شاخص یاب

آلبانی

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.15 2018-03
نرخ بیکاری 13 2018-03
نرخ تورم 2.4 2018-06
نرخ بهره 1 2018-07
موازنه تجاری -26582 2018-05
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.92 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 107 2018-07
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.15 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.45 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 13.04 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 372884 ALL - میلیون 2018-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 119162 ALL - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 4868 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11803 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 66147 ALL - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 35582 ALL - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 24474 ALL - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 53181 ALL - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 41447 ALL - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 58168 ALL - میلیون 2018-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 13 % 2018-03
افراد شاغل 1128 هزار 2018-03
افراد بیکار 85 هزار 2018-03
نرخ مشارکت نیروی کار 68 % 2018-03
دستمزد 59728 ALL / ماه 2018-03
حداقل دستمزد 24000 ALL / ماه 2018-03
جمعیت 2.87 میلیون 2018-12
سن بازنشستگی زنان 60.67 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
نرخ اشتغال 59.2 % 2018-03
نرخ بیکاری جوانان 24.5 % 2018-03
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.4 % 2018-06
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 % 2018-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 نقاط شاخص 2018-06
قیمت تولید 103 نقاط شاخص 2018-03
تغییر قیمت تولید کننده 1 % 2018-03
CPI مسکن آب و برق 104 نقاط شاخص 2018-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102 نقاط شاخص 2018-06
تورم مواد غذایی 3.2 % 2018-06
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 106 نقاط شاخص 2018-05
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 1 % 2018-07
عرضه پول M0 377274 ALL - میلیون 2018-05
عرضه پول M1 447289 ALL - میلیون 2018-05
عرضه پول M2 713508 ALL - میلیون 2018-05
عرضه پول M3 1223010 ALL - میلیون 2018-05
ترازنامه بانک 1455331 ALL - میلیون 2018-04
نرخ بهره سپرده 0.1 % 2018-07
ترازنامه بانک مرکزی 503601 ALL - میلیون 2018-04
نرخ وام 1.9 % 2018-07
وام به بخش خصوصی 329290 ALL - میلیون 2018-04
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -26582 ALL - میلیون 2018-05
صادرات 30125 ALL - میلیون 2018-05
واردات 56706 ALL - میلیون 2018-05
حساب جاری -165 EUR - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.4 % 2017-12
گردش سرمایه -127 EUR - میلیون 2018-03
ذخایر طلا 1.6 تن 2018-06
تولید نفت خام 20 BBL/D/1K 2018-03
بدهی خارجی 7928 EUR - میلیون 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 232 EUR - میلیون 2017-12
حواله 147 EUR - میلیون 2018-03
شاخص تروریسم 1.49 2016-12
ورود توریست 1706295 2018-03
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.92 % 2017-12
بودجه دولت -2 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -735 ALL - میلیون 2018-05
هزینه های دولت 43396 ALL - میلیون 2017-12
درآمدهای دولت 180009 ALL - میلیون 2018-05
بدهی های دولت 1036964 ALL - میلیون 2018-03
هزینه های مالی 180744 ALL - میلیون 2018-05
ارزیابی اعتبار 35
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 29.7 % 2017-12
مخارج نظامی 152 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار -1.4 نقاط شاخص 2018-06
تولید صنعتی 3 % 2017-12
تغییرات موجودی انبار 128787 ALL - میلیون 2016-12
سرعت اینترنت 6793 KBps 2017-03
آدرس های IP 122132 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.18 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 75 2018-12
شاخص فساد مالی 38 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 91 2017-12
آسانی کسب و کار 65 2017-12
تولید صنعتی 4.5 % 2017-12
استخراج معدن 0.75 % 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -12.5 نقاط شاخص 2018-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی -3.2 % 2017-12
هزینه های مصرف کننده 266063 ALL - میلیون 2017-12
نرخ وام بانکی 4.36 % 2018-05
تسهیلات اعتباری خریدار 170697 ALL - میلیون 2018-04
شاخص خوشبینی اقتصادی 111 2017-12
قیمت گازوئیل 1.65 USD / لیتر 2018-06
مسکن سازی آخرین مرجع
جواز ساختمان 221 2018-03
میزان ساخت و ساز 7.5 % 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 23 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 24.5 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 15 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.5 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 1.95 mm 2015-12
درجه حرارت 3.89 celsius 2015-12