شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

TWD/SGD Bid

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / دلار سنگاپور 1.363 1.3626 1.3647 1.3631 (0.01%) 0.0002 ۲۱:۰۹:۲۱
دلار تایوان / دلار 0.0328 0.0327 0.0328 0.0327 (0%) 0 ۰۴:۳۱:۲۰
AED/SGD 0 0.372 0.3722 0.372 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/AED 0 0.1198 0.1199 0.1199 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AUD/SGD 0.9348 0.9348 0.9348 0.9348 (0.06%) 0.0006 ۰۳:۰۶:۱۰
TWD/AUD 0.0476 0.0476 0.0476 0.0476 (0.63%) 0.0003 ۰۳:۰۶:۰۶
ARS/SGD 0.0232 0.0232 0.0232 0.0232 (0.43%) 0.0001 ۰۳:۰۶:۱۰
TWD/ARS 0 0.9783 0.979 0.9787 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/BBD 0 0.0664 0.0664 0.0664 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/BHD 0 0.0123 0.0124 0.0124 (0%) 0 ۲۶ مرداد
BRL/SGD 0.3339 0.3339 0.3339 0.3339 (1.37%) 0.0045 ۰۷:۰۶:۰۷
TWD/BRL 0 0.1313 0.1323 0.1323 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CAD/SGD 1.0408 1.0408 1.0408 1.0408 (0.02%) 0.0002 ۰۷:۰۶:۰۷
TWD/CAD 0.0428 0.0428 0.0428 0.0428 (0.47%) 0.0002 ۰۷:۰۶:۰۷
CHF/SGD 1.3778 1.3778 1.3778 1.3778 (0.29%) 0.004 ۱۵:۰۶:۱۷
TWD/CHF 0 0.0323 0.0323 0.0323 (0%) 0 ۲۶ مهر
TWD/CLP 0 21.68 22.11 21.68 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/CNY 0.2309 0.2309 0.2309 0.2309 (0.13%) 0.0003 ۰۹:۰۶:۰۸
CNY/SGD 0.1925 0.1925 0.1925 0.1925 (0.05%) 0.0001 ۰۹:۰۶:۰۸
TWD/CZK 0 0.7259 0.7268 0.7259 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/SGD 0.203 0.203 0.203 0.203 (0.15%) 0.0003 ۰۹:۰۶:۰۸
TWD/DKK 0.219 0.219 0.219 0.219 (0.09%) 0.0002 ۰۹:۰۶:۰۸
TWD/EGP 0 0.5837 0.5842 0.584 (0%) 0 ۳۱ مرداد
EUR/SGD 1.5173 1.5173 1.5173 1.5173 (0.16%) 0.0025 ۱۵:۰۶:۱۷
TWD/EUR 0.0294 0.0294 0.0294 0.0294 (0.34%) 0.0001 ۰۵:۰۶:۰۷
GBP/SGD 1.7637 1.7637 1.7637 1.7637 (0.18%) 0.0031 ۱۵:۰۶:۱۷
TWD/GBP 0.0254 0.0254 0.0254 0.0254 (0.79%) 0.0002 ۰۵:۰۶:۱۳
HKD/SGD 0.1738 0.1738 0.1738 0.1738 (0.06%) 0.0001 ۱۳:۰۹:۱۵
TWD/HKD 0.256 0.256 0.256 0.256 (0.08%) 0.0002 ۱۳:۰۹:۱۵
TWD/HUF 0 9.1163 9.1358 9.1252 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/IDR 458.27 458.27 458.27 458.27 (0.36%) 1.64 ۱۳:۰۹:۱۵
TWD/INR 2.3179 2.3179 2.3179 2.3179 (0.03%) 0.0008 ۱۳:۰۹:۱۵
TWD/ISK 0 3.5099 3.5131 3.5099 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/JMD 0 4.4838 4.5053 4.4839 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/JOD 0 0.0231 0.0232 0.0232 (0%) 0 ۲۶ مرداد
TWD/JPY 3.538 3.538 3.538 3.538 (0.23%) 0.008 ۱۳:۰۹:۱۵
JPY/SGD 0 0.0124 0.0125 0.0124 (0%) 0 ۲۶ مرداد
TWD/KES 0 3.3254 3.3506 3.3268 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/KRW 38.284 38.284 38.284 38.284 (0.15%) 0.059 ۱۵:۰۶:۳۸
KRW/SGD 0 0.0012 0.0012 0.0012 (0%) 0 ۸ شهریور
