12
آسانی کسب و کار 170 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 35 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 17 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 3.33 mm 2015-12
درجه حرارت 21.83 celsius 2015-12