شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ZAR/EUR Ask

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / یورو 0.897 0.8964 0.8991 0.8982 (0.12%) 0.0011 ۱۸:۱۳:۲۰
رند آفریقای جنوبی / دلار 0.0677 0.0677 0.0684 0.0684 (0.88%) 0.0006 ۱۸:۱۱:۱۹
بیت کوین / یورو 7371.26 7371.26 7371.26 7371.26 (0.24%) 17.84 ۱۱:۰۶:۰۹
AED/EUR 0.244 0.244 0.244 0.244 (0.04%) 0.0001 ۱۱:۰۶:۰۸
ZAR/AED 0.2501 0.2501 0.2501 0.2501 (0.68%) 0.0017 ۱۵:۰۶:۱۷
AUD/EUR 0.6157 0.6157 0.6157 0.6157 (0.31%) 0.0019 ۰۳:۰۶:۰۷
ZAR/AUD 0 0.0987 0.0987 0.0987 (0%) 0 ۲۹ مهر
ARS/EUR 0 0.0154 0.0154 0.0154 (0%) 0 ۲۷ مهر
ZAR/ARS 3.9573 3.9573 3.9573 3.9573 (0.3%) 0.0118 ۰۳:۰۶:۰۶
ZAR/BBD 0 0.1413 0.1425 0.1414 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BHD/EUR 2.3647 2.3647 2.3647 2.3647 (0.08%) 0.0018 ۰۳:۰۶:۰۷
ZAR/BHD 0 0.0264 0.0265 0.0264 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/EUR 0.2171 0.2171 0.2171 0.2171 (0.18%) 0.0004 ۰۷:۰۶:۰۷
ZAR/BRL 0.2795 0.2795 0.2795 0.2795 (0.36%) 0.001 ۰۷:۰۶:۰۷
ZAR/BWP 0.7364 0.7364 0.7364 0.7364 (0.2%) 0.0015 ۰۷:۰۶:۰۷
BYN/EUR 0 0.4237 0.4257 0.4256 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CAD/EUR 0.6853 0.6853 0.6853 0.6853 (0.45%) 0.0031 ۰۷:۰۶:۰۷
ZAR/CAD 0.0886 0.0886 0.0886 0.0886 (0.45%) 0.0004 ۰۷:۰۶:۰۷
CHF/EUR 0.9087 0.9087 0.9087 0.9087 (0.11%) 0.001 ۱۱:۰۶:۰۸
ZAR/CHF 0.0674 0.0674 0.0674 0.0674 (1.2%) 0.0008 ۱۵:۰۶:۱۷
ZAR/CLP 0 46.14 47.06 46.15 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ZAR/CNY 0.4787 0.4787 0.4787 0.4787 (0.17%) 0.0008 ۰۹:۰۶:۰۸
CNY/EUR 0 0.1266 0.1266 0.1266 (0%) 0 ۲۸ مهر
ZAR/CZK 1.552 1.552 1.552 1.552 (0.12%) 0.0019 ۰۹:۰۶:۰۸
ZAR/DKK 0.4536 0.4536 0.4536 0.4536 (0.11%) 0.0005 ۰۹:۰۶:۰۸
DKK/EUR 0.1338 0.1338 0.1338 0.1338 (0.07%) 0.0001 ۰۹:۰۶:۰۸
ZAR/EGP 1.0982 1.0982 1.0982 1.0982 (0.05%) 0.0005 ۱۱:۰۶:۰۸
EGP/EUR 0.0553 0.0553 0.0553 0.0553 (0.18%) 0.0001 ۱۱:۰۶:۰۹
GBP/EUR 1.1636 1.1636 1.1636 1.1636 (0.57%) 0.0066 ۰۷:۰۶:۰۷
GHS/EUR 0.1637 0.1637 0.1637 0.1637 (0.73%) 0.0012 ۱۱:۰۶:۰۹
JPY/EUR 0 0.0083 0.0083 0.0083 (0%) 0 ۲۶ مهر
