شاخص یاب

چاد

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
پول 606 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.1 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 9.98 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 823 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1768 USD 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.89 % 2017-12
جمعیت 14.9 میلیون 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.6 % 2018-08
تورم مواد غذایی -4 % 2017-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107 نقاط شاخص 2018-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.95 % 2018-10
نرخ بهره سپرده 2.45 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -292 CFA - فرانک - میلیارد 2016-12
صادرات 1051 CFA - فرانک - میلیارد 2016-12
واردات 1343 CFA - فرانک - میلیارد 2016-12
حساب جاری -1231 CFA - فرانک - میلیارد 2016-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.8 % 2017-12
تولید نفت خام 132 BBL/D/1K 2018-07
بدهی خارجی 805 FCFA - میلیارد 2016-12
شاخص تروریسم 5.27 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.6 % 2017-12
بودجه دولت 1.7 % of GDP 2017-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 207 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 1636 KBps 2017-03
آدرس های IP 230 IP 2017-03
شاخص رقابتی 35.52 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 140 2018-12
شاخص فساد مالی 20 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 165 2017-12
آسانی کسب و کار 181 2018-12
تولید صنعتی 4.31 % 2016-12
استخراج معدن 31.29 % 2016-03
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 35 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 60 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 20 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.5 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.5 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 0.14 mm 2015-12
درجه حرارت 20.03 celsius 2015-12