شاخص یاب

میانمار

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
پول 1592 2018-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.9 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 69.32 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1484 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5592 USD 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 0.8 % 2017-12
حداقل دستمزد 4800 MMK/day 2018-12
جمعیت 53.37 میلیون 2017-12
نرخ مشارکت نیروی کار 64.71 % 2015-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 7.57 % 2018-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 143 نقاط شاخص 2018-07
CPI مسکن آب و برق 147 نقاط شاخص 2018-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 110 نقاط شاخص 2018-07
تورم مواد غذایی 7.6 % 2018-07
نرخ تورم (ماهانه) 1.26 % 2018-07
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 10 % 2018-08
نرخ بهره سپرده 8 % 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -310 USD - میلیون 2017-12
صادرات 1282 USD - میلیون 2017-12
واردات 1592 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری -1818 USD - میلیون 2016-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.5 % 2016-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 267 USD - میلیون 2017-12
ورود توریست 316677 2017-12
تولید نفت خام 11 BBL/D/1K 2018-05
ذخایر طلا 7.3 تن 2018-06
شاخص تروریسم 4.96 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.75 % 2017-12
بودجه دولت -4.4 % of GDP 2017-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 2604 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 4358 KBps 2017-03
آدرس های IP 4755 IP 2017-03
شاخص رقابتی 3.32 امتیاز 2016-12
رتبه رقابتی 131 2016-12
شاخص فساد مالی 30 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 130 2017-12
آسانی کسب و کار 171 2017-12
شاخص PMI تولید 46.4 2018-08
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 5 % 2018-12
نرخ مالیات شرکت 25 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 18.73 mm 2015-12
درجه حرارت 19.32 celsius 2015-12