کرواسی

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2017-06
نرخ بیکاری 10.9 2017-08
نرخ تورم 1 2017-08
نرخ بهره 2.5 2017-08
موازنه تجاری -4957 2017-07
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 84.2 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 6.26 2017-09
بازار سهام 1829 امتیاز 2017-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.54 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 % 2017-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.8 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 50.43 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 84380 HRK - میلیون 2017-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 19502 HRK - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 14372 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 21409 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2504 HRK - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3751 HRK - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 11005 HRK - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 11285 HRK - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 16144 HRK - میلیون 2017-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 10.9 % 2017-08
افراد شاغل 1633 هزار 2017-06
افراد بیکار 171351 2017-08
نرخ بیکاری بلند مدت 5.9 % 2017-03
نرخ بیکاری جوانان 26.4 % 2017-06
هزینه های کار 96.8 نقاط شاخص 2017-06
بهره وری 101 نقاط شاخص 2017-07
پست های خالی شغلی 8676 2010-12
دستمزد 5905 HRK / ماه 2017-07
حداقل دستمزد 433 EUR / ماه 2017-06
دستمزد در تولید 5517 HRK / ماه 2017-06
جمعیت 4.15 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 61.9 2017-12
سن بازنشستگی مردان 65 2017-12
تغییر اشتغال -0.8 % 2017-06
نرخ اشتغال 55.9 % 2017-03
استخدام تمام وقت 1459 هزار 2017-03
نرخ مشارکت نیروی کار 51.7 % 2017-06
قسمت مدت زمان اشتغال 69.4 هزار 2017-03
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1 % 2017-08
نرخ تورم (ماهانه) 0 % 2017-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 99 نقاط شاخص 2017-08
قیمت مصرف کننده اصلی 100 نقاط شاخص 2017-08
اندازه اصل تورم 1.7 % 2017-07
قیمت تولید 102 نقاط شاخص 2017-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98.1 نقاط شاخص 2017-08
تورم مواد غذایی 3.1 % 2017-08
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 101 نقاط شاخص 2017-08
تغییر قیمت تولید کننده 2.6 % 2017-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.5 % 2017-08
نرخ بهره بین بانکی 0.36 % 2017-09
عرضه پول M0 26515 HRK - میلیون 2017-07
عرضه پول M1 93495 HRK - میلیون 2017-07
ترازنامه بانک 389624 HRK - میلیون 2017-06
ذخایر ارزی 14667 EUR - میلیون 2017-07
وام به بخش خصوصی 30410 HRK - میلیون 2017-07
نرخ بهره سپرده 0 % 2017-08
نسبت ذخیره نقدی 12 % 2017-08
ترازنامه بانک مرکزی 106458 HRK - میلیون 2017-06
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -4957 HRK - میلیون 2017-07
صادرات 8309 HRK - میلیون 2017-07
واردات 13266 HRK - میلیون 2017-07
حساب جاری -1528 EUR - میلیون 2017-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.6 % 2016-12
بدهی خارجی 45892 EUR - میلیون 2017-05
گردش سرمایه -971 EUR - میلیون 2017-03
حواله 570 EUR - میلیون 2016-12
ورود توریست 4088802 2017-07
ذخایر طلا 13.13 تن 2001-06
تولید نفت خام 13 BBL/D/1K 2017-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 347 EUR - میلیون 2016-12
شاخص تروریسم 0.06 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 84.2 % 2016-12
بودجه دولت -0.8 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت 93.8 HRK - میلیون 2017-07
هزینه های دولت 17008 HRK - میلیون 2017-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 48.4 % 2016-12
درآمدهای دولت 10820 HRK - میلیون 2017-06
بدهی های دولت 291509 HRK - میلیون 2017-04
هزینه های مالی 9610 HRK - میلیون 2017-06
درخواست پناهندگی 65 افراد 2017-06
ارزیابی اعتبار 45.11
مخارج نظامی 687 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 2.5 % 2017-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.1 % 2017-07
تولید صنعتی 3.1 % 2017-07
تغییرات موجودی انبار 2190 HRK - میلیون 2017-06
ثبت خودرو 2405 ماشین 2017-08
اطمینان کسب و کار 14.3 2017-08
شاخص رقابتی 4.15 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 74 2017-12
شاخص فساد مالی 49 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 55 2016-12
آسانی کسب و کار 43 2016-12
تولید الکتریسیته 802 گیگاوات ساعت 2017-07
استخراج معدن -3.9 % 2017-07
تولید فولاد 0.01 هزار تن 2017-08
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.9 % 2017-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.9 % 2017-07
هزینه های مصرف کننده 48983 HRK - میلیون 2017-06
پس انداز های شخصی 8.95 % 2016-12
تسهیلات اعتباری خریدار 53977 HRK - میلیون 2017-07
نرخ وام بانکی 4.47 % 2017-07
ضریب اطمینان مصرف کننده -17 2017-08
قیمت گازوئیل 1.48 USD / لیتر 2017-08
بدهی خانوار به درآمد 57.06 % 2015-12
مسکن سازی آخرین مرجع
نرخ مالکیت مسکن 90.1 % 2016-12
شاخص مسکن 101 نقاط شاخص 2017-03
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 18 % 2017-01
نرخ مالیات درآمد شخصی 47.2 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 25 % 2017-12
نرخ تامین اجتماعی 37.2 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 17.2 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 20 % 2016-12