شاخص یاب

بوروندی

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
پول 1762 2018-07
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.8 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 3.48 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 213 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 702 USD 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 7.7 % 2012-12
جمعیت 10.9 میلیون 2017-12
هزینه زندگی خانواده 575800 BIF/Month 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 234400 BIF/Month 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 135200 BIF/Month 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 98300 BIF/Month 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم -0.4 % 2018-06
تورم مواد غذایی -7.8 % 2018-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 113 نقاط شاخص 2018-06
CPI مسکن آب و برق 120 نقاط شاخص 2018-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 118 نقاط شاخص 2018-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 6.98 % 2018-02
عرضه پول M0 544980 BIF - میلیون 2018-02
ترازنامه بانک 2004766 BIF - میلیون 2018-02
ترازنامه بانک مرکزی 1267449 BIF - میلیون 2018-02
ذخایر ارزی 127948 BIF - میلیون 2018-02
عرضه پول M1 887054 BIF - میلیون 2017-04
عرضه پول M2 1356830 BIF - میلیون 2018-02
عرضه پول M3 1522847 BIF - میلیون 2018-02
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -86958 BIF - میلیون 2018-02
صادرات 19601 BIF - میلیون 2018-02
واردات 106559 BIF - میلیون 2018-02
حساب جاری -352 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.6 % 2017-12
ذخایر طلا 0.03 تن 2018-03
بدهی خارجی 792100 BIF - میلیون 2018-02
شاخص تروریسم 5.64 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 14.4 % 2017-12
بودجه دولت -8.2 % of GDP 2017-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 56.3 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 12.4 % 2018-02
سرعت اینترنت 2707 KBps 2017-03
آدرس های IP 1971 IP 2017-03
شاخص رقابتی 3.21 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 129 2018-12
شاخص فساد مالی 22 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 157 2017-12
آسانی کسب و کار 164 2017-12
تولید الکتریسیته 16.7 گیگاوات ساعت 2018-02
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 193 mm 2015-12
درجه حرارت 21.08 celsius 2015-12