شاخص یاب

ایرلند

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.6 2018-03
نرخ بیکاری 5.1 2018-06
نرخ تورم 0.4 2018-06
نرخ بهره 0 2018-06
موازنه تجاری 4916600 2018-05
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 68 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.17 2018-07
بازار سهام 6936 امتیاز 2018-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.85 % 2018-07
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.6 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 9.1 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 334 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 76269 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص ملی 59065 EUR - میلیون 2018-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 15902 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 74433 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 67335 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 938 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1566 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 26131 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 7620 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8710 EUR - میلیون 2018-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.1 % 2018-06
افراد شاغل 2238 هزار 2018-03
افراد بیکار 133 هزار 2018-03
استخدام تمام وقت 1785 هزار 2018-03
قسمت مدت زمان اشتغال 459 هزار 2018-03
تغییر نرخ بیکاری 4563 افراد 2018-06
نرخ مشارکت نیروی کار 62.1 % 2018-03
نرخ بیکاری بلند مدت 2.1 % 2018-03
نرخ بیکاری جوانان 11.4 % 2018-06
هزینه های کار 77.7 نقاط شاخص 2018-03
حداقل دستمزد 1614 EUR / ماه 2018-06
دستمزد در تولید 890 EUR / هفته 2018-03
جمعیت 4.84 میلیون 2018-12
سن بازنشستگی زنان 66 2018-12
سن بازنشستگی مردان 66 2018-12
درآمد متوسط ساعتی 23.31 EUR 2018-03
تغییر اشتغال 0.7 % 2017-12
نرخ اشتغال 67.9 % 2018-03
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 38498 افراد 2018-06
بهره وری 140 نقاط شاخص 2018-03
دستمزد 742 EUR / هفته 2018-03
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.4 % 2018-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 % 2018-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 نقاط شاخص 2018-06
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 101 نقاط شاخص 2018-06
قیمت مصرف کننده اصلی 101 نقاط شاخص 2018-06
اندازه اصل تورم -0.2 % 2018-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 105 نقاط شاخص 2018-03
قیمت تولید 102 نقاط شاخص 2018-06
قیمت صادرات 93.3 نقاط شاخص 2018-05
قیمت واردات 92.9 نقاط شاخص 2018-05
CPI مسکن آب و برق 106 نقاط شاخص 2018-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 نقاط شاخص 2018-06
تورم مواد غذایی -2.1 % 2018-06
تغییر قیمت تولید کننده -0.2 % 2018-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2018-06
نرخ بهره بین بانکی -0.32 % 2018-06
عرضه پول M1 163932 EUR - میلیون 2018-05
عرضه پول M2 207398 EUR - میلیون 2018-05
عرضه پول M3 219553 EUR - میلیون 2018-05
ذخایر ارزی 3733 EUR - میلیون 2018-06
وام به بخش خصوصی 39733 EUR - میلیون 2018-05
ترازنامه بانک مرکزی 102136 EUR - میلیون 2018-06
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 407 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 4916600 EUR هزار 2018-05
صادرات 11713400 EUR هزار 2018-05
واردات 6796800 EUR هزار 2018-05
حساب جاری 9552 EUR - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 12.5 % 2017-12
بدهی خارجی 2186952 EUR - میلیون 2018-03
رابطه مبادله 100 نقاط شاخص 2018-05
گردش سرمایه 13240 EUR - میلیون 2018-03
ورود توریست 1921 هزار 2018-03
ذخایر طلا 6 تن 2018-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -18798 EUR - میلیون 2017-12
شاخص تروریسم 3.14 2016-12
فروش اسلحه 13 USD - میلیون 2014-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 68 % 2017-12
بودجه دولت -0.3 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -1304 EUR - میلیون 2018-03
هزینه های دولت 7373 EUR - میلیون 2018-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 26.1 % 2017-12
درآمدهای دولت 13018 EUR - میلیون 2018-03
بدهی های دولت 201294 EUR - میلیون 2017-12
هزینه های مالی 14132 EUR - میلیون 2018-03
درخواست پناهندگی 375 افراد 2018-03
ارزیابی اعتبار 70.38
مخارج نظامی 1096 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 26 % 2018-03
شاخص PMI تولید 56.6 2018-06
شاخص PMI خدمات 59.5 نقاط شاخص 2018-06
تولید صنعتی 7.1 % 2018-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) 3.2 % 2018-05
تولید صنعتی 7.4 % 2018-05
تغییرات موجودی انبار 2383 EUR - میلیون 2018-03
ثبت خودرو 3716 2018-06
سرعت اینترنت 15614 KBps 2017-03
آدرس های IP 1663376 IP 2017-03
شاخص رقابتی 5.16 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 24 2018-12
شاخص فساد مالی 74 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 19 2017-12
آسانی کسب و کار 17 2017-12
تولید الکتریسیته 2410 گیگاوات ساعت 2018-05
استخراج معدن 9.6 % 2018-05
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 102 نقاط شاخص 2018-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.1 % 2018-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.3 % 2018-05
هزینه های مصرف کننده 24952 EUR - میلیون 2018-03
درآمد قابل تصرف شخص 233013 EUR - میلیون 2017-12
پس انداز های شخصی 8.1 % 2017-12
اعتبار بخش خصوصی 169579 EUR - میلیون 2018-05
نرخ وام بانکی 1 % 2018-05
تسهیلات اعتباری خریدار 12811 EUR - میلیون 2018-05
قیمت گازوئیل 1.69 USD / لیتر 2018-06
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 47.5 % of GDP 2017-12
بدهی خانوار به درآمد 147 % 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 104 نقاط شاخص 2018-05
جواز ساختمان 1718 2018-03
میزان ساخت و ساز 20.6 % 2018-03
پی ام آی ساخت و ساز 58.4 2018-06
فروش خانه موجود 2510 dwellings 2018-04
نرخ مالکیت مسکن 69.8 % 2016-12
فروش خانه جدید 660 dwellings 2018-04
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 12.5 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 48 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 23 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 14.75 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.75 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 273 mm 2015-12
درجه حرارت 7.77 celsius 2015-12