KWD/SGD 0 4.5051 4.5097 4.5057 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/LBP 0 49.53 50.27 50.27 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/LKR 0 5.2422 5.3154 5.3154 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/LTL 0 0.0983 0.0987 0.0984 (0%) 0 ۱۷ اردیبهشت
TWD/MAD 0 0.3088 0.3175 0.3175 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MXN/SGD 0 0.0712 0.0712 0.0712 (0%) 0 ۲۹ مهر
TWD/MXN 0 0.616 0.619 0.6176 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MYR/SGD 0.3258 0.3258 0.3258 0.3258 (0.22%) 0.0007 ۱۵:۰۶:۳۸
TWD/MYR 0.1368 0.1368 0.1368 0.1368 (0.07%) 0.0001 ۱۵:۰۶:۳۸
TWD/NAD 0 0.4744 0.4745 0.4745 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/SGD 0 0.1626 0.1628 0.1627 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/NOK 0 0.2741 0.2745 0.2741 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/NPR 0 3.6772 3.6947 3.6772 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NZD/SGD 0 0.8715 0.8715 0.8715 (0%) 0 ۲۹ مهر
TWD/NZD 0 0.0511 0.0511 0.0511 (0%) 0 ۲۹ مهر
TWD/OMR 0 0.0125 0.0126 0.0126 (0%) 0 ۲۶ مرداد
TWD/PAB 0 0.0332 0.0334 0.0332 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/PHP 0 1.742 1.7465 1.7424 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/PKR 0 5.0966 5.0966 5.0966 (0%) 0 ۲۷ مهر
PLN/SGD 0 0.3683 0.3688 0.3685 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/PLN 0 0.121 0.1212 0.1211 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/QAR 0 0.1188 0.1189 0.1188 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/RON 0 0.131 0.1311 0.131 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/RUB 0 2.1942 2.1954 2.1951 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/SGD 0 0.3643 0.3645 0.3643 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/SAR 0 0.1224 0.1225 0.1225 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/SGD 0 0.1502 0.1504 0.1503 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/SEK 0.3152 0.3152 0.3152 0.3152 (0.03%) 0.0001 ۰۵:۰۶:۱۳
TRY/SGD 0.2334 0.2334 0.2334 0.2334 (0.13%) 0.0003 ۱۵:۰۶:۱۷
TWD/SGD 0.0445 0.0445 0.0445 0.0445 (0.22%) 0.0001 ۱۵:۰۶:۱۷
VEF/SGD 0 0.0118 0.0119 0.0118 (0%) 0 ۱۵ تیر
ZAR/SGD 0.0928 0.0928 0.0928 0.0928 (0.87%) 0.0008 ۱۵:۰۶:۱۷
TWD/THB 0.9889 0.9889 0.9889 0.9889 (0.01%) 0.0001 ۰۵:۰۶:۱۳
TWD/TRY 0 0.1978 0.1994 0.1987 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/VEF 0 2629.5895 2638.6965 2631.8387 (0%) 0 ۴ تیر
TWD/XAF 0 18.49 18.58 18.49 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/XCD 0 0.0886 0.0887 0.0887 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/XOF 0 18.49 18.99 18.49 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/ZAR 0.4798 0.4798 0.4798 0.4798 (0.88%) 0.0042 ۱۵:۰۶:۱۷
INR/SGD 0 0.0192 0.0192 0.0192 (0%) 0 ۲۲ مهر
IDR/SGD 0 0.0097 0.0098 0.0097 (0%) 0 ۱۸ مهر
THB/SGD 0 0.045 0.045 0.045 (0%) 0 ۲۷ مهر
BTC/SGD 0 11176.33 11176.33 11176.33 (0%) 0 ۱۴ مهر