شاخص یاب

آلبانی

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.34 2018-06
نرخ بیکاری 12.9 2018-06
نرخ تورم 1.9 2018-10
نرخ بهره 1 2018-10
موازنه تجاری -24721 2018-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.92 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 108 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.34 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.32 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 13.04 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 377940 ALL - میلیون 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 93772 ALL - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 4868 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11803 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 66779 ALL - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 35261 ALL - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 25525 ALL - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 57686 ALL - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 41384 ALL - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 59719 ALL - میلیون 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 12.9 % 2018-06
افراد شاغل 1137 هزار 2018-06
افراد بیکار 78 هزار 2018-06
نرخ مشارکت نیروی کار 68 % 2018-06
دستمزد 60595 ALL / ماه 2018-06
حداقل دستمزد 24000 ALL / ماه 2018-06
جمعیت 2.87 میلیون 2018-12
سن بازنشستگی زنان 60.67 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
نرخ اشتغال 57.3 % 2018-06
نرخ بیکاری جوانان 22.6 % 2018-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.9 % 2018-10
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 % 2018-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 نقاط شاخص 2018-10
قیمت تولید 104 نقاط شاخص 2018-06
تغییر قیمت تولید کننده 2.4 % 2018-06
CPI مسکن آب و برق 105 نقاط شاخص 2018-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 نقاط شاخص 2018-10
تورم مواد غذایی 1.89 % 2018-10
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 106 نقاط شاخص 2018-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 1 % 2018-10
عرضه پول M0 413030 ALL - میلیون 2018-09
عرضه پول M1 469047 ALL - میلیون 2018-09
عرضه پول M2 722980 ALL - میلیون 2018-09
عرضه پول M3 1254292 ALL - میلیون 2018-09
ترازنامه بانک 1460438 ALL - میلیون 2018-07
نرخ بهره سپرده 0.1 % 2018-09
ترازنامه بانک مرکزی 516553 ALL - میلیون 2018-08
نرخ وام 1.9 % 2018-10
وام به بخش خصوصی 321618 ALL - میلیون 2018-07
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -24721 ALL - میلیون 2018-09
صادرات 26160 ALL - میلیون 2018-09
واردات 50881 ALL - میلیون 2018-09
حساب جاری -173 EUR - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.4 % 2017-12
گردش سرمایه -265 EUR - میلیون 2018-06
ذخایر طلا 1.6 تن 2018-09
تولید نفت خام 14 BBL/D/1K 2018-07
بدهی خارجی 8111 EUR - میلیون 2018-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 212 EUR - میلیون 2018-06
حواله 182 EUR - میلیون 2018-06
شاخص تروریسم 1.49 2016-12
ورود توریست 1242616 2018-06
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.92 % 2017-12
بودجه دولت -2 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 4084 ALL - میلیون 2018-08
هزینه های دولت 39428 ALL - میلیون 2018-06
درآمدهای دولت 293799 ALL - میلیون 2018-08
بدهی های دولت 1042090 ALL - میلیون 2018-09
هزینه های مالی 289714 ALL - میلیون 2018-08
ارزیابی اعتبار 35
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 29.7 % 2017-12
مخارج نظامی 152 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار -1.6 نقاط شاخص 2018-09
تولید صنعتی 13.4 % 2018-06
تغییرات موجودی انبار 128787 ALL - میلیون 2016-12
سرعت اینترنت 6793 KBps 2017-03
آدرس های IP 122132 IP 2017-03
شاخص رقابتی 58.1 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 76 2018-12
شاخص فساد مالی 38 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 91 2017-12
آسانی کسب و کار 63 2018-12
تولید صنعتی 12.9 % 2018-06
استخراج معدن 14.7 % 2018-06
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -13.1 نقاط شاخص 2018-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.5 % 2018-06
هزینه های مصرف کننده 306718 ALL - میلیون 2018-06
نرخ وام بانکی 4.29 % 2018-07
تسهیلات اعتباری خریدار 173245 ALL - میلیون 2018-07
شاخص خوشبینی اقتصادی 107 2018-06
قیمت گازوئیل 1.63 USD / لیتر 2018-10
مسکن سازی آخرین مرجع
جواز ساختمان 270 2018-06
میزان ساخت و ساز -3 % 2018-06
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 23 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 24.5 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 15 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.5 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 1.95 mm 2015-12
درجه حرارت 3.89 celsius 2015-12