شاخص یاب

بلاروس

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 0.5 2018-03
نرخ تورم 4.1 2018-06
نرخ بهره 10 2018-06
موازنه تجاری -255 2018-05
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.3 2018-03

بازارها آخرین مرجع
پول 1.97 2018-07
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.1 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 54.44 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 18390 BYN - میلیون 2018-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4188 BYN - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 6376 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 17168 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 762 BYN - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1190 BYN - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 847 BYN - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 12264 BYN - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1573 BYN - میلیون 2018-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 0.5 % 2018-03
افراد شاغل 4328 هزار 2018-05
افراد بیکار 20.8 هزار 2018-05
دستمزد 944 BYN / ماه 2018-05
حداقل دستمزد 305 BYN / ماه 2018-01
رشد دستمزد 18.7 % 2018-05
جمعیت 9.49 میلیون 2018-12
سن بازنشستگی زنان 56 2018-12
سن بازنشستگی مردان 61 2018-12
هزینه زندگی خانواده 650 BYN / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 465 BYN / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 581 BYN / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 386 BYN / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 4.1 % 2018-06
قیمت مصرف کننده اصلی 100 نقاط شاخص 2018-06
قیمت تولید 101 نقاط شاخص 2018-06
تورم مواد غذایی 2.3 % 2018-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 % 2018-06
تغییر قیمت تولید کننده 6.9 % 2018-05
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 10 % 2018-06
عرضه پول M0 2523 BYN - میلیون 2018-05
عرضه پول M1 6779 BYN - میلیون 2018-05
عرضه پول M2 14042 BYN - میلیون 2018-05
عرضه پول M3 38871 BYN - میلیون 2018-05
ذخایر ارزی 6831 USD - میلیون 2018-06
نرخ بهره سپرده 8 % 2018-05
ترازنامه بانک 64104794 BYN هزار 2018-03
نسبت ذخیره نقدی 4 % 2018-05
نرخ وام 11.5 % 2018-06
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -255 USD - میلیون 2018-05
صادرات 2860 USD - میلیون 2018-05
واردات 3116 USD - میلیون 2018-05
حساب جاری -1295 USD - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.7 % 2017-12
بدهی خارجی 39742 USD - میلیون 2018-03
گردش سرمایه -1086 USD - میلیون 2018-03
ذخایر طلا 46.5 تن 2018-06
تولید نفت خام 32 BBL/D/1K 2018-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1411 USD - میلیون 2018-03
حواله 119 USD - میلیون 2018-03
شاخص تروریسم 0.04 2016-12
ورود توریست 282694 2017-12
فروش اسلحه 23 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.3 % 2018-03
بودجه دولت 2.9 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 328216 BYN هزار 2018-05
هزینه های دولت 2696 BYN - میلیون 2018-03
درآمدهای دولت 2788294 BYN هزار 2018-05
بدهی های دولت 42465010 BYN هزار 2018-05
هزینه های مالی 2460078 BYN هزار 2018-05
ارزیابی اعتبار 25
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 28.8 % of GDP 2015-12
مخارج نظامی 564 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 8.3 % 2018-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0 % 2018-05
تولید صنعتی 9.5 % 2018-05
تغییرات موجودی انبار 51.8 BYN - میلیون 2018-03
سرعت اینترنت 9757 KBps 2017-03
آدرس های IP 1236913 IP 2017-03
شاخص فساد مالی 44 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 68 2017-12
آسانی کسب و کار 38 2017-12
شاخص اقتصادی مقدم 4.7 % 2018-05
استخراج معدن 3.1 % 2018-05
تولید فولاد 115 هزار تن 2018-05
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 10423 BYN - میلیون 2018-03
تسهیلات اعتباری خریدار 3542 BYN - میلیون 2018-05
قیمت گازوئیل 0.68 USD / لیتر 2018-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 6 % 2018-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی 11 % 2018-05
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 18 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 13 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 35 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 34 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 41.48 mm 2015-12
درجه حرارت 1.7 celsius 2015-12