شاخص یاب

آلبانی

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.15 2018-03
نرخ بیکاری 12.9 2018-06
نرخ تورم 2.2 2018-08
نرخ بهره 1 2018-08
موازنه تجاری -27740 2018-08
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.92 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 107 2018-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.15 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.45 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 13.04 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 372884 ALL - میلیون 2018-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 72483 ALL - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 4868 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11803 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 66147 ALL - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 35582 ALL - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 24474 ALL - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 53181 ALL - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 41447 ALL - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 58168 ALL - میلیون 2018-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 12.9 % 2018-06
افراد شاغل 1137 هزار 2018-06
افراد بیکار 78 هزار 2018-06
نرخ مشارکت نیروی کار 68 % 2018-06
دستمزد 60595 ALL / ماه 2018-06
حداقل دستمزد 24000 ALL / ماه 2018-06
جمعیت 2.87 میلیون 2018-12
سن بازنشستگی زنان 60.67 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
نرخ اشتغال 57.3 % 2018-06
نرخ بیکاری جوانان 22.6 % 2018-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.2 % 2018-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 % 2018-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 نقاط شاخص 2018-08
قیمت تولید 104 نقاط شاخص 2018-06
تغییر قیمت تولید کننده 2.4 % 2018-06
CPI مسکن آب و برق 104 نقاط شاخص 2018-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103 نقاط شاخص 2018-08
تورم مواد غذایی 2.95 % 2018-08
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 106 نقاط شاخص 2018-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 1 % 2018-08
عرضه پول M0 391056 ALL - میلیون 2018-07
عرضه پول M1 464023 ALL - میلیون 2018-07
عرضه پول M2 725400 ALL - میلیون 2018-07
عرضه پول M3 1239678 ALL - میلیون 2018-07
ترازنامه بانک 1447342 ALL - میلیون 2018-06
نرخ بهره سپرده 0.1 % 2018-08
ترازنامه بانک مرکزی 504422 ALL - میلیون 2018-07
نرخ وام 1.9 % 2018-08
وام به بخش خصوصی 320863 ALL - میلیون 2018-06
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -27740 ALL - میلیون 2018-08
صادرات 20375 ALL - میلیون 2018-08
واردات 48115 ALL - میلیون 2018-08
حساب جاری -173 EUR - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.4 % 2017-12
گردش سرمایه -265 EUR - میلیون 2018-06
ذخایر طلا 1.6 تن 2018-06
تولید نفت خام 15 BBL/D/1K 2018-05
بدهی خارجی 8111 EUR - میلیون 2018-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 284 EUR - میلیون 2018-03
حواله 147 EUR - میلیون 2018-03
شاخص تروریسم 1.49 2016-12
ورود توریست 1242616 2018-06
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.92 % 2017-12
بودجه دولت -2 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 3101 ALL - میلیون 2018-07
هزینه های دولت 37646 ALL - میلیون 2018-03
درآمدهای دولت 255873 ALL - میلیون 2018-07
بدهی های دولت 1028219 ALL - میلیون 2018-06
هزینه های مالی 252772 ALL - میلیون 2018-07
ارزیابی اعتبار 35
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 29.7 % 2017-12
مخارج نظامی 152 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار -1.4 نقاط شاخص 2018-06
تولید صنعتی 2.4 % 2018-03
تغییرات موجودی انبار 128787 ALL - میلیون 2016-12
سرعت اینترنت 6793 KBps 2017-03
آدرس های IP 122132 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.18 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 75 2018-12
شاخص فساد مالی 38 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 91 2017-12
آسانی کسب و کار 65 2017-12
تولید صنعتی 9.4 % 2018-03
استخراج معدن -3.3 % 2018-03
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -12.5 نقاط شاخص 2018-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی -0.3 % 2018-03
هزینه های مصرف کننده 262816 ALL - میلیون 2018-03
نرخ وام بانکی 4.08 % 2018-06
تسهیلات اعتباری خریدار 172202 ALL - میلیون 2018-06
شاخص خوشبینی اقتصادی 107 2018-06
قیمت گازوئیل 1.66 USD / لیتر 2018-08
مسکن سازی آخرین مرجع
جواز ساختمان 221 2018-03
میزان ساخت و ساز 6.1 % 2018-03
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 23 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 24.5 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 15 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.5 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 1.95 mm 2015-12
درجه حرارت 3.89 celsius 2015-12