کالایاب
شاخص یاب

SGD/AED Ask

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / درهم امارات 0 3.6733 3.6742 3.6735 (0%) 0 ۱ شهریور
دلار سنگاپور / دلار 0.721 0.721 0.7212 0.7211 (0%) 0 ۰۱:۳۱:۰۴
CAD/AED 0 2.7568 2.7568 2.7568 (0%) 0 ۱ شهریور
CHF/AED 0 3.7216 3.7325 3.7325 (0%) 0 ۱ شهریور
DKK/AED 0 0.5448 0.5448 0.5448 (0%) 0 ۱ شهریور
EUR/AED 4.09 4.09 4.09 4.09 (0.02%) 0.001 ۰۱:۰۰:۰۹
GBP/AED 0 4.4904 4.4904 4.4904 (0%) 0 ۱ شهریور
JPY/AED 0 0.24 0.24 0.24 (0%) 0 ۲۹ تیر
ARS/AED 0 0.1224 0.1226 0.1225 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AUD/AED 0 2.48 2.48 2.48 (0%) 0 ۱ شهریور
BRL/AED 0 0.9069 0.9128 0.9072 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CNY/AED 0 0.5364 0.5367 0.5366 (0%) 0 ۳۱ مرداد
HKD/AED 0 0.4679 0.4681 0.4681 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MXN/AED 0 0.1937 0.1946 0.1941 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/AED 0 0.4084 0.4086 0.4084 (0%) 0 ۱ شهریور
NZD/AED 0 2.3443 2.3443 2.3443 (0%) 0 ۱ شهریور
PLN/AED 0 0.9902 0.9911 0.9909 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/AED 0 0.0546 0.0549 0.0546 (0%) 0 ۳۰ مرداد
SAR/AED 0 0.9793 0.9798 0.9796 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/AED 0 0.4038 0.4042 0.4041 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/AED 0 2.645 2.648 2.647 (0%) 0 ۱ شهریور
THB/AED 0 0.1124 0.1125 0.1125 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/AED 0 0.6042 0.607 0.6045 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/AED 0 0.1198 0.1199 0.1199 (0%) 0 ۳۱ مرداد
VEF/AED 0 0.032 0.032 0.032 (0%) 0 ۱۵ تیر
ZAR/AED 0.2406 0.2406 0.2406 0.2406 (0.12%) 0.0003 ۰۲:۳۹:۰۵
EGP/AED 0 0.2055 0.2057 0.2056 (0%) 0 ۳۱ مرداد
KWD/AED 12.067 12.067 12.067 12.067 (0.05%) 0.006 ۰۰:۱۵:۰۷
JOD/AED 5.1794 5.1794 5.1794 5.1794 (0.01%) 0.0005 ۰۳:۳۰:۰۹
SGD/AUD 1.0674 1.0666 1.0674 1.0666 (0.15%) 0.0016 ۰۳:۱۵:۰۸
SGD/ARS 39.7684 39.7684 39.7722 39.7722 (0.15%) 0.0614 ۰۳:۱۵:۰۸
SGD/BBD 0 1.4907 1.4984 1.4908 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/BHD 0 0.278 0.2783 0.2781 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/BRL 0 2.9519 2.9519 2.9519 (0%) 0 ۱ شهریور
SGD/CAD 0 0.9606 0.9606 0.9606 (0%) 0 ۱ شهریور
SGD/CHF 0.7022 0.7022 0.7022 0.7022 (0.09%) 0.0006 ۰۲:۳۹:۰۶
SGD/CLP 0 486.46 496.22 486.67 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/CNY 0 5.0965 5.0965 5.0965 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/CZK 0 16.29 16.32 16.29 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/DKK 4.8216 4.8216 4.8216 4.8216 (0.1%) 0.0048 ۰۲:۳۹:۰۶
SGD/EGP 0 13.0992 13.1154 13.1082 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/EUR 0.6466 0.6466 0.6466 0.6466 (0.09%) 0.0006 ۰۲:۳۹:۰۶
SGD/GBP 0.5862 0.5862 0.5862 0.5862 (0.19%) 0.0011 ۰۲:۳۹:۰۶
SGD/HKD 5.6522 5.6522 5.6522 5.6522 (0.07%) 0.0041 ۰۳:۳۰:۰۹
