رومانی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.60 0.9 0.9 0.8 0.7 0.6
نرخ بیکاری 5.00 5.2 5.1 5 5.1 5.4
نرخ تورم 2.60 1.7 1.8 2 2.1 2.5
نرخ بهره 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 2.5
موازنه تجاری -1018.60 -1026 -995 -963 -934 -759
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.60 36.9 36.2 36.2 36.2 35
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 3.93 3.87 3.83 3.79 3.75 3.32
بازار سهام 7772.14 7890 7810 7730 7650 6780
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.71 4.14 4.18 4.22 4.26 4.72
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.60 0.9 0.9 0.8 0.7 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 8.80 4.8 4.5 4.3 4.2 3.2
تولید ناخالص داخلی 186.69 189 187 184 180 211
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 38485.80 39062 39214 39296 39333 38891
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 8708.40 8430 8290 8322 8264 7637
تولید ناخالص داخلی سرانه 10080.97 10400 10620 10620 10620 11170
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 21647.81 22154 22198 22242 22287 21982
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2823.70 2701 2685 2692 2701 2700
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2290.20 2231 2198 2179 2162 2055
تولید ناخالص داخلی از ساخت 8508.50 8449 8420 8407 8394 8269
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1404.60 1420 1430 1435 1440 1488
تولید ناخالص داخلی از خدمات 9921.80 9907 9853 9825 9793 9559
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 5.00 5.2 5.1 5 5.1 5.4
افراد شاغل 4862.20 4877 4886 4896 4905 4982
افراد بیکار 362.10 377 386 393 401 453
نرخ بیکاری بلند مدت 2.40 2.6 2.62 2.64 2.67 2.85
نرخ بیکاری جوانان 16.80 16.03 16.14 16.28 16.43 17.42
هزینه های کار 121.10 92.81 119 120 96.64 97.11
پست های خالی شغلی 1.23 1.08 1.03 0.97 0.94 1
دستمزد 3305.00 3297 3297 3297 3295 3282
دستمزد در تولید 2969.00 2974 2974 2972 2971 2954
حداقل دستمزد 275.39 250 302 301 308 300
جمعیت 19.64 19.64 19.58 19.58 19.58 19.26
سن بازنشستگی زنان 60.67 61 61 61 61 62
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 64
بهره وری 121.30 154 117 120 147 150
قسمت مدت زمان اشتغال 515.30 572 568 587 595 627
نرخ مشارکت نیروی کار 52.90 53.54 53.2 54.2 54.61 54.19
هزینه زندگی خانواده 2210.00 2190 2165 2153 2140 2157
هزینه زندگی انفرادی 1370.00 1314 1303 1298 1293 1308
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2760.00 2150 2227 2266 2305 2177
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1350.00 1177 1221 1243 1266 1199
استخدام تمام وقت 7540.50 7636 7587 7631 7683 7696
تغییر اشتغال -0.60 -0.19 -0.32 -0.33 -0.3 -0.31
نرخ اشتغال 65.50 61.4 61.57 64.95 64.86 62.29
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 2.60 1.7 1.8 2 2.1 2.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.07 102 102 102 102 103
قیمت مصرف کننده اصلی 100.51 101 101 101 101 101
اندازه اصل تورم 0.50 0.78 0.98 1.14 1.28 2.48
قیمت تولید 114.91 121 123 123 114 140
تغییر قیمت تولید کننده 4.30 3.9 2.8 2.8 4.26 2
نرخ تورم (ماهانه) 1.28 0.95 1.4 1.75 2.03 3.01
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 99.92 100 101 101 101 100
تورم مواد غذایی 3.52 1.9 2.5 2.9 2.4 2
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100.23 100 100 101 101 101
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 2.5
نرخ بهره بین بانکی 1.86 2.45 5.36 7.37 9.3 19.01
عرضه پول M0 61552.90 62654 63103 63245 63263 62716
عرضه پول M1 199859.50 202200 202552 202285 201820 196936
عرضه پول M2 332177.50 333861 334282 334107 333764 330168
