سریلانکا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.40 5.3 3.3 5.5 3 5.2
نرخ بیکاری 4.00 5 4 4.5 4 4.6
نرخ تورم 3.80 6.7 3.9 6.9 5.8 6
نرخ بهره 7.25 7.25 7.25 7.25 7.5 8
موازنه تجاری -871.00 -898 -808 -839 -854 -854
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.60 74 74 74 72 69
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 157.90
157 158 159 160 164
بازار سهام 6471.09
6350 6253 6157 6063 5701
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.40
5.3 3.3 5.5 3 5.2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.20
4 4.3 4.7 5.1 5.2
تولید ناخالص داخلی 81.32
82.35 82.07 81.8 75.9 72.3
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2623541.00
2226577 2404669 2746847 2264875 3048616
تولید ناخالص ملی 12928685.00
11736341 11753601 13536333 12093034 15023435
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3502123.90
3328507 3333402 3522530 3429668 3909515
تولید ناخالص داخلی سرانه 3759.20
3841 4119 3880 4234 4346
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11417.30
11665 11725 11785 12859 13200
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 178263.00
150739 162905 186641 161592 207146
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 169399.00
162400 168300 177361 181411 196846
تولید ناخالص داخلی از ساخت 346170.00
308985 391438 362440 448542 402258
تولید ناخالص داخلی از معادن 63989.00
57361 53613 66996 61805 74357
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 124181.00
103941 110585 130018 101243 144301
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1405315.00
1239692 1390617 1471365 1373845 1633009
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 303746.00
196576 281087 318022 231287 352960
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 23837.00
23979 25351 24957 23808 27699
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 4.00
5 4 4.5 4 4.6
افراد شاغل 8299911.00
8237243 8230536 8257124 8261081 8251615
افراد بیکار 342210.00
345526 343143 341808 341441 339608
نرخ مشارکت نیروی کار 54.10
54.16 54.02 54.04 54.09 54.08
جمعیت 21.44
21.47 21.53 21.59 21.62 22.02
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 60700.00
61700 61700 61700 61700 62500
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 24500.00
25500 25500 25500 25500 26000
نرخ بیکاری جوانان 17.40
18.42 18.38 18.14 18.12 18.21
نرخ اشتغال 96.00
96.02 96.05 96.08 96.09 96.15
هزینه زندگی خانواده 42700.00
42700 42700 42700 43700 43700
هزینه زندگی انفرادی 25100.00
25100 25100 25100 25100 25100
حداقل دستمزد 10000.00
10000 10000 10000 10000 10000
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 3.80
6.7 3.9 6.9 5.8 6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 121.50
126 124 131 128 147
قیمت مصرف کننده اصلی 124.80
128 129 129 130 138
اندازه اصل تورم 3.40
3.92 4.25 4.41 4.49 3.52
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 142.70
143 143 143 143 143
قیمت تولید 131.60
143 146 153 155 205
قیمت صادرات 142.65
134 135 133 134 134
قیمت واردات 129.80
123 123 122 122 117
نرخ تورم (ماهانه) 0.10
0.74 0.34 0.48 0.43 0.44
تغییر قیمت تولید کننده 9.10
12.07 15.03 16.73 16.89 15.72
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100.40
102 102 105 105 118
تورم مواد غذایی 5.10
4.81 6.03 6.53 6.47 6.34
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 7.25
7.25 7.25 7.25 7.5 8
نرخ بهره بین بانکی 10.01
10.05 10.05 10.05 10.3 10.8
