بوروندی

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
پول 1750 2018-05
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.5 % 2016-12
تولید ناخالص داخلی 3.01 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 218 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 721 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 7.7 % 2012-12
جمعیت 10.5 میلیون 2016-12
هزینه زندگی خانواده 575800 BIF/Month 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 234400 BIF/Month 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 135200 BIF/Month 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 98300 BIF/Month 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم -2.6 % 2018-03
تورم مواد غذایی -10.8 % 2018-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 114 نقاط شاخص 2018-04
CPI مسکن آب و برق 118 نقاط شاخص 2018-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 117 نقاط شاخص 2018-04
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 7.02 % 2018-01
عرضه پول M0 582685 BIF - میلیون 2017-12
ترازنامه بانک 1922478 BIF - میلیون 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 1309298 BIF - میلیون 2017-12
ذخایر ارزی 149085 BIF - میلیون 2017-12
عرضه پول M1 887054 BIF - میلیون 2017-04
عرضه پول M2 1323074 BIF - میلیون 2017-12
عرضه پول M3 1483584 BIF - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -81701 BIF - میلیون 2017-12
صادرات 29987 BIF - میلیون 2017-12
واردات 111688 BIF - میلیون 2017-12
حساب جاری -355 USD - میلیون 2016-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.6 % 2017-12
ذخایر طلا 0.03 تن 2017-09
بدهی خارجی 778633 BIF - میلیون 2017-12
شاخص تروریسم 5.64 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 14.4 % 2017-12
بودجه دولت -8.2 % of GDP 2017-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 56.3 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 32 % 2017-12
سرعت اینترنت 2707 KBps 2017-03
آدرس های IP 1971 IP 2017-03
شاخص رقابتی 3.21 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 129 2018-12
شاخص فساد مالی 22 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 157 2017-12
آسانی کسب و کار 164 2017-12
تولید الکتریسیته 16.99 گیگاوات ساعت 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 193 mm 2015-12
درجه حرارت 21.08 celsius 2015-12