شاخص یاب

اسلوونی

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2018-03
نرخ بیکاری 8.1 2018-05
نرخ تورم 2.1 2018-06
نرخ بهره 0 2018-06
موازنه تجاری -13.67 2018-05
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.6 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.17 2018-07
بازار سهام 886 امتیاز 2018-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.93 % 2018-07
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.6 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 48.77 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 10326 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص ملی 43278 EUR - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1946 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 25662 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 31401 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 132 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 418 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1917 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1501 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1694 EUR - میلیون 2018-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 8.1 % 2018-05
افراد شاغل 872266 2018-05
افراد بیکار 74988 2018-06
نرخ بیکاری بلند مدت 2.6 % 2018-03
نرخ بیکاری جوانان 10.1 % 2018-03
هزینه های کار 111 نقاط شاخص 2018-03
پست های خالی شغلی 13452 2018-06
دستمزد 1663 EUR / ماه 2018-05
حداقل دستمزد 843 EUR / ماه 2018-06
رشد دستمزد 3.07 % 2018-05
دستمزد در تولید 1625 EUR / ماه 2018-05
جمعیت 2.07 میلیون 2018-12
سن بازنشستگی زنان 59.67 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
تغییر اشتغال 0.7 % 2018-03
نرخ اشتغال 69.7 % 2018-03
استخدام تمام وقت 845 هزار 2018-03
نرخ مشارکت نیروی کار 58.3 % 2018-03
قسمت مدت زمان اشتغال 99.3 هزار 2018-03
بهره وری 102 نقاط شاخص 2018-03
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.1 % 2018-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 نقاط شاخص 2018-06
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104 نقاط شاخص 2018-06
قیمت مصرف کننده اصلی 104 نقاط شاخص 2018-06
اندازه اصل تورم 1.39 % 2018-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 102 نقاط شاخص 2017-12
قیمت تولید 103 نقاط شاخص 2018-06
CPI مسکن آب و برق 105 نقاط شاخص 2018-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100 نقاط شاخص 2018-06
تورم مواد غذایی 3.3 % 2018-06
نرخ تورم (ماهانه) 0 % 2018-06
تغییر قیمت تولید کننده 2.4 % 2018-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2018-06
نرخ بهره بین بانکی -0.32 % 2018-06
عرضه پول M0 5018 EUR - میلیون 2018-05
عرضه پول M1 18953 EUR - میلیون 2018-05
عرضه پول M2 25457 EUR - میلیون 2018-05
عرضه پول M3 25372 EUR - میلیون 2018-05
ترازنامه بانک 40168 EUR 2018-03
ذخایر ارزی 270 EUR - میلیون 2018-06
ترازنامه بانک مرکزی 14831 EUR 2018-03
وام به بخش خصوصی 9281 EUR - میلیون 2018-03
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 133 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -13.67 EUR - میلیون 2018-05
صادرات 2646 EUR - میلیون 2018-05
واردات 2659 EUR - میلیون 2018-05
حساب جاری 248 EUR - میلیون 2018-05
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.4 % 2017-12
بدهی خارجی 43094 EUR - میلیون 2018-06
گردش سرمایه 491 EUR - میلیون 2018-05
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -41.2 EUR - میلیون 2018-05
ورود توریست 469183 2018-05
ذخایر طلا 3.2 تن 2018-06
تولید نفت خام 0.01 BBL/D/1K 2018-03
شاخص تروریسم 0 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.6 % 2017-12
بودجه دولت 0 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 37 EUR - میلیون 2018-05
هزینه های دولت 1847 EUR - میلیون 2018-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 43.1 % 2017-12
درآمدهای دولت 1417 EUR - میلیون 2018-05
بدهی های دولت 30139 EUR - میلیون 2018-03
هزینه های مالی 1380 EUR - میلیون 2018-05
درخواست پناهندگی 125 افراد 2018-03
ارزیابی اعتبار 61.14
مخارج نظامی 463 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 8 Percentage Points 2018-06
تولید صنعتی 6 % 2018-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.7 % 2018-05
تولید صنعتی 6.5 % 2018-05
استفاده از ظرفیت 86 % 2018-06
ثبت خودرو 7554 2018-05
سرعت اینترنت 13656 KBps 2017-03
آدرس های IP 869230 IP 2017-03
تغییرات موجودی انبار 1 EUR - میلیون 2018-03
شاخص رقابتی 4.48 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 48 2018-12
شاخص فساد مالی 61 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 34 2017-12
آسانی کسب و کار 37 2017-12
تولید الکتریسیته 1348 گیگاوات ساعت 2018-05
استخراج معدن 8.1 % 2018-05
تولید فولاد 59 هزار تن 2018-05
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 1 نقاط شاخص 2018-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3.1 % 2018-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.8 % 2018-05
هزینه های مصرف کننده 5341 EUR - میلیون 2018-03
پس انداز های شخصی 17.07 % 2018-03
تسهیلات اعتباری خریدار 2469 EUR - میلیون 2018-03
نرخ وام بانکی 2.49 % 2018-05
قیمت گازوئیل 1.54 USD / لیتر 2018-06
بدهی خانوار به درآمد 44.59 % 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 30.3 % 2018-05
شاخص مسکن 121 نقاط شاخص 2018-03
جواز ساختمان 259 2018-06
نرخ مالکیت مسکن 75.6 % 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 19 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 50 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 22 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 38.2 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.1 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 22.1 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 2.54 mm 2015-12
درجه حرارت 1.91 celsius 2015-12