لیتوانی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.10 0.6 0.6 0.7 0.6 0.5
نرخ بیکاری 7.70 8.2 7.3 7.1 8.2 7.2
نرخ تورم 3.90 3.8 3.6 3.2 2.6 2.4
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری -182.70 -173 -176 -178 -180 -187
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.20 38.2 38.2 38.2 38.2 36.6
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 1.22
1.21 1.19 1.17 1.15 1.07
بازار سهام 663.30
657 647 637 627 554
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.15
0.82 0.82 0.83 0.83 0.92
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.10
0.6 0.6 0.7 0.6 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.10
3.2 3 2.8 2.7 2.4
تولید ناخالص داخلی 42.74
40.87 42.15 43.42 46.25 52.12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 8938.20
8876 8812 8732 8644 8003
تولید ناخالص ملی 37143.30
36236 36829 37422 38015 37562
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1896.40
1508 1627 1760 1768 1652
تولید ناخالص داخلی سرانه 15872.72
16840 16840 16840 16840 17760
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 27904.10
27304 27579 27853 28127 26623
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 7.70
8.2 7.3 7.1 8.2 7.2
افراد شاغل 1358.80
1353 1359 1359 1358 1368
افراد بیکار 135.05
142 142 142 142 144
نرخ مشارکت نیروی کار 60.80
60.52 60.6 60.58 60.53 60.43
نرخ بیکاری بلند مدت 2.70
3.21 3.47 3.73 3.99 5.23
نرخ بیکاری جوانان 13.00
12.68 13.22 13.64 14.01 16.43
هزینه های کار 136.20
139 139 140 140 138
پست های خالی شغلی 20414.00
16648 14605 14648 13662 12639
دستمزد 850.80
863 866 867 867 851
دستمزد در تولید 850.80
863 866 867 867 851
حداقل دستمزد 380.00
388 388 388 380 400
جمعیت 2.85
2.81 2.81 2.81 2.81 2.75
سن بازنشستگی زنان 62.20
62 62 62 62 61
سن بازنشستگی مردان 63.60
64 64 64 64 63
استخدام تمام وقت 1205.60
1208 1216 1224 1221 1227
تغییر اشتغال -0.50
-0.18 -0.02 -0.12 -0.1 -0.09
نرخ اشتغال 70.60
69.77 70.33 70.2 69.5 68.21
بهره وری 127.80
108 115 126 119 119
قسمت مدت زمان اشتغال 106.00
107 108 108 109 113
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 3.90
3.8 3.6 3.2 2.6 2.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.00
1.09 1.39 1.72 1.92 2.38
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105.82
106 106 106 106 105
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 114.20
114 114 114 114 113
قیمت مصرف کننده اصلی 105.46
105 105 105 105 105
اندازه اصل تورم 2.60
2.42 2.43 2.49 2.57 3.15
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 116.79
116 116 115 116 114
قیمت تولید 103.10
111 111 102 114 126
قیمت صادرات 102.80
102 101 101 101 102
قیمت واردات 102.30
101 100 100 100 101
تورم مواد غذایی 3.80
4.2 3.6 3.2 3 2.2
تغییر قیمت تولید کننده 3.50
5.1 5.1 2.42 3.6 2.5
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 0.00
0 0 0 0.25 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.33
-0.02 0.23 0.45 0.68 2.04
عرضه پول M0 5847.10
5801 5766 5731 5697 5432
عرضه پول M1 14678.60
14831 14846 14840 14827 14715
عرضه پول M2 24127.70
24172 24155 24133 24111 23933
عرضه پول M3 24125.20
24170 24153 24131 24109 23928
ذخایر ارزی 3711.30
3851 3838 3816 3795 3666
ترازنامه بانک 27701.00
27675 27631 27587 27542 27189
وام به بخش خصوصی 8436.70
8381 8345 8308 8269 7958
ترازنامه بانک مرکزی 16074.70
