شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

TRY/INR Ask

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / روپیه هند 71.08 70.776 71.08 70.839 (0.37%) 0.261 ۱۸:۰۷:۱۸
لیر ترکیه / دلار 0.1726 0.1712 0.1731 0.1712 (0.88%) 0.0015 ۱۸:۱۹:۲۵
AED/INR 0 19.373 19.373 19.373 (0%) 0 ۲۶ مهر
TRY/AED 0 0.6042 0.607 0.6045 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AUD/INR 0 48.692 48.692 48.692 (0%) 0 ۲۷ مهر
TRY/AUD 0 0.2233 0.2244 0.2236 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ARS/INR 0 2.33 2.33 2.33 (0%) 0 ۳۰ مرداد
TRY/ARS 0 4.9314 4.9583 4.9344 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/BBD 0 0.3347 0.338 0.3349 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/BHD 0 0.0624 0.0628 0.0625 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BHD/INR 0 184.9844 185.1759 185.1729 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/INR 0 17.23 17.31 17.24 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/BRL 0 0.665 0.6685 0.6669 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CAD/INR 54.059 54.059 54.059 54.059 (0.09%) 0.05 ۰۷:۰۶:۰۸
TRY/CAD 0 0.2144 0.2156 0.2145 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/INR 0 71.892 71.892 71.892 (0%) 0 ۲۶ مهر
TRY/CHF 0.1691 0.1691 0.1691 0.1691 (0.24%) 0.0004 ۱۵:۰۶:۱۹
TRY/CLP 0 109.27 111.45 109.33 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CNY/INR 0 10.028 10.028 10.028 (0%) 0 ۲۸ مهر
TRY/CNY 0 1.126 1.1317 1.1268 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/CZK 0 3.66 3.68 3.66 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/INR 10.6024 10.6024 10.6024 10.6024 (0.19%) 0.02 ۰۹:۰۶:۲۴
TRY/DKK 1.1548 1.1548 1.1548 1.1548 (0.27%) 0.0031 ۰۹:۰۶:۲۴
TRY/EGP 0 2.9414 2.9586 2.9455 (0%) 0 ۳۱ مرداد
EUR/INR 79.0167 79.0167 79.0167 79.0167 (0.38%) 0.299 ۱۱:۰۶:۲۷
TRY/EUR 0 0.142 0.1429 0.1421 (0%) 0 ۳۱ مرداد
GBP/INR 91.5999 91.5999 91.5999 91.5999 (0.48%) 0.4407 ۰۷:۰۶:۰۸
TRY/GBP 0 0.1274 0.1281 0.1275 (0%) 0 ۳۱ مرداد
HKD/INR 0 9.0556 9.0556 9.0556 (0%) 0 ۲۶ مهر
TRY/HKD 0 1.291 1.2974 1.2917 (0%) 0 ۳۱ مرداد
HUF/INR 0 0.2497 0.25 0.2498 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/HUF 0 45.99 46.2 46.01 (0%) 0 ۳۱ مرداد
IDR/INR 0 0.005 0.0051 0.005 (0%) 0 ۱ مهر
TRY/IDR 0 2393.9 2410.31 2394.21 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/INR 0 0.6535 0.6535 0.6535 (0%) 0 ۲۶ مهر
KRW/INR 0 6.0249 6.0249 6.0249 (0%) 0 ۲۶ مهر
MYR/INR 0 17.015 17.015 17.015 (0%) 0 ۲۶ مهر
NOK/INR 0 7.7399 7.7399 7.7399 (0%) 0 ۲۶ مهر
NZD/INR 0 45.247 45.247 45.247 (0%) 0 ۲۶ مهر
SEK/INR 0 7.3439 7.3439 7.3439 (0%) 0 ۲۶ مهر
SGD/INR 0 52.013 52.013 52.013 (0%) 0 ۲۶ مهر
THB/INR 0 2.3482 2.3482 2.3482 (0%) 0 ۲۶ مهر
TWD/INR 0 2.3249 2.3249 2.3249 (0%) 0 ۲۶ مهر
ZAR/INR 0 4.8199 4.8199 4.8199 (0%) 0 ۲۶ مهر
ISK/INR 0 0.6503 0.651 0.6509 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MXN/INR 0 3.6823 3.7011 3.6893 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/INR 0 1.3071 1.3086 1.3086 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PKR/INR 0 0.57 0.5728 0.5728 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/INR 0 18.82 18.84 18.83 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/INR 0 1.0377 1.0381 1.038 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/INR 0 18.61 18.62 18.62 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/INR 0 11.48 11.54 11.49 (0%) 0 ۳۱ مرداد
VEF/INR 0 0.6 0.6 0.6 (0%) 0 ۱۵ تیر
TRY/ISK 0 17.69 17.78 17.7 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/JMD 0 22.6 22.82 22.61 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/JOD 0 0.1171 0.1177 0.1171 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/JPY 0 18.802 18.802 18.802 (0%) 0 ۲۶ مهر
TRY/KES 0 16.76 16.97 16.77 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/KRW 0 183.79 184.68 184.14 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/LBP 0 249.7 253.47 253.47 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/LKR 0 26.43 26.8 26.8 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/LTL 0 0.6872 0.6943 0.6913 (0%) 0 ۱۷ اردیبهشت
TRY/MAD 0 1.559 1.6078 1.6006 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/MXN 0 3.1085 3.1306 3.1138 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/MYR 0 0.6742 0.6776 0.6746 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/NAD 0 2.391 2.4029 2.3922 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/NOK 0 1.382 1.3899 1.3823 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/NPR 0 18.53 18.71 18.54 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/NZD 0 0.2452 0.2471 0.2454 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/OMR 0 0.0635 0.0638 0.0636 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/PAB 0 0.1673 0.1689 0.1673 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/PHP 0 8.79 8.83 8.79 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/PKR 0 20.14 20.28 20.28 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/PLN 0.6564 0.6564 0.6564 0.6564 (0.52%) 0.0034 ۱۲:۰۶:۲۲
TRY/QAR 0 0.5989 0.6019 0.5992 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/RON 0 0.6601 0.6638 0.6607 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/RUB 0 11.06 11.11 11.07 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/SAR 0 0.6174 0.6203 0.6178 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/SEK 0 1.4957 1.5031 1.4962 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/SGD 0.2337 0.2337 0.2337 0.2337 (0.73%) 0.0017 ۱۵:۰۶:۱۹
TRY/THB 0 5.37 5.4 5.38 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/ZAR 2.5373 2.5373 2.5373 2.5373 (0.41%) 0.0104 ۱۵:۰۶:۱۹
TRY/TWD 0 5.04 5.07 5.04 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/VEF 0 16960.2917 17618.0409 17047.755 (0%) 0 ۴ تیر
TRY/XAF 0 93.19 94.1 93.24 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/XCD 0 0.4468 0.449 0.447 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/XOF 0 93.19 96.14 93.24 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CNH/INR 0 10.052 10.052 10.052 (0%) 0 ۲۸ مهر
XAU/INR 105590.8 105590.8 105590.8 105590.8 (0.23%) 247.9 ۱۱:۰۶:۲۷
XAG/INR 0 1239.64 1239.64 1239.64 (0%) 0 ۲۶ مهر
TRY/UAH 0 4.5423 4.595 4.5423 (0%) 0 ۳۱ مرداد