شاخص یاب

کرواسی

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 6.53 2019-01
بازار سهام 1759 2019-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.14 2019-01
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.8 2018-09
نرخ بیکاری 9.4 2018-11
نرخ تورم 0.8 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.8 2018-12
نرخ بهره 2.5 2018-11
موازنه تجاری -5511 2018-11
حساب جاری 4011 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.9 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 78 2017-12
بودجه دولت 0.8 2017-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.1 2018-11
نرخ مالیات شرکت 18 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 36 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.8 2018-09
تولید ناخالص داخلی 54.85 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 99110 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 20082 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 15220 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 22670 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2664 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4013 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 10582 2018-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 11723 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 22169 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 9.4 2018-11
افراد شاغل 1689 2018-09
افراد بیکار 146912 2018-11
نرخ بیکاری بلند مدت 3.4 2018-06
نرخ بیکاری جوانان 23.9 2018-09
هزینه های کار 82.3 2018-09
بهره وری 101 2018-11
دستمزد 6281 2018-10
حداقل دستمزد 466 2018-12
دستمزد در تولید 5786 2018-10
جمعیت 4.11 2018-12
سن بازنشستگی زنان 62 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال -0.2 2018-09
نرخ اشتغال 61.9 2018-09
استخدام تمام وقت 1570 2018-06
نرخ مشارکت نیروی کار 51.6 2018-09
هزینه زندگی خانواده 10500 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 7020 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 74.6 2018-06
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 7340 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 3740 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.8 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.8 2018-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 2018-12
قیمت مصرف کننده اصلی 103 2018-11
اندازه اصل تورم 0.8 2018-12
قیمت تولید 99.5 2018-12
CPI مسکن آب و برق 98.5 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.9 2018-12
تورم مواد غذایی 0.5 2018-12
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102 2018-12
تغییر قیمت تولید کننده 0.2 2018-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.5 2018-11
نرخ بهره بین بانکی 0.25 2019-01
عرضه پول M0 27849 2018-11
عرضه پول M1 115936 2018-11
ترازنامه بانک 419926 2018-09
ذخایر ارزی 17010 2018-11
وام به بخش خصوصی 28556 2018-11
نرخ بهره سپرده 0 2018-09
نسبت ذخیره نقدی 12 2018-09
ترازنامه بانک مرکزی 127312 2018-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -5511 2018-11
حساب جاری 4011 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.9 2017-12
صادرات 97962 2018-11
واردات 15307 2018-11
بدهی خارجی 44928 2018-09
گردش سرمایه 3250 2018-09
حواله 578 2018-09
ورود توریست 244860 2018-11
تولید نفت خام 14 2018-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 56.8 2018-09
شاخص تروریسم 0.03 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 78 2017-12
بودجه دولت 0.8 2017-12
ارزش بودجه دولت -775 2018-11
هزینه های دولت 17778 2018-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 45.3 2017-12
درآمدهای دولت 12594 2018-10
بدهی های دولت 281622 2018-07
هزینه های مالی 9932 2018-10
درخواست پناهندگی 65 2018-06
ارزیابی اعتبار 45.11
مخارج نظامی 745 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 18 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 36 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 25 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 37.2 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 17.2 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 20 2018-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی -0.8 2018-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.3 2018-11
تولید صنعتی -3.5 2018-10
تغییرات موجودی انبار -8334 2018-09
ثبت خودرو 2349 2018-12
سرعت اینترنت 8592 2017-03
آدرس های IP 1286714 2017-03
اطمینان کسب و کار 11.6 2018-12
شاخص رقابتی 60.11 2018-12
رتبه رقابتی 68 2018-12
شاخص فساد مالی 49 2017-12
رتبه فساد مالی 57 2017-12
آسانی کسب و کار 58 2018-12
تولید الکتریسیته 1111 2018-11
استخراج معدن -3.7 2018-10
تولید فولاد 20 2018-11
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.1 2018-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.8 2018-11
هزینه های مصرف کننده 48195 2018-09
تسهیلات اعتباری خریدار 64621 2018-11
نرخ وام بانکی 3.28 2018-11
ضریب اطمینان مصرف کننده -8.6 2018-12
قیمت گازوئیل 1.42 2018-12
بدهی خانوار به درآمد 57.06 2015-12
مسکن سازی آخرین مرجع
نرخ مالکیت مسکن 90 2016-12
شاخص مسکن 112 2018-09