شاخص یاب

بلاروس

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 2.15 2019-01
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.3 2018-09
نرخ بیکاری 0.3 2019-01
نرخ تورم 5.6 2018-12
نرخ بهره 10 2018-12
موازنه تجاری -221 2018-11
حساب جاری 369 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.7 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29 2018-09
بودجه دولت 2.9 2017-12
نرخ مالیات شرکت 18 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 13 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.3 2018-09
تولید ناخالص داخلی 54.44 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 21050 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 5410 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 6376 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 17168 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4508 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1775 2018-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1170 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 14524 2018-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1793 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 0.3 2019-01
افراد شاغل 4338 2018-11
افراد بیکار 14.2 2018-11
دستمزد 994 2018-11
حداقل دستمزد 330 2019-01
رشد دستمزد 18.8 2018-11
جمعیت 9.49 2018-12
سن بازنشستگی زنان 56 2018-12
سن بازنشستگی مردان 61 2018-12
هزینه زندگی خانواده 515 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 265 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 589 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 395 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 5.6 2018-12
قیمت مصرف کننده اصلی 100 2018-12
قیمت تولید 100 2018-12
تورم مواد غذایی 5.7 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.8 2018-12
تغییر قیمت تولید کننده 6.4 2018-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 10 2018-12
عرضه پول M0 2992 2018-12
عرضه پول M1 8616 2018-12
عرضه پول M2 16899 2018-12
عرضه پول M3 43233 2018-12
ذخایر ارزی 7158 2018-12
نرخ بهره سپرده 8 2018-12
ترازنامه بانک 67792352 2018-09
نسبت ذخیره نقدی 4 2018-12
نرخ وام 11.5 2018-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -221 2018-11
حساب جاری 369 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.7 2017-12
صادرات 2766 2018-11
واردات 2987 2018-11
بدهی خارجی 39461 2018-09
گردش سرمایه 125 2018-09
ذخایر طلا 46.9 2018-12
تولید نفت خام 31 2018-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 144 2018-09
حواله 103 2018-09
شاخص تروریسم 0.04 2016-12
ورود توریست 282694 2017-12
فروش اسلحه 23 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29 2018-09
بودجه دولت 2.9 2017-12
ارزش بودجه دولت 364137 2018-11
هزینه های دولت 2722 2018-09
درآمدهای دولت 2904588 2018-11
بدهی های دولت 45583869 2018-11
هزینه های مالی 2540451 2018-11
ارزیابی اعتبار 25
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 28.8 2015-12
مخارج نظامی 564 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 18 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 13 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 35 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 34 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1 2018-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 5.7 2018-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.2 2018-12
تولید صنعتی 5.8 2018-12
تغییرات موجودی انبار 1081 2018-09
سرعت اینترنت 9757 2017-03
آدرس های IP 1236913 2017-03
شاخص فساد مالی 44 2017-12
رتبه فساد مالی 68 2017-12
آسانی کسب و کار 37 2018-12
شاخص اقتصادی مقدم 3 2018-12
استخراج معدن 3.1 2018-12
تولید فولاد 215 2018-11
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 11822 2018-09
تسهیلات اعتباری خریدار 4277 2018-11
قیمت گازوئیل 0.73 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.7 2018-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 7.7 2018-11