شاخص یاب

لیتوانی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 1.14 1.13 1.13 1.12 1.12 1.1
بازار سهام 636.56 611 605 600 594 583
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.25 1.17 1.19 1.21 1.22 1.26