بلاروس

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 0.9 2017-02
نرخ تورم 6 2017-07
نرخ بهره 12 2017-07
موازنه تجاری -83.7 2017-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.6 2017-03
بازارها آخرین مرجع
پول 1.94 2017-08
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.3 % 2017-03
تولید ناخالص داخلی 47.43 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 17437 BYN Billion 2017-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3540 BYN Billion 2017-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 6219 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16742 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5108 مشخصات - بیلیون 2016-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 14732 مشخصات - بیلیون 2016-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 48168 مشخصات - بیلیون 2016-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 1486 مشخصات - بیلیون 2016-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 8530 مشخصات - بیلیون 2016-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 13777 مشخصات - بیلیون 2016-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 9839 مشخصات - بیلیون 2016-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 0.9 % 2017-02
افراد شاغل 4345 هزار 2017-06
افراد بیکار 35.8 هزار 2017-06
دستمزد 819 BYN/Month 2017-06
حداقل دستمزد 265 BYR / ماه 2017-01
رشد دستمزد 9.61 % 2017-04
جمعیت 9.5 میلیون 2016-12
سن بازنشستگی زنان 55 2017-12
سن بازنشستگی مردان 60 2017-12
هزینه زندگی خانواده 3973648 BYR / ماه 2016-12
هزینه زندگی انفرادی 2690489 BYR / ماه 2016-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4500000 BYR / ماه 2015-06
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 3000000 BYR / ماه 2015-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 6 % 2017-07
قیمت مصرف کننده اصلی 100 نقاط شاخص 2017-07
قیمت تولید 101 نقاط شاخص 2017-07
تورم مواد غذایی 7.9 % 2017-07
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 % 2017-07
تغییر قیمت تولید کننده 9.6 % 2017-07
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 12 % 2017-07
عرضه پول M0 2091 BYN Million 2017-06
عرضه پول M1 6102 BYN Million 2017-06
عرضه پول M2 12276 BYN Million 2017-06
عرضه پول M3 36309 BYN Million 2017-06
ذخایر ارزی 6561 USD - میلیون 2017-06
نرخ بهره سپرده 8 % 2017-07
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -83.7 USD - میلیون 2017-06
صادرات 2484 USD - میلیون 2017-06
واردات 2568 USD - میلیون 2017-06
حساب جاری -868 USD - میلیون 2017-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.6 % 2016-12
بدهی خارجی 37111 USD - میلیون 2017-03
گردش سرمایه -1053 USD - میلیون 2017-03
ذخایر طلا 40.73 تن 2017-03
تولید نفت خام 24 BBL/D/1K 2017-02
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 205 USD - میلیون 2016-12
حواله 124 USD - میلیون 2016-12
شاخص تروریسم 1.36 2015-12
ورود توریست 217398 2016-12
فروش اسلحه 81 USD - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.6 % 2017-03
بودجه دولت 1.5 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -87556 BYN Thousand 2017-06
هزینه های دولت 2744 BYN Billion 2017-03
درآمدهای دولت 2444971 BYN Thousand 2017-06
بدهی های دولت 39681302 BYN Thousand 2017-06
هزینه های مالی 2532527 BYN Thousand 2017-06
ارزیابی اعتبار 25
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 28.8 % of GDP 2015-12
مخارج نظامی 664 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 6 % 2017-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.6 % 2017-06
تولید صنعتی 6.5 % 2017-07
تغییرات موجودی انبار 46.8 BYN Billion 2017-03
شاخص فساد مالی 40 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 79 2016-12
آسانی کسب و کار 37 2016-12
شاخص اقتصادی مقدم 1 % 2017-06
استخراج معدن 2.9 % 2017-07
تولید فولاد 205 هزار تن 2017-06
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 9493 BYN Billion 2017-03
تسهیلات اعتباری خریدار 2130 BYN Million 2017-06
قیمت گازوئیل 0.67 USD / لیتر 2017-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.6 % 2017-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2 % 2017-06
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 18 % 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 13 % 2017-12
نرخ مالیات بر فروش 20 % 2017-12
نرخ تامین اجتماعی 35 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 34 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1 % 2016-12