بلاروس

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 0.9 2017-02
نرخ تورم 5.3 2017-10
نرخ بهره 11 2017-10
موازنه تجاری -332 2017-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.6 2017-03
بازارها آخرین مرجع
پول 1.99 2017-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.3 % 2017-03
تولید ناخالص داخلی 47.43 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 18927 BYN - میلیارد 2017-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4505 BYN - میلیارد 2017-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 6219 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16742 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 6585 BYN - میلیارد 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 13285 BYN - میلیارد 2017-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 9050 BYN - میلیارد 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 124384 BYN - میلیارد 2017-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 14555 BYN - میلیارد 2017-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 0.9 % 2017-02
افراد شاغل 4347 هزار 2017-09
افراد بیکار 28.5 هزار 2017-09
دستمزد 831 BYN / ماه 2017-09
حداقل دستمزد 265 BYR / ماه 2017-01
رشد دستمزد 13.43 % 2017-09
جمعیت 9.5 میلیون 2016-12
سن بازنشستگی زنان 55 2017-12
سن بازنشستگی مردان 60 2017-12
هزینه زندگی خانواده 650 BYR / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 465 BYR / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 581 BYR / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 386 BYR / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 5.3 % 2017-10
قیمت مصرف کننده اصلی 100 نقاط شاخص 2017-10
قیمت تولید 100 نقاط شاخص 2017-09
تورم مواد غذایی 5.5 % 2017-10
نرخ تورم (ماهانه) 1.2 % 2017-10
تغییر قیمت تولید کننده 10.1 % 2017-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 11 % 2017-10
عرضه پول M0 2261 BYN - میلیون 2017-09
عرضه پول M1 6298 BYN - میلیون 2017-09
عرضه پول M2 12603 BYN - میلیون 2017-09
عرضه پول M3 37092 BYN - میلیون 2017-09
ذخایر ارزی 7395 USD - میلیون 2017-10
نرخ بهره سپرده 8 % 2017-09
نسبت ذخیره نقدی 4 % 2017-09
نرخ وام 13 % 2017-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -332 USD - میلیون 2017-09
صادرات 2414 USD - میلیون 2017-09
واردات 2746 USD - میلیون 2017-09
حساب جاری 227 USD - میلیون 2017-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.6 % 2016-12
بدهی خارجی 38975 USD - میلیون 2017-06
گردش سرمایه 405 USD - میلیون 2017-06
ذخایر طلا 43.21 تن 2017-06
تولید نفت خام 32 BBL/D/1K 2017-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 812 USD - میلیون 2017-03
حواله 114 USD - میلیون 2017-03
شاخص تروریسم 1.36 2015-12
ورود توریست 217398 2016-12
فروش اسلحه 81 USD - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.6 % 2017-03
بودجه دولت 1.5 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -141060 BYN هزار 2017-09
هزینه های دولت 2753 BYN - میلیارد 2017-06
درآمدهای دولت 2192549 BYN هزار 2017-09
بدهی های دولت 41404013 BYN هزار 2017-09
هزینه های مالی 2333609 BYN هزار 2017-09
ارزیابی اعتبار 25
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 28.8 % of GDP 2015-12
مخارج نظامی 664 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 6.3 % 2017-10
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.4 % 2017-09
تولید صنعتی 6.6 % 2017-09
تغییرات موجودی انبار -111 BYN - میلیارد 2017-06
سرعت اینترنت 9757 KBps 2017-03
آدرس های IP 1236913 IP 2017-03
شاخص فساد مالی 40 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 79 2016-12
آسانی کسب و کار 38 2017-12
شاخص اقتصادی مقدم 2 % 2017-10
استخراج معدن 3.2 % 2017-09
تولید فولاد 225 هزار تن 2017-09
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 10260 BYN - میلیارد 2017-06
تسهیلات اعتباری خریدار 2558 BYN - میلیون 2017-09
قیمت گازوئیل 0.64 USD / لیتر 2017-10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -6 % 2017-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.9 % 2017-09
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 18 % 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 13 % 2017-12
نرخ مالیات بر فروش 20 % 2017-12
نرخ تامین اجتماعی 35 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 34 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1 % 2016-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 41 mm 2015-12
درجه حرارت 1 celsius 2015-12