اسلوونی

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 2017-09
نرخ بیکاری 8.7 2017-11
نرخ تورم 1.5 2018-01
نرخ بهره 0 2018-01
موازنه تجاری -17.08 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 78.5 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.24 2018-02
بازار سهام 816 امتیاز 2018-02
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.26 % 2018-02
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 % 2017-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.5 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 43.99 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 10049 EUR - میلیون 2017-09
تولید ناخالص ملی 20725 EUR - میلیون 2015-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1776 EUR - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 24357 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 29803 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 167 EUR - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 464 EUR - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1896 EUR - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1493 EUR - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 2080 EUR - میلیون 2017-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 8.7 % 2017-11
افراد شاغل 856201 2017-12
افراد بیکار 87919 2018-01
نرخ بیکاری بلند مدت 3 % 2017-09
نرخ بیکاری جوانان 12.5 % 2017-12
هزینه های کار 110 نقاط شاخص 2017-09
پست های خالی شغلی 13199 2018-01
دستمزد 1723 EUR / ماه 2017-12
حداقل دستمزد 843 EUR / ماه 2018-06
رشد دستمزد 4.2 % 2017-12
دستمزد در تولید 1738 EUR / ماه 2017-12
جمعیت 2.07 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 63.5 2017-12
سن بازنشستگی مردان 65 2017-12
تغییر اشتغال 0.6 % 2017-09
نرخ اشتغال 70.4 % 2017-09
استخدام تمام وقت 859 هزار 2017-09
نرخ مشارکت نیروی کار 59.2 % 2017-09
قسمت مدت زمان اشتغال 99.3 هزار 2017-09
بهره وری 116 نقاط شاخص 2017-09
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.5 % 2018-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 نقاط شاخص 2018-01
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102 نقاط شاخص 2018-01
قیمت مصرف کننده اصلی 101 نقاط شاخص 2018-01
اندازه اصل تورم 1.26 % 2017-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 101 نقاط شاخص 2016-12
قیمت تولید 106 نقاط شاخص 2017-12
CPI مسکن آب و برق 104 نقاط شاخص 2018-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98.57 نقاط شاخص 2018-01
تورم مواد غذایی 2.9 % 2018-01
نرخ تورم (ماهانه) -0.8 % 2018-01
تغییر قیمت تولید کننده 2.2 % 2017-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2018-01
نرخ بهره بین بانکی -0.33 % 2018-01
عرضه پول M0 5013 EUR - میلیون 2017-12
عرضه پول M1 17952 EUR - میلیون 2017-12
عرضه پول M2 24578 EUR - میلیون 2017-12
عرضه پول M3 24502 EUR - میلیون 2017-12
ترازنامه بانک 40428 EUR 2017-12
ذخایر ارزی 284 EUR - میلیون 2018-01
ترازنامه بانک مرکزی 14882 EUR 2017-12
وام به بخش خصوصی 9311 EUR - میلیون 2017-12
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 133 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -17.08 EUR - میلیون 2017-12
صادرات 2201 EUR - میلیون 2017-12
واردات 2218 EUR - میلیون 2017-12
حساب جاری 152 EUR - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.8 % 2016-12
بدهی خارجی 43468 EUR - میلیون 2017-12
رابطه مبادله 99 نقاط شاخص 2012-12
گردش سرمایه -142 EUR - میلیون 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 80.8 EUR - میلیون 2017-11
ورود توریست 239674 2017-11
ذخایر طلا 3.17 تن 2017-12
تولید نفت خام 0.01 BBL/D/1K 2017-09
شاخص تروریسم 0 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 78.5 % 2016-12
بودجه دولت -0.8 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -173 EUR - میلیون 2017-12
هزینه های دولت 1854 EUR - میلیون 2017-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 45.5 % 2016-12
درآمدهای دولت 1404 EUR - میلیون 2017-11
بدهی های دولت 30080 EUR - میلیون 2017-09
هزینه های مالی 1588 EUR - میلیون 2017-11
درخواست پناهندگی 150 افراد 2017-12
ارزیابی اعتبار 61.14
مخارج نظامی 405 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 14 نقاط شاخص 2018-01
تولید صنعتی 12.2 % 2017-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.7 % 2017-12
تولید صنعتی 13.3 % 2017-12
استفاده از ظرفیت 85 % 2018-03
ثبت خودرو 4113 2017-12
سرعت اینترنت 13656 KBps 2017-03
آدرس های IP 869230 IP 2017-03
تغییرات موجودی انبار 1 EUR - میلیون 2017-09
شاخص رقابتی 4.48 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 48 2018-12
شاخص فساد مالی 61 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 31 2016-12
آسانی کسب و کار 37 2017-12
تولید الکتریسیته 1324 گیگاوات ساعت 2017-11
استخراج معدن -3.1 % 2017-12
تولید فولاد 46.68 هزار تن 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 2 نقاط شاخص 2018-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.3 % 2017-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.7 % 2017-12
هزینه های مصرف کننده 5245 EUR - میلیون 2017-09
پس انداز های شخصی 10.37 % 2017-09
تسهیلات اعتباری خریدار 2411 EUR - میلیون 2017-12
نرخ وام بانکی 2.38 % 2017-12
قیمت گازوئیل 1.57 USD / لیتر 2018-01
بدهی خانوار به درآمد 44.59 % 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 21.2 % 2017-11
شاخص مسکن 112 نقاط شاخص 2017-09
جواز ساختمان 320 2017-12
نرخ مالکیت مسکن 75.1 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 19 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 50 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 22 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 38.2 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.1 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 22.1 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 2.54 mm 2015-12
درجه حرارت 1.91 celsius 2015-12