NZD/EUR 0 0.5731 0.5731 0.5731 (0%) 0 ۲۹ مهر
SGD/EUR 0.659 0.659 0.659 0.659 (0.17%) 0.0011 ۱۵:۰۶:۱۷
HKD/EUR 0.1144 0.1144 0.1144 0.1144 (0.17%) 0.0002 ۱۳:۰۶:۱۰
MXN/EUR 0 0.0468 0.0468 0.0468 (0%) 0 ۲۷ مهر
NOK/EUR 0 0.0981 0.0981 0.0981 (0%) 0 ۲۹ مهر
PLN/EUR 0 0.2337 0.2337 0.2337 (0%) 0 ۲۹ مهر
RUB/EUR 0 0.0141 0.0141 0.0141 (0%) 0 ۲۹ مهر
SAR/EUR 0.2388 0.2388 0.2388 0.2388 (0.04%) 0.0001 ۱۲:۰۶:۰۹
SEK/EUR 0 0.0932 0.0932 0.0932 (0%) 0 ۲۹ مهر
TRY/EUR 0 0.142 0.1429 0.1421 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/EUR 0.0294 0.0294 0.0294 0.0294 (0.34%) 0.0001 ۰۵:۰۶:۰۷
VEF/EUR 0 0.3472 0.3509 0.3472 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ZAR/EUR 0.0611 0.0611 0.0611 0.0611 (0.83%) 0.0005 ۱۵:۰۶:۱۷
MAD/EUR 0 0.0936 0.0941 0.0938 (0%) 0 ۳۰ مرداد
KRW/EUR 0.0765 0.0765 0.0765 0.0765 (0.13%) 0.0001 ۱۵:۰۶:۱۷
INR/EUR 0.0127 0.0127 0.0127 0.0127 (0.79%) 0.0001 ۱۳:۰۶:۱۰
JOD/EUR 0 1.2503 1.2503 1.2503 (0%) 0 ۱۰ بهمن
KWD/EUR 2.9574 2.9574 2.9574 2.9574 (0.18%) 0.0054 ۱۵:۰۶:۱۷
HUF/EUR 0 0.003 0.003 0.003 (0%) 0 ۱ شهریور
GEL/EUR 0 0.3387 0.3389 0.3387 (0%) 0 ۳۱ مرداد
IDR/EUR 0 0.0063 0.0063 0.0063 (0%) 0 ۲۶ مهر
ZAR/GBP 0.0526 0.0526 0.0526 0.0526 (0.96%) 0.0005 ۱۵:۰۶:۱۷
ZAR/HKD 0.533 0.533 0.533 0.533 (0.26%) 0.0014 ۱۳:۰۶:۱۰
ZAR/HUF 20.138 20.138 20.138 20.138 (0.05%) 0.01 ۱۳:۰۶:۱۰
ZAR/IDR 944.6 944.6 944.6 944.6 (0.16%) 1.5 ۱۳:۰۶:۱۰
ZAR/INR 4.8179 4.8179 4.8179 4.8179 (0.04%) 0.002 ۱۳:۰۶:۱۰
ZAR/ISK 0 7.47 7.49 7.47 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ZAR/JMD 0 9.54 9.61 9.54 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ZAR/JOD 0 0.0494 0.0496 0.0495 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ZAR/JPY 7.374 7.374 7.374 7.374 (0.1%) 0.007 ۱۳:۰۶:۱۰
ZAR/KES 6.911 6.911 6.911 6.911 (0.36%) 0.025 ۱۳:۰۶:۱۰
ZAR/KRW 79.927 79.927 79.927 79.927 (0.88%) 0.7004 ۱۵:۰۶:۱۷
ZAR/LBP 0 105.44 107 106.99 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ZAR/LKR 12.362 12.362 12.362 12.362 (0.55%) 0.068 ۱۵:۰۶:۱۷
ZAR/LTL 0 0.2333 0.2349 0.2342 (0%) 0 ۱۷ اردیبهشت
