شاخص یاب

بوتان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 71.23 70.55 70.93 71.31 71.7 72.47