کرواسی

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.1 2017-12
نرخ بیکاری 12.7 2018-01
نرخ تورم 0.8 2018-02
نرخ بهره 2.5 2018-02
موازنه تجاری -5200 2018-01
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 84.2 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 6.04 2018-03
بازار سهام 1841 امتیاز 2018-03
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.26 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.1 % 2017-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 50.43 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 85851 HRK - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 17826 HRK - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 14372 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 21409 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3199 HRK - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3832 HRK - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 11285 HRK - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 11403 HRK - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 14359 HRK - میلیون 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 12.7 % 2018-01
افراد شاغل 1683 هزار 2017-09
افراد بیکار 195400 2018-01
نرخ بیکاری بلند مدت 3.9 % 2017-09
نرخ بیکاری جوانان 24.5 % 2017-12
هزینه های کار 87.1 نقاط شاخص 2017-12
بهره وری 103 نقاط شاخص 2018-01
دستمزد 5973 HRK / ماه 2017-12
حداقل دستمزد 462 EUR / ماه 2018-06
دستمزد در تولید 5369 HRK / ماه 2017-12
جمعیت 4.15 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 62 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال 0.7 % 2017-12
نرخ اشتغال 61 % 2017-09
استخدام تمام وقت 1571 هزار 2017-09
نرخ مشارکت نیروی کار 52.2 % 2017-09
قسمت مدت زمان اشتغال 85.7 هزار 2017-09
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.8 % 2018-02
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 % 2018-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100 نقاط شاخص 2018-02
قیمت مصرف کننده اصلی 101 نقاط شاخص 2018-01
اندازه اصل تورم 1.2 % 2018-01
قیمت تولید 98.8 نقاط شاخص 2018-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100 نقاط شاخص 2018-02
تورم مواد غذایی 0.4 % 2018-02
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 101 نقاط شاخص 2018-02
تغییر قیمت تولید کننده 0.6 % 2018-02
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.5 % 2018-02
نرخ بهره بین بانکی 0.25 % 2018-03
عرضه پول M0 24686 HRK - میلیون 2018-01
عرضه پول M1 97132 HRK - میلیون 2018-01
ترازنامه بانک 393792 HRK - میلیون 2018-01
ذخایر ارزی 16228 EUR - میلیون 2018-01
وام به بخش خصوصی 28885 HRK - میلیون 2018-01
نرخ بهره سپرده 0 % 2018-02
نسبت ذخیره نقدی 12 % 2018-02
ترازنامه بانک مرکزی 123045 HRK - میلیون 2018-01
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -5200 HRK - میلیون 2018-01
صادرات 7800 HRK - میلیون 2018-01
واردات 13000 HRK - میلیون 2018-01
حساب جاری 3868 EUR - میلیون 2017-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.6 % 2016-12
بدهی خارجی 48582 EUR - میلیون 2017-11
گردش سرمایه 2932 EUR - میلیون 2017-09
حواله 564 EUR - میلیون 2017-09
ورود توریست 197334 2017-12
تولید نفت خام 14 BBL/D/1K 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 610 EUR - میلیون 2017-09
شاخص تروریسم 0.03 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 84.2 % 2016-12
بودجه دولت -0.8 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت 1687 HRK - میلیون 2017-11
هزینه های دولت 17766 HRK - میلیون 2017-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 48.4 % 2016-12
درآمدهای دولت 10998 HRK - میلیون 2017-10
بدهی های دولت 300244 HRK - میلیون 2017-11
هزینه های مالی 9054 HRK - میلیون 2017-10
درخواست پناهندگی 40 افراد 2017-12
ارزیابی اعتبار 45.11
مخارج نظامی 687 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی -0.4 % 2018-01
تولیدات صنعتی (ماهانه) -13.8 % 2018-01
تولید صنعتی 2.8 % 2018-01
تغییرات موجودی انبار 1196 HRK - میلیون 2017-12
ثبت خودرو 3844 2018-02
سرعت اینترنت 8592 KBps 2017-03
آدرس های IP 1286714 IP 2017-03
اطمینان کسب و کار 17.7 نقاط شاخص 2018-02
شاخص رقابتی 4.19 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 74 2018-12
شاخص فساد مالی 49 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 57 2017-12
آسانی کسب و کار 51 2017-12
تولید الکتریسیته 1460 گیگاوات ساعت 2018-01
استخراج معدن -0.8 % 2018-01
تولید فولاد 0.01 هزار تن 2018-01
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1 % 2018-01
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.1 % 2018-01
هزینه های مصرف کننده 51467 HRK - میلیون 2017-12
تسهیلات اعتباری خریدار 57887 HRK - میلیون 2018-01
نرخ وام بانکی 3.8 % 2017-12
ضریب اطمینان مصرف کننده -8.7 نقاط شاخص 2018-02
قیمت گازوئیل 1.53 USD / لیتر 2018-02
بدهی خانوار به درآمد 57.06 % 2015-12
مسکن سازی آخرین مرجع
نرخ مالکیت مسکن 90 % 2016-12
شاخص مسکن 105 نقاط شاخص 2017-09
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 18 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 36 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 25 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 37.2 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 17.2 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 20 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 23.56 celsius 2013-08