رومانی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.60 0.8 0.9 0.9 0.8 0.6
نرخ بیکاری 5.20 5.2 5.2 5.1 5 5.4
نرخ تورم 1.20 0.6 0.7 1 1.2 2.5
نرخ بهره 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 2.5
موازنه تجاری -986.80 -1029 -1008 -979 -948 -751
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.60 36.9 36.9 36.2 36.2 35
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 3.91 3.78 3.74 3.71 3.67 3.25
بازار سهام 7940.74 7850 7770 7690 7610 6740
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.00 4.01 4.05 4.09 4.13 4.57
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.60 0.8 0.9 0.9 0.8 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.90 5.1 4.8 4.5 4.3 3.2
تولید ناخالص داخلی 186.69 188 189 188 185 211
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 38485.80 38825 39062 39214 39296 38891
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 8708.40 8756 8430 8290 8322 7637
تولید ناخالص داخلی سرانه 10080.97 10256 10403 10458 10513 10879
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 21647.81 22024 22339 22457 22576 23361
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2823.70 2777 2701 2685 2692 2700
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2290.20 2262 2231 2198 2179 2055
تولید ناخالص داخلی از ساخت 8508.50 8486 8449 8420 8407 8269
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1404.60 1411 1420 1430 1435 1488
تولید ناخالص داخلی از خدمات 9921.80 9895 9907 9853 9825 9559
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 5.20 5.2 5.2 5.1 5 5.4
افراد شاغل 4852.70 4867 4878 4888 4897 4984
افراد بیکار 366.60 377 389 395 403 460
نرخ بیکاری بلند مدت 2.40 2.73 2.67 2.67 2.66 2.63
نرخ بیکاری جوانان 19.90 19.77 19.76 19.76 19.76 19.76
هزینه های کار 121.10 92.13 92.81 119 120 97.11
پست های خالی شغلی 1.23 1.3 1.28 1.3 1.28 1.28
دستمزد 3329.00 3314 3315 3314 3313 3298
دستمزد در تولید 3013.00 3003 3001 3000 2998 2979
حداقل دستمزد 275.39 286 250 295 296 300
جمعیت 19.64 19.64 19.64 19.58 19.58 19.26
سن بازنشستگی زنان 60.67 60.63 60.63 60.92 61.01 61.74
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 64.9 64.87 64.42
تغییر اشتغال -0.60 -0.25 -0.22 -0.42 -0.3 -0.32
نرخ اشتغال 61.20 63.67 62.04 61.49 63.02 62.18
استخدام تمام وقت 7540.50 7747 7649 7587 7687 7672
نرخ مشارکت نیروی کار 52.90 54.36 52.93 51.9 53.31 52.88
بهره وری 121.30 147 154 117 120 150
قسمت مدت زمان اشتغال 515.30 567 532 522 544 537
هزینه زندگی خانواده 2404.80 2325 2394 2329 2389 2374
هزینه زندگی انفرادی 1997.20 1853 1853 1852 1852 1852
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2520.00 2448 2448 2448 2448 2448
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 1.20 0.6 0.7 1 1.2 2.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 99.80 101 101 102 102 103
قیمت مصرف کننده اصلی 100.24 100 100 100 100 101
اندازه اصل تورم 0.30 0.22 0.26 0.3 0.34 0.68
قیمت تولید 113.66 119 121 123 123 140
تغییر قیمت تولید کننده 3.00 5.1 3.9 2.8 2.8 2
تورم مواد غذایی 1.59 1.67 4.2 7.27 9.99 20.28
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100.41 100 100 101 101 101
نرخ تورم (ماهانه) -0.20 0.41 0.91 1.37 1.73 3
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 99.36 99.63 99.69 99.76 99.82 100
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 2.5
نرخ بهره بین بانکی 0.91 1.62 4.09 6.3 8.34 19.43
عرضه پول M0 59841.00 59868 61671 63441 65195 81826
عرضه پول M1 195430.00 196880 203394 209470 215186 256616