16191 16144 16105 16073 15862
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -182.70
-173 -176 -178 -180 -187
صادرات 2501.50
2441 2429 2417 2405 2312
واردات 2684.20
2604 2585 2569 2552 2428
حساب جاری 85.40
-72 152 32 -140 -80
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.90
-1.6 -1.6 -1.6 -1.4 -1
بدهی خارجی 33611.00
33709 33663 33605 33495 32105
گردش سرمایه -112.00
73.1 51.25 37.12 31.05 26.13
حواله 278.47
267 266 265 263 249
ذخایر طلا 5.82
5.81 5.81 5.81 5.81 5.81
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 137.49
176 175 177 177 177
تولید نفت خام 2.00
2.09 2.13 2.18 2.22 2.5
شاخص تروریسم 0.00
0 0 0 0 0
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.20
38.2 38.2 38.2 38.2 36.6
بودجه دولت 0.30
0.8 0.8 0.8 0.8 0.7
ارزش بودجه دولت -26.70
-19.74 -17.3 -19.7 -84.6 -119
هزینه های دولت 1346.80
1559 1503 1350 1406 1391
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 34.20
36.89 36.9 36.91 36.91 39.47
درآمدهای دولت 2122.20
2394 2305 2296 2336 2297
بدهی های دولت 16051.80
16003 15968 15933 15898 15623
هزینه های مالی 2237.00
2331 2567 2229 3393 3145
درخواست پناهندگی 40.00
30.59 31.45 31.3 31.14 31.06
مخارج نظامی 634.00
569 612 656 699 622
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
اطمینان کسب و کار -8.90
-7.85 -7.78 -7.65 -7.58 -7.39
تولید صنعتی 7.80
5.45 4.89 4.47 2.6 2
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.70
0.34 0.42 0.44 1.4 0.6
تولید صنعتی 9.80
6.22 5.38 4.97 4.69 4.28
استفاده از ظرفیت 77.40
77.3 77.05 76.74 76.41 73.58
تغییرات موجودی انبار 379.90
76.07 -314 272 -200 -94.12
ثبت خودرو 2425.00
2292 2168 2061 1967 1505
سرعت اینترنت 14619.89
13886 13715 13573 13382 12018
آدرس های IP 1350900.00
1459870 1469495 1470557 1470284 1407024
ورشکستگی 2723.00
2275 2478 2681 2883 2573
شاخص رقابتی 4.58
4.57 4.57 4.57 4.57 4.48
رتبه رقابتی 41.00
41 41 41 47 45
آسانی کسب و کار 16.00
21 20 19 19 21
تولید الکتریسیته 396.00
448 475 496 513 572
شاخص فساد مالی 59.00
60 59 58 57 53
رتبه فساد مالی 38.00
37 40 43 46 52
استخراج معدن 23.60
13.57 8.95 6.07 4.3 1.5
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -8.00
-8.1 -8.94 -9.8 -10.57 -14.14
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.20
1.16 0.86 0.94 0.9 0.92
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.80
4.76 5.02 5.16 5.27 5.64
هزینه های مصرف کننده 6094.00
5829 5836 5902 5905 5731
پس انداز های شخصی -1.85
3.34 3.73 4.11 4.49 0.06
اعتبار بخش خصوصی 17339.90
17394 17398 17373 17326 16517
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 22.61
22.49 22.32 22.1 21.84 18.68
بدهی خانوار به درآمد 35.59
35.56 35.36 35.15 34.95 29.84
قیمت گازوئیل 1.37
1.38 1.38 1.37 1.37 1.32
تسهیلات اعتباری خریدار 638.60
586 574 569 567 555
مسکن سازی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
شاخص مسکن 114.52
111 108 105 102 96.68
نرخ مالکیت مسکن 90.30
89.68 89.74 89.79 89.85 92.87
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 15.00
16 16 16 16 16
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00
16 16 16 16 19
نرخ مالیات بر فروش 21.00
21 21 21 21 20
نرخ تامین اجتماعی 39.80
39 39 39 39 38
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 30.80
30.85 30.86 30.87 30.88 31
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.00
8.32 8.32 8.32 8.32 6.79