شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

PLN/TWD Bid

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / دلار تایوان 30.621 30.5 30.725 30.683 (0.19%) 0.057 ۱۲:۳۵:۱۶
زلوتی لهستان / دلار 0.2572 0.2566 0.2575 0.2567 (0.16%) 0.0004 ۱۲:۳۵:۱۶
AED/TWD 0 8.3447 8.3488 8.3472 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/AED 0 0.9902 0.9911 0.9909 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AUD/TWD 20.674 20.674 20.674 20.674 (0.11%) 0.022 ۰۳:۰۶:۰۷
PLN/AUD 0 0.3661 0.3667 0.3664 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ARS/TWD 0 1.0218 1.0228 1.0224 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/ARS 0 8.0817 8.0916 8.0888 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/BBD 0 0.5489 0.5518 0.549 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/BHD 0 0.1023 0.1025 0.1024 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/TWD 0 7.57 7.6 7.57 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/BRL 0 1.0857 1.0932 1.0931 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CAD/TWD 23.101 23.101 23.101 23.101 (0.15%) 0.035 ۰۷:۰۶:۰۷
PLN/CAD 0 0.3514 0.3519 0.3517 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/TWD 0 30.678 30.714 30.678 (0%) 0 ۲۳ مهر
PLN/CHF 0.2561 0.2561 0.2561 0.2561 (0.08%) 0.0002 ۱۲:۰۶:۱۷
PLN/CLP 0 179.08 182.72 179.2 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CNY/TWD 4.3109 4.3109 4.3109 4.3109 (0.03%) 0.0014 ۰۹:۰۶:۱۶
PLN/CNY 0 1.8454 1.8479 1.847 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/CZK 6.001 6.001 6.001 6.001 (0.1%) 0.006 ۰۹:۰۶:۱۷
DKK/TWD 4.5062 4.5062 4.5062 4.5062 (0.06%) 0.0026 ۰۹:۰۶:۱۶
PLN/DKK 1.7393 1.7393 1.7393 1.7393 (0.07%) 0.0013 ۰۹:۰۶:۱۷
PLN/EGP 0 4.8237 4.831 4.8251 (0%) 0 ۳۱ مرداد
EUR/TWD 33.699 33.699 33.699 33.699 (0.05%) 0.017 ۰۵:۰۶:۰۸
PLN/EUR 0 0.2327 0.2327 0.2327 (0%) 0 ۲۳ مهر
GBP/TWD 39.101 39.101 39.101 39.101 (1.48%) 0.572 ۰۵:۰۶:۰۸
PLN/GBP 0.2016 0.2016 0.2016 0.2016 (0.55%) 0.0011 ۱۲:۰۶:۱۷
HKD/TWD 3.9 3.9 3.9 3.9 (0.17%) 0.0068 ۰۵:۰۶:۰۸
PLN/HKD 0 2.1158 2.1181 2.1172 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/HUF 0 77.112 77.112 77.112 (0%) 0 ۲۲ مهر
IDR/TWD 0.2165 0.2165 0.2168 0.2168 (0.05%) 0.0001 ۱۵:۳۰:۱۶
PLN/IDR 0 3924.81 3935.95 3932.34 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/TWD 0 0.4305 0.4305 0.4305 (0%) 0 ۲۲ مهر
PLN/INR 0 18.82 18.84 18.83 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/ISK 0 29 29.04 29.01 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/JMD 0 37.05 37.25 37.06 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/JOD 0 0.1919 0.1921 0.192 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/JPY 0 27.746 27.746 27.746 (0%) 0 ۲۲ مهر
JPY/TWD 0.2828 0.2828 0.2828 0.2828 (0.95%) 0.0027 ۱۵:۳۰:۱۶
PLN/KES 0 27.47 27.7 27.49 (0%) 0 ۳۱ مرداد
KRW/TWD 0 2.5764 2.5764 2.5764 (0%) 0 ۲۳ مهر
PLN/KRW 0 301.2 301.82 301.82 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/LBP 0 409.21 415.51 415.47 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/LKR 0 43.31 43.93 43.93 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/LTL 0 0.8223 0.8279 0.8223 (0%) 0 ۱۷ اردیبهشت
PLN/MAD 0 2.5514 2.6248 2.6236 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MXN/TWD 0 1.617 1.6243 1.62 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/MXN 0 4.9498 4.9498 4.9498 (0%) 0 ۲۳ مهر
MYR/TWD 0 7.3 7.3 7.3 (0%) 0 ۲۳ مهر
PLN/MYR 0 1.1052 1.1061 1.1057 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/NAD 0 3.9192 3.9227 3.9211 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/TWD 0 3.6468 3.6508 3.6503 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/NOK 0 2.3467 2.3467 2.3467 (0%) 0 ۲۳ مهر
PLN/NPR 0 30.39 30.55 30.39 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NZD/TWD 0 19.227 19.227 19.227 (0%) 0 ۲۳ مهر
PLN/NZD 0 0.4019 0.4032 0.4022 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/OMR 0 0.1041 0.1042 0.1042 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/PAB 0 0.2742 0.2757 0.2743 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/PHP 0 14.4 14.44 14.4 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/PKR 0 33.01 33.25 33.25 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/QAR 0 0.9815 0.9826 0.9823 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/RON 0 1.0818 1.084 1.0831 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/RUB 0 17.811 17.811 17.811 (0%) 0 ۱۰ بهمن
PLN/SAR 0 1.0117 1.013 1.0126 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/SEK 2.5169 2.5169 2.5169 2.5169 (0.07%) 0.0017 ۱۲:۰۶:۱۷
PLN/SGD 0 0.3683 0.3688 0.3685 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/THB 0 8.8 8.83 8.81 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/TRY 0 1.6357 1.6481 1.6419 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/TWD 0 8.26 8.27 8.27 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/VEF 0 25285.9025 25345.3422 25301.9037 (0%) 0 ۱۱ تیر
PLN/XAF 0 152.82 153.62 152.82 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/XCD 0 0.7322 0.733 0.7327 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/XOF 0 152.82 157.02 152.82 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/ZAR 0 3.8763 3.8904 3.8855 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/UAH 0 7.4383 7.4806 7.439 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/TWD 0 0.4555 0.456 0.4558 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/TWD 0 8.1717 8.1769 8.175 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/TWD 0 3.3699 3.3736 3.3723 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/TWD 0 22.354 22.354 22.354 (0%) 0 ۲۳ مهر
THB/TWD 1.0072 1.0072 1.0072 1.0072 (0.17%) 0.0017 ۰۵:۰۶:۰۸
TRY/TWD 0 5.04 5.07 5.04 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ZAR/TWD 2.0613 2.0613 2.0613 2.0613 (0.28%) 0.0057 ۰۵:۰۶:۰۸
VEF/TWD 0 0.27 0.27 0.27 (0%) 0 ۱۵ تیر
CNH/TWD 4.322 4.322 4.322 4.322 (0.05%) 0.002 ۰۹:۰۶:۱۶
PLN/COP 0 834.25 834.85 834.25 (0%) 0 ۲ مرداد