شاخص یاب

بلغارستان

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 2018-03
نرخ بیکاری 6.1 2018-05
نرخ تورم 3.2 2018-06
نرخ بهره 0 2018-07
موازنه تجاری -565 2018-05
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.6 2018-05

بازارها آخرین مرجع
پول 1.68 2018-07
بازار سهام 631 امتیاز 2018-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.05 % 2018-07
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.6 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 56.83 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 18324 BGN - میلیون 2018-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3242 BGN - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 8312 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 18563 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 407 BGN - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 811 BGN - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 4693 BGN - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3241 BGN - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3490 BGN - میلیون 2018-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.1 % 2018-05
افراد شاغل 3099 هزار 2018-03
افراد بیکار 200 هزار 2018-05
نرخ بیکاری بلند مدت 3 % 2018-03
نرخ بیکاری جوانان 11.2 % 2018-05
هزینه های کار 155 نقاط شاخص 2018-03
پست های خالی شغلی 18467 2017-12
دستمزد 1107 BGN / ماه 2018-03
حداقل دستمزد 261 EUR / ماه 2018-06
جمعیت 7.05 میلیون 2018-12
سن بازنشستگی زنان 61.17 2018-12
سن بازنشستگی مردان 64.08 2018-12
تغییر اشتغال 0 % 2018-03
نرخ اشتغال 51.5 % 2018-03
استخدام تمام وقت 2962 هزار 2018-03
نرخ مشارکت نیروی کار 54.6 % 2018-03
هزینه زندگی خانواده 1060 BGN / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 675 BGN / ماه 2017-12
قسمت مدت زمان اشتغال 61.7 هزار 2018-03
بهره وری 104 نقاط شاخص 2018-03
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1260 BGN / ماه 2017-12
دستمزد در تولید 1007 BGN / ماه 2018-03
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 657 BGN / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.2 % 2018-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 % 2018-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 6791 نقاط شاخص 2018-06
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102 نقاط شاخص 2018-06
قیمت مصرف کننده اصلی 100 نقاط شاخص 2018-06
اندازه اصل تورم 2.2 % 2018-06
قیمت تولید 106 نقاط شاخص 2018-05
قیمت صادرات 101 نقاط شاخص 2018-03
قیمت واردات 99.2 نقاط شاخص 2018-03
CPI مسکن آب و برق 14977 نقاط شاخص 2018-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 7929 نقاط شاخص 2018-06
تورم مواد غذایی 2.1 % 2018-05
تغییر قیمت تولید کننده 5.7 % 2018-05
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2018-07
نرخ بهره بین بانکی -0.23 % 2018-07
عرضه پول M0 14258 BGN - میلیون 2018-05
عرضه پول M1 48746 BGN - میلیون 2018-05
عرضه پول M2 87395 BGN - میلیون 2018-05
عرضه پول M3 87458 BGN - میلیون 2018-05
ذخایر ارزی 45981 BGN - میلیون 2018-06
نرخ بهره سپرده 0.05 % 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 7846 BGN - میلیون 2018-05
وام به بخش خصوصی 31901844 BGN هزار 2018-05
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -565 BGN - میلیون 2018-05
صادرات 4301 BGN - میلیون 2018-05
واردات 4866 BGN - میلیون 2018-05
حساب جاری 47.3 EUR - میلیون 2018-05
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.5 % 2017-12
بدهی خارجی 32877 EUR - میلیون 2018-04
گردش سرمایه 313 EUR - میلیون 2018-05
حواله 117 EUR - میلیون 2018-05
ورود توریست 938642 2018-05
ذخایر طلا 40.4 تن 2018-06
تولید نفت خام 1 BBL/D/1K 2018-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 5.6 EUR - میلیون 2018-05
شاخص تروریسم 1.18 2016-12
فروش اسلحه 61 USD - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.6 % 2018-05
بودجه دولت 0.9 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 168 BGN - میلیون 2018-05
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 35.2 % 2017-12
بدهی های دولت 12096 EUR - میلیون 2018-05
درخواست پناهندگی 85 افراد 2018-03
ارزیابی اعتبار 52.55
هزینه های مالی 2597 BGN - میلیون 2018-05
درآمدهای دولت 2802 BGN - میلیون 2018-05
هزینه های دولت 1548 BGN - میلیون 2018-03
مخارج نظامی 843 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 31.8 نقاط شاخص 2018-06
تولید صنعتی 0 % 2018-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.8 % 2018-05
تولید صنعتی 0.7 % 2018-05
استفاده از ظرفیت 76.3 % 2018-06
تغییرات موجودی انبار 250 BGN - میلیون 2018-03
سرعت اینترنت 15541 KBps 2017-03
آدرس های IP 1705695 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.46 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 49 2018-12
شاخص فساد مالی 43 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 71 2017-12
آسانی کسب و کار 50 2017-12
تولید الکتریسیته 3028 گیگاوات ساعت 2018-04
استخراج معدن -8.2 % 2018-05
تولید فولاد 55 هزار تن 2018-05
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -23.2 نقاط شاخص 2018-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.6 % 2018-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.3 % 2018-05
تسهیلات اعتباری خریدار 20819 میلیون - BGL 2018-05
هزینه های مصرف کننده 14931 BGN - میلیون 2018-03
قیمت گازوئیل 1.34 USD / لیتر 2018-06
بدهی خانوار به درآمد 32.71 % 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز -0.5 % 2018-05
شاخص مسکن 121 نقاط شاخص 2018-03
جواز ساختمان 1162 واحد 2018-03
نرخ مالکیت مسکن 82.9 % 2017-12
خانه های مسکونی نوساز 723 2018-03
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 10 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 32.4 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 19.06 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.34 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 2.21 mm 2015-12
درجه حرارت 1.95 celsius 2015-12