شاخص یاب

مقدونیه

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 53.80 53.83 54.14 54.46 54.77 55.41
بازار سهام 3596.09 3428 3388 3349 3309 3232