بلغارستان

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 2017-09
نرخ بیکاری 6.5 2017-09
نرخ تورم 2.5 2017-10
نرخ بهره 0 2017-11
موازنه تجاری 33.4 2017-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.8 2017-09
بازارها آخرین مرجع
پول 1.66 2017-11
بازار سهام 669 امتیاز 2017-11
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.45 % 2017-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 % 2017-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.9 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 52.4 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 21370 BGN - میلیون 2017-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4473 BGN - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 7929 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 17709 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 843 BGN - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 929 BGN - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5221 BGN - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3026 BGN - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 4530 BGN - میلیون 2017-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.5 % 2017-09
افراد شاغل 3172 هزار 2017-06
افراد بیکار 213 هزار 2017-09
نرخ بیکاری بلند مدت 3.7 % 2017-03
نرخ بیکاری جوانان 12.4 % 2017-09
هزینه های کار 136 نقاط شاخص 2017-06
پست های خالی شغلی 18466 2016-12
دستمزد 1064 BGN / ماه 2017-09
حداقل دستمزد 235 EUR / ماه 2017-06
جمعیت 7.1 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 61 2017-12
سن بازنشستگی مردان 64 2017-12
تغییر اشتغال 0.1 % 2017-06
نرخ اشتغال 52.2 % 2017-06
استخدام تمام وقت 2903 هزار 2017-03
نرخ مشارکت نیروی کار 55.8 % 2017-06
هزینه زندگی خانواده 1060 BGN / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 675 BGN / ماه 2017-12
قسمت مدت زمان اشتغال 64.4 هزار 2017-03
بهره وری 111 نقاط شاخص 2017-06
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1260 BGN / ماه 2017-12
دستمزد در تولید 926 BGN / ماه 2017-06
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 657 BGN / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.5 % 2017-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 % 2017-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 6623 نقاط شاخص 2017-09
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 99.81 نقاط شاخص 2017-09
قیمت مصرف کننده اصلی 98.31 نقاط شاخص 2017-09
اندازه اصل تورم -0.2 % 2017-09
قیمت تولید 112 نقاط شاخص 2017-09
قیمت صادرات 104 نقاط شاخص 2017-06
قیمت واردات 105 نقاط شاخص 2017-06
CPI مسکن آب و برق 14739 نقاط شاخص 2017-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 7391 نقاط شاخص 2017-10
تورم مواد غذایی 4.2 % 2017-10
تغییر قیمت تولید کننده 5.7 % 2017-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2017-11
نرخ بهره بین بانکی -0.17 % 2017-11
عرضه پول M0 13682 BGN - میلیون 2017-09
عرضه پول M1 45696 BGN - میلیون 2017-09
عرضه پول M2 83857 BGN - میلیون 2017-09
عرضه پول M3 83928 BGN - میلیون 2017-09
ذخایر ارزی 43477 BGN - میلیون 2017-10
نرخ بهره سپرده 0.2 % 2016-12
ترازنامه بانک مرکزی 7862 BGN - میلیون 2017-09
وام به بخش خصوصی 31374209 BGN هزار 2017-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 33.4 BGN - میلیون 2017-09
صادرات 4503 BGN - میلیون 2017-09
واردات 4470 BGN - میلیون 2017-09
حساب جاری 415 EUR - میلیون 2017-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.2 % 2016-12
بدهی خارجی 33149 EUR - میلیون 2017-08
گردش سرمایه 705 EUR - میلیون 2017-08
حواله 66.2 EUR - میلیون 2017-08
ورود توریست 1270585 2017-09
ذخایر طلا 40.35 تن 2017-06
تولید نفت خام 1 BBL/D/1K 2017-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 71.6 EUR - میلیون 2017-08
شاخص تروریسم 1.63 2015-12
فروش اسلحه 4 USD - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.8 % 2017-09
بودجه دولت 0 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت 285 BGN - میلیون 2017-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 35.5 % 2016-12
بدهی های دولت 12638 EUR - میلیون 2017-09
درخواست پناهندگی 365 افراد 2017-09
ارزیابی اعتبار 52.55
هزینه های مالی 2417 BGN - میلیون 2017-09
درآمدهای دولت 2690 BGN - میلیون 2017-09
هزینه های دولت 1722 BGN - میلیون 2017-06
مخارج نظامی 756 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 25.5 2017-10
تولید صنعتی 3.2 % 2017-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.3 % 2017-09
تولید صنعتی 4.3 % 2017-09
استفاده از ظرفیت 76.1 % 2017-12
تغییرات موجودی انبار 374 BGN - میلیون 2017-06
سرعت اینترنت 15541 KBps 2017-03
آدرس های IP 1705695 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.46 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 49 2018-12
شاخص فساد مالی 41 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 75 2016-12
آسانی کسب و کار 50 2017-12
تولید الکتریسیته 3794 گیگاوات ساعت 2017-08
استخراج معدن 7.7 % 2017-09
تولید فولاد 52 هزار تن 2017-09
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -26.1 2017-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.1 % 2017-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.3 % 2017-09
تسهیلات اعتباری خریدار 19511 میلیون - BGL 2017-09
هزینه های مصرف کننده 15251 BGN - میلیون 2017-06
قیمت گازوئیل 1.21 USD / لیتر 2017-10
بدهی خانوار به درآمد 36.85 % 2015-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 6 % 2017-09
شاخص مسکن 115 نقاط شاخص 2017-06
جواز ساختمان 1122 واحد 2016-12
نرخ مالکیت مسکن 82.3 % 2016-12
خانه های مسکونی نوساز 720 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 10 % 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 20 % 2017-12
نرخ تامین اجتماعی 31 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.1 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12.9 % 2016-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 2 mm 2015-12
درجه حرارت 1 celsius 2015-12