کالایاب
شاخص یاب

ZAR/BBD Ask

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / دلار باربادوس 0 2.0004 2.0401 2.0401 (0%) 0 ۳۰ مرداد
رند آفریقای جنوبی / دلار 0 0.0659 0.0659 0.0659 (0%) 0 ۰۰:۰۳:۰۷
AED/BBD 0 0.5542 0.5542 0.5542 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ZAR/AED 0 0.2389 0.2421 0.2421 (0%) 0 ۳۰ مرداد
AUD/BBD 0 1.4978 1.507 1.4984 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ZAR/AUD 0.0972 0.0972 0.0972 0.0972 (0.41%) 0.0004 ۰۰:۱۸:۰۶
ARS/BBD 0 0.0679 0.0679 0.0679 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ZAR/ARS 3.6212 3.6212 3.6212 3.6212 (0.14%) 0.0052 ۰۰:۱۸:۰۶
EUR/BBD 0 2.1873 2.1873 2.1873 (0%) 0 ۳۰ مرداد
GBP/BBD 2.374 2.374 2.374 2.374 (1.1%) 0.026 ۰۵:۳۶:۰۶
BRL/BBD 0 0.5026 0.5083 0.5026 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CAD/BBD 0 1.561 1.5691 1.5612 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CNY/BBD 0 0.2973 0.2987 0.2973 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/BBD 0 2.0683 2.0777 2.0683 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/BBD 0 0.3159 0.3174 0.316 (0%) 0 ۳۱ مرداد
HKD/BBD 0 0.2593 0.2593 0.2593 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MXN/BBD 0 0.1075 0.1084 0.1076 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/BBD 0 0.2422 0.2436 0.2423 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NZD/BBD 0 1.3647 1.373 1.3651 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/BBD 0 0.5489 0.5518 0.549 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/BBD 0 0.5427 0.5454 0.5427 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/BBD 0 0.2239 0.225 0.2239 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/BBD 0 1.4907 1.4984 1.4908 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/BBD 0 0.3347 0.338 0.3349 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/BBD 0 0.0664 0.0664 0.0664 (0%) 0 ۳۱ مرداد
VEF/BBD 0 0.0178 0.0178 0.0178 (0%) 0 ۱۵ تیر
ZAR/BBD 0 0.1413 0.1425 0.1414 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ZAR/BHD 0 0.0264 0.0265 0.0264 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ZAR/BRL 0 0.2645 0.2647 0.2645 (0%) 0 ۳۰ مرداد
ZAR/BWP 0 0.726 0.728 0.726 (0%) 0 ۳۰ مرداد
ZAR/CAD 0 0.0873 0.0874 0.0873 (0%) 0 ۳۰ مرداد
ZAR/CHF 0.0648 0.0648 0.0648 0.0648 (0.31%) 0.0002 ۰۰:۵۱:۰۶
ZAR/CLP 0 46.14 47.06 46.15 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ZAR/CNY 0.4646 0.4646 0.4646 0.4646 (0.02%) 0.0001 ۰۰:۴۸:۰۶
ZAR/CZK 1.5307 1.5307 1.5307 1.5307 (0.24%) 0.0037 ۰۰:۴۸:۰۶
ZAR/DKK 0.4428 0.4428 0.4428 0.4428 (0.27%) 0.0012 ۰۰:۴۸:۰۶
ZAR/EGP 1.0934 1.0934 1.0934 1.0934 (0.05%) 0.0005 ۰۰:۵۴:۰۵
ZAR/EUR 0 0.0586 0.0594 0.0594 (0%) 0 ۳۰ مرداد
ZAR/GBP 0 0.0535 0.0543 0.0543 (0%) 0 ۳۰ مرداد
ZAR/HKD 0 0.5104 0.5158 0.5155 (0%) 0 ۳۰ مرداد
ZAR/HUF 0 19.179 19.396 19.381 (0%) 0 ۳۰ مرداد
ZAR/IDR 0 913.3 923.7 923.1 (0%) 0 ۳۰ مرداد
