کرواسی

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2017-03
نرخ بیکاری 10.8 2017-06
نرخ تورم 0.8 2017-07
نرخ بهره 2.5 2017-08
موازنه تجاری -4551 2017-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 84.2 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 6.26 2017-08
بازار سهام 1901 امتیاز 2017-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.84 % 2017-08
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 % 2017-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.5 % 2017-03
تولید ناخالص داخلی 50.43 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 76947 HRK - میلیون 2017-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 16834 HRK - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 14372 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 21409 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2103 HRK - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3564 HRK - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 9939 HRK - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 11113 HRK - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 11874 HRK - میلیون 2017-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 10.8 % 2017-06
افراد شاغل 1545 هزار 2017-03
افراد بیکار 169188 2017-06
نرخ بیکاری بلند مدت 6.6 % 2016-12
نرخ بیکاری جوانان 25.9 % 2017-06
هزینه های کار 96.3 نقاط شاخص 2017-03
بهره وری 101 نقاط شاخص 2017-06
پست های خالی شغلی 8676 2010-12
دستمزد 6025 HRK / ماه 2017-05
حداقل دستمزد 433 EUR / ماه 2017-06
دستمزد در تولید 5543 HRK / ماه 2017-05
جمعیت 4.15 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 61.9 2017-12
سن بازنشستگی مردان 65 2017-12
تغییر اشتغال -0.6 % 2017-03
نرخ اشتغال 55.9 % 2017-03
استخدام تمام وقت 1459 هزار 2017-03
نرخ مشارکت نیروی کار 50.6 % 2017-03
قسمت مدت زمان اشتغال 69.4 هزار 2017-03
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.8 % 2017-07
نرخ تورم (ماهانه) -0.7 % 2017-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 99 نقاط شاخص 2017-07
قیمت مصرف کننده اصلی 101 نقاط شاخص 2017-06
اندازه اصل تورم 1.6 % 2017-06
قیمت تولید 102 نقاط شاخص 2017-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 97 نقاط شاخص 2017-07
تورم مواد غذایی 2.7 % 2017-07
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 101 نقاط شاخص 2017-07
تغییر قیمت تولید کننده 1 % 2017-07
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.5 % 2017-08
نرخ بهره بین بانکی 0.36 % 2017-08
عرضه پول M0 25141 HRK - میلیون 2017-06
عرضه پول M1 89313 HRK - میلیون 2017-06
ترازنامه بانک 391600 HRK - میلیون 2017-04
ذخایر ارزی 14028 EUR - میلیون 2017-06
وام به بخش خصوصی 30828 HRK - میلیون 2017-06
نرخ بهره سپرده 0 % 2017-08
نسبت ذخیره نقدی 12 % 2017-08
ترازنامه بانک مرکزی 106458 HRK - میلیون 2017-06
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -4551 HRK - میلیون 2017-06
صادرات 8327 HRK - میلیون 2017-06
واردات 12878 HRK - میلیون 2017-06
حساب جاری -1528 EUR - میلیون 2017-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.6 % 2016-12
بدهی خارجی 45882 EUR - میلیون 2017-04
گردش سرمایه -971 EUR - میلیون 2017-03
حواله 570 EUR - میلیون 2016-12
ورود توریست 2319240 2017-06
ذخایر طلا 13.13 تن 2001-06
تولید نفت خام 13 BBL/D/1K 2017-02
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 347 EUR - میلیون 2016-12
شاخص تروریسم 0.06 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 84.2 % 2016-12
بودجه دولت -0.8 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت 1397 HRK - میلیون 2017-06
هزینه های دولت 15635 HRK - میلیون 2017-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 48.4 % 2016-12
درآمدهای دولت 9939 HRK - میلیون 2017-05
بدهی های دولت 288453 HRK - میلیون 2017-02
هزینه های مالی 10215 HRK - میلیون 2017-05
درخواست پناهندگی 55 افراد 2017-03
ارزیابی اعتبار 45.11
مخارج نظامی 687 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 4 % 2017-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.1 % 2017-06
تولید صنعتی 7 % 2017-06
تغییرات موجودی انبار 5899 HRK - میلیون 2017-03
ثبت خودرو 6680 ماشین 2017-06
اطمینان کسب و کار 11.9 2017-07
شاخص رقابتی 4.15 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 74 2017-12
شاخص فساد مالی 49 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 55 2016-12
آسانی کسب و کار 43 2016-12
تولید الکتریسیته 748 گیگاوات ساعت 2017-05
استخراج معدن -4.8 % 2017-06
تولید فولاد 0.01 هزار تن 2017-06
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 4.1 % 2017-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 7.8 % 2017-06
هزینه های مصرف کننده 45698 HRK - میلیون 2017-03
پس انداز های شخصی 8.95 % 2016-12
تسهیلات اعتباری خریدار 53386 HRK - میلیون 2017-06
نرخ وام بانکی 4.54 % 2017-06
ضریب اطمینان مصرف کننده -15.9 2017-07
قیمت گازوئیل 1.45 USD / لیتر 2017-07
بدهی خانوار به درآمد 57.06 % 2015-12
مسکن سازی آخرین مرجع
نرخ مالکیت مسکن 90.1 % 2016-12
شاخص مسکن 101 نقاط شاخص 2017-03
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 18 % 2017-01
نرخ مالیات درآمد شخصی 47.2 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 25 % 2017-12
نرخ تامین اجتماعی 37.2 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 17.2 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 20 % 2016-12