بلغارستان

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 2017-12
نرخ بیکاری 7.2 2018-01
نرخ تورم 2 2018-02
نرخ بهره 0 2018-03
موازنه تجاری -535 2018-01
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.5 2018-01

بازارها آخرین مرجع
پول 1.59 2018-03
بازار سهام 668 امتیاز 2018-03
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.3 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 % 2017-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.5 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 52.4 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 24192 BGN - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4850 BGN - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 7929 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 17709 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 714 BGN - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 808 BGN - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5439 BGN - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3343 BGN - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 5534 BGN - میلیون 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 7.2 % 2018-01
افراد شاغل 3168 هزار 2017-12
افراد بیکار 237 هزار 2018-01
نرخ بیکاری بلند مدت 3.2 % 2017-09
نرخ بیکاری جوانان 11.8 % 2018-01
هزینه های کار 126 نقاط شاخص 2017-12
پست های خالی شغلی 18467 2017-12
دستمزد 1123 BGN / ماه 2017-12
حداقل دستمزد 261 EUR / ماه 2018-06
جمعیت 7.1 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 61.17 2018-12
سن بازنشستگی مردان 64.08 2018-12
تغییر اشتغال 0.4 % 2017-12
نرخ اشتغال 52.3 % 2017-12
استخدام تمام وقت 3029 هزار 2017-12
نرخ مشارکت نیروی کار 55.5 % 2017-12
هزینه زندگی خانواده 1060 BGN / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 675 BGN / ماه 2017-12
قسمت مدت زمان اشتغال 62.3 هزار 2017-12
بهره وری 136 نقاط شاخص 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1260 BGN / ماه 2017-12
دستمزد در تولید 974 BGN / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 657 BGN / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2 % 2018-02
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 % 2018-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 6758 نقاط شاخص 2018-02
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 101 نقاط شاخص 2018-02
قیمت مصرف کننده اصلی 99.56 نقاط شاخص 2018-02
اندازه اصل تورم 1.1 % 2018-02
قیمت تولید 104 نقاط شاخص 2018-01
قیمت صادرات 103 نقاط شاخص 2017-09
قیمت واردات 105 نقاط شاخص 2017-09
CPI مسکن آب و برق 14934 نقاط شاخص 2018-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 7598 نقاط شاخص 2018-02
تورم مواد غذایی 1 % 2018-02
تغییر قیمت تولید کننده 4.1 % 2018-01
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2018-03
نرخ بهره بین بانکی -0.19 % 2018-03
عرضه پول M0 13855 BGN - میلیون 2018-01
عرضه پول M1 47244 BGN - میلیون 2018-01
عرضه پول M2 85131 BGN - میلیون 2018-01
عرضه پول M3 85201 BGN - میلیون 2018-01
ذخایر ارزی 43448 BGN - میلیون 2018-02
نرخ بهره سپرده 0.2 % 2016-12
ترازنامه بانک مرکزی 7710 BGN - میلیون 2018-02
وام به بخش خصوصی 31097213 BGN هزار 2018-01
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -535 BGN - میلیون 2018-01
صادرات 4211 BGN - میلیون 2018-01
واردات 4746 BGN - میلیون 2018-01
حساب جاری -140 EUR - میلیون 2018-01
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.2 % 2016-12
بدهی خارجی 32565 EUR - میلیون 2017-12
گردش سرمایه 1395 EUR - میلیون 2018-01
حواله 68 EUR - میلیون 2017-12
ورود توریست 544013 2018-01
ذخایر طلا 40.38 تن 2017-12
تولید نفت خام 1 BBL/D/1K 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 159 EUR - میلیون 2018-01
شاخص تروریسم 1.18 2016-12
فروش اسلحه 61 USD - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.5 % 2018-01
بودجه دولت 0 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت 989 BGN - میلیون 2018-01
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 35.5 % 2016-12
بدهی های دولت 12140 EUR - میلیون 2018-01
درخواست پناهندگی 170 افراد 2017-12
ارزیابی اعتبار 52.55
هزینه های مالی 2577 BGN - میلیون 2018-01
درآمدهای دولت 3546 BGN - میلیون 2018-01
هزینه های دولت 2063 BGN - میلیون 2017-12
مخارج نظامی 756 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 28.1 نقاط شاخص 2018-02
تولید صنعتی 3.5 % 2018-01
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.3 % 2018-01
تولید صنعتی 10.3 % 2018-01
استفاده از ظرفیت 76.3 % 2018-03
تغییرات موجودی انبار 696 BGN - میلیون 2017-12
سرعت اینترنت 15541 KBps 2017-03
آدرس های IP 1705695 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.46 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 49 2018-12
شاخص فساد مالی 43 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 71 2017-12
آسانی کسب و کار 50 2017-12
تولید الکتریسیته 4135 گیگاوات ساعت 2018-01
استخراج معدن -4.6 % 2018-01
تولید فولاد 55 هزار تن 2018-01
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -25 نقاط شاخص 2018-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.2 % 2018-01
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.4 % 2018-01
تسهیلات اعتباری خریدار 19744 میلیون - BGL 2018-01
هزینه های مصرف کننده 18325 BGN - میلیون 2017-12
قیمت گازوئیل 1.31 USD / لیتر 2018-02
بدهی خانوار به درآمد 32.71 % 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 24.2 % 2018-01
شاخص مسکن 118 نقاط شاخص 2017-09
جواز ساختمان 1296 واحد 2017-12
نرخ مالکیت مسکن 82.3 % 2016-12
خانه های مسکونی نوساز 779 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 10 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 32.4 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 19.06 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.34 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 2.21 mm 2015-12
درجه حرارت 1.95 celsius 2015-12