شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

PYG/BRL Bid

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / رئال برزیل 4.1322 4.1062 4.133 4.1062 (0.62%) 0.0255 ۱۵:۵۵:۴۰
گورانی پاراگوئه / دلار 0 0.00017 0.000182 0.00018 (0%) 0 ۲۲ اردیبهشت
AED/BRL 0 1.0959 1.1035 1.1035 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AUD/BRL 2.8335 2.8335 2.8335 2.8335 (0.54%) 0.0151 ۰۳:۰۶:۰۷
ARS/BRL 0.0707 0.0707 0.0707 0.0707 (0.14%) 0.0001 ۰۳:۰۶:۰۷
PYG/ARS 0 0.0051 0.0053 0.0052 (0%) 0 ۲۴ مرداد
BOB/BRL 0 0.5825 0.5893 0.5893 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PYG/BOB 0 0.0012 0.0013 0.0012 (0%) 0 ۳۰ خرداد
CAD/BRL 3.153 3.153 3.153 3.153 (0.64%) 0.02 ۰۷:۰۶:۰۷
CHF/BRL 4.1831 4.1831 4.1831 4.1831 (0.17%) 0.0069 ۰۷:۰۶:۰۷
EUR/BRL 4.6004 4.6004 4.6004 4.6004 (0.22%) 0.0099 ۰۷:۰۶:۰۷
GBP/BRL 5.3563 5.3563 5.3563 5.3563 (0.78%) 0.0414 ۰۷:۰۶:۰۷
JPY/BRL 0 0.038 0.038 0.038 (0%) 0 ۲۹ مهر
SGD/BRL 3.0307 3.0307 3.0307 3.0307 (0.53%) 0.0159 ۰۷:۰۶:۰۷
CNY/BRL 0 0.5879 0.592 0.592 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/BRL 0 0.6246 0.6292 0.6292 (0%) 0 ۳۱ مرداد
HKD/BRL 0.5261 0.5261 0.5261 0.5261 (0.36%) 0.0019 ۰۷:۰۶:۰۷
MXN/BRL 0.2157 0.2157 0.2157 0.2157 (0.33%) 0.0007 ۰۷:۰۶:۰۷
NOK/BRL 0 0.479 0.4826 0.4826 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NZD/BRL 0 2.694 2.7202 2.7182 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/BRL 0 1.0857 1.0932 1.0931 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/BRL 0 1.0732 1.0807 1.0807 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/BRL 0 0.4424 0.4459 0.4459 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/BRL 0 0.1233 0.1242 0.1242 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/BRL 0 0.665 0.6685 0.6669 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/BRL 0 0.1313 0.1323 0.1323 (0%) 0 ۳۱ مرداد
VEF/BRL 0 0.0338 0.0338 0.0338 (0%) 0 ۱۶ تیر
ZAR/BRL 0.2795 0.2795 0.2795 0.2795 (0.36%) 0.001 ۰۷:۰۶:۰۷
CLP/BRL 0 0.0058 0.0058 0.0058 (0%) 0 ۲۳ مهر
PYG/BRL 0 0.0006 0.0007 0.0007 (0%) 0 ۱۶ مرداد
UYU/BRL 0 0.1274 0.1289 0.1289 (0%) 0 ۳۱ مرداد
COP/BRL 0 0.0011 0.0012 0.0012 (0%) 0 ۱۸ مرداد
PEN/BRL 1.2347 1.2347 1.2347 1.2347 (0.32%) 0.0039 ۰۷:۰۶:۰۷
RUB/BRL 0 0.0599 0.0603 0.0603 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/BRL 0 0.0578 0.0581 0.0581 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PYG/CLP 0 0.1149 0.1178 0.1155 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PYG/COP 0 0.5158 0.5183 0.5183 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PYG/MXN 0 0.0033 0.0034 0.0033 (0%) 0 ۲۴ مرداد
PYG/PEN 0 0.0006 0.0007 0.0006 (0%) 0 ۳۰ خرداد
PYG/UYU 0 0.0056 0.0056 0.0056 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PYG/VEF 0 43.2601 43.2601 43.2601 (0%) 0 ۳۱ مرداد
XAU/BRL 6127.7 6127.7 6127.7 6127.7 (0.14%) 8.5 ۰۷:۰۶:۰۷
KRW/BRL 0 0.0035 0.0035 0.0035 (0%) 0 ۱۸ مهر
PYG/ZAR 0 0.0023 0.0023 0.0023 (0%) 0 ۲۰ مهر
XAG/BRL 72.47 72.47 72.47 72.47 (0.18%) 0.13 ۰۷:۰۶:۰۷
BTC/BRL 0 43306.05 43309.58 43306.05 (0%) 0 ۲ مهر
LTC/BRL 227 227 227 227 (1.31%) 2.928 ۰۷:۰۶:۰۷
USD/BRLT 4.36 4.33 4.36 4.33 (0.7%) 0.03 ۱۵:۵۵:۴۰