کالایاب
شاخص یاب

حواله روبل روسیه

بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
92 92 920 920 2018/02/17 1396/11/28 1396-11-28

نمودار جامع تحولات سالانه شاخص حواله روبل روسیه