کرواسی

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.1 2017-12
نرخ بیکاری 10.4 2018-04
نرخ تورم 1.3 2018-04
نرخ بهره 2.5 2018-04
موازنه تجاری -6751 2018-03
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 78 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 6.32 2018-05
بازار سهام 1860 امتیاز 2018-05
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.23 % 2018-05
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.1 % 2017-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 50.43 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 85851 HRK - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 17826 HRK - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 14372 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 21409 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3199 HRK - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3832 HRK - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 11285 HRK - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 11403 HRK - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 14359 HRK - میلیون 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 10.4 % 2018-04
افراد شاغل 1639 هزار 2017-12
افراد بیکار 159695 2018-04
نرخ بیکاری بلند مدت 3.6 % 2017-12
نرخ بیکاری جوانان 23.3 % 2018-03
هزینه های کار 87.1 نقاط شاخص 2017-12
بهره وری 101 نقاط شاخص 2018-03
دستمزد 6253 HRK / ماه 2018-03
حداقل دستمزد 462 EUR / ماه 2018-06
دستمزد در تولید 5720 HRK / ماه 2018-03
جمعیت 4.15 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 62 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال 0.7 % 2017-12
نرخ اشتغال 59.6 % 2017-12
استخدام تمام وقت 1530 هزار 2017-12
نرخ مشارکت نیروی کار 52 % 2017-12
قسمت مدت زمان اشتغال 83.8 هزار 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.3 % 2018-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.7 % 2018-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 نقاط شاخص 2018-04
قیمت مصرف کننده اصلی 102 نقاط شاخص 2018-04
اندازه اصل تورم 0.7 % 2018-03
قیمت تولید 99.3 نقاط شاخص 2018-04
CPI مسکن آب و برق 96.8 نقاط شاخص 2018-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100 نقاط شاخص 2018-04
تورم مواد غذایی 1.3 % 2018-04
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102 نقاط شاخص 2018-04
تغییر قیمت تولید کننده 1.1 % 2018-04
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.5 % 2018-04
نرخ بهره بین بانکی 0.25 % 2018-05
عرضه پول M0 25269 HRK - میلیون 2018-03
عرضه پول M1 101348 HRK - میلیون 2018-03
ترازنامه بانک 396869 HRK - میلیون 2018-02
ذخایر ارزی 16480 EUR - میلیون 2018-03
وام به بخش خصوصی 29067 HRK - میلیون 2018-03
نرخ بهره سپرده 0 % 2018-04
نسبت ذخیره نقدی 12 % 2018-02
ترازنامه بانک مرکزی 122878 HRK - میلیون 2018-02
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -6751 HRK - میلیون 2018-03
صادرات 7726 HRK - میلیون 2018-02
واردات 13194 HRK - میلیون 2018-02
حساب جاری -674 EUR - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.9 % 2017-12
بدهی خارجی 49700 EUR - میلیون 2018-01
گردش سرمایه -586 EUR - میلیون 2017-12
حواله 696 EUR - میلیون 2017-12
ورود توریست 321555 2018-03
تولید نفت خام 14 BBL/D/1K 2018-01
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 549 EUR - میلیون 2017-12
شاخص تروریسم 0.03 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 78 % 2017-12
بودجه دولت 0.8 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -2792 HRK - میلیون 2018-03
هزینه های دولت 17766 HRK - میلیون 2017-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 45.3 % 2017-12
درآمدهای دولت 9758 HRK - میلیون 2017-11
بدهی های دولت 283529 HRK - میلیون 2017-12
هزینه های مالی 11206 HRK - میلیون 2017-11
درخواست پناهندگی 60 افراد 2018-02
ارزیابی اعتبار 45.11
مخارج نظامی 745 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی -1.7 % 2018-03
تولیدات صنعتی (ماهانه) -4.3 % 2018-03
تولید صنعتی -3.7 % 2018-03
تغییرات موجودی انبار 1196 HRK - میلیون 2017-12
ثبت خودرو 7068 2018-04
سرعت اینترنت 8592 KBps 2017-03
آدرس های IP 1286714 IP 2017-03
اطمینان کسب و کار 9.5 نقاط شاخص 2018-04
شاخص رقابتی 4.19 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 74 2018-12
شاخص فساد مالی 49 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 57 2017-12
آسانی کسب و کار 51 2017-12
تولید الکتریسیته 1581 گیگاوات ساعت 2018-03
استخراج معدن -9.5 % 2018-03
تولید فولاد 10 هزار تن 2018-04
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.5 % 2018-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.1 % 2018-03
هزینه های مصرف کننده 51467 HRK - میلیون 2017-12
تسهیلات اعتباری خریدار 59299 HRK - میلیون 2018-03
نرخ وام بانکی 3.97 % 2018-03
ضریب اطمینان مصرف کننده -11 نقاط شاخص 2018-04
قیمت گازوئیل 1.57 USD / لیتر 2018-04
بدهی خانوار به درآمد 57.06 % 2015-12
مسکن سازی آخرین مرجع
نرخ مالکیت مسکن 90 % 2016-12
شاخص مسکن 108 نقاط شاخص 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 18 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 36 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 25 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 37.2 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 17.2 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 20 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 23.56 celsius 2013-08