شاخص یاب

بلاروس

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 0.4 2018-08
نرخ تورم 5 2018-08
نرخ بهره 10 2018-09
موازنه تجاری -206 2018-07
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.3 2018-03

بازارها آخرین مرجع
پول 2.1 2018-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.9 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 54.44 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 18390 BYN - میلیون 2018-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4188 BYN - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 6376 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 17168 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 808 BYN - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1654 BYN - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 996 BYN - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 14243 BYN - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1836 BYN - میلیون 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 0.4 % 2018-08
افراد شاغل 4333 هزار 2018-07
افراد بیکار 17.2 هزار 2018-07
دستمزد 974 BYN / ماه 2018-07
حداقل دستمزد 305 BYN / ماه 2018-01
رشد دستمزد 17.7 % 2018-07
جمعیت 9.49 میلیون 2018-12
سن بازنشستگی زنان 56 2018-12
سن بازنشستگی مردان 61 2018-12
هزینه زندگی خانواده 650 BYN / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 465 BYN / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 581 BYN / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 386 BYN / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 5 % 2018-08
قیمت مصرف کننده اصلی 100 نقاط شاخص 2018-08
قیمت تولید 100 نقاط شاخص 2018-08
تورم مواد غذایی 4.3 % 2018-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 % 2018-08
تغییر قیمت تولید کننده 6.3 % 2018-07
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 10 % 2018-09
عرضه پول M0 2699 BYN - میلیون 2018-07
عرضه پول M1 7255 BYN - میلیون 2018-07
عرضه پول M2 14737 BYN - میلیون 2018-07
عرضه پول M3 39071 BYN - میلیون 2018-07
ذخایر ارزی 7246 USD - میلیون 2018-08
نرخ بهره سپرده 8 % 2018-09
ترازنامه بانک 64121444 BYN هزار 2018-06
نسبت ذخیره نقدی 4 % 2018-08
نرخ وام 11.5 % 2018-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -206 USD - میلیون 2018-07
صادرات 2747 USD - میلیون 2018-07
واردات 2953 USD - میلیون 2018-07
حساب جاری 458 USD - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.7 % 2017-12
بدهی خارجی 39259 USD - میلیون 2018-06
گردش سرمایه 388 USD - میلیون 2018-06
ذخایر طلا 46.5 تن 2018-06
تولید نفت خام 31 BBL/D/1K 2018-05
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1411 USD - میلیون 2018-03
حواله 119 USD - میلیون 2018-03
شاخص تروریسم 0.04 2016-12
ورود توریست 282694 2017-12
فروش اسلحه 23 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.3 % 2018-03
بودجه دولت 2.9 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 670029 BYN هزار 2018-07
هزینه های دولت 2696 BYN - میلیون 2018-03
درآمدهای دولت 3501666 BYN هزار 2018-07
بدهی های دولت 42148701 BYN هزار 2018-07
هزینه های مالی 2831637 BYN هزار 2018-07
ارزیابی اعتبار 25
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 28.8 % of GDP 2015-12
مخارج نظامی 564 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 7.1 % 2018-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) 5.7 % 2018-07
تولید صنعتی 7.4 % 2018-08
تغییرات موجودی انبار 51.8 BYN - میلیون 2018-03
سرعت اینترنت 9757 KBps 2017-03
آدرس های IP 1236913 IP 2017-03
شاخص فساد مالی 44 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 68 2017-12
آسانی کسب و کار 38 2017-12
شاخص اقتصادی مقدم 3.7 % 2018-08
استخراج معدن 3 % 2018-08
تولید فولاد 225 هزار تن 2018-07
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 10423 BYN - میلیون 2018-03
تسهیلات اعتباری خریدار 3734 BYN - میلیون 2018-07
قیمت گازوئیل 0.7 USD / لیتر 2018-08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.2 % 2018-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی 7.7 % 2018-07
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 18 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 13 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 35 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 34 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 41.48 mm 2015-12
درجه حرارت 1.7 celsius 2015-12