شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

RUB/QAR Bid

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / ریال قطر 0 3.642 3.6616 3.642 (0%) 0 ۱۹ مهر
روبل روسیه / دلار 0 0.0156 0.0156 0.0156 (0%) 0 ۱۹ مهر
AED/QAR 0 0.9915 0.9916 0.9915 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/AED 0 0.0546 0.0549 0.0546 (0%) 0 ۳۰ مرداد
RUB/AMD 0 7.1745 7.5175 7.5175 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AUD/QAR 0 2.6791 2.6831 2.6806 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/AUD 0.023 0.0229 0.023 0.0229 (0%) 0 ۱۴:۱۲:۰۷
ARS/QAR 0 0.1214 0.1215 0.1214 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/ARS 0 0.4458 0.4461 0.4459 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/AZN 0 0.0254 0.0256 0.0254 (0%) 0 ۳۰ مرداد
BRL/QAR 0 0.8993 0.9051 0.8993 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/BRL 0 0.0599 0.0603 0.0603 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/BYN 0 0.0303 0.0305 0.0303 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CAD/QAR 0 2.7915 2.7939 2.7932 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/CAD 0 0.0205 0.0205 0.0205 (0%) 0 ۲۰ مهر
CHF/QAR 0 3.6949 3.7017 3.7006 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/CHF 0.0155 0.0155 0.0155 0.0155 (0.65%) 0.0001 ۰۳:۰۹:۰۶
RUB/CLP 0 10.07 9.89 9.88 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CNY/QAR 0 0.5318 0.532 0.5319 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/CNY 0 0.1018 0.1022 0.1018 (0%) 0 ۳۰ مرداد
RUB/CZK 0 0.3307 0.3311 0.3307 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/QAR 0 0.5649 0.5654 0.5654 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/DKK 0 0.1054 0.1054 0.1054 (0%) 0 ۲۰ مهر
RUB/EGP 0 0.2659 0.2662 0.266 (0%) 0 ۳۱ مرداد
EUR/QAR 0 4.0118 4.0118 4.0118 (0%) 0 ۲۰ مهر
RUB/EUR 0 0.0141 0.0141 0.0141 (0%) 0 ۱۸ مهر
GBP/QAR 0 4.6119 4.6119 4.6119 (0%) 0 ۲۰ مهر
RUB/GBP 0 0.0123 0.0123 0.0123 (0%) 0 ۲۰ مهر
HKD/QAR 0 0.4639 0.464 0.464 (0%) 0 ۲۵ مرداد
RUB/HKD 0 0.1167 0.1167 0.1167 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/HUF 0 4.1542 4.1621 4.1573 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/IDR 0 216.32 216.89 216.76 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/INR 0 1.0377 1.0381 1.038 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/ISK 0 1.5991 1.6004 1.5991 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/JMD 0 2.0427 2.0532 2.0427 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/JPY 1.674 1.674 1.693 1.693 (1.38%) 0.0231 ۱۵:۳۰:۱۷
RUB/KES 0 1.5152 1.5265 1.5155 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/KRW 0 18.423 18.423 18.423 (0%) 0 ۲۰ مهر
RUB/KZT 0 5.3767 5.3838 5.3838 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/LBP 0 22.57 22.9 22.9 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/LKR 0 2.3882 2.4214 2.4214 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/MAD 0 0.1407 0.1446 0.1446 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MXN/QAR 0 0.1921 0.193 0.1924 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/MXN 0 0.3007 0.3007 0.3007 (0%) 0 ۲۰ مهر
RUB/MYR 0 0.0609 0.061 0.061 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/NAD 0 0.2161 0.2162 0.2161 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/QAR 0 0.4333 0.4337 0.4336 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/NOK 0 0.1249 0.125 0.1249 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/NPR 0 1.6752 1.6834 1.6752 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NZD/QAR 0 2.4366 2.4449 2.4424 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/PHP 0 0.7935 0.7956 0.7938 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/PKR 0 1.8205 1.8326 1.8326 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/QAR 0 0.9815 0.9826 0.9823 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/PLN 0 0.0607 0.0607 0.0607 (0%) 0 ۲۰ مهر
RUB/QAR 0 0.0541 0.0541 0.0541 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/QAR 0 0.971 0.9713 0.9711 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/QAR 0 0.4003 0.4007 0.4006 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/QAR 0 2.6663 2.6682 2.6674 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/QAR 0 0.1115 0.1116 0.1115 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/QAR 0 0.5989 0.6019 0.5992 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/QAR 0 0.1188 0.1189 0.1188 (0%) 0 ۳۱ مرداد
VEF/QAR 0 0.0318 0.0318 0.0318 (0%) 0 ۱۵ تیر
ZAR/QAR 0 0.2529 0.2535 0.2529 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/SAR 0 0.0558 0.0558 0.0558 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/SEK 0 0.151 0.151 0.151 (0%) 0 ۱۰ مهر
RUB/THB 0 0.4854 0.4863 0.4857 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/TRY 0 0.0902 0.0908 0.0905 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/TWD 0 0.4555 0.456 0.4558 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/VEF 0 1266.5743 1276.4545 1273.2001 (0%) 0 ۴ تیر
RUB/XAF 0 8.42 8.46 8.42 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/XOF 0 8.42 8.65 8.42 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/ZAR 0 0.2298 0.2298 0.2298 (0%) 0 ۲۰ مهر
RUB/UAH 0 0.4136 0.4155 0.4136 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/VND 0 346.33 349.46 349.46 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/BGN 0 0.0252 0.0255 0.0252 (0%) 0 ۳۰ مرداد
RUB/LVL 0 0.016 0.016 0.016 (0%) 0 ۱۰ بهمن