عرضه پول M0 598054.00
572492 565787 577212 561502 565445
عرضه پول M1 841180.00
750120 764882 784250 763059 755631
عرضه پول M2 5995490.00
5759480 5678368 5539740 5382469 5493451
ذخایر ارزی 1141673.10
1142380 1143847 1143496 1143456 1143464
ترازنامه بانک 7596346.00
7476552 7448209 7425982 7408550 7349563
نرخ بهره سپرده 7.10
6.36 6.78 7.2 7.57 7.86
نسبت ذخیره نقدی 7.50
7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
ترازنامه بانک مرکزی 1601147.00
1605563 1618862 1615143 1612858 1617453
نرخ وام 8.50
8.75 8.75 8.75 9 9.5
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری -871.00
-898 -808 -839 -854 -854
صادرات 1108.00
960 949 942 960 955
واردات 1979.00
1858 1757 1769 1813 1809
حساب جاری -1104.00
-883 -491 -708 -535 -601
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.60
-2.2 -2.2 -2.2 -3.2 -3.5
بدهی خارجی 51909.32
53113 53829 54452 55081 62069
رابطه مبادله 109.90
109 110 110 110 115
ورود توریست 180429.00
125000 154000 232000 177900 244000
ذخایر طلا 22.20
22.21 22.2 22.21 22.22 22.21
شاخص تروریسم 2.91
3.19 3.13 3.07 3.19 5.04
درآمد گردشگری 432.80
430 426 435 429 431
حواله 579.53
544 544 710 544 748
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 964.00
194 194 194 194 194
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.60
74 74 74 72 69
بودجه دولت -5.50
-4.6 -6.26 -4.6 -6.05 -3.5
ارزش بودجه دولت -733494.00
-743502 -747322 -760061 -762335 -821223
هزینه های دولت 1130674.00
1035409 1036931 1095764 1066877 1216145
هزینه های مالی 2573056.00
2496879 2548833 2600787 2650922 3220147
بدهی های دولت 10313045.00
10943858 11099052 11315342 11506825 12961730
درآمدهای دولت 1839562.00
1753377 1801511 1849644 1888587 2398924
مخارج نظامی 1842.50
1998 1992 1986 1968 1731
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
تولید صنعتی 10.30
7.06 6.4 5.93 5.66 5.28
استفاده از ظرفیت 78.00
75.38 75.62 75.87 76.65 79.27
تغییرات موجودی انبار 1217425.70
624743 750413 876084 778685 252508
ثبت خودرو 2439.00
3124 3124 3124 3124 3124
سرعت اینترنت 8527.30
11561 11851 12058 12192 10837
آدرس های IP 85420.00
90877 92491 91787 92258 92257
شاخص PMI خدمات 53.20
57.36 56.1 56.37 56.39 56.62
اطمینان کسب و کار 97.00
90 90 90 90 90
شاخص فساد مالی 38.00
38 38 38 38 38
رتبه فساد مالی 91.00
91 91 91 91 91
شاخص رقابتی 4.08
4.13 4.13 4.13 4.13 4.13
رتبه رقابتی 85.00
78 78 78 78 78
آسانی کسب و کار 111.00
111 111 111 111 111
شاخص PMI تولید 45.50
58.96 57.07 56.41 56.19 56.08
تولید صنعتی 0.10
3.52 2.56 2.25 2.74 2.43
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
هزینه های مصرف کننده 8262817.00
8163864 8175870 8639746 8411982 9588908
پس انداز های شخصی 23.80
22.6 23 23.39 23.46 23.8
اعتبار بخش خصوصی 4901731.60
5094995 5237612 5379894 5521482 7022755
نرخ وام بانکی 11.55
11.53 11.47 8.8 11.5 9.5
مسکن سازی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
شاخص مسکن 778.40
780 785 792 798 812
جواز ساختمان 2722.00
2722 2722 2722 2722 2722
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 28.00
28 28 28 28 28
نرخ مالیات درآمد شخصی 16.00
16 16 16 16 16
نرخ مالیات بر فروش 15.00
15 15 15 14 15
نرخ تامین اجتماعی 20.00
20 20 20 20 20
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.00
12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.00
8 8 8 8 8
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بارش 216.65
118 91.95 265 95.42 146
درجه حرارت 26.51
28.13 27.48 26.01 26.46 27.61