پاناما

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.6 2016-12
نرخ تورم 0.4 2018-01
نرخ بهره 1.18 2017-12
موازنه تجاری -1118832 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.2 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1 2018-02
بازار سهام 454 امتیاز 2018-02
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.4 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 55.19 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 10982 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 21335 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 10042 PAB - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 224 PAB - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1538 PAB - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 516 PAB - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 179 PAB - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1358 PAB - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 402 PAB - میلیون 2017-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.6 % 2016-12
جمعیت 4.03 میلیون 2016-12
دستمزد 1238 PAB / ماه 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.4 % 2018-01
CPI مسکن آب و برق 102 نقاط شاخص 2017-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 نقاط شاخص 2018-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 نقاط شاخص 2018-01
تورم مواد غذایی -1.5 % 2018-01
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 % 2018-01
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 1.18 % 2017-12
نرخ بهره سپرده 2.1 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -1118832 PAB هزار 2017-12
صادرات 47976 PAB هزار 2017-12
واردات 1166808 PAB هزار 2017-12
حساب جاری -1553 PAB - میلیون 2017-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.6 % 2016-12
گردش سرمایه -2463 PAB - میلیون 2017-09
حواله 426 USD - میلیون 2016-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1556 USD - میلیون 2017-09
شاخص تروریسم 0.15 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.2 % 2016-12
بودجه دولت -4 % of GDP 2016-12
ارزیابی اعتبار 60
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 1 % 2017-09
شاخص اقتصادی مقدم 4.19 % 2017-11
سرعت اینترنت 5900 KBps 2017-03
آدرس های IP 463691 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.44 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 50 2018-12
شاخص فساد مالی 38 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 87 2016-12
آسانی کسب و کار 79 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
قیمت گازوئیل 0.79 USD / لیتر 2018-01
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 7 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 22.25 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.5 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.75 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 124 mm 2015-12
درجه حرارت 25.61 celsius 2015-12