پاپوآ گینه نو

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 3.20 3.17 3.14 3.1 3.07 2.72
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.60 7 7 9.1 8.2 4.5
تولید ناخالص داخلی 16.93 18.31 18.31 18.31 18.57 23
تولید ناخالص داخلی سرانه 1716.50 1885 1885 1751 1759 2100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2620.90 2654 2685 2687 2689 2556
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 2.50 2.6 2.6 2.52 2.52 2.5
حداقل دستمزد 140.00 140 140 140 155 170
جمعیت 8.08 7.73 7.77 7.77 7.77 8.4
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 5.80 6.5 6.2 6.5 6 6.5
تورم مواد غذایی 3.50 3.55 4.66 4.41 4.63 4.14
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25
نرخ بهره سپرده 0.40 0.31 0.31 0.31 0.3 0.29
میزان رشد وام 0.60 0.49 0.41 0.39 0.38 0.37
ذخایر ارزی 1715.30 1704 1692 1681 1670 1588
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری 5892.00 6244 6222 6275 6227 6260
صادرات 6971.00 6713 6891 6810 6886 6850
واردات 1079.00 1120 1134 780 1199 1003
حساب جاری 1873.30 1331 1270 1268 1256 1254
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.60 3.7 3.7 3 3 -1
ذخایر طلا 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96
تولید نفت خام 45.00 36.52 36.52 36.52 36.52 36.52
شاخص تروریسم 0.00 0 0 0 0 0
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33.50 35 35 38 38 39.8
بودجه دولت -4.60 -5.57 -6.21 -6.05 -5.9 -5.38
مخارج نظامی 87.40 93.48 88.95 89.69 90.44 85.56
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
آسانی کسب و کار 119.00 117 115 111 107 98
شاخص فساد مالی 28.00 25 26 26 26 24
رتبه فساد مالی 136.00 135 133 133 133 138
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 42.00 42 42 42 42 42
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 14.40 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 8.40 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.00 6 6 6 6 6