شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

RUB/HUF Ask

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / فورینت مجارستان 295.8 295.8 296.32 296.08 (0.08%) 0.23 ۱۱:۳۱:۱۱
روبل روسیه / دلار 0 0.0156 0.0157 0.0157 (0%) 0 ۲۵ مهر
AED/HUF 0 76.08 76.2 76.14 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/AED 0 0.0546 0.0549 0.0546 (0%) 0 ۳۰ مرداد
RUB/AMD 0 7.1745 7.5175 7.5175 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AUD/HUF 202.64 202.64 202.64 202.64 (0.14%) 0.29 ۰۳:۰۶:۱۰
RUB/AUD 0 0.0229 0.0229 0.0229 (0%) 0 ۲۷ مهر
ARS/HUF 0 7.172 7.172 7.172 (0%) 0 ۱۰ بهمن
RUB/ARS 0 0.4458 0.4461 0.4459 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/AZN 0 0.0254 0.0256 0.0254 (0%) 0 ۳۰ مرداد
BRL/HUF 0 69.04 69.45 69.05 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/BRL 0 0.0599 0.0603 0.0603 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/BYN 0 0.0303 0.0305 0.0303 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CAD/HUF 225.83 225.83 225.83 225.83 (0.15%) 0.33 ۰۷:۰۶:۰۷
RUB/CAD 0.0205 0.0205 0.0205 0.0205 (0.49%) 0.0001 ۰۷:۰۶:۰۷
CHF/HUF 299.689 299.689 299.689 299.689 (0.39%) 1.161 ۱۳:۰۶:۱۰
RUB/CHF 0 0.0155 0.0155 0.0155 (0%) 0 ۲۹ مهر
RUB/CLP 0 10.07 9.89 9.88 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CNY/HUF 0 40.81 40.87 40.84 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/CNY 0 0.1018 0.1022 0.1018 (0%) 0 ۳۰ مرداد
CZK/HUF 0 12.5659 12.5845 12.5822 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/CZK 0 0.3307 0.3311 0.3307 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/HUF 44.013 44.013 44.013 44.013 (0.24%) 0.105 ۰۹:۰۶:۰۸
RUB/DKK 0.1053 0.1053 0.1053 0.1053 (0.29%) 0.0003 ۰۹:۰۶:۰۸
RUB/EGP 0 0.2659 0.2662 0.266 (0%) 0 ۳۱ مرداد
EUR/HUF 329.118 329.118 329.118 329.118 (0.21%) 0.707 ۱۱:۰۶:۰۹
RUB/EUR 0 0.0141 0.0141 0.0141 (0%) 0 ۲۹ مهر
GBP/HUF 379.9 379.9 379.9 379.9 (0.97%) 3.7 ۰۷:۰۶:۰۷
RUB/GBP 0 0.0121 0.0121 0.0121 (0%) 0 ۲۶ مهر
HKD/HUF 0 35.6 35.66 35.63 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/HKD 0 0.1167 0.1167 0.1167 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/HUF 77.151 77.151 77.151 77.151 (0.09%) 0.072 ۱۳:۰۶:۱۰
NZD/HUF 190 190 190 190 (0.35%) 0.67 ۱۳:۰۶:۱۰
INR/HUF 0 4.0032 4.0087 4.0057 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ISK/HUF 0 2.6042 2.6072 2.6068 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/HUF 0 2.5297 2.5418 2.5391 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MXN/HUF 0 14.75 14.81 14.78 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/HUF 0 33.27 33.32 33.29 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/HUF 0 5.2338 5.2427 5.2409 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PKR/HUF 0 2.2822 2.2948 2.2941 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/HUF 0 4.1542 4.1621 4.1573 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/HUF 0 74.51 74.66 74.56 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/HUF 0 30.73 30.8 30.76 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/HUF 0 204.62 205.06 204.82 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/HUF 0 8.5572 8.5735 8.5629 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/HUF 0 45.99 46.2 46.01 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/HUF 0 9.1163 9.1358 9.1252 (0%) 0 ۳۱ مرداد
VEF/HUF 0 2.4 2.4 2.4 (0%) 0 ۱۵ تیر
ZAR/HUF 20.138 20.138 20.138 20.138 (0.05%) 0.01 ۱۳:۰۶:۱۰
RUB/IDR 0 216.32 216.89 216.76 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/INR 0 1.0377 1.0381 1.038 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/ISK 0 1.5991 1.6004 1.5991 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/JMD 0 2.0427 2.0532 2.0427 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/JPY 1.7044 1.7044 1.7044 1.7044 (0.31%) 0.0052 ۱۳:۰۶:۱۰
RUB/KES 0 1.5152 1.5265 1.5155 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/KRW 18.407 18.407 18.407 18.407 (0.14%) 0.025 ۱۵:۰۶:۱۷
RUB/KZT 0 5.3767 5.3838 5.3838 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/LBP 0 22.57 22.9 22.9 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/LKR 0 2.3882 2.4214 2.4214 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/MAD 0 0.1407 0.1446 0.1446 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/MXN 0 0.3 0.3 0.3 (0%) 0 ۲۹ مهر
RUB/MYR 0 0.0609 0.061 0.061 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/NAD 0 0.2161 0.2162 0.2161 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/NOK 0 0.1249 0.125 0.1249 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/NPR 0 1.6752 1.6834 1.6752 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/PHP 0 0.7935 0.7956 0.7938 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/PKR 0 1.8205 1.8326 1.8326 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/PLN 0.0603 0.0603 0.0603 0.0603 (0.33%) 0.0002 ۱۲:۰۶:۰۹
RUB/QAR 0 0.0541 0.0541 0.0541 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/SAR 0 0.0558 0.0558 0.0558 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/SEK 0 0.151 0.151 0.151 (0%) 0 ۱۰ مهر
RUB/THB 0 0.4854 0.4863 0.4857 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/TRY 0 0.0902 0.0908 0.0905 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/TWD 0 0.4555 0.456 0.4558 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/VEF 0 1266.5743 1276.4545 1273.2001 (0%) 0 ۴ تیر
RUB/XAF 0 8.42 8.46 8.42 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/XOF 0 8.42 8.65 8.42 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/ZAR 0.2315 0.2315 0.2315 0.2315 (0.17%) 0.0004 ۱۲:۰۶:۰۸
RUB/UAH 0 0.4136 0.4155 0.4136 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/VND 0 346.33 349.46 349.46 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/BGN 0 0.0252 0.0255 0.0252 (0%) 0 ۳۰ مرداد
RUB/LVL 0 0.016 0.016 0.016 (0%) 0 ۱۰ بهمن