بلغارستان

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2018-03
نرخ بیکاری 6.8 2018-03
نرخ تورم 2 2018-04
نرخ بهره 0 2018-05
موازنه تجاری -400 2018-03
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.7 2018-03

بازارها آخرین مرجع
پول 1.68 2018-05
بازار سهام 642 امتیاز 2018-05
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.25 % 2018-05
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.5 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 52.4 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 24192 BGN - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4850 BGN - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 7929 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 17709 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 714 BGN - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 808 BGN - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5439 BGN - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3343 BGN - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 5534 BGN - میلیون 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.8 % 2018-03
افراد شاغل 3099 هزار 2018-03
افراد بیکار 222 هزار 2018-03
نرخ بیکاری بلند مدت 3.1 % 2017-12
نرخ بیکاری جوانان 10.4 % 2018-03
هزینه های کار 126 نقاط شاخص 2017-12
پست های خالی شغلی 18467 2017-12
دستمزد 1107 BGN / ماه 2018-03
حداقل دستمزد 261 EUR / ماه 2018-06
جمعیت 7.1 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 61.17 2018-12
سن بازنشستگی مردان 64.08 2018-12
تغییر اشتغال 0.4 % 2017-12
نرخ اشتغال 51.5 % 2018-03
استخدام تمام وقت 3029 هزار 2017-12
نرخ مشارکت نیروی کار 54.6 % 2018-03
هزینه زندگی خانواده 1060 BGN / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 675 BGN / ماه 2017-12
قسمت مدت زمان اشتغال 62.3 هزار 2017-12
بهره وری 136 نقاط شاخص 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1260 BGN / ماه 2017-12
دستمزد در تولید 974 BGN / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 657 BGN / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2 % 2018-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 % 2018-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 6768 نقاط شاخص 2018-04
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 101 نقاط شاخص 2018-04
قیمت مصرف کننده اصلی 99.67 نقاط شاخص 2018-04
اندازه اصل تورم 1.7 % 2018-04
قیمت تولید 104 نقاط شاخص 2018-03
قیمت صادرات 105 نقاط شاخص 2017-12
قیمت واردات 108 نقاط شاخص 2017-12
CPI مسکن آب و برق 14940 نقاط شاخص 2018-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 7568 نقاط شاخص 2018-04
تورم مواد غذایی 1.2 % 2018-04
تغییر قیمت تولید کننده 3 % 2018-03
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2018-05
نرخ بهره بین بانکی -0.22 % 2018-05
عرضه پول M0 14039 BGN - میلیون 2018-04
عرضه پول M1 47735 BGN - میلیون 2018-04
عرضه پول M2 86136 BGN - میلیون 2018-04
عرضه پول M3 86200 BGN - میلیون 2018-04
ذخایر ارزی 44042 BGN - میلیون 2018-04
نرخ بهره سپرده 0.05 % 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 7710 BGN - میلیون 2018-02
وام به بخش خصوصی 31950770 BGN هزار 2018-04
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -400 BGN - میلیون 2018-03
صادرات 4444 BGN - میلیون 2018-03
واردات 4844 BGN - میلیون 2018-03
حساب جاری -89.6 EUR - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.5 % 2017-12
بدهی خارجی 33158 EUR - میلیون 2018-02
گردش سرمایه 53.8 EUR - میلیون 2018-03
حواله 86.2 EUR - میلیون 2018-01
ورود توریست 524291 2018-03
ذخایر طلا 40.4 تن 2018-03
تولید نفت خام 1 BBL/D/1K 2018-01
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -125 EUR - میلیون 2018-03
شاخص تروریسم 1.18 2016-12
فروش اسلحه 61 USD - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.7 % 2018-03
بودجه دولت 0.9 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -246 BGN - میلیون 2018-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 35.2 % 2017-12
بدهی های دولت 12137 EUR - میلیون 2018-03
درخواست پناهندگی 60 افراد 2018-02
ارزیابی اعتبار 52.55
هزینه های مالی 2883 BGN - میلیون 2018-03
درآمدهای دولت 2688 BGN - میلیون 2018-03
هزینه های دولت 2063 BGN - میلیون 2017-12
مخارج نظامی 843 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 28.9 نقاط شاخص 2018-04
تولید صنعتی 1.7 % 2018-03
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.3 % 2018-03
تولید صنعتی 0.7 % 2018-03
استفاده از ظرفیت 76.3 % 2018-06
تغییرات موجودی انبار 696 BGN - میلیون 2017-12
سرعت اینترنت 15541 KBps 2017-03
آدرس های IP 1705695 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.46 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 49 2018-12
شاخص فساد مالی 43 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 71 2017-12
آسانی کسب و کار 50 2017-12
تولید الکتریسیته 4071 گیگاوات ساعت 2018-03
استخراج معدن -8.7 % 2018-03
تولید فولاد 55 هزار تن 2018-04
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -23.2 نقاط شاخص 2018-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.1 % 2018-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.3 % 2018-03
تسهیلات اعتباری خریدار 20653 میلیون - BGL 2018-04
هزینه های مصرف کننده 18325 BGN - میلیون 2017-12
قیمت گازوئیل 1.31 USD / لیتر 2018-04
بدهی خانوار به درآمد 32.71 % 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز -1.5 % 2018-03
شاخص مسکن 120 نقاط شاخص 2017-12
جواز ساختمان 1296 واحد 2017-12
نرخ مالکیت مسکن 82.9 % 2017-12
خانه های مسکونی نوساز 779 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 10 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 32.4 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 19.06 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.34 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 2.21 mm 2015-12
درجه حرارت 1.95 celsius 2015-12