شاخص یاب

رومانی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 4.14 4.11 4.13 4.16 4.19 4.24
بازار سهام 7201.43 7268 7155 7043 6933 6718
اوراق قرضه دولتی ده ساله 5.12 4.89 4.95 5.01 5.07 5.2