شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

IDR/KRW Ask

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / ون کره جنوبی 1180.08 1171.08 1180.84 1172.23 (0.66%) 7.68 ۱۰:۴۳:۰۷
روپیه اندونزی / دلار 0.0072 0.0072 0.0072 0.0072 (1.41%) 0.0001 ۰۳:۳۵:۰۷
AED/KRW 0 304.21 304.69 304.69 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AUD/KRW 807.16 807.16 807.16 807.16 (0.07%) 0.57 ۰۳:۰۶:۰۸
IDR/AUD 0 0.0103 0.0103 0.0103 (0%) 0 ۲۷ مهر
ARS/KRW 0 37.25 37.33 37.32 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/KRW 0 284.846 284.846 284.846 (0%) 0 ۲۷ مهر
CAD/KRW 893.68 893.68 893.68 893.68 (0.46%) 4.07 ۰۷:۰۶:۰۸
IDR/CAD 0.9305 0.9305 0.9305 0.9305 (0.24%) 0.0022 ۰۷:۰۶:۰۸
CHF/KRW 0 1196.89 1196.89 1196.89 (0%) 0 ۲۷ مهر
IDR/CHF 0 0.007 0.007 0.007 (0%) 0 ۲۲ مهر
CLP/KRW 0 1.6801 1.6855 1.6855 (0%) 0 ۳۱ مرداد
IDR/CNY 0 0.0501 0.0501 0.0501 (0%) 0 ۲۸ مهر
CNY/KRW 166.14 166.14 166.14 166.14 (0.1%) 0.17 ۰۹:۰۶:۲۴
DKK/KRW 0 173.34 173.73 173.73 (0%) 0 ۳۱ مرداد
EUR/KRW 0 1314.9 1314.9 1314.9 (0%) 0 ۲۷ مهر
IDR/EUR 0 0.0063 0.0063 0.0063 (0%) 0 ۲۶ مهر
GBP/KRW 1515.1 1515.1 1515.1 1515.1 (0.71%) 10.7 ۰۷:۰۶:۰۸
IDR/GBP 0 0.0055 0.0055 0.0055 (0%) 0 ۲۶ مهر
HKD/KRW 0 150.42 150.42 150.42 (0%) 0 ۲۶ مهر
HUF/KRW 0 3.9967 4.0049 4.0049 (0%) 0 ۳۱ مرداد
IDR/INR 0 0.005 0.0051 0.005 (0%) 0 ۱ مهر
IDR/JPY 0 0.7693 0.7693 0.7693 (0%) 0 ۲۶ مهر
IDR/KRW 0 8.339 8.339 8.339 (0%) 0 ۲۶ مهر
IDR/THB 0 0.214 0.214 0.214 (0%) 0 ۲۶ مهر
IDR/TWD 0 0.2159 0.2159 0.2159 (0%) 0 ۲۶ مهر
INR/KRW 0 16.593 16.593 16.593 (0%) 0 ۲۶ مهر
ISK/KRW 0 10.4089 10.4345 10.4345 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/KRW 0 10.857 10.857 10.857 (0%) 0 ۲۶ مهر
MYR/KRW 0 281.39 281.39 281.39 (0%) 0 ۲۷ مهر
NZD/KRW 0 752.49 752.49 752.49 (0%) 0 ۲۷ مهر
SGD/KRW 0 863.93 863.93 863.93 (0%) 0 ۲۷ مهر
THB/KRW 38.839 38.839 38.839 38.839 (0.14%) 0.053 ۰۵:۰۶:۰۷
TWD/KRW 38.507 38.507 38.507 38.507 (0.14%) 0.055 ۰۵:۰۶:۰۷
ZAR/KRW 0 79.8366 79.8366 79.8366 (0%) 0 ۲۷ مهر
MXN/KRW 0 58.94 59.23 59.14 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/KRW 0 132.94 133.26 133.26 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/KRW 0 20.92 20.98 20.98 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PKR/KRW 0 9.12 9.18 9.18 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/KRW 0 301.2 301.82 301.82 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/KRW 0 18.468 18.468 18.468 (0%) 0 ۲۷ مهر
SAR/KRW 0 297.76 298.42 298.41 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/KRW 0 122.79 123.1 123.1 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/KRW 0 183.79 184.68 184.14 (0%) 0 ۳۱ مرداد
VEF/KRW 0 0.46 0.46 0.46 (0%) 0 ۲۳ مرداد
CNH/KRW 0 166.9 166.9 166.9 (0%) 0 ۲۶ مهر
XAU/KRW 0 17568.5 17568.5 17568.5 (0%) 0 ۲۷ مهر
IDR/HKD 0 0.0006 0.0006 0.0006 (0%) 0 ۱۹ تیر
IDR/MYR 0 0.0296 0.0297 0.0296 (0%) 0 ۱۸ مهر
IDR/NZD 0 0.0111 0.0111 0.0111 (0%) 0 ۲۶ مهر
IDR/SGD 0 0.0097 0.0098 0.0097 (0%) 0 ۱۸ مهر
IDR/ZAR 0 0.1044 0.1044 0.1044 (0%) 0 ۲۶ مهر
XAG/KRW 0 206.8 206.8 206.8 (0%) 0 ۲۷ مهر