شاخص یاب

میانمار

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
پول 1590 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.9 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 69.32 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1484 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5592 USD 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 0.8 % 2017-12
حداقل دستمزد 4800 MMK/day 2018-12
جمعیت 53.37 میلیون 2017-12
نرخ مشارکت نیروی کار 64.71 % 2015-12
هزینه زندگی خانواده 405700 MMK/Month 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 193400 MMK/Month 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 8.6 % 2018-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 146 نقاط شاخص 2018-09
CPI مسکن آب و برق 150 نقاط شاخص 2018-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 115 نقاط شاخص 2018-09
تورم مواد غذایی 8.6 % 2018-09
نرخ تورم (ماهانه) 1.25 % 2018-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 10 % 2018-10
نرخ بهره سپرده 8 % 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -200 USD - میلیون 2018-07
صادرات 1631 USD - میلیون 2018-07
واردات 1431 USD - میلیون 2018-07
حساب جاری -5738 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.6 % 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 347 USD - میلیون 2018-02
ورود توریست 282645 2018-02
تولید نفت خام 11 BBL/D/1K 2018-07
ذخایر طلا 7.3 تن 2018-09
شاخص تروریسم 4.96 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33.64 % 2017-12
بودجه دولت -4.4 % of GDP 2017-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 2604 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 4358 KBps 2017-03
آدرس های IP 4755 IP 2017-03
شاخص رقابتی 3.32 امتیاز 2016-12
رتبه رقابتی 131 2016-12
شاخص فساد مالی 30 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 130 2017-12
آسانی کسب و کار 171 2018-12
شاخص PMI تولید 48 2018-10
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 5 % 2018-12
نرخ مالیات شرکت 25 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 18.73 mm 2015-12
درجه حرارت 19.32 celsius 2015-12