عرضه پول M2 324761.50 328875 335388 342009 348544 410760
عرضه پول M3 324884.90 329002 335501 342123 348656 410943
ذخایر ارزی 38620.00 37939 37900 37909 37908 37908
ترازنامه بانک 435767.18 436891 440375 443696 446885 472569
نسبت ذخیره نقدی 8.00 7.92 7.92 7.91 7.91 7.91
ترازنامه بانک مرکزی 188926.44 192520 192784 192858 192887 192897
نرخ بهره سپرده 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
نرخ وام 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری -986.80 -1029 -1008 -979 -948 -751
صادرات 5224.50 5302 5063 5176 5140 5086
واردات 6211.30 6271 6207 6207 6177 5934
حساب جاری -629.00 -581 -59.47 -565 -569 -287
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.30 -1.2 -1.2 -0.9 -0.9 -0.6
بدهی خارجی 94266.40 94953 95438 95881 96288 98891
حواله 561.00 792 704 558 591 629
ذخایر طلا 103.70 104 104 104 104 104
تولید نفت خام 75.00 75 75 75 75 75
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 673.60 311 313 313 313 313
شاخص تروریسم 0.00 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03
فروش اسلحه 2.00 -0.21 -21.3 -12.54 -3.78 15.89
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.60 36.9 36.9 36.2 36.2 35
بودجه دولت -3.00 -3.8 -2.3 -4.72 -4.94 -0.2
ارزش بودجه دولت -13754.90 -10663 -9949 -10182 -10170 -10158
هزینه های دولت 1686.00 1640 1631 1621 1619 1582
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 34.70 36.15 35.97 36.11 36.26 37.68
درآمدهای دولت 61931.00 57757 50605 51317 52789 52135
بدهی های دولت 274059.30 279730 286819 290174 293450 324617
هزینه های مالی 75685.90 66292 58429 60869 61583 60997
درخواست پناهندگی 280.00 291 277 282 280 280
مخارج نظامی 2816.00 2755 2800 2799 2798 2606
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
تولید صنعتی 8.20 8.28 7.06 6.2 5.58 4.07
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.50 0.41 0.45 0.41 0.4 0.4
تولید صنعتی 10.10 9.15 7.75 6.73 6.04 4.84
استفاده از ظرفیت 75.00 75.8 75.59 76.24 76.8 78.5
تغییرات موجودی انبار 5623.90 2275 7052 1047 5472 5828
ثبت خودرو 151477.00 144131 131930 144042 141603 141034
اطمینان کسب و کار 1.10 1.18 1.3 1.32 1.32 1.32
شاخص رقابتی 4.30 4.29 4.29 4.22 4.19 4.32
رتبه رقابتی 62.00 55 55 62 65 65
آسانی کسب و کار 36.00 35.81 35.6 35.68 35.76 35.88
تولید الکتریسیته 4866.00 5488 5644 5389 5339 5423
شاخص فساد مالی 48.00 48 48 48 49 50
رتبه فساد مالی 57.00 54 52 51 51 48
استخراج معدن 5.60 5.23 3.12 1.81 0.88 -1.39
مصرف کننده واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.20 0.5 0.6 0.57 0.57 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 8.20 7.64 4.1 7.54 7.44 2.9
هزینه های مصرف کننده 36892.20 37315 37659 37872 37961 37447
تسهیلات اعتباری خریدار 38205.77 38726 39604 40307 40869 42906
ضریب اطمینان مصرف کننده -14.30 -17.22 -17.36 -17.38 -17.38 -17.38
قیمت گازوئیل 1.20 1.17 1.18 1.18 1.18 1.11
مسکن سازی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
میزان ساخت و ساز 1.70 -11.4 -11.28 -11.31 -11.24 -11.25
شاخص مسکن 108.96 110 111 112 112 116
جواز ساختمان 4282.00 3926 3629 3544 3654 3706
نرخ مالکیت مسکن 96.00 96.29 96.23 96.05 95.87 95.86
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات شرکت 16.00 16 16 16 16 16
نرخ مالیات درآمد شخصی 16.00 16 16 16 16 16
نرخ مالیات بر فروش 19.00 19.95 19 18.71 18.29 19
نرخ تامین اجتماعی 39.95 40.22 40.95 40.92 40.88 40.83
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.45 23.66 24.32 24.29 24.26 24.21
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5