شاخص یاب

بلغارستان

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 1.72 2019-01
بازار سهام 567 2019-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.86 2019-01
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.1 2018-09
نرخ بیکاری 6 2018-11
نرخ تورم 2.7 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) 0 2018-12
نرخ بهره 0 2019-01
موازنه تجاری -282 2018-11
حساب جاری 58.6 2018-11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.5 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.1 2018-11
بودجه دولت 0.9 2017-12
اطمینان کسب و کار 24.3 2018-12
ضریب اطمینان مصرف کننده -27 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.8 2018-11
نرخ مالیات شرکت 10 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.1 2018-09
تولید ناخالص داخلی 56.83 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 24364 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4376 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 8312 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 18563 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1887 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1332 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5883 2018-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3061 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 5889 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6 2018-11
افراد شاغل 3205 2018-09
افراد بیکار 198 2018-11
نرخ بیکاری بلند مدت 3.2 2018-06
نرخ بیکاری جوانان 14.2 2018-11
هزینه های کار 131 2018-09
پست های خالی شغلی 19302 2018-09
دستمزد 1135 2018-09
حداقل دستمزد 261 2018-12
جمعیت 7.05 2018-12
سن بازنشستگی زنان 61.17 2018-12
سن بازنشستگی مردان 64.08 2018-12
تغییر اشتغال -0.3 2018-09
نرخ اشتغال 53.3 2018-09
استخدام تمام وقت 3021 2018-06
نرخ مشارکت نیروی کار 56.1 2018-09
هزینه زندگی خانواده 1080 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 675 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 57.5 2018-06
بهره وری 131 2018-09
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1280 2018-12
دستمزد در تولید 1034 2018-09
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 600 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.7 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) 0 2018-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 6899 2018-12
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103 2018-12
قیمت مصرف کننده اصلی 102 2018-12
اندازه اصل تورم 2.1 2018-12
قیمت تولید 107 2018-11
قیمت صادرات 104 2018-09
قیمت واردات 102 2018-09
CPI مسکن آب و برق 15532 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 7618 2018-12
تورم مواد غذایی 2.6 2018-12
تغییر قیمت تولید کننده 3.4 2018-11
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 2019-01
نرخ بهره بین بانکی -0.23 2019-01
عرضه پول M0 15184 2018-11
عرضه پول M1 52623 2018-11
عرضه پول M2 91998 2018-11
عرضه پول M3 91999 2018-11
ذخایر ارزی 49037 2018-12
نرخ بهره سپرده 0.05 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 7530 2018-09
وام به بخش خصوصی 33054225 2018-11
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -282 2018-11
حساب جاری 58.6 2018-11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.5 2017-12
صادرات 5062 2018-11
واردات 5344 2018-11
بدهی خارجی 33982 2018-10
گردش سرمایه -67.2 2018-11
حواله 99.7 2018-09
ورود توریست 575234 2018-11
ذخایر طلا 40.4 2018-12
تولید نفت خام 1 2018-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 9.9 2018-10
شاخص تروریسم 1.18 2016-12
فروش اسلحه 61 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.1 2018-11
بودجه دولت 0.9 2017-12
ارزش بودجه دولت 148 2018-11
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 35.2 2017-12
بدهی های دولت 12233 2018-11
درخواست پناهندگی 145 2018-07
ارزیابی اعتبار 52.55
هزینه های مالی 2755 2018-11
درآمدهای دولت 2927 2018-11
هزینه های دولت 1692 2018-09
مخارج نظامی 843 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 10 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 32.4 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 19.06 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.34 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 24.3 2018-12
تولید صنعتی 1.2 2018-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.4 2018-11
تولید صنعتی 2 2018-11
استفاده از ظرفیت 78.3 2018-12
تغییرات موجودی انبار 595 2018-09
سرعت اینترنت 15541 2017-03
آدرس های IP 1705695 2017-03
شاخص رقابتی 63.56 2018-12
رتبه رقابتی 51 2018-12
شاخص فساد مالی 43 2017-12
رتبه فساد مالی 71 2017-12
آسانی کسب و کار 59 2018-12
تولید الکتریسیته 4424 2018-11
استخراج معدن -2.6 2018-11
تولید فولاد 50 2018-11
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -27 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.8 2018-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.5 2018-11
تسهیلات اعتباری خریدار 21759 2018-11
هزینه های مصرف کننده 16402 2018-09
قیمت گازوئیل 1.14 2018-12
بدهی خانوار به درآمد 32.71 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز -1.8 2018-11
شاخص مسکن 125 2018-09
جواز ساختمان 1476 2018-06
نرخ مالکیت مسکن 82.9 2017-12
خانه های مسکونی نوساز 1038 2018-09