شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

THB/ARS Bid

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / پزو آرژانتین 0 57.76 59.5 58.28 (0%) 0 ۲۳ مهر
AED/ARS 0 8.1635 8.1691 8.1656 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/AED 0 0.1124 0.1125 0.1125 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AUD/ARS 39.3346 39.3346 39.3346 39.3346 (0.02%) 0.0092 ۰۳:۰۶:۰۸
THB/AUD 0.0487 0.0487 0.0487 0.0487 (0.41%) 0.0002 ۰۳:۰۶:۰۷
BRL/ARS 13.9578 13.9578 13.9578 13.9578 (0.77%) 0.1076 ۰۳:۰۶:۰۸
CAD/ARS 44.1413 44.1413 44.1413 44.1413 (0.63%) 0.2784 ۰۳:۰۶:۰۸
CHF/ARS 58.3399 58.3399 58.3399 58.3399 (0.28%) 0.1605 ۰۳:۰۶:۰۸
EUR/ARS 64.2591 64.2591 64.2591 64.2591 (0.42%) 0.2692 ۰۳:۰۶:۰۸
GBP/ARS 74.3631 74.3631 74.3631 74.3631 (1.65%) 1.2059 ۰۳:۰۶:۰۸
HKD/ARS 7.4276 7.4276 7.4276 7.4276 (0.41%) 0.0305 ۰۳:۰۶:۰۸
JPY/ARS 0.5354 0.5354 0.5354 0.5354 (0.02%) 0.0001 ۰۳:۰۶:۰۸
SGD/ARS 42.5035 42.5035 42.5035 42.5035 (0.25%) 0.104 ۰۳:۰۶:۰۷
CNY/ARS 0 4.3789 4.3821 4.38 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/ARS 0 4.6518 4.6563 4.6556 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MXN/ARS 3.0295 3.0295 3.0295 3.0295 (0.6%) 0.0182 ۰۳:۰۶:۰۸
NOK/ARS 0 3.5672 3.5711 3.57 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NZD/ARS 0 20.0674 20.1316 20.1086 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/ARS 0 8.0817 8.0916 8.0888 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/ARS 0 0.4458 0.4461 0.4459 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/ARS 0 7.9952 8.0006 7.9971 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/ARS 0 3.2965 3.2998 3.299 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/ARS 0 0.9178 0.919 0.9187 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/ARS 0 4.9314 4.9583 4.9344 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/ARS 0 0.9783 0.979 0.9787 (0%) 0 ۳۱ مرداد
VEF/ARS 0 0.2435 0.2436 0.2435 (0%) 0 ۱۶ تیر
ZAR/ARS 3.9163 3.9163 3.9163 3.9163 (0.08%) 0.003 ۰۳:۰۶:۰۸
CLP/ARS 0.0813 0.0813 0.0813 0.0813 (0.37%) 0.0003 ۰۳:۰۶:۰۸
PYG/ARS 0 0.0051 0.0053 0.0052 (0%) 0 ۲۴ مرداد
UYU/ARS 0 0.9489 0.9537 0.9537 (0%) 0 ۳۱ مرداد
COP/ARS 0.017 0.017 0.017 0.017 (0.59%) 0.0001 ۰۳:۰۶:۰۸
PEN/ARS 17.3241 17.3241 17.3241 17.3241 (0.35%) 0.0612 ۰۳:۰۶:۰۸
BOB/ARS 0 4.3382 4.3601 4.3601 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/BHD 0 0.0116 0.0116 0.0116 (0%) 0 ۳۰ مرداد
THB/BRL 0 0.1233 0.1242 0.1242 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/CLP 0 20.34 20.75 20.35 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/CNY 0.2328 0.2328 0.2328 0.2328 (0.3%) 0.0007 ۰۹:۰۶:۱۶
THB/CZK 0 0.6811 0.6821 0.6812 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/DKK 0 0.1973 0.1975 0.1973 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/EGP 0 0.5477 0.5483 0.548 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/HKD 0.258 0.258 0.258 0.258 (0.16%) 0.0004 ۰۵:۰۶:۰۸
THB/HUF 0 8.5572 8.5735 8.5629 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/IDR 0 463.009 463.009 463.009 (0%) 0 ۲۲ مهر
THB/INR 0 2.342 2.342 2.342 (0%) 0 ۲۲ مهر
THB/ISK 0 3.2936 3.2971 3.2938 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/JMD 0 4.2073 4.2285 4.2079 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/JPY 0 3.5628 3.5628 3.5628 (0%) 0 ۲۲ مهر
THB/KES 0 3.1212 3.1449 3.122 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/KRW 0 39.051 39.051 39.051 (0%) 0 ۲۳ مهر
THB/LBP 0 46.47 47.19 47.18 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/LKR 0 4.9178 4.989 4.9867 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/MAD 0 0.2896 0.298 0.2978 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/MXN 0 0.5782 0.5811 0.5794 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/MYR 0 0.1379 0.1379 0.1379 (0%) 0 ۲۳ مهر
THB/NAD 0 0.445 0.4455 0.4451 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/NOK 0 0.2572 0.2576 0.2572 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/NPR 0 3.4499 3.4688 3.4499 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/PHP 0 1.6347 1.6392 1.6347 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/PKR 0 5.1388 5.1388 5.1388 (0%) 0 ۲۰ مهر
THB/QAR 0 0.1115 0.1116 0.1115 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/RUB 0 2.0584 2.0606 2.0594 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/SAR 0 0.1149 0.115 0.115 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/SEK 0 0.2784 0.2787 0.2784 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/TWD 1.0072 1.0072 1.0072 1.0072 (0.17%) 0.0017 ۰۵:۰۶:۰۸
THB/TRY 0 0.1857 0.1872 0.1864 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/XAF 0 17.35 17.44 17.35 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/XOF 0 17.35 17.83 17.35 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/ZAR 0 0.4884 0.4884 0.4884 (0%) 0 ۲۳ مهر
HUF/ARS 0 0.1392 0.1398 0.1393 (0%) 0 ۵ مهر
XAG/ARS 1014.13 1014.13 1014.13 1014.13 (1.04%) 10.57 ۰۳:۰۶:۰۷
XAU/ARS 86302.1 86302.1 86302.1 86302.1 (0.34%) 291 ۰۳:۰۶:۰۸
THB/CAD 0.0434 0.0434 0.0434 0.0434 (0.23%) 0.0001 ۰۷:۰۶:۰۸
THB/NZD 0 0.0524 0.0524 0.0524 (0%) 0 ۲۳ مهر
THB/CHF 0 0.0328 0.0329 0.0328 (0%) 0 ۲۳ مهر
THB/EUR 0 0.0298 0.0298 0.0298 (0%) 0 ۲۳ مهر
THB/GBP 0.0258 0.0258 0.0258 0.0258 (1.16%) 0.0003 ۰۵:۰۶:۰۸
THB/SGD 0 0.0451 0.0451 0.0451 (0%) 0 ۲۳ مهر
THB/USD 0 0.0328 0.0329 0.0329 (0%) 0 ۲۳ مهر