شاخص یاب

کرواسی

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.1 2018-06
نرخ بیکاری 8.4 2018-09
نرخ تورم 1.6 2018-10
نرخ بهره 2.5 2018-09
موازنه تجاری -5133 2018-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 78 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 6.52 2018-11
بازار سهام 1732 امتیاز 2018-11
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.14 % 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.1 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.9 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 54.85 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 89781 HRK - میلیون 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 20365 HRK - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 15220 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 22670 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2315 HRK - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3988 HRK - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 11106 HRK - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 11730 HRK - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 16705 HRK - میلیون 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 8.4 % 2018-09
افراد شاغل 1671 هزار 2018-06
افراد بیکار 130577 2018-09
نرخ بیکاری بلند مدت 3.4 % 2018-06
نرخ بیکاری جوانان 23 % 2018-09
هزینه های کار 94.7 نقاط شاخص 2018-06
بهره وری 101 نقاط شاخص 2018-09
دستمزد 6264 HRK / ماه 2018-08
حداقل دستمزد 466 EUR / ماه 2018-12
دستمزد در تولید 5739 HRK / ماه 2018-08
جمعیت 4.11 میلیون 2018-12
سن بازنشستگی زنان 62 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال 0.1 % 2018-06
نرخ اشتغال 61.1 % 2018-06
استخدام تمام وقت 1570 هزار 2018-06
نرخ مشارکت نیروی کار 51.2 % 2018-06
هزینه زندگی خانواده 10500 HRK / ماه 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 7020 HRK / ماه 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 74.6 هزار 2018-06
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 7340 HRK / ماه 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 3740 HRK / ماه 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.6 % 2018-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 % 2018-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 نقاط شاخص 2018-10
قیمت مصرف کننده اصلی 101 نقاط شاخص 2018-09
اندازه اصل تورم 0.5 % 2018-09
قیمت تولید 101 نقاط شاخص 2018-09
CPI مسکن آب و برق 98.2 نقاط شاخص 2018-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105 نقاط شاخص 2018-10
تورم مواد غذایی 0.5 % 2018-10
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103 نقاط شاخص 2018-10
تغییر قیمت تولید کننده 3.4 % 2018-10
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.5 % 2018-09
نرخ بهره بین بانکی 0.25 % 2018-11
عرضه پول M0 29078 HRK - میلیون 2018-09
عرضه پول M1 115502 HRK - میلیون 2018-09
ترازنامه بانک 418769 HRK - میلیون 2018-08
ذخایر ارزی 16637 EUR - میلیون 2018-09
وام به بخش خصوصی 28379 HRK - میلیون 2018-09
نرخ بهره سپرده 0 % 2018-08
نسبت ذخیره نقدی 12 % 2018-08
ترازنامه بانک مرکزی 124720 HRK - میلیون 2018-08
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -5133 HRK - میلیون 2018-09
صادرات 9086 HRK - میلیون 2018-09
واردات 14219 HRK - میلیون 2018-09
حساب جاری 212 EUR - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.9 % 2017-12
بدهی خارجی 46040 USD - میلیون 2018-07
گردش سرمایه 1048 EUR - میلیون 2018-06
حواله 622 EUR - میلیون 2018-06
ورود توریست 2020809 2018-09
تولید نفت خام 14 BBL/D/1K 2018-07
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 345 EUR - میلیون 2018-06
شاخص تروریسم 0.03 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 78 % 2017-12
بودجه دولت 0.8 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 294 HRK - میلیون 2018-09
هزینه های دولت 18169 HRK - میلیون 2018-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 45.3 % 2017-12
درآمدهای دولت 10782 HRK - میلیون 2018-06
بدهی های دولت 284079 HRK - میلیون 2018-06
هزینه های مالی 10186 HRK - میلیون 2018-06
درخواست پناهندگی 65 افراد 2018-06
ارزیابی اعتبار 45.11
مخارج نظامی 745 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی -2.6 % 2018-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.5 % 2018-09
تولید صنعتی -1.7 % 2018-08
تغییرات موجودی انبار 3140 HRK - میلیون 2018-06
ثبت خودرو 3978 2018-10
سرعت اینترنت 8592 KBps 2017-03
آدرس های IP 1286714 IP 2017-03
اطمینان کسب و کار 11.8 نقاط شاخص 2018-10
شاخص رقابتی 60.11 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 68 2018-12
شاخص فساد مالی 49 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 57 2017-12
آسانی کسب و کار 58 2018-12
تولید الکتریسیته 802 گیگاوات ساعت 2018-09
استخراج معدن -15.7 % 2018-08
تولید فولاد 10 هزار تن 2018-09
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.4 % 2018-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.9 % 2018-09
هزینه های مصرف کننده 50747 HRK - میلیون 2018-06
تسهیلات اعتباری خریدار 62973 HRK - میلیون 2018-09
نرخ وام بانکی 3.67 % 2018-09
ضریب اطمینان مصرف کننده -11.6 نقاط شاخص 2018-10
قیمت گازوئیل 1.59 USD / لیتر 2018-10
بدهی خانوار به درآمد 57.06 % 2015-12
مسکن سازی آخرین مرجع
نرخ مالکیت مسکن 90 % 2016-12
شاخص مسکن 109 نقاط شاخص 2018-06
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 18 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 36 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 25 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 37.2 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 17.2 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 20 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 23.56 celsius 2013-08