SGD/HUF 0 204.62 205.06 204.82 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/IDR 10018.3 10018.3 10018.3 10018.3 (0.57%) 56.8 ۰۳:۳۰:۰۹
SGD/INR 51.508 51.508 51.508 51.508 (0.23%) 0.12 ۰۳:۳۰:۰۹
SGD/ISK 0 78.78 78.86 78.78 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/JMD 0 100.63 101.14 100.64 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/JOD 0 0.5212 0.5216 0.5215 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/JPY 75.938 75.938 75.938 75.938 (0.99%) 0.751 ۰۳:۳۰:۰۹
SGD/KES 0 74.62 75.22 74.67 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/KRW 876.83 874.52 876.83 874.52 (0.27%) 2.33 ۰۲:۳۹:۰۶
SGD/KWD 0 0.2223 0.2225 0.2225 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/LBP 0 1111.57 1128.48 1128.31 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/LKR 0 117.64 119.32 119.3 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/LTL 0 2.1946 2.2027 2.1954 (0%) 0 ۱۷ اردیبهشت
SGD/MAD 0 6.9315 7.1269 7.1252 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/MXN 14.3523 14.3523 14.3523 14.3523 (0.14%) 0.0204 ۰۲:۳۹:۰۶
SGD/MYR 3.0195 3.0195 3.0195 3.0195 (0.02%) 0.0005 ۰۰:۱۵:۰۷
SGD/NAD 0 10.6442 10.652 10.6489 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/NOK 0 6.4618 6.4786 6.4618 (0%) 0 ۱ شهریور
SGD/NPR 0 82.53 82.95 82.53 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/NZD 0 1.1261 1.1261 1.1261 (0%) 0 ۱ شهریور
SGD/OMR 0 0.2827 0.283 0.283 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/PAB 0 0.7449 0.7487 0.7449 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/PHP 0 39.09 39.2 39.11 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/PKR 0 113.352 113.352 113.352 (0%) 0 ۱ شهریور
SGD/PLN 0 2.8369 2.8369 2.8369 (0%) 0 ۱ شهریور
SGD/QAR 0 2.6663 2.6682 2.6674 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/RON 0 2.9398 2.9442 2.9413 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/RUB 0 49.24 49.28 49.27 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/SAR 0 2.747 2.7506 2.75 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/SEK 6.9085 6.9085 6.9085 6.9085 (0.37%) 0.0257 ۰۲:۳۹:۰۶
SGD/THB 22.054 22.054 22.054 22.054 (0%) 0.001 ۰۲:۳۹:۰۵
SGD/TWD 22.416 22.416 22.416 22.416 (0.05%) 0.011 ۰۲:۳۹:۰۶
SGD/ZAR 10.9825 10.9825 10.9825 10.9825 (0.28%) 0.0309 ۰۲:۳۹:۰۶
SGD/TRY 4.1482 4.1482 4.1482 4.1482 (0.2%) 0.0082 ۰۲:۳۹:۰۵
SGD/VEF 0 58595.1805 58914.5003 58715.5963 (0%) 0 ۴ تیر
SGD/XAF 0 415.01 417.14 415.04 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/XCD 0 1.989 1.9905 1.9899 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/XOF 0 415.01 426.37 415.04 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/CNH 0 5.033 5.033 5.033 (0%) 0 ۱۶ مرداد
OMR/AED 0 9.5364 9.5399 9.5364 (0%) 0 ۱ شهریور
QAR/AED 0 1.0094 1.0094 1.0094 (0%) 0 ۱ شهریور