بلاروس

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 0.9 2017-02
نرخ تورم 5.3 2017-08
نرخ بهره 11.5 2017-09
موازنه تجاری -129 2017-07
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.6 2017-03
بازارها آخرین مرجع
پول 1.93 2017-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.3 % 2017-03
تولید ناخالص داخلی 47.43 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 17437 BYN Billion 2017-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3540 BYN Billion 2017-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 6219 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16742 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 6585 BYN Billion 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 13285 BYN Billion 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 44736 BYN Billion 2015-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 1307 BYN Billion 2015-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 9050 BYN Billion 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 124384 BYN Billion 2017-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 14555 BYN Billion 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6363 BYN Billion 2015-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 0.9 % 2017-02
افراد شاغل 4346 هزار 2017-07
افراد بیکار 32.7 هزار 2017-07
دستمزد 828 BYN/Month 2017-07
حداقل دستمزد 265 BYR / ماه 2017-01
رشد دستمزد 10.9 % 2017-06
جمعیت 9.5 میلیون 2016-12
سن بازنشستگی زنان 55 2017-12
سن بازنشستگی مردان 60 2017-12
هزینه زندگی خانواده 3973648 BYR / ماه 2016-12
هزینه زندگی انفرادی 2690489 BYR / ماه 2016-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4500000 BYR / ماه 2015-06
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 3000000 BYR / ماه 2015-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 5.3 % 2017-08
قیمت مصرف کننده اصلی 100 نقاط شاخص 2017-08
قیمت تولید 100 نقاط شاخص 2017-08
تورم مواد غذایی 7.9 % 2017-07
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 % 2017-07
تغییر قیمت تولید کننده 9.6 % 2017-07
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 11.5 % 2017-09
عرضه پول M0 2154 BYN Million 2017-08
عرضه پول M1 5924 BYN Million 2017-08
عرضه پول M2 11989 BYN Million 2017-08
عرضه پول M3 36180 BYN Million 2017-08
ذخایر ارزی 6994 USD - میلیون 2017-08
نرخ بهره سپرده 8 % 2017-08
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -129 USD - میلیون 2017-07
صادرات 2358 USD - میلیون 2017-07
واردات 2488 USD - میلیون 2017-07
حساب جاری 227 USD - میلیون 2017-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.6 % 2016-12
بدهی خارجی 38975 USD - میلیون 2017-06
گردش سرمایه 405 USD - میلیون 2017-06
ذخایر طلا 43.21 تن 2017-06
تولید نفت خام 24 BBL/D/1K 2017-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 812 USD - میلیون 2017-03
حواله 114 USD - میلیون 2017-03
شاخص تروریسم 1.36 2015-12
ورود توریست 217398 2016-12
فروش اسلحه 81 USD - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.6 % 2017-03
بودجه دولت 1.5 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت 719674 BYN Thousand 2017-07
هزینه های دولت 2744 BYN Billion 2017-03
درآمدهای دولت 2908367 BYN Thousand 2017-07
بدهی های دولت 39773029 BYN Thousand 2017-07
هزینه های مالی 2188693 BYN Thousand 2017-07
ارزیابی اعتبار 25
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 28.8 % of GDP 2015-12
مخارج نظامی 664 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 6.1 % 2017-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.6 % 2017-06
تولید صنعتی 6.5 % 2017-07
تغییرات موجودی انبار 46.8 BYN Billion 2017-03
شاخص فساد مالی 40 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 79 2016-12
آسانی کسب و کار 37 2016-12
شاخص اقتصادی مقدم 1.6 % 2017-08
استخراج معدن 2.9 % 2017-07
تولید فولاد 180 هزار تن 2017-07
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 9493 BYN Billion 2017-03
تسهیلات اعتباری خریدار 2264 BYN Million 2017-07
قیمت گازوئیل 0.65 USD / لیتر 2017-08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.7 % 2017-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.9 % 2017-07
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 18 % 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 13 % 2017-12
نرخ مالیات بر فروش 20 % 2017-12
نرخ تامین اجتماعی 35 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 34 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1 % 2016-12