میانمار

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 1351 2017-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.3 % 2016-12
تولید ناخالص داخلی 67.4 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1420 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5352 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.1 % 2014-12
حداقل دستمزد 3600 MMK/ 8-hour 2016-12
جمعیت 52.89 میلیون 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 6.26 % 2016-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 226 نقاط شاخص 2016-08
تورم مواد غذایی 6.6 % 2016-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.42 % 2016-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 10 % 2017-08
نرخ بهره سپرده 8 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -310 USD - میلیون 2016-11
صادرات 766 USD - میلیون 2016-11
واردات 1076 USD - میلیون 2016-11
حساب جاری -1818 USD - میلیون 2016-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.5 % 2016-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 31.36 USD - میلیون 2016-11
ورود توریست 268468 2016-11
تولید نفت خام 15 BBL/D/1K 2017-03
ذخایر طلا 7.27 تن 2017-06
شاخص تروریسم 4.17 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.79 % 2016-12
بودجه دولت -4.6 % of GDP 2016-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 3756 USD - میلیون 2015-12
تجارت آخرین مرجع
شاخص رقابتی 3.32 امتیاز 2016-12
رتبه رقابتی 131 2016-12
شاخص فساد مالی 28 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 136 2016-12
آسانی کسب و کار 170 2016-12
شاخص PMI تولید 49.3 2017-08
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 30 % 2016-12
نرخ مالیات شرکت 25 % 2016-12