کالایاب
شاخص یاب

ISK/IDR Ask

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / روپیه اندونزی 0 14230 14275 14245 (0%) 0 ۳۰ مرداد
AED/IDR 0 3961.67 3971.96 3961.67 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AUD/IDR 9529.9 9529.9 9529.9 9529.9 (0.06%) 5.5 ۰۰:۱۸:۰۶
ARS/IDR 0 485.24 486.53 485.41 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/IDR 0 3593.09 3624.52 3593.13 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CAD/IDR 0 10551.4 10573.2 10573.2 (0%) 0 ۳۰ مرداد
CHF/IDR 0 14306 14344.3 14306 (0%) 0 ۳۰ مرداد
ISK/CHF 0 0.0079 0.0079 0.0079 (0%) 0 ۳۰ مرداد
CLP/IDR 0 21.87 21.97 21.92 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ISK/CLP 0 6.1895 6.3144 6.1952 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CNY/IDR 0 2125.19 2130.84 2125.19 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ISK/CZK 0 0.2073 0.2076 0.2074 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/IDR 0 2258.38 2263.72 2258.93 (0%) 0 ۳۱ مرداد
EUR/IDR 15686.01 15686.01 15686.01 15686.01 (0%) 0.16 ۰۴:۵۴:۰۶
GBP/IDR 0 17204 17270 17270 (0%) 0 ۳۰ مرداد
HKD/IDR 0 1788.9 1815.3 1813.4 (0%) 0 ۳۰ مرداد
HUF/IDR 0 52.05 52.22 52.06 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ISK/HUF 0 2.6042 2.6072 2.6068 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/IDR 0 131.78 132.03 131.8 (0%) 0 ۳۰ مرداد
KRW/IDR 0 11.6292 11.668 11.6679 (0%) 0 ۳۰ مرداد
MYR/IDR 0 3356.6 3361.7 3361.6 (0%) 0 ۳۰ مرداد
NZD/IDR 0 8992.1 9004.3 9000.4 (0%) 0 ۳۰ مرداد
SGD/IDR 0 10128.1 10150.6 10149.2 (0%) 0 ۳۰ مرداد
THB/IDR 0 455.866 456.11 456.006 (0%) 0 ۳۰ مرداد
TWD/IDR 446.14 446.14 446.14 446.14 (1.05%) 4.7 ۱۸:۳۰:۱۰
ZAR/IDR 0 913.3 923.7 923.1 (0%) 0 ۳۰ مرداد
INR/IDR 0 208.44 209.03 208.44 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ISK/IDR 0 135.62 135.95 135.65 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MXN/IDR 0 769.2 773.03 770.45 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/IDR 0 1732.65 1737.09 1736.01 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/IDR 0 272.55 273.35 273.27 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PKR/IDR 0 119.07 119.64 119.62 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/IDR 0 3924.81 3935.95 3932.34 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/IDR 0 216.32 216.89 216.76 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/IDR 0 3879.91 3890.19 3879.91 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/IDR 0 1600.62 1605.16 1600.62 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/IDR 0 2393.9 2410.31 2394.21 (0%) 0 ۳۱ مرداد
VEF/IDR 0 0.59 0.59 0.59 (0%) 0 ۲۶ مرداد
ISK/INR 0 0.6503 0.651 0.6509 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ISK/JPY 0 1.0254 1.0295 1.0269 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ISK/KRW 0 10.4089 10.4345 10.4345 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ISK/PHP 0 0.4975 0.4989 0.4978 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ISK/PKR 0 1.141 1.1492 1.1492 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ISK/RUB 0 0.6266 0.6271 0.6271 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ISK/THB 0 0.3042 0.3052 0.3046 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ISK/XAF 0 5.2828 5.3065 5.2833 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ISK/JMD 0 1.2803 1.2867 1.2811 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ISK/KES 0 0.9498 0.9568 0.9505 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ISK/LKR 0 1.4968 1.5186 1.5186 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ISK/LBP 0 14.14 14.36 14.36 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ISK/NPR 0 1.0502 1.0552 1.0505 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ISK/XOF 0 5.2828 5.424 5.2833 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CNH/IDR 0 2015 2015 2015 (0%) 0 ۱۸ مرداد
ISK/DKK 0 0.0538 0.0539 0.0538 (0%) 0 ۳۰ مرداد
XAU/IDR 213709.5 213709.5 213709.5 213709.5 (0.13%) 278 ۰۰:۵۴:۰۵
BTC/IDR 0 113316960 114092256 113316960 (0%) 0 ۲۵ اردیبهشت
XAG/IDR 0 2427.81 2454.7 2441.22 (0%) 0 ۳۰ مرداد
ISK/NOK 0 0.0716 0.0718 0.0717 (0%) 0 ۳۰ مرداد
ISK/SEK 0 0.077 0.0773 0.077 (0%) 0 ۳۰ مرداد
ISK/USD 0 0.008 0.0081 0.008 (0%) 0 ۲۸ مرداد
ISK/GBP 0.0066 0.0066 0.0066 0.0066 (1.52%) 0.0001 ۰۶:۳۰:۰۹