میانمار

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 1364 2017-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.3 % 2016-12
تولید ناخالص داخلی 67.4 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1420 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5352 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.1 % 2014-12
حداقل دستمزد 3600 MMK / 8 ساعت 2016-12
جمعیت 52.89 میلیون 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 7.75 % 2017-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 226 نقاط شاخص 2016-08
تورم مواد غذایی 9.73 % 2017-01
نرخ تورم (ماهانه) 0.06 % 2017-01
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 10 % 2017-10
نرخ بهره سپرده 8 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -798 USD - میلیون 2017-01
صادرات 961 USD - میلیون 2017-01
واردات 1759 USD - میلیون 2017-01
حساب جاری -1818 USD - میلیون 2016-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.5 % 2016-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2308 USD - میلیون 2017-01
ورود توریست 322159 2017-01
تولید نفت خام 15 BBL/D/1K 2017-03
ذخایر طلا 7.27 تن 2017-06
شاخص تروریسم 4.17 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.79 % 2016-12
بودجه دولت -4.6 % of GDP 2016-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 3756 USD - میلیون 2015-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 4358 KBps 2017-03
آدرس های IP 4755 IP 2017-03
شاخص رقابتی 3.32 امتیاز 2016-12
رتبه رقابتی 131 2016-12
شاخص فساد مالی 28 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 136 2016-12
آسانی کسب و کار 171 2017-12
شاخص PMI تولید 51.1 2017-10
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 30 % 2016-12
نرخ مالیات شرکت 25 % 2016-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 18 mm 2015-12
درجه حرارت 19 celsius 2015-12