هنگ کنگ

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2017-09
نرخ بیکاری 2.9 2017-12
نرخ تورم 1.6 2017-11
نرخ بهره 1.75 2017-12
موازنه تجاری -39706 2017-11
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.4 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 7.82 2018-01
بازار سهام 32125 امتیاز 2018-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.06 % 2018-01
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 % 2017-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.6 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 321 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 645058 HKD - میلیون 2017-09
تولید ناخالص ملی 677260 HKD - میلیون 2017-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 134384 HKD - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 36726 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 54279 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 385 HKD - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 28055 HKD - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 6996 HKD - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 110153 HKD - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 581023 HKD - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 39385 HKD - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 10462 HKD - میلیون 2017-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.9 % 2017-12
افراد شاغل 3851 هزار 2017-12
افراد بیکار 110 هزار 2017-12
نرخ مشارکت نیروی کار 61.1 % 2017-12
بهره وری 160 نقاط شاخص 2016-12
پست های خالی شغلی 71149 2017-09
دستمزد 15702 HKD / ماه 2017-06
حداقل دستمزد 34.5 HKD / ساعت 2017-05
دستمزد در تولید 214 نقاط شاخص 2017-09
جمعیت 7.37 میلیون 2016-12
سن بازنشستگی مردان 65 2017-12
سن بازنشستگی زنان 65 2017-12
نرخ بیکاری جوانان 5.3 % 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.6 % 2017-11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 نقاط شاخص 2017-11
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 105 نقاط شاخص 2017-09
قیمت تولید 111 نقاط شاخص 2017-09
قیمت صادرات 101 نقاط شاخص 2017-11
قیمت واردات 101 نقاط شاخص 2017-11
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 نقاط شاخص 2017-11
تورم مواد غذایی 2.3 % 2017-11
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 % 2017-11
تغییر قیمت تولید کننده 3.7 % 2017-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 1.75 % 2017-12
نرخ بهره بین بانکی 1.22 % 2018-01
عرضه پول M0 430380 HKD - میلیون 2017-11
عرضه پول M1 2458476 HKD - میلیون 2017-11
عرضه پول M2 13667144 HKD - میلیون 2017-11
عرضه پول M3 13720969 HKD - میلیون 2017-11
ترازنامه بانک 22507447 HKD - میلیون 2017-11
ذخایر ارزی 431300 USD - میلیون 2017-12
وام به بخش خصوصی 9204660 HKD - میلیون 2017-11
نرخ بهره سپرده 0 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -39706 HKD - میلیون 2017-11
صادرات 367423 HKD - میلیون 2017-11
واردات 407129 HKD - میلیون 2017-11
حساب جاری 57980 HKD - میلیون 2017-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.5 % 2016-12
رابطه مبادله 100 نقاط شاخص 2017-11
گردش سرمایه -89585 HKD - میلیون 2017-09
ورود توریست 4971119 2017-11
ذخایر طلا 2.08 تن 2017-12
بدهی خارجی 11818112 HKD - میلیون 2017-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 13357 HKD - میلیارد 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.4 % 2016-12
بودجه دولت 4.8 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -31953 HKD - میلیون 2017-09
هزینه های دولت 61909 HKD - میلیون 2017-09
درآمدهای دولت 58544 HKD - میلیون 2017-09
هزینه های مالی 90497 HKD - میلیون 2017-09
ارزیابی اعتبار 94.92
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 2 نقاط شاخص 2018-03
شاخص PMI تولید 51.5 2017-12
تولید صنعتی 0.3 % 2017-09
تغییرات موجودی انبار -636 HKD - میلیون 2017-09
ورشکستگی 13608 بانک اطلاعات شرکتها 2017-11
ثبت خودرو 2827 ماشین 2017-11
سرعت اینترنت 21909 KBps 2017-03
آدرس های IP 3132077 IP 2017-03
شاخص رقابتی 5.53 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 6 2018-12
شاخص فساد مالی 77 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 15 2016-12
آسانی کسب و کار 5 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 102 نقاط شاخص 2017-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.9 % 2017-11
هزینه های مصرف کننده 419705 HKD - میلیون 2017-09
پس انداز های شخصی 0.01 % 2017-12
نرخ وام بانکی 5 % 2017-12
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 68.5 % of GDP 2017-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.1 % 2017-11
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 161 نقاط شاخص 2017-11
نرخ مالکیت مسکن 50.4 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 16.5 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 % 2016-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 28.52 celsius 2013-08