لیتوانی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.10 0.6 0.6 0.6 0.7 0.5
نرخ بیکاری 7.40 8.6 8.2 7.3 7.1 7.2
نرخ تورم 4.40 4.2 3.8 3.6 3.2 2.4
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری -111.90 -190 -192 -192 -192 -191
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.20 38.9 38.2 38.2 38.2 36.6
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 1.17 1.16 1.15 1.13 1.12 0.99
بازار سهام 657.55 640 634 627 621 550
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.75 0.81 0.82 0.82 0.83 0.92
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.10 0.6 0.6 0.6 0.7 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.10 3.4 3.2 3 2.8 2.4
تولید ناخالص داخلی 42.74 43.85 43.7 42.7 41.7 52.12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 8938.20 8857 8797 8719 8631 7911
تولید ناخالص ملی 9735.00 10609 10784 10958 11160 12674
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1775.20 1768 1496 1632 1672 1612
تولید ناخالص داخلی سرانه 15872.72 16380 16840 16840 16840 17760
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 27904.10 28127 28039 27950 27862 26623
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 7.40 8.6 8.2 7.3 7.1 7.2
افراد شاغل 1358.80 1367 1364 1369 1372 1377
افراد بیکار 130.40 130 131 132 132 138
نرخ مشارکت نیروی کار 60.30 60.32 60.29 60.29 60.28 60.17
نرخ بیکاری بلند مدت 2.90 3.59 3.86 4.11 4.35 5.44
نرخ بیکاری جوانان 15.30 15.43 15.56 15.69 15.81 16.81
هزینه های کار 135.10 140 141 143 144 146
پست های خالی شغلی 19761.00 17331 16747 14582 14602 12442
دستمزد 838.70 848 851 852 852 832
دستمزد در تولید 838.70 848 851 852 852 832
حداقل دستمزد 380.00 370 388 388 388 400
جمعیت 2.85 2.85 2.81 2.81 2.81 2.75
سن بازنشستگی زنان 62.20 62 62 62 62 61
سن بازنشستگی مردان 63.60 64 64 64 64 63
استخدام تمام وقت 1184.70 1215 1204 1209 1217 1223
تغییر اشتغال 0.50 -0.06 -0.14 -0.02 -0.06 -0.08
نرخ اشتغال 70.60 70.2 69.77 70.33 70.2 68.21
بهره وری 127.80 116 109 114 120 116
قسمت مدت زمان اشتغال 109.80 104 108 109 109 114
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 4.40 4.2 3.8 3.6 3.2 2.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 1.51 1.74 1.98 2.11 2.43
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105.42 106 106 106 106 105
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 113.80 115 116 116 117 116
قیمت مصرف کننده اصلی 105.19 105 105 105 105 105
اندازه اصل تورم 2.90 3.41 3.47 3.52 3.57 3.96
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 117.67 117 115 116 114 113
قیمت تولید 100.80 109 111 111 99.5 126
قیمت صادرات 104.40 102 101 99.91 100 102
قیمت واردات 102.70 98.86 98.38 98.56 99.1 101
تورم مواد غذایی 5.60 4.5 4.2 3.6 3.2 2.2
تغییر قیمت تولید کننده 2.50 7.6 5.1 5.1 3.29 2.5
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.33 -0.01 0.24 0.47 0.7 2.21
عرضه پول M0 5874.10 5825 5790 5754 5720 5419
عرضه پول M1 14326.20 14285 14290 14281 14268 14143
عرضه پول M2 23898.30 23708 23690 23668 23645 23442
عرضه پول M3 23898.30 23970 23963 23942 23920 23715
ذخایر ارزی 2699.80 1872 1953 2034 2112 2651
ترازنامه بانک 27701.00 27559 27517 27472 27427 27029
وام به بخش خصوصی 8425.20 8457 8459 8445 8421 8090
ترازنامه بانک مرکزی 16074.70 16226 16191 16144 16105 15862
