شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

PEN/ARS Bid

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / پزو آرژانتین 58.712 58.69 59.012 59.012 (0.53%) 0.312 ۲۱:۵۷:۲۱
سول پرو / دلار 0.2994 0.2986 0.2994 0.299 (0.13%) 0.0004 ۲۱:۵۷:۲۱
AED/ARS 0 8.1635 8.1691 8.1656 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AUD/ARS 40.2385 40.2385 40.2385 40.2385 (0.35%) 0.1413 ۰۳:۰۶:۱۱
BRL/ARS 14.3778 14.3778 14.3778 14.3778 (1.65%) 0.2332 ۰۳:۰۶:۱۱
CAD/ARS 44.8078 44.8078 44.8078 44.8078 (0.41%) 0.1847 ۰۳:۰۶:۱۱
CHF/ARS 59.3053 59.3053 59.3053 59.3053 (0.13%) 0.0765 ۰۳:۰۶:۱۰
EUR/ARS 65.2611 65.2611 65.2611 65.2611 (0.17%) 0.1103 ۰۳:۰۶:۱۰
GBP/ARS 75.6147 75.6147 75.6147 75.6147 (0.13%) 0.0955 ۰۳:۰۶:۱۱
HKD/ARS 7.4816 7.4816 7.4816 7.4816 (0.46%) 0.0341 ۰۳:۰۶:۱۰
JPY/ARS 0.5408 0.5408 0.5408 0.5408 (0.56%) 0.003 ۰۳:۰۶:۱۰
SGD/ARS 43.0429 43.0429 43.0429 43.0429 (0.33%) 0.1416 ۰۳:۰۶:۱۰
CNY/ARS 0 4.3789 4.3821 4.38 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/ARS 0 4.6518 4.6563 4.6556 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MXN/ARS 3.0648 3.0648 3.0648 3.0648 (0.39%) 0.0118 ۰۳:۰۶:۱۰
NOK/ARS 0 3.5672 3.5711 3.57 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NZD/ARS 0 20.0674 20.1316 20.1086 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/ARS 0 8.0817 8.0916 8.0888 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/ARS 0 0.4458 0.4461 0.4459 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/ARS 0 7.9952 8.0006 7.9971 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/ARS 0 3.2965 3.2998 3.299 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/ARS 0 0.9178 0.919 0.9187 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/ARS 0 4.9314 4.9583 4.9344 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/ARS 0 0.9783 0.979 0.9787 (0%) 0 ۳۱ مرداد
VEF/ARS 0 0.2435 0.2436 0.2435 (0%) 0 ۱۶ تیر
ZAR/ARS 4.0144 4.0144 4.0144 4.0144 (1.44%) 0.0571 ۰۳:۰۶:۱۰
CLP/ARS 0.0803 0.0803 0.0803 0.0803 (1.99%) 0.0016 ۰۳:۰۶:۱۰
PYG/ARS 0 0.0051 0.0053 0.0052 (0%) 0 ۲۴ مرداد
UYU/ARS 0 0.9489 0.9537 0.9537 (0%) 0 ۳۱ مرداد
COP/ARS 0.017 0.017 0.017 0.017 (0.59%) 0.0001 ۰۳:۰۶:۰۷
PEN/ARS 17.5488 17.5488 17.5488 17.5488 (0.35%) 0.062 ۰۳:۰۶:۱۰
BOB/ARS 0 4.3382 4.3601 4.3601 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PEN/BOB 0 2.1405 2.1405 2.1405 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PEN/BRL 1.219 1.219 1.219 1.219 (1.29%) 0.0157 ۰۷:۰۶:۰۷
PEN/CLP 217.2525 217.2525 217.2525 217.2525 (2.16%) 4.5845 ۰۹:۰۶:۰۸
PEN/COP 0 1009.1472 1009.1472 1009.1472 (0%) 0 ۲۴ مرداد
PEN/MXN 0 5.7263 5.7263 5.7263 (0%) 0 ۲۹ مهر
PEN/PYG 0 1780.19 1780.19 1780.19 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PEN/UYU 0 9.7043 9.7043 9.7043 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PEN/VEF 0 24465.2059 24483.9248 24465.2059 (0%) 0 ۴ تیر
HUF/ARS 0 0.1392 0.1398 0.1393 (0%) 0 ۵ مهر
XAG/ARS 1029.05 1029.05 1029.05 1029.05 (0.33%) 3.4 ۰۳:۰۶:۱۰
XAU/ARS 87314.1 87314.1 87314.1 87314.1 (0.75%) 645.8 ۰۳:۰۶:۱۰
PEN/CAD 0.3921 0.3921 0.3921 0.3921 (0.13%) 0.0005 ۰۷:۰۶:۰۷
PEN/EUR 0.2687 0.2687 0.2687 0.2687 (0.15%) 0.0004 ۱۲:۰۶:۱۶
PEN/GBP 0.2325 0.2325 0.2325 0.2325 (0.61%) 0.0014 ۱۲:۰۶:۱۶