شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

RUB/BRL Bid

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / رئال برزیل 0 4.1482 4.1552 4.1503 (0%) 0 ۲۵ مهر
روبل روسیه / دلار 0 0.0156 0.0157 0.0157 (0%) 0 ۲۵ مهر
AED/BRL 0 1.0959 1.1035 1.1035 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/AED 0 0.0546 0.0549 0.0546 (0%) 0 ۳۰ مرداد
RUB/AMD 0 7.1745 7.5175 7.5175 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AUD/BRL 2.8184 2.8184 2.8184 2.8184 (0.01%) 0.0002 ۰۳:۰۶:۰۶
RUB/AUD 0.0229 0.0229 0.0229 0.0229 (0.44%) 0.0001 ۰۳:۰۶:۰۶
ARS/BRL 0.0706 0.0706 0.0706 0.0706 (1.56%) 0.0011 ۰۳:۰۶:۰۶
RUB/ARS 0 0.4458 0.4461 0.4459 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/AZN 0 0.0254 0.0256 0.0254 (0%) 0 ۳۰ مرداد
BOB/BRL 0 0.5825 0.5893 0.5893 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CAD/BRL 3.133 3.133 3.133 3.133 (1.08%) 0.0338 ۰۷:۰۶:۰۷
CHF/BRL 4.1761 4.1761 4.1761 4.1761 (0.85%) 0.0356 ۰۷:۰۶:۰۷
EUR/BRL 4.5905 4.5905 4.5905 4.5905 (0.83%) 0.038 ۰۷:۰۶:۰۷
GBP/BRL 5.335 5.335 5.335 5.335 (0.21%) 0.0112 ۰۷:۰۶:۰۷
JPY/BRL 0.0379 0.0379 0.0379 0.0379 (1.06%) 0.0004 ۰۷:۰۶:۰۷
SGD/BRL 3.0148 3.0148 3.0148 3.0148 (1.11%) 0.0334 ۰۷:۰۶:۰۷
CNY/BRL 0 0.5879 0.592 0.592 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/BRL 0 0.6246 0.6292 0.6292 (0%) 0 ۳۱ مرداد
HKD/BRL 0.5243 0.5243 0.5243 0.5243 (1.16%) 0.0061 ۰۷:۰۶:۰۷
MXN/BRL 0.2151 0.2151 0.2151 0.2151 (0.74%) 0.0016 ۰۷:۰۶:۰۷
NOK/BRL 0 0.479 0.4826 0.4826 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NZD/BRL 0 2.694 2.7202 2.7182 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/BRL 0 1.0857 1.0932 1.0931 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/BRL 0 1.0732 1.0807 1.0807 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/BRL 0 0.4424 0.4459 0.4459 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/BRL 0 0.1233 0.1242 0.1242 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/BRL 0 0.665 0.6685 0.6669 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/BRL 0 0.1313 0.1323 0.1323 (0%) 0 ۳۱ مرداد
VEF/BRL 0 0.0338 0.0338 0.0338 (0%) 0 ۱۶ تیر
ZAR/BRL 0.2785 0.2785 0.2785 0.2785 (0.72%) 0.002 ۰۷:۰۶:۰۷
CLP/BRL 0 0.0058 0.0058 0.0058 (0%) 0 ۲۳ مهر
PYG/BRL 0 0.0006 0.0007 0.0007 (0%) 0 ۱۶ مرداد
UYU/BRL 0 0.1274 0.1289 0.1289 (0%) 0 ۳۱ مرداد
COP/BRL 0 0.0011 0.0012 0.0012 (0%) 0 ۱۸ مرداد
PEN/BRL 1.2308 1.2308 1.2308 1.2308 (0.63%) 0.0078 ۰۷:۰۶:۰۷
RUB/BRL 0 0.0599 0.0603 0.0603 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/BRL 0 0.0578 0.0581 0.0581 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/BYN 0 0.0303 0.0305 0.0303 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/CAD 0.0206 0.0206 0.0206 0.0206 (0.49%) 0.0001 ۰۷:۰۶:۰۷
RUB/CHF 0 0.0154 0.0154 0.0154 (0%) 0 ۲۶ مهر
RUB/CLP 0 10.07 9.89 9.88 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/CNY 0 0.1018 0.1022 0.1018 (0%) 0 ۳۰ مرداد
RUB/CZK 0 0.3307 0.3311 0.3307 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/DKK 0 0.1048 0.1048 0.1048 (0%) 0 ۲۶ مهر
