میانمار

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
پول 1346 2018-05
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.9 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 67.4 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1420 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5352 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.1 % 2014-12
حداقل دستمزد 4800 MMK/day 2018-12
جمعیت 52.89 میلیون 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 5.42 % 2018-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 139 نقاط شاخص 2018-03
CPI مسکن آب و برق 146 نقاط شاخص 2018-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 نقاط شاخص 2018-03
تورم مواد غذایی 3.99 % 2017-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.29 % 2018-03
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 10 % 2018-04
نرخ بهره سپرده 8 % 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 266 USD - میلیون 2017-09
صادرات 1757 USD - میلیون 2017-09
واردات 1491 USD - میلیون 2017-09
حساب جاری -1818 USD - میلیون 2016-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.5 % 2016-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 441 USD - میلیون 2017-09
ورود توریست 242916 2017-09
تولید نفت خام 11 BBL/D/1K 2018-01
ذخایر طلا 7.3 تن 2018-03
شاخص تروریسم 4.96 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.75 % 2017-12
بودجه دولت -4.4 % of GDP 2017-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 2604 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 4358 KBps 2017-03
آدرس های IP 4755 IP 2017-03
شاخص رقابتی 3.32 امتیاز 2016-12
رتبه رقابتی 131 2016-12
شاخص فساد مالی 30 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 130 2017-12
آسانی کسب و کار 171 2017-12
شاخص PMI تولید 55.5 2018-04
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 5 % 2018-12
نرخ مالیات شرکت 25 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 18.73 mm 2015-12
درجه حرارت 19.32 celsius 2015-12