شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

KGS/RUB Bid

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / روبل روسیه 0 63.875 64.1996 63.94 (0%) 0 ۲۵ مهر
AED/RUB 0 18.3109 18.3198 18.3137 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AUD/RUB 43.713 43.713 43.713 43.713 (0.73%) 0.315 ۰۳:۰۶:۰۶
ARS/RUB 0 2.2419 2.2437 2.2431 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AZN/RUB 0 39.5024 39.5804 39.5738 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/RUB 15.489 15.489 15.489 15.489 (0.68%) 0.105 ۰۷:۰۶:۰۷
BYN/RUB 0 32.979 33.1385 33.1331 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CAD/RUB 48.601 48.601 48.601 48.601 (0.37%) 0.181 ۰۷:۰۶:۰۷
CHF/RUB 64.773 64.773 64.773 64.773 (0.07%) 0.045 ۱۲:۰۶:۰۷
CHF/RUB RTS 0 68.2357 68.2984 68.2984 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CNY/RUB 0 9.8224 9.8275 9.8234 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/RUB 0 10.4325 10.4429 10.4425 (0%) 0 ۳۱ مرداد
EUR/RUB 71.2272 71.2272 71.2272 71.2272 (0.17%) 0.1212 ۱۲:۰۶:۰۷
GBP/RUB 82.579 82.579 82.579 82.579 (0.28%) 0.234 ۱۲:۰۶:۰۷
GEL/RUB 0 26.0654 26.0809 26.0736 (0%) 0 ۳۱ مرداد
HKD/RUB 0 8.5673 8.5725 8.5697 (0%) 0 ۳۱ مرداد
HUF/RUB 0 0.2405 0.2409 0.2407 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/RUB 0 0.9634 0.9639 0.9635 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ISK/RUB 0 0.6266 0.6271 0.6271 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/RUB 0 0.5882 0.5882 0.5882 (0%) 0 ۲۶ مهر
JPY/RUB RTS 0 0.6087 0.6104 0.6103 (0%) 0 ۳۱ مرداد
KZT/RUB 0 0.1864 0.1884 0.1884 (0%) 0 ۳۱ مرداد
LTL/RUB 0 21.3535 21.4418 21.4418 (0%) 0 ۱۷ اردیبهشت
MXN/RUB 3.3355 3.3355 3.3355 3.3355 (0.02%) 0.0006 ۱۲:۳۳:۰۶
NOK/RUB 6.9611 6.9611 6.9611 6.9611 (0.06%) 0.0041 ۱۲:۳۳:۰۶
NZD/RUB 0 45 45.16 45.11 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/RUB 0 1.2594 1.2607 1.2607 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PKR/RUB 0 0.5492 0.5518 0.5518 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/RUB 0 17.811 17.811 17.811 (0%) 0 ۱۰ بهمن
RON/RUB 0 1.0000 1.0000 1 (0%) 0 ۲۲ اردیبهشت
SAR/RUB 0 17.9314 17.9421 17.9357 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/RUB 6.612 6.612 6.612 6.612 (0.25%) 0.0166 ۱۲:۰۶:۰۷
SGD/RUB 0 49.24 49.28 49.27 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/RUB 0 2.0584 2.0606 2.0594 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/RUB 0 11.06 11.11 11.07 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/RUB 0 2.1942 2.1954 2.1951 (0%) 0 ۳۱ مرداد
VEF/RUB 0 0.55 0.55 0.55 (0%) 0 ۱۵ تیر
ZAR/RUB 4.3111 4.3111 4.3111 4.3111 (0.28%) 0.0122 ۱۲:۰۶:۰۷
UAH/RUB 0 2.4282 2.4406 2.4406 (0%) 0 ۳۱ مرداد
XAU/RUB 95035.58 95035.58 95035.58 95035.58 (0.46%) 434.51 ۱۱:۰۶:۰۷
KRW/RUB 0.0541 0.0541 0.0541 0.0541 (0.18%) 0.0001 ۱۵:۰۶:۰۷
BTC/RUB 526726 526726 526726 526726 (1.13%) 5881 ۱۲:۰۶:۰۷
XAG/RUB 1118.88 1118.88 1118.88 1118.88 (0.22%) 2.41 ۱۲:۰۶:۰۷
CZK/RUB 0 3.027 3.0296 3.0294 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TJS/RUB 0 7.132 7.1836 7.1824 (0%) 0 ۳۱ مرداد
UZS/RUB 0 0.0087 0.0087 0.0087 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MDL/RUB 0 4.0201 4.0476 4.0469 (0%) 0 ۳۱ مرداد
KGS/RUB 0 0.9683 0.9702 0.97 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SDR/RUB 0 93.8202 93.863 93.863 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BGN/RUB 0 39.7802 39.8522 39.8522 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TMT/RUB 0 19.1507 19.1982 19.195 (0%) 0 ۳۱ مرداد
USD/RUB TOM 0 63.875 64.1996 63.923 (0%) 0 ۲۵ مهر