بلاروس

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 0.5 2018-01
نرخ تورم 4.9 2018-02
نرخ بهره 10.5 2018-02
موازنه تجاری -113 2018-01
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.8 2017-09

بازارها آخرین مرجع
پول 1.94 2018-03
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.3 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 47.43 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 20583 BYN - میلیون 2017-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 5047 BYN - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 6219 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16742 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2408 BYN - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1641 BYN - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 854 BYN - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 13208 BYN - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1582 BYN - میلیون 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 0.5 % 2018-01
افراد شاغل 4341 هزار 2018-01
افراد بیکار 23.3 هزار 2018-01
دستمزد 850 BYN / ماه 2018-02
حداقل دستمزد 305 BYN / ماه 2018-01
رشد دستمزد 19.19 % 2018-01
جمعیت 9.51 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 56 2018-12
سن بازنشستگی مردان 61 2018-12
هزینه زندگی خانواده 650 BYN / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 465 BYN / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 581 BYN / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 386 BYN / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 4.9 % 2018-02
قیمت مصرف کننده اصلی 100 نقاط شاخص 2018-02
قیمت تولید 101 نقاط شاخص 2018-02
تورم مواد غذایی 3.9 % 2018-02
نرخ تورم (ماهانه) 0.9 % 2018-02
تغییر قیمت تولید کننده 8.4 % 2018-01
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 10.5 % 2018-02
عرضه پول M0 2277 BYN - میلیون 2018-02
عرضه پول M1 6463 BYN - میلیون 2018-02
عرضه پول M2 13528 BYN - میلیون 2018-02
عرضه پول M3 38952 BYN - میلیون 2018-02
ذخایر ارزی 7093 USD - میلیون 2018-02
نرخ بهره سپرده 8 % 2018-02
نسبت ذخیره نقدی 4 % 2018-02
نرخ وام 11.75 % 2018-02
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -113 USD - میلیون 2018-01
صادرات 2452 USD - میلیون 2018-01
واردات 2565 USD - میلیون 2018-01
حساب جاری -637 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.6 % 2016-12
بدهی خارجی 39933 USD - میلیون 2017-12
گردش سرمایه -492 USD - میلیون 2017-12
ذخایر طلا 46.49 تن 2017-12
تولید نفت خام 32 BBL/D/1K 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 293 USD - میلیون 2017-12
حواله 130 USD - میلیون 2017-12
شاخص تروریسم 0.04 2016-12
ورود توریست 282694 2017-12
فروش اسلحه 23 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.8 % 2017-09
بودجه دولت 2.9 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 1229638 BYN هزار 2018-01
هزینه های دولت 2736 BYN - میلیون 2017-09
درآمدهای دولت 3381589 BYN هزار 2018-01
بدهی های دولت 40556037 BYN هزار 2018-01
هزینه های مالی 2151951 BYN هزار 2018-01
ارزیابی اعتبار 25
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 28.8 % of GDP 2015-12
مخارج نظامی 664 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 10.9 % 2018-02
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.4 % 2018-02
تولید صنعتی 13.1 % 2018-02
تغییرات موجودی انبار 1050 BYN - میلیون 2017-09
سرعت اینترنت 9757 KBps 2017-03
آدرس های IP 1236913 IP 2017-03
شاخص فساد مالی 44 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 68 2017-12
آسانی کسب و کار 38 2017-12
شاخص اقتصادی مقدم 5.6 % 2018-02
استخراج معدن 1.9 % 2018-02
تولید فولاد 230 هزار تن 2018-01
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 10987 BYN - میلیون 2017-09
تسهیلات اعتباری خریدار 3110 BYN - میلیون 2018-01
قیمت گازوئیل 0.64 USD / لیتر 2018-02
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -20.8 % 2018-01
تغییرات سالیانه خرده فروشی 9.5 % 2018-01
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 18 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 13 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 35 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 34 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 41.48 mm 2015-12
درجه حرارت 1.7 celsius 2015-12