شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

PYG/PEN Bid

بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
0.0007 0.0006 0.0007 0.0006 2018/06/20 1397/03/30 1397-03-30
0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 2018/05/05 1397/02/15 1397-02-15

نمودار جامع تحولات سالانه شاخص PYG/PEN Bid