بلغارستان

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 2017-09
نرخ بیکاری 6.93 2017-11
نرخ تورم 2.8 2017-12
نرخ بهره 0 2018-01
موازنه تجاری -562 2017-11
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.8 2017-11

بازارها آخرین مرجع
پول 1.6 2018-01
بازار سهام 712 امتیاز 2018-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.15 % 2018-01
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 % 2017-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.9 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 52.4 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 23628 BGN - میلیون 2017-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4407 BGN - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 7929 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 17709 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1706 BGN - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1147 BGN - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5491 BGN - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2748 BGN - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 5200 BGN - میلیون 2017-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.93 % 2017-11
افراد شاغل 3225 هزار 2017-09
افراد بیکار 228 هزار 2017-11
نرخ بیکاری بلند مدت 3.5 % 2017-06
نرخ بیکاری جوانان 12.6 % 2017-11
هزینه های کار 126 نقاط شاخص 2017-09
پست های خالی شغلی 18908 2017-06
دستمزد 1064 BGN / ماه 2017-09
حداقل دستمزد 235 EUR / ماه 2017-12
جمعیت 7.1 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 61 2017-12
سن بازنشستگی مردان 64 2017-12
تغییر اشتغال 0.1 % 2017-06
نرخ اشتغال 53.2 % 2017-09
استخدام تمام وقت 3020 هزار 2017-06
نرخ مشارکت نیروی کار 56.5 % 2017-09
هزینه زندگی خانواده 1060 BGN / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 675 BGN / ماه 2017-12
قسمت مدت زمان اشتغال 73.2 هزار 2017-06
بهره وری 126 نقاط شاخص 2017-09
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1260 BGN / ماه 2017-12
دستمزد در تولید 952 BGN / ماه 2017-09
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 657 BGN / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.8 % 2017-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 % 2017-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 6719 نقاط شاخص 2017-12
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 101 نقاط شاخص 2017-12
قیمت مصرف کننده اصلی 99.43 نقاط شاخص 2017-12
اندازه اصل تورم 0.5 % 2017-12
قیمت تولید 113 نقاط شاخص 2017-11
قیمت صادرات 103 نقاط شاخص 2017-09
قیمت واردات 105 نقاط شاخص 2017-09
CPI مسکن آب و برق 14844 نقاط شاخص 2017-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 7617 نقاط شاخص 2017-12
تورم مواد غذایی 3.8 % 2017-12
تغییر قیمت تولید کننده 5.7 % 2017-11
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2018-01
نرخ بهره بین بانکی -0.19 % 2018-01
عرضه پول M0 13707 BGN - میلیون 2017-11
عرضه پول M1 45959 BGN - میلیون 2017-11
عرضه پول M2 84079 BGN - میلیون 2017-11
عرضه پول M3 84148 BGN - میلیون 2017-11
ذخایر ارزی 46279 BGN - میلیون 2017-12
نرخ بهره سپرده 0.2 % 2016-12
ترازنامه بانک مرکزی 7862 BGN - میلیون 2017-09
وام به بخش خصوصی 31409329 BGN هزار 2017-11
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -562 BGN - میلیون 2017-11
صادرات 4580 BGN - میلیون 2017-11
واردات 5142 BGN - میلیون 2017-11
حساب جاری -155 EUR - میلیون 2017-11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.2 % 2016-12
بدهی خارجی 32522 EUR - میلیون 2017-10
گردش سرمایه 35.1 EUR - میلیون 2017-10
حواله 66.2 EUR - میلیون 2017-08
ورود توریست 556111 2017-11
ذخایر طلا 40.38 تن 2017-12
تولید نفت خام 1 BBL/D/1K 2017-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 71.6 EUR - میلیون 2017-08
شاخص تروریسم 1.18 2016-12
فروش اسلحه 4 USD - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.8 % 2017-11
بودجه دولت 0 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -73.25 BGN - میلیون 2017-11
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 35.5 % 2016-12
بدهی های دولت 12654 EUR - میلیون 2017-11
درخواست پناهندگی 315 افراد 2017-10
ارزیابی اعتبار 52.55
هزینه های مالی 2583 BGN - میلیون 2017-11
درآمدهای دولت 2532 BGN - میلیون 2017-11
هزینه های دولت 1584 BGN - میلیون 2017-09
مخارج نظامی 756 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 24.8 نقاط شاخص 2017-12
تولید صنعتی 1.7 % 2017-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.3 % 2017-11
تولید صنعتی 4.6 % 2017-11
استفاده از ظرفیت 76.1 % 2017-12
تغییرات موجودی انبار 170 BGN - میلیون 2017-09
سرعت اینترنت 15541 KBps 2017-03
آدرس های IP 1705695 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.46 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 49 2018-12
شاخص فساد مالی 41 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 75 2016-12
آسانی کسب و کار 50 2017-12
تولید الکتریسیته 3416 گیگاوات ساعت 2017-10
استخراج معدن -7.4 % 2017-11
تولید فولاد 55 هزار تن 2017-11
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -26.1 نقاط شاخص 2017-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.3 % 2017-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.8 % 2017-11
تسهیلات اعتباری خریدار 19789 میلیون - BGL 2017-11
هزینه های مصرف کننده 15274 BGN - میلیون 2017-09
قیمت گازوئیل 1.28 USD / لیتر 2017-12
بدهی خانوار به درآمد 36.85 % 2015-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 7.9 % 2017-11
شاخص مسکن 115 نقاط شاخص 2017-06
جواز ساختمان 1526 واحد 2017-09
نرخ مالکیت مسکن 82.3 % 2016-12
خانه های مسکونی نوساز 982 2017-09
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 10 % 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 20 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 31 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.1 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12.9 % 2016-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 2.21 mm 2015-12
درجه حرارت 1.95 celsius 2015-12