بلاروس

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 0.5 2018-01
نرخ تورم 4.6 2017-12
نرخ بهره 11 2017-12
موازنه تجاری -452 2017-11
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.7 2017-06

بازارها آخرین مرجع
پول 1.98 2018-01
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.8 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 47.43 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 20583 BYN - میلیون 2017-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 5047 BYN - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 6219 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16742 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4398 BYN - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1551 BYN - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 779 BYN - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 12306 BYN - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1557 BYN - میلیون 2017-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 0.5 % 2018-01
افراد شاغل 4349 هزار 2017-11
افراد بیکار 24.7 هزار 2017-11
دستمزد 837 BYN / ماه 2017-11
حداقل دستمزد 305 BYN / ماه 2018-01
رشد دستمزد 16.62 % 2017-11
جمعیت 9.5 میلیون 2016-12
سن بازنشستگی زنان 55 2017-12
سن بازنشستگی مردان 60 2017-12
هزینه زندگی خانواده 650 BYN / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 465 BYN / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 581 BYN / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 386 BYN / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 4.6 % 2017-12
قیمت مصرف کننده اصلی 99.6 نقاط شاخص 2017-12
قیمت تولید 100 نقاط شاخص 2017-12
تورم مواد غذایی 4.2 % 2017-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 % 2017-12
تغییر قیمت تولید کننده 11.2 % 2017-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 11 % 2017-12
عرضه پول M0 2347 BYN - میلیون 2017-12
عرضه پول M1 7303 BYN - میلیون 2017-12
عرضه پول M2 14070 BYN - میلیون 2017-12
عرضه پول M3 39849 BYN - میلیون 2017-12
ذخایر ارزی 7315 USD - میلیون 2017-12
نرخ بهره سپرده 8 % 2017-12
نسبت ذخیره نقدی 4 % 2017-12
نرخ وام 12 % 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -452 USD - میلیون 2017-11
صادرات 2632 USD - میلیون 2017-11
واردات 3084 USD - میلیون 2017-11
حساب جاری 92.6 USD - میلیون 2017-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.6 % 2016-12
بدهی خارجی 39557 USD - میلیون 2017-09
گردش سرمایه 366 USD - میلیون 2017-09
ذخایر طلا 46.49 تن 2017-12
تولید نفت خام 32 BBL/D/1K 2017-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 51 USD - میلیون 2017-06
حواله 143 USD - میلیون 2017-06
شاخص تروریسم 0.04 2016-12
ورود توریست 217398 2016-12
فروش اسلحه 81 USD - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.7 % 2017-06
بودجه دولت 1.5 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت 30647 BYN هزار 2017-11
هزینه های دولت 2736 BYN - میلیون 2017-09
درآمدهای دولت 2411931 BYN هزار 2017-11
بدهی های دولت 42265549 BYN هزار 2017-11
هزینه های مالی 2381284 BYN هزار 2017-11
ارزیابی اعتبار 25
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 28.8 % of GDP 2015-12
مخارج نظامی 664 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 6.1 % 2017-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.2 % 2017-12
تولید صنعتی 7 % 2017-12
تغییرات موجودی انبار 1050 BYN - میلیون 2017-09
سرعت اینترنت 9757 KBps 2017-03
آدرس های IP 1236913 IP 2017-03
شاخص فساد مالی 40 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 79 2016-12
آسانی کسب و کار 38 2017-12
شاخص اقتصادی مقدم 2.2 % 2017-11
استخراج معدن 3.6 % 2017-12
تولید فولاد 225 هزار تن 2017-11
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 10987 BYN - میلیون 2017-09
تسهیلات اعتباری خریدار 2859 BYN - میلیون 2017-11
قیمت گازوئیل 0.64 USD / لیتر 2017-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -3.9 % 2017-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 8.3 % 2017-11
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 18 % 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 13 % 2017-12
نرخ مالیات بر فروش 20 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 35 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 34 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1 % 2016-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 41.48 mm 2015-12
درجه حرارت 1.7 celsius 2015-12