ZAR/MAD 0 0.6503 0.6503 0.6503 (0%) 0 ۲۷ مهر
ZAR/MXN 0 1.2941 1.2941 1.2941 (0%) 0 ۲۹ مهر
ZAR/MYR 0.29 0.29 0.29 0.29 (3.57%) 0.01 ۱۵:۰۶:۱۷
ZAR/NAD 0 0.9863 0.9863 0.9863 (0%) 0 ۱۰ بهمن
ZAR/NOK 0 0.6178 0.6178 0.6178 (0%) 0 ۲۹ مهر
ZAR/NPR 0 7.82 7.88 7.83 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ZAR/NZD 0 0.1057 0.1057 0.1057 (0%) 0 ۲۹ مهر
ZAR/OMR 0 0.0261 0.0261 0.0261 (0%) 0 ۲۹ مهر
ZAR/PAB 0 0.0706 0.0712 0.0706 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ZAR/PHP 3.4718 3.4718 3.4718 3.4718 (0.44%) 0.0151 ۱۲:۰۶:۰۸
ZAR/PKR 0 10.557 10.557 10.557 (0%) 0 ۲۹ مهر
ZAR/PLN 0.2603 0.2603 0.2603 0.2603 (0.42%) 0.0011 ۱۲:۰۶:۰۸
ZAR/QAR 0 0.2529 0.2535 0.2529 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ZAR/RON 0.2895 0.2895 0.2895 0.2895 (0.45%) 0.0013 ۱۲:۰۶:۰۸
ZAR/RUB 4.3166 4.3166 4.3166 4.3166 (0.15%) 0.0066 ۱۲:۰۶:۰۸
ZAR/SAR 0 0.2607 0.2614 0.2608 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ZAR/SEK 0.656 0.656 0.656 0.656 (0.97%) 0.0063 ۱۵:۰۶:۱۷
ZAR/SGD 0.0928 0.0928 0.0928 0.0928 (0.87%) 0.0008 ۱۵:۰۶:۱۷
ZAR/THB 2.0623 2.0623 2.0623 2.0623 (0.87%) 0.0177 ۱۵:۰۶:۱۷
ZAR/TRY 0.3974 0.3974 0.3974 0.3974 (0.89%) 0.0035 ۱۵:۰۶:۱۷
ZAR/TWD 2.0611 2.0611 2.0611 2.0611 (0.35%) 0.0073 ۰۵:۰۶:۰۷
ZAR/VEF 0 6897.7415 6997.076 6900.42 (0%) 0 ۱۱ تیر
ZAR/XAF 0 39.35 39.63 39.35 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ZAR/XCD 0 0.1887 0.1891 0.1887 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ZAR/XOF 0 39.35 40.51 39.35 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DZD/EUR 0 0.0075 0.0075 0.0075 (0%) 0 ۱۸ مهر
BBD/EUR 0.4435 0.4435 0.4435 0.4435 (0.27%) 0.0012 ۰۳:۰۶:۰۷
ZAR/LSL 1.0025 1.0025 1.0025 1.0025 (0.66%) 0.0066 ۰۳:۰۶:۰۶
BMD/EUR 0.8957 0.8957 0.8957 0.8957 (0.27%) 0.0024 ۰۳:۰۶:۰۷
BWP/EUR 0.0824 0.0824 0.0824 0.0824 (0.24%) 0.0002 ۰۷:۰۶:۰۷
KYD/EUR 1.0746 1.0746 1.0746 1.0746 (0.27%) 0.0029 ۰۷:۰۶:۰۷
CLP/EUR 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 (8.33%) 0.0001 ۰۹:۰۶:۰۸
ZAR/COP 231.4823 231.4823 231.4823 231.4823 (0.86%) 1.9999 ۰۹:۰۶:۰۸
