شاخص یاب

سریلانکا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 182.00 183 184 184 185 186
بازار سهام 5951.56 6027 5992 5957 5923 5854