شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

XAG/IDR Ask

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / روپیه اندونزی 14070 14000 14070 14043 (0.28%) 40 ۱۲:۳۱:۱۳
AED/IDR 0 3961.67 3971.96 3961.67 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AUD/IDR 9657.7 9657.7 9657.7 9657.7 (0.3%) 28.7 ۰۳:۰۶:۰۷
ARS/IDR 0 485.24 486.53 485.41 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/IDR 0 3593.09 3624.52 3593.13 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CAD/IDR 10613.2 10613.2 10613.2 10613.2 (0.24%) 25.8 ۰۷:۰۶:۰۷
CHF/IDR 14059.7 14059.7 14059.7 14059.7 (0.23%) 32.1 ۱۳:۰۶:۱۰
CLP/IDR 0 21.87 21.97 21.92 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CNY/IDR 0 2125.19 2130.84 2125.19 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/IDR 0 2258.38 2263.72 2258.93 (0%) 0 ۳۱ مرداد
EUR/IDR 15702.69 15702.69 15702.69 15702.69 (0.17%) 26.87 ۱۱:۰۶:۰۹
GBP/IDR 18022 18022 18022 18022 (0.4%) 71 ۰۷:۰۶:۰۷
HKD/IDR 1772.1 1772.1 1772.1 1772.1 (0.15%) 2.7 ۱۳:۰۶:۱۰
HUF/IDR 0 52.05 52.22 52.06 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/IDR 128.05 128.05 128.05 128.05 (0.02%) 0.03 ۱۳:۰۶:۱۰
KRW/IDR 11.8641 11.8641 11.8641 11.8641 (0.57%) 0.0673 ۱۳:۰۶:۱۰
MYR/IDR 3359.5 3359.5 3359.5 3359.5 (0.63%) 21.3 ۱۳:۰۶:۱۰
NZD/IDR 8916.1 8916.1 8916.1 8916.1 (0.54%) 47.5 ۱۳:۰۶:۱۰
SGD/IDR 10298.1 10298.1 10298.1 10298.1 (0.61%) 63.3 ۱۳:۰۶:۰۹
THB/IDR 461.273 461.273 461.273 461.273 (0.35%) 1.625 ۱۳:۰۶:۰۹
TWD/IDR 459.91 459.91 459.91 459.91 (0.38%) 1.73 ۱۳:۰۶:۰۹
ZAR/IDR 944.6 944.6 944.6 944.6 (0.16%) 1.5 ۱۳:۰۶:۱۰
INR/IDR 0 208.44 209.03 208.44 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ISK/IDR 0 135.62 135.95 135.65 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MXN/IDR 0 769.2 773.03 770.45 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/IDR 0 1732.65 1737.09 1736.01 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/IDR 0 272.55 273.35 273.27 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PKR/IDR 0 119.07 119.64 119.62 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/IDR 0 3924.81 3935.95 3932.34 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/IDR 0 216.32 216.89 216.76 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/IDR 0 3879.91 3890.19 3879.91 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/IDR 0 1600.62 1605.16 1600.62 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/IDR 0 2393.9 2410.31 2394.21 (0%) 0 ۳۱ مرداد
VEF/IDR 0 0.59 0.59 0.59 (0%) 0 ۲۶ مرداد
XAG/ARS 1025.65 1025.65 1025.65 1025.65 (0.09%) 0.95 ۰۳:۰۶:۰۶
XAG/AUD 25.52 25.52 25.52 25.52 (0.31%) 0.08 ۰۳:۰۶:۰۶
XAG/CAD 22.9671 22.9671 22.9671 22.9671 (0.48%) 0.1101 ۰۷:۰۶:۰۷
CNH/IDR 1995 1995 1995 1995 (0.3%) 6 ۰۹:۰۶:۰۸
XAG/CNY 124.36 124.36 124.36 124.36 (0.09%) 0.11 ۰۹:۰۶:۰۸
XAU/IDR 209507.9 209507.9 209507.9 209507.9 (0.44%) 913.1 ۱۱:۰۶:۰۹
XAG/HKD 138.2091 138.2091 138.2091 138.2091 (0.98%) 1.3386 ۱۳:۰۶:۰۹
XAG/INR 1248.09 1248.09 1248.09 1248.09 (0.68%) 8.45 ۱۳:۰۶:۰۹
BTC/IDR 0 113316960 114092256 113316960 (0%) 0 ۲۵ اردیبهشت
XAG/IDR 2487.39 2487.39 2487.39 2487.39 (0.82%) 20.26 ۱۳:۰۶:۰۹
XAG/KRW 206.65 206.65 206.65 206.65 (0.52%) 1.08 ۱۵:۰۶:۱۷
XAG/MXN 0 337.98 337.98 337.98 (0%) 0 ۲۹ مهر
XAG/RUB 1121.56 1121.56 1121.56 1121.56 (0.4%) 4.54 ۱۲:۰۶:۰۸
XAG/SAR 66.09 66.09 66.09 66.09 (0.32%) 0.21 ۱۲:۰۶:۰۸
XAG/BRL 72.47 72.47 72.47 72.47 (0.18%) 0.13 ۰۷:۰۶:۰۷
XAG/CHF 553.7275 553.7275 553.7275 553.7275 (1.04%) 5.7067 ۱۵:۰۶:۱۷
XAG/EUR 15.81 15.81 15.81 15.81 (0.32%) 0.05 ۱۵:۰۶:۱۷
XAG/GBP 13.58 13.58 13.58 13.58 (0.37%) 0.05 ۱۵:۰۶:۱۷
XAG/JPY 1911.15 1911.15 1911.15 1911.15 (0.85%) 16.16 ۱۳:۰۶:۰۹
XAG/TRY 102.828 102.828 102.828 102.828 (0.33%) 0.3434 ۱۵:۰۶:۱۷
XAG/USD 17.6 17.6 17.6 17.6 (0.64%) 0.112 ۱۵:۰۶:۱۷
XAG/ZAR 258.12 258.12 258.12 258.12 (1.36%) 3.52 ۱۵:۰۶:۱۷