آلبانی

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.74 2017-03
نرخ بیکاری 14.6 2017-03
نرخ تورم 2 2017-07
نرخ بهره 1.25 2017-08
موازنه تجاری -30000 2017-07
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 70.95 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 112 2017-08
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.74 % 2017-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.94 % 2017-03
تولید ناخالص داخلی 11.93 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 356558 ALL - میلیون 2017-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 76989 ALL - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 4712 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11425 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 64817 ALL - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 35230 ALL - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 21462 ALL - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 48002 ALL - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 40001 ALL - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 56517 ALL - میلیون 2017-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 14.6 % 2017-03
افراد شاغل 1067 هزار 2017-03
افراد بیکار 96 هزار 2017-03
نرخ مشارکت نیروی کار 65.9 % 2017-03
دستمزد 56500 ALL / ماه 2017-03
حداقل دستمزد 22000 ALL / ماه 2017-03
جمعیت 2.88 میلیون 2016-12
سن بازنشستگی زنان 60 2017-12
سن بازنشستگی مردان 65 2017-12
نرخ اشتغال 56.3 % 2017-03
نرخ بیکاری جوانان 26.6 % 2017-03
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2 % 2017-07
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 % 2017-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 نقاط شاخص 2017-07
قیمت تولید 102 نقاط شاخص 2017-03
تغییر قیمت تولید کننده 5.03 % 2017-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.73 نقاط شاخص 2017-07
تورم مواد غذایی 4.92 % 2017-07
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 1.25 % 2017-08
عرضه پول M0 388647 ALL - میلیون 2017-06
عرضه پول M1 433600 ALL - میلیون 2017-06
عرضه پول M2 724202 ALL - میلیون 2017-06
عرضه پول M3 1239168 ALL - میلیون 2017-06
ترازنامه بانک 1431052 ALL - میلیون 2017-06
نرخ بهره سپرده 0.25 % 2017-08
ترازنامه بانک مرکزی 500249 ALL - میلیون 2017-06
نرخ وام 2.25 % 2017-08
وام به بخش خصوصی 333122 ALL - میلیون 2017-06
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -30000 ALL - میلیون 2017-07
صادرات 25000 ALL - میلیون 2017-07
واردات 55000 ALL - میلیون 2017-07
حساب جاری -179 EUR - میلیون 2017-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.1 % 2015-12
گردش سرمایه -239 EUR - میلیون 2017-03
ذخایر طلا 1.57 تن 2017-03
تولید نفت خام 22 BBL/D/1K 2017-03
بدهی خارجی 7958 EUR - میلیون 2017-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 168 EUR - میلیون 2017-03
حواله 137 EUR - میلیون 2017-03
شاخص تروریسم 1.1 2015-12
ورود توریست 1157354 2017-06
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 70.95 % 2016-12
بودجه دولت -2.2 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت 3046 ALL - میلیون 2017-06
هزینه های دولت 38657 ALL - میلیون 2017-03
درآمدهای دولت 212221 ALL - میلیون 2017-06
بدهی های دولت 1015366 ALL - میلیون 2017-06
هزینه های مالی 209175 ALL - میلیون 2017-06
ارزیابی اعتبار 35
مخارج نظامی 142 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 4.8 2017-06
تولید صنعتی 13.4 % 2017-03
تغییرات موجودی انبار 192706 ALL - میلیون 2015-12
شاخص رقابتی 4.06 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 80 2017-12
شاخص فساد مالی 39 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 83 2016-12
آسانی کسب و کار 58 2016-12
تولید صنعتی -0.7 % 2017-03
استخراج معدن 35.1 % 2017-03
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -9.2 2017-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.14 % 2017-03
هزینه های مصرف کننده 286646 ALL - میلیون 2017-03
تسهیلات اعتباری خریدار 164518 ALL - میلیون 2017-06
قیمت گازوئیل 1.52 USD / لیتر 2017-07
مسکن سازی آخرین مرجع
جواز ساختمان 101 2017-03
میزان ساخت و ساز 24.2 % 2017-03
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 % 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 23 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 20 % 2017-12
نرخ تامین اجتماعی 27.9 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.7 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11.2 % 2016-12