شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

XAU/PLN Ask

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / زلوتی لهستان 3.8369 3.8364 3.8422 3.8391 (0.02%) 0.0009 ۱۰:۳۵:۰۷
AED/PLN 0 1.0101 1.011 1.0103 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AUD/PLN 2.6285 2.6285 2.6285 2.6285 (0.09%) 0.0024 ۰۳:۰۶:۰۸
ARS/PLN 0 0.1237 0.1239 0.1237 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/PLN 0 0.9161 0.9222 0.9163 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CAD/PLN 2.9207 2.9207 2.9207 2.9207 (0.09%) 0.0026 ۰۷:۰۶:۰۸
CHF/PLN 0 3.8902 3.8902 3.8902 (0%) 0 ۲۷ مهر
CNY/PLN 0 0.5545 0.5558 0.5558 (0%) 0 ۲ مرداد
CZK/PLN 0.1669 0.1669 0.1669 0.1669 (0.06%) 0.0001 ۰۹:۰۶:۲۴
DKK/PLN 0.573 0.573 0.573 0.573 (0.07%) 0.0004 ۰۹:۰۶:۲۴
EUR/PLN 0 4.2786 4.2786 4.2786 (0%) 0 ۲۷ مهر
GBP/PLN 0 4.9698 4.9698 4.9698 (0%) 0 ۲۷ مهر
HKD/PLN 0 0.4907 0.4908 0.4907 (0%) 0 ۲۶ مهر
JPY/PLN 0 0.0354 0.0354 0.0354 (0%) 0 ۲۶ مهر
MXN/PLN 0 0.2004 0.2004 0.2004 (0%) 0 ۲۷ مهر
NOK/PLN 0 0.4178 0.4178 0.4178 (0%) 0 ۲۷ مهر
NZD/PLN 0 2.445 2.445 2.445 (0%) 0 ۲۷ مهر
SEK/PLN 0 0.3969 0.3969 0.3969 (0%) 0 ۲۶ مهر
SGD/PLN 0 2.8068 2.8068 2.8068 (0%) 0 ۲۷ مهر
RUB/PLN 0 0.0601 0.0601 0.0601 (0%) 0 ۲۷ مهر
SAR/PLN 0 0.9891 0.9902 0.9895 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/PLN 0 0.6598 0.6598 0.6598 (0%) 0 ۲۷ مهر
TWD/PLN 0 0.121 0.1212 0.1211 (0%) 0 ۳۱ مرداد
VEF/PLN 0 0.0323 0.0323 0.0323 (0%) 0 ۱۶ تیر
ZAR/PLN 0 0.259 0.259 0.259 (0%) 0 ۲۷ مهر
UAH/PLN 0 0.1485 0.1485 0.1485 (0%) 0 ۲ مرداد
XAU/ARS 87035.2 87035.2 87035.2 87035.2 (0.22%) 193.4 ۰۳:۰۶:۰۸
XAU/AUD 2177.1 2177.1 2177.1 2177.1 (0.6%) 13 ۰۳:۰۶:۰۸
BGN/PLN 0 2.1752 2.1768 2.1768 (0%) 0 ۲ مرداد
XAU/CAD 1957.35 1957.35 1957.35 1957.35 (0.09%) 1.74 ۰۷:۰۶:۰۸
XAU/CNY 10532.9 10532.9 10532.9 10532.9 (0.19%) 19.6 ۰۹:۰۶:۲۴
COP/PLN 0 0.0012 0.0012 0.0012 (0%) 0 ۱۵ خرداد
HRK/PLN 0 0.576 0.5764 0.5764 (0%) 0 ۲ مرداد
XAU/BRL 6136.2 6136.2 6136.2 6136.2 (0.08%) 5.1 ۰۷:۰۶:۰۸
XAU/CHF 0 47186.96 47186.96 47186.96 (0%) 0 ۲۷ مهر
XAU/EUR 0 1333.84 1333.84 1333.84 (0%) 0 ۲۷ مهر
XAU/GBP 0 1149 1149 1149 (0%) 0 ۲۷ مهر
XAU/HKD 0 11684.271 11684.271 11684.271 (0%) 0 ۲۷ مهر
XAU/IDR 0 210626 210626 210626 (0%) 0 ۲۷ مهر
XAU/INR 0 105838.7 105838.7 105838.7 (0%) 0 ۲۷ مهر
XAU/JPY 0 161220.4 161220.4 161220.4 (0%) 0 ۲۷ مهر
XAU/KRW 0 17568.5 17568.5 17568.5 (0%) 0 ۲۷ مهر
XAU/MXN 0 28482.02 28482.02 28482.02 (0%) 0 ۲۷ مهر
XAU/PLN 0 4528.5 4569.8 4569.5 (0%) 0 ۲۵ مهر
XAU/RUB 0 95035.58 95035.58 95035.58 (0%) 0 ۲۷ مهر
XAU/SAR 0 5589.2 5589.2 5589.2 (0%) 0 ۲۷ مهر
XAU/THB 0 45136 45136 45136 (0%) 0 ۲۷ مهر
XAU/TRY 0 8595.82 8595.82 8595.82 (0%) 0 ۲۷ مهر
XAU/USD 0 1490.02 1490.02 1490.02 (0%) 0 ۲۷ مهر
XAU/ZAR 0 21980.9 21980.9 21980.9 (0%) 0 ۲۷ مهر
HUF/PLN 0 0.013 0.013 0.013 (0%) 0 ۱۸ مهر
LTL/PLN 0 1.2322 1.2332 1.2332 (0%) 0 ۲ مرداد
BTC/PLN 0 30492.64 30492.64 30492.64 (0%) 0 ۲۸ مهر
ETH/PLN 0 1585.4889 1744.4267 1596.3492 (0%) 0 ۲۱ تیر
RON/PLN 0 0.9018 0.9021 0.9018 (0%) 0 ۲ مرداد