رومانی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.60 0.9 0.8 0.7 0.7 0.6
نرخ بیکاری 4.70 5.1 5 5.1 5.2 5.4
نرخ تورم 3.30 3 3.1 3.2 2.8 2.5
نرخ بهره 2.00 2 2 2 2 2.5
موازنه تجاری -1122.60 -1080 -1040 -1005 -975 -799
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.60 36.2 36.2 36.2 36.2 35
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 3.80
3.86 3.94 4.01 4.08 4.39
بازار سهام 8361.95
8012 7796 7587 7383 5936
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.30
4.18 4.22 4.26 4.07 4.72
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.60
0.9 0.8 0.7 0.7 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 8.80
4.5 4.3 4.2 4.2 3.2
تولید ناخالص داخلی 186.69
178 183 187 194 211
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 39721.70
40767 41105 41322 41462 41336
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 9570.20
8974 8879 8958 8842 8095
تولید ناخالص داخلی سرانه 10080.97
10620 10620 10620 10620 11170
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 21647.81
21226 21535 21844 22154 21982
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3506.20
2878 2673 2666 2702 2714
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2410.40
2361 2356 2336 2317 2186
تولید ناخالص داخلی از ساخت 8509.70
8445 8430 8417 8404 8294
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1344.30
1393 1403 1402 1408 1454
تولید ناخالص داخلی از خدمات 10190.50
10195 10151 10118 10091 9886
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 4.70
5.1 5 5.1 5.2 5.4
افراد شاغل 4872.20
4889 4898 4907 4916 4984
افراد بیکار 349.70
360 370 378 386 435
نرخ بیکاری بلند مدت 2.00
2.28 2.31 2.35 2.38 2.62
نرخ بیکاری جوانان 16.80
16.99 17.09 17.19 17.28 17.85
هزینه های کار 96.90
119 120 101 97.11 100
پست های خالی شغلی 1.22
1.11 1.05 1.03 0.99 1
دستمزد 3430.00
3393 3388 3385 3383 3366
دستمزد در تولید 3165.00
3063 3059 3055 3053 3031
حداقل دستمزد 318.52
340 340 340 340 420
جمعیت 19.64
19.58 19.58 19.58 19.58 19.26
سن بازنشستگی زنان 60.67
61 61 61 61 62
سن بازنشستگی مردان 65.00
65 65 65 65 64
بهره وری 151.90
117 120 151 153 151
قسمت مدت زمان اشتغال 673.70
615 662 668 652 694
نرخ مشارکت نیروی کار 56.60
53.42 56.17 56.43 54.08 54.86
هزینه زندگی خانواده 2210.00
2178 2165 2153 2140 2157
هزینه زندگی انفرادی 1370.00
1308 1303 1298 1293 1308
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2760.00
2189 2227 2266 2305 2177
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1350.00
1199 1221 1243 1266 1199
استخدام تمام وقت 7941.80
7634 7865 7878 7701 7786
تغییر اشتغال -0.60
-0.32 -0.33 -0.3 -0.3 -0.31
نرخ اشتغال 65.30
61.55 64.97 65.03 61.9 62.41
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 3.30
3 3.1 3.2 2.8 2.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.55
103 103 103 103 103
قیمت مصرف کننده اصلی 101.22
102 102 102 102 102
اندازه اصل تورم 0.90
1.19 1.38 1.53 1.67 2.72
قیمت تولید 116.20
123 123 116 127 140
تغییر قیمت تولید کننده 4.40
2.8 2.8 4.35 2.5 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.32
0.28 0.26 0.26 0.26 0.26
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 101.98
103 104 104 104 104
تورم مواد غذایی 4.07
2.5 2.9 2.4 2.2 2
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100.11
100 100 101 101 101
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 2.00
2 2 2 2 2.5
نرخ بهره بین بانکی 1.79
3.65 6.38 8.18 10.04 18.8
عرضه پول M0 61942.10
62328 62428 62427 62386 61894
عرضه پول M1 202969.20
204338 204203 203785 203275 198939
عرضه پول M2 339687.80
343134 343481 343287 342933 339613
عرضه پول M3 339801.10