HRK/EUR 0.1344 0.1344 0.1344 0.1344 (0.07%) 0.0001 ۰۹:۰۶:۰۸
ZAR/CYP 0 0.0355 0.0355 0.0355 (0%) 0 ۲۹ مهر
CZK/EUR 0.0391 0.0391 0.0391 0.0391 (0.26%) 0.0001 ۰۹:۰۶:۰۸
ALL/EUR 0 0.0081 0.0081 0.0081 (0%) 0 ۲۰ مهر
BCH/EUR 0 252.3167 329.157 252.3167 (0%) 0 ۲۵ اردیبهشت
ETH/EUR 156.2132 156.2132 156.2132 156.2132 (0.09%) 0.1367 ۱۱:۰۶:۰۹
ZAR/GHS 0.3698 0.3698 0.3698 0.3698 (0.33%) 0.0012 ۱۱:۰۶:۰۸
XAU/EUR 1333.71 1333.71 1333.71 1333.71 (0.18%) 2.36 ۱۱:۰۶:۰۹
KES/EUR 0 0.0085 0.0085 0.0085 (0%) 0 ۲۶ مهر
ZAR/MWK 50.0729 50.0729 50.0729 50.0729 (0.85%) 0.4213 ۱۵:۰۶:۱۷
MUR/EUR 0 0.0238 0.0238 0.0238 (0%) 0 ۲۷ مهر
ZAR/MUR 0 2.4254 2.4254 2.4254 (0%) 0 ۲۹ مهر
MDL/EUR 0 0.0514 0.0514 0.0514 (0%) 0 ۲۹ مهر
ZAR/NGN 0 24.471 24.471 24.471 (0%) 0 ۲۹ مهر
PKR/EUR 0 0.0057 0.0057 0.0057 (0%) 0 ۲۶ مهر
XPD/EUR 1571.27 1571.27 1571.27 1571.27 (0.03%) 0.54 ۱۲:۰۶:۰۹
ZAR/PYG 436.4447 436.4447 436.4447 436.4447 (0.33%) 1.4393 ۱۲:۰۶:۰۸
PEN/EUR 0.2683 0.2683 0.2683 0.2683 (0.11%) 0.0003 ۱۲:۰۶:۰۹
XPT/EUR 798.2 798.2 798.2 798.2 (0.29%) 2.28 ۱۲:۰۶:۰۹
ZAR/RWF 62.5641 62.5641 62.5641 62.5641 (0.13%) 0.0841 ۱۲:۰۶:۰۸
XAG/EUR 15.81 15.81 15.81 15.81 (0.32%) 0.05 ۱۵:۰۶:۱۷
ZAR/SZL 0.9991 0.9991 0.9991 0.9991 (0.07%) 0.0007 ۱۵:۰۶:۱۷
ZAR/TND 0.1911 0.1911 0.1911 0.1911 (0.26%) 0.0005 ۱۵:۰۶:۱۷
SZL/EUR 0.0612 0.0612 0.0612 0.0612 (0.99%) 0.0006 ۱۵:۰۶:۱۷
THB/EUR 0.0296 0.0296 0.0296 0.0296 (0.34%) 0.0001 ۰۵:۰۶:۰۷
ZAR/UGX 249.3276 249.3276 249.3276 249.3276 (0.12%) 0.2915 ۰۵:۰۶:۰۷
UAH/EUR 0.0359 0.0359 0.0359 0.0359 (0.56%) 0.0002 ۰۵:۰۶:۰۷
UYU/EUR 0 0.0237 0.0237 0.0237 (0%) 0 ۲۷ مهر
ZAR/UYU 2.5325 2.5325 2.5325 2.5325 (0.35%) 0.0089 ۰۵:۰۶:۰۸
VND/EUR 0.0038 0.0038 0.0038 0.0038 (2.63%) 0.0001 ۰۵:۰۶:۰۸
JMD/EUR 0.0067 0.0067 0.0068 0.0068 (0%) 0 ۱۵:۳۰:۲۴
MYR/EUR 0.2142 0.2142 0.2142 0.2142 (0.09%) 0.0002 ۱۵:۰۶:۱۷
BTG/EUR 6.8627 6.8627 6.8627 6.8627 (0.54%) 0.0373 ۱۱:۰۶:۰۹
ETC/EUR 4.128 4.128 4.128 4.128 (2.81%) 0.113 ۱۱:۰۶:۰۹
CRC/EUR 0 0.0017 0.0017 0.0017 (0%) 0 ۱۰ بهمن
LTL/EUR 0 0.2893 0.2893 0.2893 (0%) 0 ۱۰ بهمن