آلبانی

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.38 2017-09
نرخ بیکاری 13.6 2017-09
نرخ تورم 1.7 2018-01
نرخ بهره 1.25 2018-02
موازنه تجاری -21312 2018-01
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 70.95 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 107 2018-02
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.38 % 2017-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.55 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 11.93 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 363722 ALL - میلیون 2017-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 90530 ALL - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 4712 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11425 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 65058 ALL - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 36402 ALL - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 22819 ALL - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 44100 ALL - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 42139 ALL - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 59229 ALL - میلیون 2017-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 13.6 % 2017-09
افراد شاغل 1103 هزار 2017-09
افراد بیکار 86 هزار 2017-09
نرخ مشارکت نیروی کار 67.1 % 2017-09
دستمزد 60650 ALL / ماه 2017-09
حداقل دستمزد 24000 ALL / ماه 2017-09
جمعیت 2.88 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 60 2017-12
سن بازنشستگی مردان 65 2017-12
نرخ اشتغال 57.7 % 2017-09
نرخ بیکاری جوانان 26 % 2017-09
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.7 % 2018-01
نرخ تورم (ماهانه) 1.5 % 2018-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 نقاط شاخص 2018-01
قیمت تولید 101 نقاط شاخص 2017-09
تغییر قیمت تولید کننده 2.02 % 2017-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101 نقاط شاخص 2018-01
تورم مواد غذایی 2.2 % 2018-01
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104 نقاط شاخص 2017-11
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 1.25 % 2018-02
عرضه پول M0 394738 ALL - میلیون 2017-11
عرضه پول M1 444575 ALL - میلیون 2017-11
عرضه پول M2 722744 ALL - میلیون 2017-11
عرضه پول M3 1252569 ALL - میلیون 2017-11
ترازنامه بانک 1469518 ALL - میلیون 2017-11
نرخ بهره سپرده 0.25 % 2018-01
ترازنامه بانک مرکزی 517499 ALL - میلیون 2017-11
نرخ وام 2.25 % 2018-01
وام به بخش خصوصی 338532 ALL - میلیون 2017-11
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -21312 ALL - میلیون 2018-01
صادرات 23390 ALL - میلیون 2018-01
واردات 44702 ALL - میلیون 2018-01
حساب جاری -133 EUR - میلیون 2017-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -12.1 % 2016-12
گردش سرمایه -194 EUR - میلیون 2017-09
ذخایر طلا 1.57 تن 2017-12
تولید نفت خام 21 BBL/D/1K 2017-09
بدهی خارجی 7833 EUR - میلیون 2017-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 299 EUR - میلیون 2017-09
حواله 166 EUR - میلیون 2017-09
شاخص تروریسم 1.49 2016-12
ورود توریست 2465389 2017-09
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 70.95 % 2016-12
بودجه دولت -2.2 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -10532 ALL - میلیون 2017-11
هزینه های دولت 41449 ALL - میلیون 2017-09
درآمدهای دولت 390445 ALL - میلیون 2017-11
بدهی های دولت 1024491 ALL - میلیون 2017-09
هزینه های مالی 400977 ALL - میلیون 2017-11
ارزیابی اعتبار 35
مخارج نظامی 142 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار -0.5 نقاط شاخص 2017-12
تولید صنعتی 6 % 2017-09
تغییرات موجودی انبار 192706 ALL - میلیون 2015-12
سرعت اینترنت 6793 KBps 2017-03
آدرس های IP 122132 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.18 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 75 2018-12
شاخص فساد مالی 39 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 83 2016-12
آسانی کسب و کار 65 2017-12
تولید صنعتی 8.2 % 2017-09
استخراج معدن 2.6 % 2017-09
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -8.7 نقاط شاخص 2017-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.09 % 2017-09
هزینه های مصرف کننده 274726 ALL - میلیون 2017-09
تسهیلات اعتباری خریدار 169084 ALL - میلیون 2017-11
شاخص خوشبینی اقتصادی 111 2017-12
قیمت گازوئیل 1.61 USD / لیتر 2018-01
مسکن سازی آخرین مرجع
جواز ساختمان 310 2017-09
میزان ساخت و ساز 18.6 % 2017-09
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 23 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 24.5 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 15 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.5 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 1.95 mm 2015-12
درجه حرارت 3.89 celsius 2015-12