شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

INR/SGD Ask

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / دلار سنگاپور 0 1.364 1.371 1.3645 (0%) 0 ۲۵ مهر
روپیه هند / دلار 0 0.014 0.0141 0.0141 (0%) 0 ۲۵ مهر
AED/SGD 0 0.372 0.3722 0.372 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AUD/SGD 0.9346 0.9346 0.9346 0.9346 (1.01%) 0.0093 ۰۳:۰۶:۰۶
ARS/SGD 0.0234 0.0234 0.0234 0.0234 (0.43%) 0.0001 ۰۳:۰۶:۰۶
BRL/SGD 0.3311 0.3311 0.3311 0.3311 (1.1%) 0.0036 ۰۷:۰۶:۰۷
INR/BRL 0 0.0578 0.0581 0.0581 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CAD/SGD 1.0386 1.0386 1.0386 1.0386 (0.04%) 0.0004 ۰۷:۰۶:۰۷
CHF/SGD 0 1.3826 1.3826 1.3826 (0%) 0 ۲۶ مهر
INR/CLP 0 9.51 9.7 9.52 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/CNY 0 0.0992 0.0992 0.0992 (0%) 0 ۲۶ مهر
CNY/SGD 0 0.1928 0.1928 0.1928 (0%) 0 ۲۶ مهر
INR/CZK 0 0.3186 0.319 0.3187 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/SGD 0 0.2032 0.2032 0.2032 (0%) 0 ۲۶ مهر
INR/DKK 0 0.0923 0.0924 0.0923 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/EGP 0 0.2563 0.2565 0.2564 (0%) 0 ۳۱ مرداد
EUR/SGD 0 1.5207 1.5207 1.5207 (0%) 0 ۲۶ مهر
INR/EUR 0 0.0126 0.0126 0.0126 (0%) 0 ۲۶ مهر
GBP/SGD 0 1.7589 1.7589 1.7589 (0%) 0 ۲۶ مهر
INR/GBP 0 0.0109 0.0109 0.0109 (0%) 0 ۲۶ مهر
HKD/SGD 0 0.1741 0.1741 0.1741 (0%) 0 ۲۶ مهر
INR/HKD 0 0.1103 0.1103 0.1103 (0%) 0 ۲۶ مهر
INR/HUF 0 4.0032 4.0087 4.0057 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/IDR 0 208.44 209.03 208.44 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/JPY 0 1.529 1.529 1.529 (0%) 0 ۲۶ مهر
INR/KRW 0 16.593 16.593 16.593 (0%) 0 ۲۶ مهر
INR/PKR 0 2.182 2.182 2.182 (0%) 0 ۲۶ مهر
INR/THB 0 0.4252 0.4252 0.4252 (0%) 0 ۲۶ مهر
INR/TWD 0 0.4292 0.4292 0.4292 (0%) 0 ۲۶ مهر
INR/PHP 0 0.7647 0.7666 0.7649 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/ISK 0 1.5405 1.5424 1.5409 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/JMD 0 1.9682 1.9788 1.9682 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/KES 0 1.4599 1.4713 1.4603 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/LBP 0 21.75 22.07 22.07 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/LKR 0 2.3016 2.3332 2.3332 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/MAD 0 0.1356 0.1394 0.1393 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/MXN 0 0.2704 0.2717 0.2711 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/MYR 0 0.0588 0.0588 0.0588 (0%) 0 ۲۶ مهر
INR/NAD 0 0.2082 0.2084 0.2083 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/NOK 0 0.1203 0.1205 0.1203 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/NPR 0 1.6141 1.6224 1.6141 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/RUB 0 0.9634 0.9639 0.9635 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/SEK 0 0.1362 0.1362 0.1362 (0%) 0 ۲۶ مهر
INR/TRY 0 0.0869 0.0875 0.0872 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/XAF 0 8.117 8.161 8.117 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/XOF 0 8.117 8.3417 8.117 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/ZAR 0 0.2074 0.2074 0.2074 (0%) 0 ۲۶ مهر
JPY/SGD 0 0.0124 0.0125 0.0124 (0%) 0 ۲۶ مرداد
KRW/SGD 0 0.0012 0.0012 0.0012 (0%) 0 ۸ شهریور
KWD/SGD 0 4.5051 4.5097 4.5057 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MXN/SGD 0 0.0712 0.0712 0.0712 (0%) 0 ۲۵ مهر
MYR/SGD 0 0.3263 0.3263 0.3263 (0%) 0 ۲۶ مهر
NOK/SGD 0 0.1626 0.1628 0.1627 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NZD/SGD 0 0.8699 0.8699 0.8699 (0%) 0 ۲۶ مهر
PLN/SGD 0 0.3683 0.3688 0.3685 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/SGD 0 0.3643 0.3645 0.3643 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/SGD 0 0.1502 0.1504 0.1503 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/SGD 0 0.2362 0.2362 0.2362 (0%) 0 ۲۶ مهر
TWD/SGD 0 0.0447 0.0447 0.0447 (0%) 0 ۲۶ مهر
VEF/SGD 0 0.0118 0.0119 0.0118 (0%) 0 ۱۵ تیر
ZAR/SGD 0 0.0925 0.0925 0.0925 (0%) 0 ۲۶ مهر
INR/AUD 0.0205 0.0205 0.0205 0.0205 (0.98%) 0.0002 ۰۳:۰۶:۰۶
INR/CAD 0 0.0185 0.0185 0.0185 (0%) 0 ۲۴ مهر
INR/CHF 0 0.0139 0.0139 0.0139 (0%) 0 ۲۶ مهر
INR/NZD 0 0.0221 0.0221 0.0221 (0%) 0 ۲۶ مهر
INR/SGD 0 0.0192 0.0192 0.0192 (0%) 0 ۲۲ مهر
IDR/SGD 0 0.0097 0.0098 0.0097 (0%) 0 ۱۸ مهر
THB/SGD 0 0.0451 0.0451 0.0451 (0%) 0 ۲۳ مهر
BTC/SGD 0 11176.33 11176.33 11176.33 (0%) 0 ۱۴ مهر