شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

JPY/KES Bid

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
ین ژاپن / دلار 0 0.0092 0.0093 0.0092 (0%) 0 ۲۳ مهر
دلار / شیلینگ کنیا 103.65 103.5 103.95 103.65 (0.05%) 0.05 ۲۱:۲۳:۱۷
JPY/AED 0 0.24 0.24 0.24 (0%) 0 ۲۹ تیر
AED/KES 0 27.75 27.96 27.76 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/AUD 0.0134 0.0134 0.0134 0.0134 (0.75%) 0.0001 ۰۳:۰۶:۰۷
AUD/KES 0 74.99 75.65 75.05 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/ARS 0.5408 0.5408 0.5408 0.5408 (0.56%) 0.003 ۰۳:۰۶:۱۰
ARS/KES 0 3.4 3.42 3.4 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/BRL 0.0377 0.0377 0.0377 0.0377 (0.8%) 0.0003 ۰۷:۰۶:۰۷
BRL/KES 0 25.16 25.47 25.17 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/BYN 0 0.0185 0.0186 0.0185 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/CAD 0.0121 0.0121 0.0121 0.0121 (0.83%) 0.0001 ۰۷:۰۶:۰۷
CAD/KES 0 79.416 79.416 79.416 (0%) 0 ۱۰ بهمن
JPY/CHF 0.9126 0.9126 0.9126 0.9126 (0.18%) 0.0016 ۱۳:۰۹:۱۵
CHF/KES 0 103.42 104.33 103.59 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/CLP 6.7272 6.7272 6.7272 6.7272 (0.31%) 0.0205 ۰۹:۰۶:۰۸
JPY/CNY 0.0653 0.0653 0.0653 0.0653 (0.31%) 0.0002 ۰۹:۰۶:۰۸
CNY/KES 0 14.89 15 14.89 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/CZK 0.212 0.212 0.212 0.212 (0.47%) 0.001 ۰۹:۰۶:۰۸
JPY/DKK 0.0618 0.0618 0.0618 0.0618 (0.49%) 0.0003 ۰۹:۰۶:۰۸
DKK/KES 0 15.81 15.93 15.83 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/EGP 0 0.162 0.1626 0.1625 (0%) 0 ۳۱ مرداد
EUR/KES 113.21 113.21 113.21 113.21 (0.46%) 0.52 ۱۱:۰۶:۰۹
JPY/EUR 0 0.0083 0.0083 0.0083 (0%) 0 ۲۶ مهر
GBP/KES 130.9 130.9 130.9 130.9 (1.07%) 1.4 ۰۷:۰۶:۰۷
JPY/GBP 0.0072 0.0072 0.0072 0.0072 (1.41%) 0.0001 ۱۳:۰۹:۱۵
JPY/HKD 0.0724 0.0724 0.0724 0.0724 (0.14%) 0.0001 ۱۳:۰۹:۱۵
HKD/KES 0 12.9857 13.0813 12.9878 (0%) 0 ۳۱ مرداد
HUF/KES 0 0.3646 0.3676 0.3647 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/HUF 0 2.5297 2.5418 2.5391 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/IDR 127.89 127.89 127.89 127.89 (0.13%) 0.16 ۱۳:۰۹:۱۵
JPY/INR 0.6536 0.6536 0.6536 0.6536 (0.17%) 0.0011 ۱۳:۰۹:۱۵
INR/KES 0 1.4599 1.4713 1.4603 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ISK/KES 0 0.9498 0.9568 0.9505 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/ISK 1.1513 1.1513 1.1513 1.1513 (0.22%) 0.0025 ۱۳:۰۹:۱۵
JPY/JMD 0 1.2474 1.2543 1.2475 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/JOD 0 0.0064 0.0065 0.0065 (0%) 0 ۲۷ مرداد
JPY/KRW 10.8082 10.8082 10.8082 10.8082 (0.03%) 0.0028 ۱۳:۰۹:۱۵
JPY/MXN 0.1768 0.1768 0.1768 0.1768 (0.45%) 0.0008 ۱۳:۰۹:۱۵
JPY/MYR 0.0386 0.0386 0.0386 0.0386 (0.26%) 0.0001 ۱۳:۰۶:۱۰
JPY/NOK 0.0843 0.0843 0.0843 0.0843 (0.36%) 0.0003 ۱۳:۰۹:۱۵
JPY/NZD 0 0.0144 0.0144 0.0144 (0%) 0 ۲۶ مهر
JPY/PKR 1.4359 1.4359 1.4359 1.4359 (0.03%) 0.0004 ۱۳:۰۹:۱۵
JPY/PLN 0.0355 0.0355 0.0355 0.0355 (0.28%) 0.0001 ۱۳:۰۹:۱۵
JPY/SEK 0.0888 0.0888 0.0888 0.0888 (0.23%) 0.0002 ۱۳:۰۹:۱۵
JPY/THB 0.2793 0.2793 0.2793 0.2793 (0.11%) 0.0003 ۱۳:۰۹:۱۵
JPY/TWD 0.2813 0.2813 0.2813 0.2813 (0.21%) 0.0006 ۱۳:۰۹:۱۵
JPY/ZAR 0.1353 0.1353 0.1353 0.1353 (0.15%) 0.0002 ۱۳:۰۹:۱۵
JPY/KES 0 0.9228 0.9329 0.9256 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/LBP 0 13.74 14 13.99 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/LKR 0 1.4547 1.4801 1.4788 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/NPR 0 1.023 1.0287 1.0231 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/PHP 0 0.4836 0.4862 0.4848 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/RUB 0.589 0.589 0.589 0.589 (0.44%) 0.0026 ۱۳:۰۹:۱۵
JPY/XAF 0 5.1447 5.172 5.1447 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/XOF 0 5.1447 5.2866 5.1447 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/KWD 0 0.0027 0.0028 0.0028 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/SAR 0.0346 0.0346 0.0346 0.0346 (0.29%) 0.0001 ۱۳:۰۹:۱۵
JPY/SGD 0 0.0124 0.0125 0.0124 (0%) 0 ۲۶ مرداد
JPY/UAH 0 0.2526 0.2539 0.2526 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/TRY 0 0.0549 0.0555 0.0553 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/RUB RTS 0 0.6087 0.6104 0.6103 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MXN/KES 0 5.3768 5.4396 5.3867 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/KES 0 12.13 12.22 12.14 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NZD/KES 0 68.22 68.88 68.37 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/KES 0 1.9087 1.9235 1.9106 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PKR/KES 0 0.8324 0.8422 0.8363 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/KES 0 27.47 27.7 27.49 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/KES 0 1.5152 1.5265 1.5155 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/KES 0 27.18 27.38 27.18 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/KES 0 11.21 11.29 11.21 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/KES 0 74.62 75.22 74.67 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/KES 0 3.1212 3.1449 3.122 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/KES 0 16.76 16.97 16.77 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/KES 0 3.3254 3.3506 3.3268 (0%) 0 ۳۱ مرداد
VEF/KES 0 0.89 0.89 0.89 (0%) 0 ۱۵ تیر
ZAR/KES 6.958 6.958 6.958 6.958 (0.68%) 0.047 ۱۳:۰۹:۱۵
JPY/BWP 0 0.0939 0.0939 0.0939 (0%) 0 ۱۰ بهمن
JPY/RSD 0.9746 0.9746 0.9746 0.9746 (0.3%) 0.0029 ۱۳:۰۹:۱۵
JPY/LVL 0 0.4912 0.4912 0.4912 (0%) 0 ۱۰ بهمن