شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

SAR/MYR Bid

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / رینگیت مالزی 0 4.18 4.194 4.18 (0%) 0 ۲۵ مهر
ریال عربستان / دلار 0 0.2666 0.2667 0.2666 (0%) 0 ۱۵ مهر
AED/MYR 0 1.1162 1.1163 1.1162 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/AED 0 0.9793 0.9798 0.9796 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AUD/MYR 0 2.8263 2.8263 2.8263 (0%) 0 ۲۴ مهر
SAR/AUD 0 0.362 0.3625 0.3624 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ARS/MYR 0 0.1367 0.1368 0.1367 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/ARS 0 7.9952 8.0006 7.9971 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/BBD 0 0.5427 0.5454 0.5427 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/BHD 0 0.1012 0.1013 0.1012 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/MYR 0 1.0122 1.0188 1.0124 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/BRL 0 1.0732 1.0807 1.0807 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CAD/MYR 3.1844 3.1844 3.1844 3.1844 (0.37%) 0.0116 ۰۷:۰۶:۰۶
SAR/CAD 0 0.3476 0.3479 0.3477 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/MYR 4.2353 4.2353 4.2353 4.2353 (0.4%) 0.0167 ۱۵:۰۶:۰۷
SAR/CHF 0 0.2624 0.263 0.2624 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/CLP 0 177.16 180.66 177.17 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CNY/MYR 0.5906 0.5906 0.5906 0.5906 (0.2%) 0.0012 ۰۹:۰۶:۰۷
SAR/CNY 0 1.8257 1.8265 1.826 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/CZK 0 5.9315 5.9391 5.9317 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/MYR 0.6224 0.6224 0.6224 0.6224 (0.53%) 0.0033 ۰۹:۰۶:۰۷
SAR/DKK 0 1.7182 1.7198 1.7183 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/EGP 0 4.7695 4.7748 4.772 (0%) 0 ۳۱ مرداد
EUR/MYR 4.6548 4.6548 4.6548 4.6548 (0.32%) 0.0148 ۱۵:۰۶:۰۷
SAR/EUR 0.2394 0.2394 0.2394 0.2394 (0.42%) 0.001 ۱۲:۰۶:۰۷
GBP/MYR 5.3919 5.3919 5.3919 5.3919 (0.23%) 0.0122 ۱۵:۰۶:۰۷
SAR/GBP 0 0.2065 0.2068 0.2066 (0%) 0 ۳۱ مرداد
HKD/MYR 0.5334 0.5334 0.5334 0.5334 (0.13%) 0.0007 ۱۳:۰۶:۰۸
SAR/HKD 0 2.093 2.0936 2.0933 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/HUF 0 74.51 74.66 74.56 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/IDR 0 3879.91 3890.19 3879.91 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/MYR 0.0588 0.0588 0.0588 0.0588 (0.17%) 0.0001 ۱۳:۰۶:۰۸
SAR/INR 0 18.61 18.62 18.62 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/ISK 0 28.68 28.71 28.68 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/JMD 0 36.64 36.82 36.64 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/JOD 0 0.1898 0.1899 0.1898 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/MYR 0.0385 0.0385 0.0385 0.0385 (0.52%) 0.0002 ۱۳:۰۶:۰۸
SAR/JPY 28.926 28.926 28.926 28.926 (0.32%) 0.092 ۱۳:۰۶:۰۸
SAR/KES 0 27.18 27.38 27.18 (0%) 0 ۳۱ مرداد
KRW/MYR 0.3548 0.3548 0.3548 0.3548 (0.03%) 0.0001 ۱۵:۰۶:۰۷
SAR/KRW 0 297.76 298.42 298.41 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/KWD 0.0808 0.0808 0.0808 0.0808 (0.12%) 0.0001 ۱۵:۰۶:۰۷
KWD/MYR 0 13.5189 13.5287 13.5189 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/LBP 0 404.81 410.79 410.76 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/LKR 0 42.84 43.43 43.43 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/LTL 0 0.7816 0.7823 0.7821 (0%) 0 ۱۷ اردیبهشت
SAR/MAD 0 2.5235 2.5943 2.5939 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MXN/MYR 0 0.2162 0.2172 0.2167 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/MXN 0 5.0348 5.0583 5.0461 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NZD/MYR 2.6652 2.6652 2.6652 2.6652 (0.76%) 0.02 ۱۵:۰۶:۰۷
SGD/MYR 3.0641 3.0641 3.0641 3.0641 (0.12%) 0.0036 ۱۵:۰۶:۰۶
ZAR/MYR 0 0.28 0.28 0.28 (0%) 0 ۱۸ مهر
NOK/MYR 0 0.4877 0.4882 0.4881 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/MYR 0 0.0768 0.0769 0.0768 (0%) 0 ۳۰ مرداد
PLN/MYR 0 1.1052 1.1061 1.1057 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/MYR 0 0.0609 0.061 0.061 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/MYR 0 1.0931 1.0934 1.0932 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/MYR 0 0.4507 0.4511 0.451 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/MYR 0.1381 0.1381 0.1381 0.1381 (0.22%) 0.0003 ۱۵:۰۶:۰۶
TRY/MYR 0 0.6742 0.6776 0.6746 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/MYR 0.1369 0.1369 0.1369 0.1369 (0.29%) 0.0004 ۱۵:۰۶:۰۶
VEF/MYR 0 0.0352 0.0352 0.0352 (0%) 0 ۱۵ تیر
SAR/NAD 0 3.8765 3.8775 3.8767 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/NOK 0 2.2399 2.243 2.2401 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/NPR 0 30.05 30.19 30.05 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/NZD 0 0.3973 0.3986 0.3976 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/OMR 0 0.1029 0.103 0.103 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/PAB 0 0.2712 0.2725 0.2712 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/PHP 0 14.23 14.27 14.24 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/PKR 41.514 41.514 41.514 41.514 (0.26%) 0.11 ۱۲:۳۳:۰۶
SAR/PLN 0 0.9891 0.9902 0.9895 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/QAR 0 0.971 0.9713 0.9711 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/RON 0 1.0701 1.0716 1.0708 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/RUB 0 17.9314 17.9421 17.9357 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/SEK 0 2.424 2.4271 2.4247 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/SGD 0 0.3643 0.3645 0.3643 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/THB 0 8.7077 8.7237 8.7122 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/TRY 0 1.6168 1.6293 1.6233 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/TWD 0 8.1717 8.1769 8.175 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/VEF 0 21323.9508 21343.0088 21330.7736 (0%) 0 ۴ تیر
SAR/XAF 0 151.09 151.84 151.09 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/XCD 0 0.7244 0.7246 0.7244 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/XOF 0 151.09 155.21 151.09 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/ZAR 0 3.8309 3.8456 3.8416 (0%) 0 ۳۱ مرداد
IDR/MYR 0 0.0296 0.0297 0.0296 (0%) 0 ۱۸ مهر
BTC/MYR 0 6720 6720 6720 (0%) 0 ۲۶ اردیبهشت