بوروندی

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
پول 1757 2018-02
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.5 % 2016-12
تولید ناخالص داخلی 3.01 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 218 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 721 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 7.7 % 2012-12
جمعیت 10.5 میلیون 2016-12
هزینه زندگی خانواده 575800 BIF/Month 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 234400 BIF/Month 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 135200 BIF/Month 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 98300 BIF/Month 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 10 % 2017-12
تورم مواد غذایی 9.7 % 2017-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 116 نقاط شاخص 2017-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 111 نقاط شاخص 2017-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 8.19 % 2017-10
عرضه پول M0 514520 BIF - میلیون 2017-10
ذخایر ارزی 177821 BIF - میلیون 2017-08
عرضه پول M1 887054 BIF - میلیون 2017-04
عرضه پول M2 1274416 BIF - میلیون 2017-09
عرضه پول M3 1438157 BIF - میلیون 2017-10
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -98048 BIF - میلیون 2017-10
صادرات 29270 BIF - میلیون 2017-10
واردات 127318 BIF - میلیون 2017-10
حساب جاری -355 USD - میلیون 2016-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -18.7 % 2016-12
ذخایر طلا 0.3 تن 2017-09
شاخص تروریسم 5.64 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 15.2 % 2016-12
بودجه دولت 9 % of GDP 2016-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 64.9 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی -5.1 % 2017-08
سرعت اینترنت 2707 KBps 2017-03
آدرس های IP 1971 IP 2017-03
شاخص رقابتی 3.21 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 129 2018-12
شاخص فساد مالی 20 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 159 2016-12
آسانی کسب و کار 164 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 193 mm 2015-12
درجه حرارت 21.08 celsius 2015-12