میانمار

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
پول 1339 2018-03
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.3 % 2016-12
تولید ناخالص داخلی 67.4 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1420 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5352 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.1 % 2014-12
حداقل دستمزد 4800 MMK/day 2018-12
جمعیت 52.89 میلیون 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 5.23 % 2018-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 139 نقاط شاخص 2018-01
CPI مسکن آب و برق 143 نقاط شاخص 2018-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105 نقاط شاخص 2018-01
تورم مواد غذایی 3.99 % 2017-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.76 % 2018-01
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 10 % 2018-02
نرخ بهره سپرده 8 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -254 USD - میلیون 2017-04
صادرات 863 USD - میلیون 2017-04
واردات 1116 USD - میلیون 2017-04
حساب جاری -1818 USD - میلیون 2016-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.5 % 2016-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 656 USD - میلیون 2017-04
ورود توریست 285262 2017-04
تولید نفت خام 16 BBL/D/1K 2017-12
ذخایر طلا 7.27 تن 2017-12
شاخص تروریسم 4.96 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.75 % 2017-12
بودجه دولت -4.4 % of GDP 2017-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 3756 USD - میلیون 2015-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 4358 KBps 2017-03
آدرس های IP 4755 IP 2017-03
شاخص رقابتی 3.32 امتیاز 2016-12
رتبه رقابتی 131 2016-12
شاخص فساد مالی 30 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 130 2017-12
آسانی کسب و کار 171 2017-12
شاخص PMI تولید 52.6 2018-02
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 5 % 2018-12
نرخ مالیات شرکت 25 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 18.73 mm 2015-12
درجه حرارت 19.32 celsius 2015-12