بلغارستان

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 2017-06
نرخ بیکاری 6.8 2017-06
نرخ تورم 1.3 2017-07
نرخ بهره 0 2017-08
موازنه تجاری -32.7 2017-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.1 2017-06
بازارها آخرین مرجع
پول 1.66 2017-08
بازار سهام 721 امتیاز 2017-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.75 % 2017-08
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 % 2017-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.6 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 52.4 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 17650 BGN - میلیون 2017-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3331 BGN - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 7929 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 17709 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 431 BGN - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 690 BGN - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 4454 BGN - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2886 BGN - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3247 BGN - میلیون 2017-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.8 % 2017-06
افراد شاغل 3172 هزار 2017-06
افراد بیکار 224 هزار 2017-06
نرخ بیکاری بلند مدت 3.9 % 2016-12
نرخ بیکاری جوانان 13.2 % 2017-06
هزینه های کار 147 نقاط شاخص 2017-03
پست های خالی شغلی 18466 2016-12
دستمزد 1027 BGN / ماه 2017-06
حداقل دستمزد 235 EUR / ماه 2017-06
جمعیت 7.1 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 61 2017-12
سن بازنشستگی مردان 64 2017-12
تغییر اشتغال 0.3 % 2017-03
نرخ اشتغال 52.2 % 2017-06
استخدام تمام وقت 2903 هزار 2017-03
نرخ مشارکت نیروی کار 55.8 % 2017-06
هزینه زندگی خانواده 1002 BGN / ماه 2016-12
هزینه زندگی انفرادی 767 BGN / ماه 2016-12
قسمت مدت زمان اشتغال 64.4 هزار 2017-03
بهره وری 102 نقاط شاخص 2017-03
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1140 BGN / ماه 2016-06
دستمزد در تولید 913 BGN / ماه 2017-03
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 631 BGN / ماه 2016-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.3 % 2017-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 % 2017-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 6605 نقاط شاخص 2017-07
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 99.85 نقاط شاخص 2017-07
قیمت مصرف کننده اصلی 99.23 نقاط شاخص 2017-07
اندازه اصل تورم -0.5 % 2017-07
قیمت تولید 109 نقاط شاخص 2017-06
قیمت صادرات 103 نقاط شاخص 2017-03
قیمت واردات 105 نقاط شاخص 2017-03
CPI Housing Utilities 14457 نقاط شاخص 2017-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 7292 نقاط شاخص 2017-07
تورم مواد غذایی 2.5 % 2017-07
تغییر قیمت تولید کننده 3.1 % 2017-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2017-08
نرخ بهره بین بانکی -0.08 % 2017-08
عرضه پول M0 12987 BGN - میلیون 2017-06
عرضه پول M1 42809 BGN - میلیون 2017-06
عرضه پول M2 80767 BGN - میلیون 2017-06
عرضه پول M3 80843 BGN - میلیون 2017-06
ذخایر ارزی 46410 BGN - میلیون 2017-07
نرخ بهره سپرده 0.2 % 2016-12
ترازنامه بانک مرکزی 7856 BGN - میلیون 2017-07
وام به بخش خصوصی 30953073 BGN Thousand 2017-06
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -32.7 BGN - میلیون 2017-06
صادرات 4604 BGN - میلیون 2017-06
واردات 4637 BGN - میلیون 2017-06
حساب جاری 480 EUR - میلیون 2017-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.2 % 2016-12
بدهی خارجی 34112 EUR - میلیون 2017-05
گردش سرمایه 38.5 EUR - میلیون 2017-06
حواله 77.5 EUR - میلیون 2017-04
ورود توریست 1448580 2017-06
ذخایر طلا 40.33 تن 2017-03
تولید نفت خام 1 BBL/D/1K 2017-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 26.8 EUR - میلیون 2017-04
شاخص تروریسم 1.63 2015-12
فروش اسلحه 4 USD - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.1 % 2017-06
بودجه دولت 0 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت 79.36 BGN - میلیون 2017-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 35.5 % 2016-12
بدهی های دولت 13456 EUR - میلیون 2017-06
درخواست پناهندگی 200 افراد 2017-04
ارزیابی اعتبار 52.55
هزینه های مالی 2482 BGN - میلیون 2017-06
درآمدهای دولت 2565 BGN - میلیون 2017-06
هزینه های دولت 1740 BGN - میلیون 2017-03
مخارج نظامی 756 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 28.6 2017-07
تولید صنعتی 3.6 % 2017-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.4 % 2017-06
تولید صنعتی 4.9 % 2017-06
استفاده از ظرفیت 74.6 % 2017-09
تغییرات موجودی انبار 350 BGN - میلیون 2017-03
شاخص رقابتی 4.44 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 50 2017-12
شاخص فساد مالی 41 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 75 2016-12
آسانی کسب و کار 39 2016-12
تولید الکتریسیته 3259 گیگاوات ساعت 2017-05
استخراج معدن 7.6 % 2017-06
تولید فولاد 61 هزار تن 2017-06
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -25.4 2017-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.5 % 2017-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.6 % 2017-06
تسهیلات اعتباری خریدار 19268 میلیون - BGL 2017-06
هزینه های مصرف کننده 15456 BGN - میلیون 2017-03
قیمت گازوئیل 1.2 USD / لیتر 2017-07
بدهی خانوار به درآمد 36.85 % 2015-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 7.9 % 2017-06
شاخص مسکن 112 نقاط شاخص 2017-03
جواز ساختمان 1122 واحد 2016-12
نرخ مالکیت مسکن 82.3 % 2016-12
خانه های مسکونی نوساز 720 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 10 % 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 20 % 2017-12
نرخ تامین اجتماعی 31 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.1 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12.9 % 2016-12