شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

PGK/AUD Ask

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / دلار استرالیا 1.4808 1.4782 1.4877 1.4797 (0.06%) 0.0009 ۲۱:۲۹:۱۷
پوند / دلار استرالیا 1.8901 1.8901 1.8901 1.8901 (1.6%) 0.0298 ۰۳:۰۶:۰۸
یورو / دلار استرالیا 1.6345 1.6345 1.6345 1.6345 (0.45%) 0.0074 ۰۳:۰۶:۰۸
AED/AUD 0 0.4031 0.4031 0.4031 (0%) 0 ۲۳ مهر
BRL/AUD 0.3543 0.3543 0.3543 0.3543 (0.93%) 0.0033 ۰۳:۰۶:۰۸
CAD/AUD 1.1221 1.1221 1.1221 1.1221 (0.61%) 0.0068 ۰۳:۰۶:۰۸
CHF/AUD 1.4832 1.4832 1.4832 1.4832 (0.26%) 0.0039 ۰۳:۰۶:۰۸
JPY/AUD 0.0136 0.0136 0.0136 0.0136 (0.74%) 0.0001 ۱۴:۱۲:۰۷
NZD/AUD 0.9324 0.9324 0.9324 0.9324 (0.26%) 0.0024 ۰۳:۰۶:۰۸
SGD/AUD 1.0804 1.0804 1.0804 1.0804 (0.21%) 0.0023 ۰۳:۰۶:۰۷
ARS/AUD 0.0256 0.0254 0.0256 0.0254 (0.39%) 0.0001 ۱۳:۰۰:۱۴
CNY/AUD 0.2092 0.2092 0.2092 0.2092 (0.19%) 0.0004 ۰۳:۰۶:۰۸
DKK/AUD 0.2188 0.2188 0.2188 0.2188 (0.46%) 0.001 ۰۳:۰۶:۰۸
HKD/AUD 0.1888 0.1888 0.1888 0.1888 (0.37%) 0.0007 ۰۳:۰۶:۰۸
MXN/AUD 0.077 0.077 0.077 0.077 (0.52%) 0.0004 ۰۳:۰۶:۰۸
NOK/AUD 0 0.1616 0.1619 0.1618 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/AUD 0 0.3661 0.3667 0.3664 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/AUD 0 0.362 0.3625 0.3624 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/AUD 0.151 0.151 0.151 0.151 (0.47%) 0.0007 ۰۳:۰۶:۰۸
THB/AUD 0.0487 0.0487 0.0487 0.0487 (0.41%) 0.0002 ۰۳:۰۶:۰۷
TRY/AUD 0 0.2233 0.2244 0.2236 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/AUD 0.0484 0.0484 0.0484 0.0484 (0.41%) 0.0002 ۰۳:۰۶:۰۷
VEF/AUD 0 0.0117 0.0118 0.0117 (0%) 0 ۱۵ تیر
ZAR/AUD 0 0.0995 0.0995 0.0995 (0%) 0 ۲۰ مهر
RUB/AUD 0 0.023 0.023 0.023 (0%) 0 ۲۳ مهر
KRW/AUD 0.1251 0.1251 0.1251 0.1251 (0.4%) 0.0005 ۰۳:۰۶:۰۸
IDR/AUD 0.0105 0.0105 0.0105 0.0105 (0.96%) 0.0001 ۰۳:۰۶:۰۸
BGN/AUD 0.8357 0.8357 0.8357 0.8357 (0.42%) 0.0035 ۰۳:۰۶:۰۸
BTC/AUD 12152.77 12152.77 12152.77 12152.77 (1.52%) 185.06 ۰۳:۰۶:۰۸
CLP/AUD 0 0.0021 0.0021 0.0021 (0%) 0 ۲۰ مهر
HRK/AUD 0.2199 0.2199 0.2199 0.2199 (0.46%) 0.001 ۰۳:۰۶:۰۸
INR/AUD 0 0.0207 0.0207 0.0207 (0%) 0 ۲۲ مهر
LTL/AUD 0.505 0.505 0.505 0.505 (0.4%) 0.002 ۰۳:۰۶:۰۸
MAD/AUD 0.1535 0.1535 0.1535 0.1535 (0.59%) 0.0009 ۰۳:۰۶:۰۸
MYR/AUD 0.354 0.354 0.354 0.354 (0.51%) 0.0018 ۰۳:۰۶:۰۸
PGK/AUD 0 0.4346 0.4346 0.4346 (0%) 0 ۲۳ مهر
PHP/AUD 0.0286 0.0286 0.0286 0.0286 (0.35%) 0.0001 ۰۳:۰۶:۰۸
XAG/AUD 25.74 25.74 25.74 25.74 (1.05%) 0.27 ۰۳:۰۶:۰۷
XAU/AUD 2193 2193 2193 2193 (0.4%) 8.7 ۰۳:۰۶:۰۸
PGK/GBP 0.2322 0.2322 0.2322 0.2322 (0.69%) 0.0016 ۱۲:۰۶:۱۷
PGK/USD 0.2934 0.2934 0.2936 0.2936 (0%) 0 ۱۲:۰۶:۱۷
BHD/AUD 0 3.39 3.39 3.39 (0%) 0 ۱۰ بهمن