شاخص یاب

بلاروس

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 0.4 2018-09
نرخ تورم 4.9 2018-10
نرخ بهره 10 2018-10
موازنه تجاری 3 2018-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.6 2018-06

بازارها آخرین مرجع
پول 2.12 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.9 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 54.44 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 19699 BYN - میلیون 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4869 BYN - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 6376 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 17168 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 808 BYN - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1654 BYN - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 996 BYN - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 14243 BYN - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1836 BYN - میلیون 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 0.4 % 2018-09
افراد شاغل 4330 هزار 2018-09
افراد بیکار 15.6 هزار 2018-09
دستمزد 964 BYN / ماه 2018-09
حداقل دستمزد 305 BYN / ماه 2018-01
رشد دستمزد 16.9 % 2018-08
جمعیت 9.49 میلیون 2018-12
سن بازنشستگی زنان 56 2018-12
سن بازنشستگی مردان 61 2018-12
هزینه زندگی خانواده 515 BYN / ماه 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 265 BYN / ماه 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 589 BYN / ماه 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 395 BYN / ماه 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 4.9 % 2018-10
قیمت مصرف کننده اصلی 100 نقاط شاخص 2018-10
قیمت تولید 101 نقاط شاخص 2018-09
تورم مواد غذایی 4.4 % 2018-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 % 2018-10
تغییر قیمت تولید کننده 7.1 % 2018-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 10 % 2018-10
عرضه پول M0 2851 BYN - میلیون 2018-09
عرضه پول M1 7625 BYN - میلیون 2018-09
عرضه پول M2 15595 BYN - میلیون 2018-09
عرضه پول M3 41226 BYN - میلیون 2018-09
ذخایر ارزی 7108 USD - میلیون 2018-10
نرخ بهره سپرده 8 % 2018-09
ترازنامه بانک 64121444 BYN هزار 2018-06
نسبت ذخیره نقدی 4 % 2018-08
نرخ وام 11.5 % 2018-10
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 3 USD - میلیون 2018-09
صادرات 2882 USD - میلیون 2018-09
واردات 2879 USD - میلیون 2018-09
حساب جاری 458 USD - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.7 % 2017-12
بدهی خارجی 39259 USD - میلیون 2018-06
گردش سرمایه 388 USD - میلیون 2018-06
ذخایر طلا 46.7 تن 2018-09
تولید نفت خام 31 BBL/D/1K 2018-07
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -298 USD - میلیون 2018-06
حواله 114 USD - میلیون 2018-06
شاخص تروریسم 0.04 2016-12
ورود توریست 282694 2017-12
فروش اسلحه 23 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.6 % 2018-06
بودجه دولت 2.9 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -141121 BYN هزار 2018-09
هزینه های دولت 2702 BYN - میلیون 2018-06
درآمدهای دولت 2584083 BYN هزار 2018-09
بدهی های دولت 44573823 BYN هزار 2018-09
هزینه های مالی 2725204 BYN هزار 2018-09
ارزیابی اعتبار 25
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 28.8 % of GDP 2015-12
مخارج نظامی 564 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 6.4 % 2018-10
تولیدات صنعتی (ماهانه) 5.2 % 2018-08
تولید صنعتی 6.5 % 2018-10
تغییرات موجودی انبار 124 BYN - میلیون 2018-06
سرعت اینترنت 9757 KBps 2017-03
آدرس های IP 1236913 IP 2017-03
شاخص فساد مالی 44 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 68 2017-12
آسانی کسب و کار 37 2018-12
شاخص اقتصادی مقدم 3.5 % 2018-10
استخراج معدن 3.7 % 2018-10
تولید فولاد 215 هزار تن 2018-09
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 11354 BYN - میلیون 2018-06
تسهیلات اعتباری خریدار 4020 BYN - میلیون 2018-09
قیمت گازوئیل 0.69 USD / لیتر 2018-10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 5.2 % 2018-08
تغییرات سالیانه خرده فروشی 8.7 % 2018-08
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 18 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 13 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 35 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 34 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 41.48 mm 2015-12
درجه حرارت 1.7 celsius 2015-12