343149 343455 343248 342894 339636
ذخایر ارزی 37106.70
37047 36989 36937 36886 36492
ترازنامه بانک 454425.46
461965 463886 464070 463482 454620
نرخ وام 3.00
3.26 3.48 3.72 3.96 5.79
نسبت ذخیره نقدی 8.00
8.79 9.4 9.98 10.55 14.3
ترازنامه بانک مرکزی 193842.13
193061 192581 191950 191302 186472
نرخ بهره سپرده 1.00
0.8 0.94 1.07 1.19 1.84
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -1122.60
-1080 -1040 -1005 -975 -799
صادرات 5785.60
5686 5540 5522 5544 5473
واردات 6908.20
6768 6690 6671 6651 6381
حساب جاری -421.00
-450 -449 -446 -98.74 -287
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.30
-0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.6
بدهی خارجی 94300.70
94202 94038 93834 93622 91960
حواله 862.00
833 889 887 916 954
ذخایر طلا 103.70
104 104 104 104 104
شاخص تروریسم 0.00
0.02 0.02 0.02 0.03 0.04
فروش اسلحه 2.00
39.04 18.3 -2.44 -23.18 14.46
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 419.10
425 396 384 378 373
تولید نفت خام 72.00
72.13 72.21 72.28 72.36 72.95
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.60
36.2 36.2 36.2 36.2 35
بودجه دولت -3.00
-2 -2 -2 -2 -1.2
ارزش بودجه دولت -20049.40
-13430 -11063 -9368 -8132 -5048
هزینه های دولت 1692.90
1639 1633 1628 1619 1588
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 34.70
35.97 35.81 35.66 35.51 36.85
درآمدهای دولت 103128.30
37795 36594 41637 41851 41304
بدهی های دولت 280573.00
284269 283945 284004 283120 266640
هزینه های مالی 123177.70
44091 46216 51730 51318 50830
مخارج نظامی 2816.00
2876 2921 2966 3011 3398
درخواست پناهندگی 685.00
458 527 462 457 372
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
تولید صنعتی 9.50
7.44 6.54 5.86 5.37 4.21
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.70
0.39 0.41 0.41 0.41 0.41
تولید صنعتی 11.50
8.75 7.48 6.59 6.01 4.98
استفاده از ظرفیت 76.70
77.38 77.82 78.16 78.37 78.69
تغییرات موجودی انبار 2727.80
1130 5443 2253 6722 5932
ثبت خودرو 162157.00
137989 133313 133073 129472 108482
سرعت اینترنت 16990.81
16852 16742 16631 16470 15234
آدرس های IP 3664561.00
3624385 3616918 3614842 3603733 3538732
استخراج معدن 5.10
2.55 1.42 0.61 0.04 -1.25
اطمینان کسب و کار 3.40
2.7 1.79 1.03 0.45 -1.14
شاخص رقابتی 4.28
4.2 4.2 4.2 4.2 4.23
رتبه رقابتی 68.00
65 65 65 65 68
آسانی کسب و کار 45.00
38 37.63 37.26 36.89 38
تولید الکتریسیته 4745.00
5165 5127 5076 5079 5093
شاخص فساد مالی 48.00
46 46 47 47 45
رتبه فساد مالی 57.00
58 57 56 54 55
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.70
0.61 0.6 0.59 0.8 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 11.70
11.18 10.71 10.31 3.9 2.9
هزینه های مصرف کننده 38398.10
39598 39916 40090 40175 39768
تسهیلات اعتباری خریدار 39733.22
39305 38722 38109 37519 34042
قیمت گازوئیل 1.28
1.29 1.28 1.28 1.27 1.21
ضریب اطمینان مصرف کننده -25.10
-26.28 -26.49 -26.59 -26.67 -27
مسکن سازی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
میزان ساخت و ساز -4.10
-3.26 -1.58 -0.22 0.8 3.48
شاخص مسکن 114.27
119 120 120 121 119
نرخ مالکیت مسکن 96.00
96.72 96.85 96.97 97.1 96.4
جواز ساختمان 3383.00
3348 3706 3821 3728 3680
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 16.00
17 17 17 17 18
نرخ مالیات درآمد شخصی 16.00
17 17 17 17 21
نرخ مالیات بر فروش 19.00
19 19 19 19 19
نرخ تامین اجتماعی 39.95
40 41 41 42 44
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.45
23.14 23.99 24.84 25.68 27.48
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 16.50
16.55 16.55 16.55 16.55 16.69
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
درجه حرارت 21.61
-0.84 13.86 18.19 3.93 8.97