کرواسی

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2017-06
نرخ بیکاری 10.8 2017-09
نرخ تورم 1.4 2017-10
نرخ بهره 2.5 2017-10
موازنه تجاری -4571 2017-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 84.2 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 6.44 2017-11
بازار سهام 1855 امتیاز 2017-11
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.52 % 2017-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 % 2017-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.8 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 50.43 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 84380 HRK - میلیون 2017-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 19502 HRK - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 14372 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 21409 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2504 HRK - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3751 HRK - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 11005 HRK - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 11285 HRK - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 16144 HRK - میلیون 2017-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 10.8 % 2017-09
افراد شاغل 1633 هزار 2017-06
افراد بیکار 168934 2017-09
نرخ بیکاری بلند مدت 5.9 % 2017-03
نرخ بیکاری جوانان 25 % 2017-09
هزینه های کار 96.8 نقاط شاخص 2017-06
بهره وری 102 نقاط شاخص 2017-09
دستمزد 6018 HRK / ماه 2017-08
حداقل دستمزد 433 EUR / ماه 2017-06
دستمزد در تولید 5447 HRK / ماه 2017-08
جمعیت 4.15 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 61.9 2017-12
سن بازنشستگی مردان 65 2017-12
تغییر اشتغال -0.8 % 2017-06
نرخ اشتغال 59.2 % 2017-06
استخدام تمام وقت 1459 هزار 2017-03
نرخ مشارکت نیروی کار 51.7 % 2017-06
قسمت مدت زمان اشتغال 69.4 هزار 2017-03
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.4 % 2017-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 % 2017-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 نقاط شاخص 2017-10
قیمت مصرف کننده اصلی 102 نقاط شاخص 2017-09
اندازه اصل تورم 1.5 % 2017-09
قیمت تولید 103 نقاط شاخص 2017-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98.8 نقاط شاخص 2017-10
تورم مواد غذایی 3.3 % 2017-10
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 101 نقاط شاخص 2017-10
تغییر قیمت تولید کننده 1.1 % 2017-10
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.5 % 2017-10
نرخ بهره بین بانکی 0.33 % 2017-11
عرضه پول M0 26135 HRK - میلیون 2017-09
عرضه پول M1 95957 HRK - میلیون 2017-09
ترازنامه بانک 404732 HRK - میلیون 2017-09
ذخایر ارزی 14954 EUR - میلیون 2017-09
وام به بخش خصوصی 29906 HRK - میلیون 2017-09
نرخ بهره سپرده 0 % 2017-09
نسبت ذخیره نقدی 12 % 2017-09
ترازنامه بانک مرکزی 116119 HRK - میلیون 2017-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -4571 HRK - میلیون 2017-09
صادرات 8764 HRK - میلیون 2017-09
واردات 13335 HRK - میلیون 2017-09
حساب جاری 144 EUR - میلیون 2017-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.6 % 2016-12
بدهی خارجی 47284 EUR - میلیون 2017-07
گردش سرمایه 491 EUR - میلیون 2017-06
حواله 570 EUR - میلیون 2016-12
ورود توریست 1826904 2017-09
تولید نفت خام 14 BBL/D/1K 2017-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 347 EUR - میلیون 2016-12
شاخص تروریسم 0.06 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 84.2 % 2016-12
بودجه دولت -0.8 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت 1032 HRK - میلیون 2017-09
هزینه های دولت 17008 HRK - میلیون 2017-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 48.4 % 2016-12
درآمدهای دولت 11088 HRK - میلیون 2017-08
بدهی های دولت 288641 HRK - میلیون 2017-07
هزینه های مالی 8625 HRK - میلیون 2017-08
درخواست پناهندگی 110 افراد 2017-07
ارزیابی اعتبار 45.11
مخارج نظامی 687 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 3 % 2017-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.4 % 2017-09
تولید صنعتی 0.8 % 2017-09
تغییرات موجودی انبار 2190 HRK - میلیون 2017-06
ثبت خودرو 3600 ماشین 2017-10
سرعت اینترنت 8592 KBps 2017-03
آدرس های IP 1286714 IP 2017-03
اطمینان کسب و کار 10.5 2017-10
شاخص رقابتی 4.19 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 74 2018-12
شاخص فساد مالی 49 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 55 2016-12
آسانی کسب و کار 51 2017-12
تولید الکتریسیته 917 گیگاوات ساعت 2017-09
استخراج معدن 8.7 % 2017-09
تولید فولاد 0.01 هزار تن 2017-09
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.6 % 2017-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.3 % 2017-09
هزینه های مصرف کننده 48983 HRK - میلیون 2017-06
پس انداز های شخصی 8.95 % 2016-12
تسهیلات اعتباری خریدار 55311 HRK - میلیون 2017-09
نرخ وام بانکی 4.82 % 2017-09
ضریب اطمینان مصرف کننده -17.2 2017-10
قیمت گازوئیل 1.45 USD / لیتر 2017-10
بدهی خانوار به درآمد 57.06 % 2015-12
مسکن سازی آخرین مرجع
نرخ مالکیت مسکن 90.1 % 2016-12
شاخص مسکن 105 نقاط شاخص 2017-06
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 18 % 2017-01
نرخ مالیات درآمد شخصی 47.2 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 25 % 2017-12
نرخ تامین اجتماعی 37.2 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 17.2 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 20 % 2016-12