ZAR/INR 0 4.6565 4.6996 4.6954 (0%) 0 ۳۰ مرداد
ZAR/ISK 0 7.47 7.49 7.47 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ZAR/JMD 0 9.54 9.61 9.54 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ZAR/JOD 0 0.0494 0.0496 0.0495 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ZAR/JPY 0 6.915 6.999 6.999 (0%) 0 ۳۰ مرداد
ZAR/KES 0 6.588 6.65 6.65 (0%) 0 ۳۰ مرداد
ZAR/KRW 79.0909 79.0909 79.0909 79.0909 (0.2%) 0.1594 ۰۰:۱۵:۰۷
ZAR/LBP 0 105.44 107 106.99 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ZAR/LKR 11.781 11.781 11.781 11.781 (0.04%) 0.005 ۰۰:۵۱:۰۶
ZAR/LTL 0 0.2333 0.2349 0.2342 (0%) 0 ۱۷ اردیبهشت
ZAR/MAD 0.6119 0.6119 0.6119 0.6119 (0.1%) 0.0006 ۰۰:۲۷:۰۷
ZAR/MXN 1.2983 1.2983 1.2983 1.2983 (0.44%) 0.0057 ۰۰:۲۷:۰۷
ZAR/MYR 0 0.27 0.28 0.27 (0%) 0 ۲۳ مرداد
ZAR/NAD 0 0.9863 0.9863 0.9863 (0%) 0 ۱۰ بهمن
ZAR/NOK 0.5895 0.5895 0.5895 0.5895 (0.26%) 0.0015 ۰۰:۲۷:۰۷
ZAR/NPR 0 7.82 7.88 7.83 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ZAR/NZD 0.1029 0.1029 0.1029 0.1029 (0.49%) 0.0005 ۰۰:۲۷:۰۷
ZAR/OMR 0.0254 0.0254 0.0254 0.0254 (0.4%) 0.0001 ۰۰:۲۷:۰۷
ZAR/PAB 0 0.0706 0.0712 0.0706 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ZAR/PHP 0 3.4058 3.4306 3.4306 (0%) 0 ۳۰ مرداد
ZAR/PKR 10.561 10.561 10.561 10.561 (0.38%) 0.04 ۰۰:۲۷:۰۷
ZAR/PLN 0 0.2559 0.2575 0.2575 (0%) 0 ۳۰ مرداد
ZAR/QAR 0 0.2529 0.2535 0.2529 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ZAR/RON 0 0.2771 0.2797 0.2797 (0%) 0 ۳۰ مرداد
ZAR/RUB 0 4.3296 4.3307 4.3307 (0%) 0 ۳۰ مرداد
ZAR/SAR 0 0.2607 0.2614 0.2608 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ZAR/SEK 0 0.6298 0.6345 0.6341 (0%) 0 ۳۰ مرداد
ZAR/SGD 0 0.0901 0.0911 0.0911 (0%) 0 ۳۰ مرداد
ZAR/THB 0 2.0008 2.0265 2.0265 (0%) 0 ۳۰ مرداد
ZAR/TRY 0 0.3727 0.3767 0.3767 (0%) 0 ۳۰ مرداد
ZAR/TWD 0 1.9971 1.9971 1.9971 (0%) 0 ۲۲ مرداد
ZAR/VEF 0 6897.7415 6997.076 6900.42 (0%) 0 ۱۱ تیر
ZAR/XAF 0 39.35 39.63 39.35 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ZAR/XCD 0 0.1887 0.1891 0.1887 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ZAR/XOF 0 39.35 40.51 39.35 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BMD/BBD 0 1.9697 1.9697 1.9697 (0%) 0 ۲۹ مرداد
ZAR/LSL 1.003 1.003 1.003 1.003 (0.27%) 0.0027 ۰۰:۱۸:۰۶
ZAR/COP 0 226.57 226.57 226.57 (0%) 0 ۱۳ مرداد
ZAR/CYP 0.0348 0.0348 0.0348 0.0348 (0.29%) 0.0001 ۰۰:۴۸:۰۶
ZAR/GHS 0 0.3525 0.3525 0.3525 (0%) 0 ۲۲ مرداد
ZAR/MWK 47.2952 47.2952 47.2952 47.2952 (0.02%) 0.0086 ۰۰:۱۵:۰۷
ZAR/MUR 2.2686 2.2686 2.2686 2.2686 (0.05%) 0.0012 ۰۰:۲۷:۰۷
ZAR/NGN 23.889 23.889 23.889 23.889 (0.34%) 0.082 ۰۰:۲۷:۰۷
ZAR/PYG 401.79 401.79 401.79 401.79 (0.39%) 1.58 ۱۸:۱۸:۱۸
ZAR/RWF 61.234 61.234 61.234 61.234 (0.39%) 0.239 ۱۸:۱۸:۱۸
ZAR/SZL 0 0.9807 0.9807 0.9807 (0%) 0 ۳۰ مرداد
ZAR/TND 0.1878 0.1878 0.1878 0.1878 (0.37%) 0.0007 ۰۰:۵۱:۰۶
ZAR/UGX 0 249.71 249.71 249.71 (0%) 0 ۱۶ مرداد
ZAR/UYU 0 2.3516 2.3968 2.3968 (0%) 0 ۳۰ مرداد