شاخص یاب

بلغارستان

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2018-09
نرخ بیکاری 5.6 2018-09
نرخ تورم 3.7 2018-10
نرخ بهره 0 2018-11
موازنه تجاری -112 2018-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.3 2018-09

بازارها آخرین مرجع
پول 1.71 2018-11
بازار سهام 585 امتیاز 2018-11
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.93 % 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 % 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3 % 2018-09
تولید ناخالص داخلی 56.83 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 22044 BGN - میلیون 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4754 BGN - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 8312 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 18563 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 745 BGN - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1010 BGN - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5497 BGN - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3216 BGN - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 4894 BGN - میلیون 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.6 % 2018-09
افراد شاغل 3205 هزار 2018-09
افراد بیکار 184 هزار 2018-09
نرخ بیکاری بلند مدت 3.2 % 2018-06
نرخ بیکاری جوانان 12.4 % 2018-09
هزینه های کار 142 نقاط شاخص 2018-06
پست های خالی شغلی 20801 2018-06
دستمزد 1135 BGN / ماه 2018-09
حداقل دستمزد 261 EUR / ماه 2018-12
جمعیت 7.05 میلیون 2018-12
سن بازنشستگی زنان 61.17 2018-12
سن بازنشستگی مردان 64.08 2018-12
تغییر اشتغال -0.2 % 2018-06
نرخ اشتغال 53.3 % 2018-09
استخدام تمام وقت 3021 هزار 2018-06
نرخ مشارکت نیروی کار 56.1 % 2018-09
هزینه زندگی خانواده 1080 BGN / ماه 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 675 BGN / ماه 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 57.5 هزار 2018-06
بهره وری 115 نقاط شاخص 2018-06
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1280 BGN / ماه 2018-12
دستمزد در تولید 1016 BGN / ماه 2018-06
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 600 BGN / ماه 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.7 % 2018-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.7 % 2018-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 6909 نقاط شاخص 2018-10
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104 نقاط شاخص 2018-10
قیمت مصرف کننده اصلی 101 نقاط شاخص 2018-10
اندازه اصل تورم 2.3 % 2018-10
قیمت تولید 106 نقاط شاخص 2018-09
قیمت صادرات 103 نقاط شاخص 2018-06
قیمت واردات 100 نقاط شاخص 2018-06
CPI مسکن آب و برق 15409 نقاط شاخص 2018-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 8068 نقاط شاخص 2018-10
تورم مواد غذایی 3.3 % 2018-10
تغییر قیمت تولید کننده 3.7 % 2018-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2018-11
نرخ بهره بین بانکی -0.23 % 2018-11
عرضه پول M0 15232 BGN - میلیون 2018-09
عرضه پول M1 51876 BGN - میلیون 2018-09
عرضه پول M2 91610 BGN - میلیون 2018-09
عرضه پول M3 91611 BGN - میلیون 2018-09
ذخایر ارزی 47207 BGN - میلیون 2018-10
نرخ بهره سپرده 0.05 % 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 7530 BGN - میلیون 2018-09
وام به بخش خصوصی 32549727 BGN هزار 2018-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -112 BGN - میلیون 2018-09
صادرات 4710 BGN - میلیون 2018-09
واردات 4822 BGN - میلیون 2018-09
حساب جاری 313 EUR - میلیون 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.5 % 2017-12
بدهی خارجی 33805 EUR - میلیون 2018-08
گردش سرمایه 288 EUR - میلیون 2018-09
حواله 104 EUR - میلیون 2018-07
ورود توریست 1324202 2018-09
ذخایر طلا 40.4 تن 2018-09
تولید نفت خام 1 BBL/D/1K 2018-07
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 120 EUR - میلیون 2018-09
شاخص تروریسم 1.18 2016-12
فروش اسلحه 61 USD - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.3 % 2018-09
بودجه دولت 0.9 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 384 BGN - میلیون 2018-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 35.2 % 2017-12
بدهی های دولت 12313 EUR - میلیون 2018-09
درخواست پناهندگی 145 افراد 2018-07
ارزیابی اعتبار 52.55
هزینه های مالی 2582 BGN - میلیون 2018-09
درآمدهای دولت 2956 BGN - میلیون 2018-09
هزینه های دولت 1779 BGN - میلیون 2018-06
مخارج نظامی 843 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 25.2 نقاط شاخص 2018-10
تولید صنعتی -0.8 % 2018-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.2 % 2018-09
تولید صنعتی 5 % 2018-08
استفاده از ظرفیت 78.3 % 2018-12
تغییرات موجودی انبار 501 BGN - میلیون 2018-06
سرعت اینترنت 15541 KBps 2017-03
آدرس های IP 1705695 IP 2017-03
شاخص رقابتی 63.56 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 51 2018-12
شاخص فساد مالی 43 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 71 2017-12
آسانی کسب و کار 59 2018-12
تولید الکتریسیته 3590 گیگاوات ساعت 2018-09
استخراج معدن -12.2 % 2018-09
تولید فولاد 49 هزار تن 2018-09
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -27 نقاط شاخص 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.3 % 2018-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.6 % 2018-09
تسهیلات اعتباری خریدار 21419 میلیون - BGL 2018-09
هزینه های مصرف کننده 16272 BGN - میلیون 2018-06
قیمت گازوئیل 1.39 USD / لیتر 2018-10
بدهی خانوار به درآمد 32.71 % 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز -4 % 2018-09
شاخص مسکن 124 نقاط شاخص 2018-06
جواز ساختمان 1476 واحد 2018-06
نرخ مالکیت مسکن 82.9 % 2017-12
خانه های مسکونی نوساز 1128 واحد 2018-06
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 10 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 32.4 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 19.06 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.34 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 2.21 mm 2015-12
درجه حرارت 1.95 celsius 2015-12