شاخص یاب

اسلوونی

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2018-06
نرخ بیکاری 8 2018-08
نرخ تورم 2.2 2018-10
نرخ بهره 0 2018-10
موازنه تجاری 17.9 2018-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.6 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.12 2018-11
بازار سهام 818 امتیاز 2018-11
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.12 % 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.8 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 48.77 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 10378 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص ملی 43278 EUR - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1963 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 25662 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 31401 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 200 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 478 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2166 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1484 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 2079 EUR - میلیون 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 8 % 2018-08
افراد شاغل 872448 2018-08
افراد بیکار 73781 2018-09
نرخ بیکاری بلند مدت 2.3 % 2018-06
نرخ بیکاری جوانان 8.5 % 2018-09
هزینه های کار 112 نقاط شاخص 2018-06
پست های خالی شغلی 14476 2018-09
دستمزد 1670 EUR / ماه 2018-08
حداقل دستمزد 843 EUR / ماه 2018-12
رشد دستمزد 3.46 % 2018-08
دستمزد در تولید 1650 EUR / ماه 2018-08
جمعیت 2.07 میلیون 2018-12
سن بازنشستگی زنان 59.67 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
تغییر اشتغال 0.7 % 2018-06
نرخ اشتغال 71.1 % 2018-06
استخدام تمام وقت 863 هزار 2018-06
نرخ مشارکت نیروی کار 59.1 % 2018-06
قسمت مدت زمان اشتغال 100 هزار 2018-06
بهره وری 111 نقاط شاخص 2018-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.2 % 2018-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 نقاط شاخص 2018-10
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103 نقاط شاخص 2018-10
قیمت مصرف کننده اصلی 103 نقاط شاخص 2018-10
اندازه اصل تورم 1.21 % 2018-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 102 نقاط شاخص 2017-12
قیمت تولید 103 نقاط شاخص 2018-09
CPI مسکن آب و برق 108 نقاط شاخص 2018-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.31 نقاط شاخص 2018-10
تورم مواد غذایی 2.7 % 2018-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 % 2018-10
تغییر قیمت تولید کننده 2.2 % 2018-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2018-10
نرخ بهره بین بانکی -0.32 % 2018-10
عرضه پول M0 5138 EUR - میلیون 2018-09
عرضه پول M1 19465 EUR - میلیون 2018-09
عرضه پول M2 25772 EUR - میلیون 2018-09
عرضه پول M3 25757 EUR - میلیون 2018-09
ترازنامه بانک 40488 EUR 2018-09
ذخایر ارزی 339 EUR - میلیون 2018-10
ترازنامه بانک مرکزی 15465 EUR 2018-09
وام به بخش خصوصی 9322 EUR - میلیون 2018-09
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 124 % 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 17.9 EUR - میلیون 2018-09
صادرات 2582 EUR - میلیون 2018-09
واردات 2564 EUR - میلیون 2018-09
حساب جاری 341 EUR - میلیون 2018-08
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.4 % 2017-12
بدهی خارجی 42618 EUR - میلیون 2018-09
گردش سرمایه 8.9 EUR - میلیون 2018-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 294 EUR - میلیون 2018-07
ورود توریست 585659 2018-09
ذخایر طلا 3.2 تن 2018-09
تولید نفت خام 0.01 BBL/D/1K 2018-07
شاخص تروریسم 0 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.6 % 2017-12
بودجه دولت 0 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 50 EUR - میلیون 2018-09
هزینه های دولت 1902 EUR - میلیون 2018-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 43.1 % 2017-12
درآمدهای دولت 1463 EUR - میلیون 2018-09
بدهی های دولت 29369 EUR - میلیون 2018-06
هزینه های مالی 1379 EUR - میلیون 2018-09
درخواست پناهندگی 370 افراد 2018-08
ارزیابی اعتبار 61.14
مخارج نظامی 463 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 10 Percentage Points 2018-10
تولید صنعتی 0.5 % 2018-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.1 % 2018-09
تولید صنعتی 0.5 % 2018-09
استفاده از ظرفیت 85.6 % 2018-12
ثبت خودرو 5784 2018-08
سرعت اینترنت 13656 KBps 2017-03
آدرس های IP 869230 IP 2017-03
تغییرات موجودی انبار 0.6 EUR - میلیون 2018-06
شاخص رقابتی 69.62 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 35 2018-12
شاخص فساد مالی 61 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 34 2017-12
آسانی کسب و کار 40 2018-12
تولید الکتریسیته 1309 گیگاوات ساعت 2018-09
استخراج معدن 6.6 % 2018-09
تولید فولاد 58.5 هزار تن 2018-09
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -7 نقاط شاخص 2018-10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.8 % 2018-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.2 % 2018-09
هزینه های مصرف کننده 5221 EUR - میلیون 2018-06
پس انداز های شخصی 17.36 % 2018-06
تسهیلات اعتباری خریدار 2626 EUR - میلیون 2018-09
نرخ وام بانکی 2.36 % 2018-09
قیمت گازوئیل 1.54 USD / لیتر 2018-10
بدهی خانوار به درآمد 45.04 % 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 26.3 % 2018-07
شاخص مسکن 126 نقاط شاخص 2018-06
جواز ساختمان 244 2018-09
نرخ مالکیت مسکن 75.6 % 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 19 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 50 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 22 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 38.2 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.1 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 22.1 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 2.54 mm 2015-12
درجه حرارت 1.91 celsius 2015-12