شاخص یاب

اتیوپی

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
پول 27.8 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 10.2 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 80.56 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 550 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1730 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1699 ETB - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 573 ETB - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 404 ETB - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 620 ETB - میلیارد 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 16.8 % 2015-12
جمعیت 105 میلیون 2017-12
هزینه زندگی خانواده 7150 ETB / ماه 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 11.5 % 2018-10
تورم مواد غذایی 12.7 % 2018-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 196 نقاط شاخص 2018-10
CPI مسکن آب و برق 183 نقاط شاخص 2018-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 126 نقاط شاخص 2018-10
نرخ تورم (ماهانه) -0.25 % 2018-10
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 7 % 2018-10
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -2806 USD - میلیون 2018-03
صادرات 739 USD - میلیون 2018-03
واردات 3546 USD - میلیون 2018-03
حساب جاری -1436 USD - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.5 % 2017-12
شاخص تروریسم 5.94 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33.5 % 2017-12
بودجه دولت -3.3 % of GDP 2017-12
ارزیابی اعتبار 31.25
مخارج نظامی 497 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 3081 KBps 2017-03
آدرس های IP 9416 IP 2017-03
شاخص رقابتی 44.45 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 122 2018-12
شاخص فساد مالی 35 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 107 2017-12
آسانی کسب و کار 159 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 16.32 mm 2015-12
درجه حرارت 21.97 celsius 2015-12