بلاروس

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 0.5 2018-03
نرخ تورم 5 2018-04
نرخ بهره 10.5 2018-04
موازنه تجاری -239 2018-03
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.7 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 2.01 2018-05
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.3 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 47.43 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 20358 BYN - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 7130 BYN - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 6219 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16742 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2408 BYN - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1641 BYN - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 854 BYN - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 13208 BYN - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1582 BYN - میلیون 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 0.5 % 2018-03
افراد شاغل 4347 هزار 2018-03
افراد بیکار 23.4 هزار 2018-03
دستمزد 927 BYN / ماه 2018-03
حداقل دستمزد 305 BYN / ماه 2018-01
رشد دستمزد 18.69 % 2018-02
جمعیت 9.51 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 56 2018-12
سن بازنشستگی مردان 61 2018-12
هزینه زندگی خانواده 650 BYN / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 465 BYN / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 581 BYN / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 386 BYN / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 5 % 2018-04
قیمت مصرف کننده اصلی 100 نقاط شاخص 2018-04
قیمت تولید 101 نقاط شاخص 2018-04
تورم مواد غذایی 4.2 % 2018-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 % 2018-04
تغییر قیمت تولید کننده 7 % 2018-02
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 10.5 % 2018-04
عرضه پول M0 2502 BYN - میلیون 2018-04
عرضه پول M1 6684 BYN - میلیون 2018-04
عرضه پول M2 13596 BYN - میلیون 2018-04
عرضه پول M3 38380 BYN - میلیون 2018-04
ذخایر ارزی 7038 USD - میلیون 2018-04
نرخ بهره سپرده 8 % 2018-02
ترازنامه بانک 64104794 BYN هزار 2018-03
نسبت ذخیره نقدی 4 % 2018-02
نرخ وام 11.75 % 2018-03
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -239 USD - میلیون 2018-03
صادرات 2811 USD - میلیون 2018-03
واردات 3050 USD - میلیون 2018-03
حساب جاری -637 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.7 % 2017-12
بدهی خارجی 39933 USD - میلیون 2017-12
گردش سرمایه -492 USD - میلیون 2017-12
ذخایر طلا 46.5 تن 2018-03
تولید نفت خام 32 BBL/D/1K 2018-01
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 293 USD - میلیون 2017-12
حواله 130 USD - میلیون 2017-12
شاخص تروریسم 0.04 2016-12
ورود توریست 282694 2017-12
فروش اسلحه 23 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.7 % 2017-12
بودجه دولت 2.9 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 88927 BYN هزار 2018-03
هزینه های دولت 2690 BYN - میلیون 2017-12
درآمدهای دولت 2693577 BYN هزار 2018-03
بدهی های دولت 41334494 BYN هزار 2018-03
هزینه های مالی 2604650 BYN هزار 2018-03
ارزیابی اعتبار 25
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 28.8 % of GDP 2015-12
مخارج نظامی 564 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 8.8 % 2018-04
تولیدات صنعتی (ماهانه) 7 % 2018-04
تولید صنعتی 10.2 % 2018-04
تغییرات موجودی انبار 18.9 BYN - میلیون 2017-12
سرعت اینترنت 9757 KBps 2017-03
آدرس های IP 1236913 IP 2017-03
شاخص فساد مالی 44 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 68 2017-12
آسانی کسب و کار 38 2017-12
شاخص اقتصادی مقدم 4.8 % 2018-04
استخراج معدن 2.8 % 2018-04
تولید فولاد 230 هزار تن 2018-03
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 10731 BYN - میلیون 2017-12
تسهیلات اعتباری خریدار 3268 BYN - میلیون 2018-03
قیمت گازوئیل 0.68 USD / لیتر 2018-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -14.3 % 2018-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی 9.5 % 2018-03
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 18 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 13 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 35 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 34 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 41.48 mm 2015-12
درجه حرارت 1.7 celsius 2015-12