RUB/EGP 0 0.2659 0.2662 0.266 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/EUR 0.014 0.014 0.014 0.014 (0.71%) 0.0001 ۱۲:۰۶:۰۷
RUB/GBP 0 0.0121 0.0121 0.0121 (0%) 0 ۲۶ مهر
RUB/HKD 0 0.1167 0.1167 0.1167 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/HUF 0 4.1542 4.1621 4.1573 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/IDR 0 216.32 216.89 216.76 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/INR 0 1.0377 1.0381 1.038 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/ISK 0 1.5991 1.6004 1.5991 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/JMD 0 2.0427 2.0532 2.0427 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/JPY 0 1.6992 1.6992 1.6992 (0%) 0 ۲۶ مهر
RUB/KES 0 1.5152 1.5265 1.5155 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/KRW 18.468 18.468 18.468 18.468 (0.21%) 0.039 ۱۵:۰۶:۰۷
RUB/KZT 0 5.3767 5.3838 5.3838 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/LBP 0 22.57 22.9 22.9 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/LKR 0 2.3882 2.4214 2.4214 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/MAD 0 0.1407 0.1446 0.1446 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/MXN 0.2995 0.2995 0.2995 0.2995 (0.1%) 0.0003 ۱۲:۳۳:۰۶
RUB/MYR 0 0.0609 0.061 0.061 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/NAD 0 0.2161 0.2162 0.2161 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/NOK 0 0.1249 0.125 0.1249 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/NPR 0 1.6752 1.6834 1.6752 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/PHP 0 0.7935 0.7956 0.7938 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/PKR 0 1.8205 1.8326 1.8326 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/PLN 0.0601 0.0601 0.0601 0.0601 (0.17%) 0.0001 ۱۲:۰۶:۰۷
RUB/QAR 0 0.0541 0.0541 0.0541 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/SAR 0 0.0558 0.0558 0.0558 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/SEK 0 0.151 0.151 0.151 (0%) 0 ۱۰ مهر
RUB/THB 0 0.4854 0.4863 0.4857 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/TRY 0 0.0902 0.0908 0.0905 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/TWD 0 0.4555 0.456 0.4558 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/VEF 0 1266.5743 1276.4545 1273.2001 (0%) 0 ۴ تیر
RUB/XAF 0 8.42 8.46 8.42 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/XOF 0 8.42 8.65 8.42 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/ZAR 0.2316 0.2316 0.2316 0.2316 (0.17%) 0.0004 ۱۲:۰۶:۰۷
RUB/UAH 0 0.4136 0.4155 0.4136 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/VND 0 346.33 349.46 349.46 (0%) 0 ۳۱ مرداد
XAU/BRL 6131.1 6131.1 6131.1 6131.1 (1.31%) 80.5 ۰۷:۰۶:۰۷
KRW/BRL 0 0.0035 0.0035 0.0035 (0%) 0 ۱۸ مهر
XAG/BRL 72.18 72.18 72.18 72.18 (1.14%) 0.82 ۰۷:۰۶:۰۷
BTC/BRL 0 43306.05 43309.58 43306.05 (0%) 0 ۲ مهر
LTC/BRL 222.1439 222.1439 222.1439 222.1439 (2.63%) 5.8466 ۰۷:۰۶:۰۷
RUB/BGN 0 0.0252 0.0255 0.0252 (0%) 0 ۳۰ مرداد
RUB/LVL 0 0.016 0.016 0.016 (0%) 0 ۱۰ بهمن
USD/BRLT 0 4.31 4.31 4.31 (0%) 0 ۲۵ مهر