شاخص یاب

ایرلند

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.5 2018-06
نرخ بیکاری 5.3 2018-10
نرخ تورم 0.9 2018-10
نرخ بهره 0 2018-10
موازنه تجاری 4386300 2018-08
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 68 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.12 2018-11
بازار سهام 6127 امتیاز 2018-11
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.98 % 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.5 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 9 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 334 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 78200 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص ملی 59578 EUR - میلیون 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 15204 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 74433 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 67335 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 608 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1957 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 24736 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 7768 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8828 EUR - میلیون 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.3 % 2018-10
افراد شاغل 2256 هزار 2018-06
افراد بیکار 144 هزار 2018-06
استخدام تمام وقت 1805 هزار 2018-06
قسمت مدت زمان اشتغال 457 هزار 2018-06
تغییر نرخ بیکاری -6483 افراد 2018-10
نرخ مشارکت نیروی کار 62.2 % 2018-06
نرخ بیکاری بلند مدت 2 % 2018-06
نرخ بیکاری جوانان 12.9 % 2018-09
هزینه های کار 78.4 نقاط شاخص 2018-06
حداقل دستمزد 1614 EUR / ماه 2018-12
دستمزد در تولید 866 EUR / هفته 2018-06
جمعیت 4.84 میلیون 2018-12
سن بازنشستگی زنان 66 2018-12
سن بازنشستگی مردان 66 2018-12
درآمد متوسط ساعتی 22.89 EUR 2018-06
تغییر اشتغال 0.7 % 2018-03
نرخ اشتغال 68.5 % 2018-06
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 31965 افراد 2018-10
بهره وری 134 نقاط شاخص 2018-06
دستمزد 744 EUR / هفته 2018-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.9 % 2018-10
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 % 2018-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 نقاط شاخص 2018-10
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 101 نقاط شاخص 2018-10
قیمت مصرف کننده اصلی 101 نقاط شاخص 2018-10
اندازه اصل تورم 0.1 % 2018-10
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 103 نقاط شاخص 2018-06
قیمت تولید 96.4 نقاط شاخص 2018-09
قیمت صادرات 94.5 نقاط شاخص 2018-08
قیمت واردات 101 نقاط شاخص 2018-08
CPI مسکن آب و برق 108 نقاط شاخص 2018-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103 نقاط شاخص 2018-10
تورم مواد غذایی -2.2 % 2018-10
تغییر قیمت تولید کننده -2.6 % 2018-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2018-10
نرخ بهره بین بانکی -0.32 % 2018-10
عرضه پول M1 170653 EUR - میلیون 2018-09
عرضه پول M2 212525 EUR - میلیون 2018-09
عرضه پول M3 226949 EUR - میلیون 2018-09
ذخایر ارزی 4106 EUR - میلیون 2018-10
وام به بخش خصوصی 41131 EUR - میلیون 2018-09
ترازنامه بانک مرکزی 102541 EUR - میلیون 2018-10
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 407 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 4386300 EUR هزار 2018-08
صادرات 11558500 EUR هزار 2018-08
واردات 7172200 EUR هزار 2018-08
حساب جاری 10162 EUR - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 12.5 % 2017-12
بدهی خارجی 2260705 EUR - میلیون 2018-06
رابطه مبادله 93.7 نقاط شاخص 2018-08
گردش سرمایه 14187 EUR - میلیون 2018-06
ورود توریست 3331 هزار 2018-09
ذخایر طلا 6 تن 2018-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -44020 EUR - میلیون 2018-06
شاخص تروریسم 3.14 2016-12
فروش اسلحه 13 USD - میلیون 2014-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 68 % 2017-12
بودجه دولت -0.3 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 639 EUR - میلیون 2018-09
هزینه های دولت 7462 EUR - میلیون 2018-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 26.1 % 2017-12
درآمدهای دولت 12718 EUR - میلیون 2018-09
بدهی های دولت 210221 EUR - میلیون 2018-03
هزینه های مالی 13367 EUR - میلیون 2018-09
درخواست پناهندگی 235 افراد 2018-06
ارزیابی اعتبار 70.38
مخارج نظامی 1096 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 21 % 2018-06
شاخص PMI تولید 54.9 2018-10
شاخص PMI خدمات 57.2 نقاط شاخص 2018-10
تولید صنعتی 6.7 % 2018-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.1 % 2018-09
تولید صنعتی 6.9 % 2018-09
تغییرات موجودی انبار 926 EUR - میلیون 2018-06
ثبت خودرو 2874 2018-10
سرعت اینترنت 15614 KBps 2017-03
آدرس های IP 1663376 IP 2017-03
شاخص رقابتی 75.68 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 23 2018-12
شاخص فساد مالی 74 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 19 2017-12
آسانی کسب و کار 23 2018-12
تولید الکتریسیته 2233 گیگاوات ساعت 2018-09
استخراج معدن 9.5 % 2018-05
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 93.5 نقاط شاخص 2018-10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.5 % 2018-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.5 % 2018-09
هزینه های مصرف کننده 25411 EUR - میلیون 2018-06
درآمد قابل تصرف شخص 233013 EUR - میلیون 2017-12
پس انداز های شخصی 9.7 % 2018-01
اعتبار بخش خصوصی 172337 EUR - میلیون 2018-09
نرخ وام بانکی 1 % 2018-09
تسهیلات اعتباری خریدار 12969 EUR - میلیون 2018-09
قیمت گازوئیل 1.69 USD / لیتر 2018-10
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 46.3 % of GDP 2018-03
بدهی خانوار به درآمد 147 % 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 106 نقاط شاخص 2018-08
جواز ساختمان 1639 2018-06
میزان ساخت و ساز 13.9 % 2018-06
پی ام آی ساخت و ساز 52.9 2018-10
فروش خانه موجود 3207 dwellings 2018-08
نرخ مالکیت مسکن 69.8 % 2016-12
فروش خانه جدید 737 dwellings 2018-08
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 12.5 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 48 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 23 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 14.75 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.75 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 273 mm 2015-12
درجه حرارت 7.77 celsius 2015-12