عرضه پول M3 332305.10 335185 335704 335557 335228 331714
ذخایر ارزی 37581.50 36552 36428 36361 36305 35844
ترازنامه بانک 440911.25 441478 441772 441327 440568 432188
نرخ وام 3.00 3.11 3.26 3.48 3.72 5.79
نسبت ذخیره نقدی 8.00 8.82 9.46 10.07 10.65 14.93
ترازنامه بانک مرکزی 187605.20 186839 186287 185682 185057 179850
نرخ بهره سپرده 0.50 0.63 0.8 0.94 1.07 1.84
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری -1018.60 -1026 -995 -963 -934 -759
صادرات 5558.00 5070 5268 5237 5228 5175
واردات 6576.60 6116 6125 6089 6065 5847
حساب جاری -296.00 -59.47 -454 -450 -447 -287
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.30 -1.2 -0.9 -0.9 -0.9 -0.6
بدهی خارجی 94266.40 94010 93794 93575 93356 91453
حواله 561.00 827 788 776 791 888
ذخایر طلا 103.70 104 104 104 104 104
شاخص تروریسم 0.00 0.03 0.03 0.04 0.04 0.03
فروش اسلحه 2.00 -23.18 -15.24 -7.29 0.64 14.46
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 371.40 375 376 373 371 369
تولید نفت خام 75.00 75.18 75.26 75.34 75.42 76.16
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.60 36.9 36.2 36.2 36.2 35
بودجه دولت -3.00 -2.4 -2 -2 -2 -1.2
ارزش بودجه دولت -16238.00 -10749 -8998 -7761 -6878 -4759
هزینه های دولت 1686.00 1631 1621 1619 1611 1582
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 34.70 35.51 35.59 35.67 35.75 36.85
درآمدهای دولت 78698.20 38173 37916 40575 40473 40216
بدهی های دولت 282167.50 291817 295916 298500 300316 293496
هزینه های مالی 94936.30 45546 47397 50260 49756 49568
مخارج نظامی 2816.00 3011 3061 3112 3162 3398
درخواست پناهندگی 410.00 242 224 206 192 165
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
تولید صنعتی 7.60 7.12 6.25 5.61 5.16 4.08
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.70 0.45 0.42 0.41 0.41 0.41
تولید صنعتی 7.60 7.76 6.74 6.05 5.61 4.84
استفاده از ظرفیت 76.70 75.68 76.4 77.03 77.53 78.6
تغییرات موجودی انبار 5623.90 7052 1047 5472 1853 5828
ثبت خودرو 162157.00 124541 122868 122333 120080 97993
سرعت اینترنت 16990.81 17000 16852 16742 16631 15234
استخراج معدن 11.40 11.71 8.21 5.76 3.98 -0.59
اطمینان کسب و کار 2.60 2.19 1.52 0.83 0.29 -1.25
شاخص رقابتی 4.28 4.2 4.2 4.2 4.2 4.23
رتبه رقابتی 68.00 65 65 65 65 68
آسانی کسب و کار 45.00 38.37 37.63 37.26 36.89 38
تولید الکتریسیته 4987.00 5176 5124 5087 5096 5105
شاخص فساد مالی 48.00 47 47 47 47 45
رتبه فساد مالی 57.00 54 54 54 54 55
مصرف کننده واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.50 0.6 0.66 0.63 0.61 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 12.90 4.1 10.91 10.49 10.12 2.9
هزینه های مصرف کننده 36892.20 37659 37872 37961 37995 37447
تسهیلات اعتباری خریدار 39195.80 38958 38418 37792 37177 33279
قیمت گازوئیل 1.26 1.28 1.3 1.3 1.3 1.23
ضریب اطمینان مصرف کننده -20.70 -21.54 -22.56 -23.11 -23.57 -25.79
مسکن سازی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
میزان ساخت و ساز -0.60 0.8 1.72 2.38 2.87 4.14
شاخص مسکن 114.27 117 119 120 120 119
نرخ مالکیت مسکن 96.00 97.1 96.92 96.74 96.56 96.4
جواز ساختمان 4030.00 3681 3522 3627 3743 3711
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات شرکت 16.00 17 17 17 17 18
نرخ مالیات درآمد شخصی 16.00 17 18 18 19 21
نرخ مالیات بر فروش 19.00 19 18.5 18.25 18 19
نرخ تامین اجتماعی 39.95 42.21 42.09 41.96 41.83 43.84
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.45 25.68 25.58 25.47 25.37 27.48
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 16.50 16.55 16.57 16.58 16.59 16.69
آب و هوا واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
درجه حرارت 1.00 2.8 5.49 14.91 12.19 4.93
بارش 7.00 53.39 53.39 53.38 53.38 53.38