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری -111.90 -190 -192 -192 -192 -191
صادرات 2303.20 2214 2204 2191 2179 2073
واردات 2415.10 2372 2354 2337 2321 2181
حساب جاری 154.40 -164 -72 152 32 -80
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.90 -1.8 -1.6 -1.6 -1.6 -1
بدهی خارجی 33131.80 32861 32687 32515 32321 30475
گردش سرمایه 368.70 48.85 33.1 26.19 23.1 20.63
حواله 267.72 263 261 258 256 242
ذخایر طلا 5.82 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 314.74 180 171 172 170 170
تولید نفت خام 2.00 2.09 2.14 2.18 2.22 2.54
شاخص تروریسم 0.00 0 0 0 0 0
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.20 38.9 38.2 38.2 38.2 36.6
بودجه دولت 0.30 0.6 0.8 0.8 0.8 0.7
ارزش بودجه دولت 36.80 -158 -20.38 -26.62 -27.19 -149
هزینه های دولت 1505.00 1416 1559 1502 1348 1391
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 34.20 36.91 37.2 37.49 37.77 39.47
درآمدهای دولت 2406.50 2455 2465 2426 2431 2408
بدهی های دولت 15385.20 15906 15869 15832 15796 15475
هزینه های مالی 2463.70 3556 2330 2576 2095 3125
درخواست پناهندگی 35.00 34.43 32.11 31.77 31.58 31.4
مخارج نظامی 634.00 699 701 704 706 622
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
اطمینان کسب و کار -4.50 -2.75 -3.87 -4.79 -5.43 -6.99
تولید صنعتی 3.60 2.7 5.19 4.73 4.32 2
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.00 -0.8 0.37 0.46 0.41 0.6
تولید صنعتی 3.80 6.64 5.43 4.98 4.68 4.24
استفاده از ظرفیت 77.40 77.64 77.3 77.05 76.74 73.58
تغییرات موجودی انبار -385.90 -370 46.48 -281 176 -87.76
ثبت خودرو 2316.00 2213 2037 1912 1814 1366
آدرس های IP 1350900.00 1445986 1459870 1469495 1470557 1407024
ورشکستگی 2723.00 2883 2817 2751 2685 2573
شاخص رقابتی 4.58 4.57 4.57 4.57 4.57 4.48
رتبه رقابتی 41.00 41 41 41 41 45
آسانی کسب و کار 16.00 21 20 19 19 21
تولید الکتریسیته 316.00 367 408 441 468 564
شاخص فساد مالی 59.00 57 57 57 57 53
رتبه فساد مالی 38.00 46 47 47 48 52
استخراج معدن 32.20 19.08 11.83 7.77 5.27 1.38
مصرف کننده واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -11.00 -11.8 -12.51 -13.03 -13.47 -15.61
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -7.90 0.45 1.47 0.93 0.93 0.93
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.70 2.27 2.87 3.38 3.79 5.31
هزینه های مصرف کننده 5951.30 5930 5781 5800 5823 5658
پس انداز های شخصی -1.85 4.49 4.88 5.27 5.66 0.06
اعتبار بخش خصوصی 17276.30 17486 17625 17711 17754 17134
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 22.70 22.88 22.78 22.65 22.49 20.4
بدهی خانوار به درآمد 35.59 34.95 34.58 34.22 33.86 29.84
قیمت گازوئیل 1.29 1.3 1.3 1.3 1.29 1.25
تسهیلات اعتباری خریدار 718.00 718 715 711 706 668
مسکن سازی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
شاخص مسکن 114.52 113 111 108 105 96.68
نرخ مالکیت مسکن 89.40 89.03 89.09 89.14 89.19 92.15
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات شرکت 15.00 16 16 16 16 16
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 16 16 17 17 19
نرخ مالیات بر فروش 21.00 21 21 21 21 20
نرخ تامین اجتماعی 39.80 39.11 38.96 38.82 38.67 37.63
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 30.80 30.88 30.89 30.91 30.92 31
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.00 8.32 8.18 8.03 7.88 6.79