کرواسی

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 2017-09
نرخ بیکاری 12.1 2017-11
نرخ تورم 1.2 2017-12
نرخ بهره 2.5 2017-10
موازنه تجاری -2838 2017-11
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 84.2 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 6.05 2018-01
بازار سهام 1880 امتیاز 2018-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.27 % 2018-01
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 % 2017-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.3 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 50.43 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 96298 HRK - میلیون 2017-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 19091 HRK - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 14372 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 21409 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2866 HRK - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3798 HRK - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 10831 HRK - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 11454 HRK - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 21971 HRK - میلیون 2017-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 12.1 % 2017-11
افراد شاغل 1683 هزار 2017-09
افراد بیکار 188056 2017-11
نرخ بیکاری بلند مدت 5.1 % 2017-06
نرخ بیکاری جوانان 25.3 % 2017-09
هزینه های کار 80.2 نقاط شاخص 2017-09
بهره وری 101 نقاط شاخص 2017-11
دستمزد 6014 HRK / ماه 2017-10
حداقل دستمزد 433 EUR / ماه 2017-06
دستمزد در تولید 5463 HRK / ماه 2017-10
جمعیت 4.15 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 61.9 2017-12
سن بازنشستگی مردان 65 2017-12
تغییر اشتغال -0.8 % 2017-06
نرخ اشتغال 59.2 % 2017-06
استخدام تمام وقت 1542 هزار 2017-06
نرخ مشارکت نیروی کار 52.2 % 2017-09
قسمت مدت زمان اشتغال 70.8 هزار 2017-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.2 % 2017-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.3 % 2017-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 نقاط شاخص 2017-12
قیمت مصرف کننده اصلی 102 نقاط شاخص 2017-11
اندازه اصل تورم 1.4 % 2017-11
قیمت تولید 104 نقاط شاخص 2017-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100 نقاط شاخص 2017-12
تورم مواد غذایی 2.2 % 2017-12
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 101 نقاط شاخص 2017-12
تغییر قیمت تولید کننده 1.7 % 2017-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.5 % 2017-10
نرخ بهره بین بانکی 0.28 % 2018-01
عرضه پول M0 25089 HRK - میلیون 2017-11
عرضه پول M1 94833 HRK - میلیون 2017-11
ترازنامه بانک 404732 HRK - میلیون 2017-09
ذخایر ارزی 16198 EUR - میلیون 2017-11
وام به بخش خصوصی 29725 HRK - میلیون 2017-11
نرخ بهره سپرده 0 % 2017-09
نسبت ذخیره نقدی 12 % 2017-09
ترازنامه بانک مرکزی 116119 HRK - میلیون 2017-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -2838 HRK - میلیون 2017-11
صادرات 9860 HRK - میلیون 2017-11
واردات 12698 HRK - میلیون 2017-11
حساب جاری 3868 EUR - میلیون 2017-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.6 % 2016-12
بدهی خارجی 46467 EUR - میلیون 2017-09
گردش سرمایه 2932 EUR - میلیون 2017-09
حواله 655 EUR - میلیون 2017-06
ورود توریست 195304 2017-11
تولید نفت خام 14 BBL/D/1K 2017-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 162 EUR - میلیون 2017-06
شاخص تروریسم 0.03 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 84.2 % 2016-12
بودجه دولت -0.8 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت 1994 HRK - میلیون 2017-10
هزینه های دولت 17070 HRK - میلیون 2017-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 48.4 % 2016-12
درآمدهای دولت 10998 HRK - میلیون 2017-10
بدهی های دولت 287756 HRK - میلیون 2017-08
هزینه های مالی 9054 HRK - میلیون 2017-10
درخواست پناهندگی 60 افراد 2017-09
ارزیابی اعتبار 45.11
مخارج نظامی 687 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی -1.7 % 2017-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) -3.6 % 2017-11
تولید صنعتی -1.5 % 2017-11
تغییرات موجودی انبار -7377 HRK - میلیون 2017-09
ثبت خودرو 3427 ماشین 2017-11
سرعت اینترنت 8592 KBps 2017-03
آدرس های IP 1286714 IP 2017-03
اطمینان کسب و کار 8.4 نقاط شاخص 2017-12
شاخص رقابتی 4.19 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 74 2018-12
شاخص فساد مالی 49 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 55 2016-12
آسانی کسب و کار 51 2017-12
تولید الکتریسیته 884 گیگاوات ساعت 2017-10
استخراج معدن 1.1 % 2017-11
تولید فولاد 0.01 هزار تن 2017-11
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.2 % 2017-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.7 % 2017-11
هزینه های مصرف کننده 46965 HRK - میلیون 2017-09
تسهیلات اعتباری خریدار 57179 HRK - میلیون 2017-11
نرخ وام بانکی 3.94 % 2017-11
ضریب اطمینان مصرف کننده -13.8 نقاط شاخص 2017-12
قیمت گازوئیل 1.51 USD / لیتر 2017-12
بدهی خانوار به درآمد 57.06 % 2015-12
مسکن سازی آخرین مرجع
نرخ مالکیت مسکن 90 % 2016-12
شاخص مسکن 105 نقاط شاخص 2017-06
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 18 % 2017-01
نرخ مالیات درآمد شخصی 47.2 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 25 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 37.2 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 17.2 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 20 % 2016-12