شاخص یاب

پاپوآ گینه نو

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 3.37
3.35 3.36 3.38 3.39 3.45
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.20
3 2.5 2.5 4.87 4.5
تولید ناخالص داخلی 21.09
23 26 26 26 29
تولید ناخالص داخلی سرانه 2401.60
2450 2500 2500 2500 2600
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3823.20
3850 4000 4000 4000 4100
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 2.60
2.5 2.6 2.6 2.6 2.5
حداقل دستمزد 140.00
140 150 149 150 170
جمعیت 8.25
8.41 8.45 8.49 8.53 8.89
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 4.50
4.2 4.1 3.6 3.2 6.5
تورم مواد غذایی 0.30
1.01 1.46 1.37 1.72 1.18
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 6.25
6.25 6.25 6.25 6.25 6.25
نرخ بهره سپرده 0.60
0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
میزان رشد وام 7.00
7.73 7.77 7.78 7.79 7.79
ذخایر ارزی 1779.10
1766 1774 1784 1793 1859
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری 5067.00
5582 5196 5568 5234 5476
صادرات 7224.00
7681 7242 7629 7276 7502
واردات 2158.00
2068 2046 2062 2042 2027
حساب جاری 1841.40
1296 1296 1300 1304 1313
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 15.30
14.5 15.1 15.1 15.1 12.2
ذخایر طلا 2.00
2 2 2 2 2
شاخص تروریسم 0.00
0 0 0 0 0
تولید نفت خام 49.00
47.85 47.82 47.85 47.86 47.85
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33.50
38 40 40 40 41
بودجه دولت -2.40
-1.06 -1.23 -1.23 -1.23 -2.4
مخارج نظامی 69.10
74.22 73.08 71.94 70.8 65.89
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
سرعت اینترنت 7028.40
8133 7752 8348 7851 8092
آدرس های IP 3633.00
3721 3725 3723 3722 3723
آسانی کسب و کار 108.00
103 113 118 124 128
شاخص فساد مالی 29.00
29 29 29 29 29
رتبه فساد مالی 135.00
135 135 135 135 135
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00
30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 42.00
42 42 42 42 42
نرخ مالیات بر فروش 10.00
10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 14.40
14.4 14.4 14.4 14.4 14.4
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 8.40
8.4 8.4 8.4 8.4 8.4
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.00
6 6 6 6 6
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بارش 292.23
251 319 255 255 260
درجه حرارت 25.56
24.81 24.9 24.94 24.94 25.06