شاخص یاب

بلغارستان

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2018-06
نرخ بیکاری 5.7 2018-07
نرخ تورم 3.5 2018-08
نرخ بهره 0 2018-09
موازنه تجاری -379 2018-07
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.6 2018-07

بازارها آخرین مرجع
پول 1.66 2018-09
بازار سهام 623 امتیاز 2018-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1 % 2018-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.4 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 56.83 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 22044 BGN - میلیون 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4754 BGN - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 8312 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 18563 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 745 BGN - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1010 BGN - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5497 BGN - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3216 BGN - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 4894 BGN - میلیون 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.7 % 2018-07
افراد شاغل 3157 هزار 2018-06
افراد بیکار 186 هزار 2018-07
نرخ بیکاری بلند مدت 3 % 2018-03
نرخ بیکاری جوانان 11.1 % 2018-07
هزینه های کار 142 نقاط شاخص 2018-06
پست های خالی شغلی 20801 2018-06
دستمزد 1119 BGN / ماه 2018-06
حداقل دستمزد 261 EUR / ماه 2018-12
جمعیت 7.05 میلیون 2018-12
سن بازنشستگی زنان 61.17 2018-12
سن بازنشستگی مردان 64.08 2018-12
تغییر اشتغال -0.2 % 2018-06
نرخ اشتغال 52.5 % 2018-06
استخدام تمام وقت 3021 هزار 2018-06
نرخ مشارکت نیروی کار 55.5 % 2018-06
هزینه زندگی خانواده 1060 BGN / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 675 BGN / ماه 2017-12
قسمت مدت زمان اشتغال 57.5 هزار 2018-06
بهره وری 115 نقاط شاخص 2018-06
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1260 BGN / ماه 2017-12
دستمزد در تولید 1007 BGN / ماه 2018-03
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 657 BGN / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.5 % 2018-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 % 2018-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 6842 نقاط شاخص 2018-08
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104 نقاط شاخص 2018-08
قیمت مصرف کننده اصلی 102 نقاط شاخص 2018-08
اندازه اصل تورم 3.1 % 2018-08
قیمت تولید 106 نقاط شاخص 2018-07
قیمت صادرات 101 نقاط شاخص 2018-03
قیمت واردات 99.2 نقاط شاخص 2018-03
CPI مسکن آب و برق 15226 نقاط شاخص 2018-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 8034 نقاط شاخص 2018-08
تورم مواد غذایی 2.9 % 2018-08
تغییر قیمت تولید کننده 4.7 % 2018-07
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2018-09
نرخ بهره بین بانکی -0.23 % 2018-09
عرضه پول M0 14910 BGN - میلیون 2018-07
عرضه پول M1 50881 BGN - میلیون 2018-07
عرضه پول M2 90377 BGN - میلیون 2018-07
عرضه پول M3 90443 BGN - میلیون 2018-07
ذخایر ارزی 46861 BGN - میلیون 2018-08
نرخ بهره سپرده 0.05 % 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 7603 BGN - میلیون 2018-07
وام به بخش خصوصی 32357285 BGN هزار 2018-07
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -379 BGN - میلیون 2018-07
صادرات 4873 BGN - میلیون 2018-07
واردات 5252 BGN - میلیون 2018-07
حساب جاری 948 EUR - میلیون 2018-07
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.5 % 2017-12
بدهی خارجی 33285 EUR - میلیون 2018-06
گردش سرمایه 978 EUR - میلیون 2018-07
حواله 103 EUR - میلیون 2018-06
ورود توریست 2152833 2018-07
ذخایر طلا 40.4 تن 2018-06
تولید نفت خام 1 BBL/D/1K 2018-05
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -56.8 EUR - میلیون 2018-07
شاخص تروریسم 1.18 2016-12
فروش اسلحه 61 USD - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.6 % 2018-07
بودجه دولت 0.9 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 308 BGN - میلیون 2018-07
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 35.2 % 2017-12
بدهی های دولت 12080 EUR - میلیون 2018-07
درخواست پناهندگی 145 افراد 2018-07
ارزیابی اعتبار 52.55
هزینه های مالی 2773 BGN - میلیون 2018-07
درآمدهای دولت 3095 BGN - میلیون 2018-07
هزینه های دولت 1779 BGN - میلیون 2018-06
مخارج نظامی 843 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 27.7 نقاط شاخص 2018-08
تولید صنعتی 1 % 2018-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.2 % 2018-07
تولید صنعتی 3.8 % 2018-06
استفاده از ظرفیت 77.1 % 2018-09
تغییرات موجودی انبار 501 BGN - میلیون 2018-06
سرعت اینترنت 15541 KBps 2017-03
آدرس های IP 1705695 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.46 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 49 2018-12
شاخص فساد مالی 43 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 71 2017-12
آسانی کسب و کار 50 2017-12
تولید الکتریسیته 3773 گیگاوات ساعت 2018-07
استخراج معدن 8.3 % 2018-06
تولید فولاد 65 هزار تن 2018-07
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -23.8 نقاط شاخص 2018-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.2 % 2018-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.9 % 2018-07
تسهیلات اعتباری خریدار 21156 میلیون - BGL 2018-07
هزینه های مصرف کننده 16272 BGN - میلیون 2018-06
قیمت گازوئیل 1.36 USD / لیتر 2018-08
بدهی خانوار به درآمد 32.71 % 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 0.9 % 2018-07
شاخص مسکن 121 نقاط شاخص 2018-03
جواز ساختمان 1476 واحد 2018-06
نرخ مالکیت مسکن 82.9 % 2017-12
خانه های مسکونی نوساز 1128 واحد 2018-06
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 10 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 32.4 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 19.06 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.34 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 2.21 mm 2015-12
درجه حرارت 1.95 celsius 2015-12