شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

IDR/INR Bid

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / روپیه هند 70.925 70.811 71.008 70.811 (0.17%) 0.119 ۱۹:۰۵:۲۰
روپیه اندونزی / دلار 0.0072 0.007 0.0072 0.0071 (0%) 0 ۱۷:۱۵:۲۴
AED/INR 19.301 19.301 19.301 19.301 (0.37%) 0.072 ۱۳:۰۶:۰۹
AUD/INR 48.637 48.637 48.637 48.637 (0.11%) 0.055 ۰۳:۰۶:۰۷
IDR/AUD 0.0104 0.0104 0.0104 0.0104 (0.97%) 0.0001 ۰۳:۰۶:۰۷
ARS/INR 0 2.33 2.33 2.33 (0%) 0 ۳۰ مرداد
BHD/INR 0 184.9844 185.1759 185.1729 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/INR 0 17.23 17.31 17.24 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CAD/INR 54.151 54.151 54.151 54.151 (0.17%) 0.092 ۰۷:۰۶:۰۷
IDR/CAD 0.9283 0.9283 0.9283 0.9283 (0.24%) 0.0022 ۰۷:۰۶:۰۷
CHF/INR 71.643 71.643 71.643 71.643 (0.35%) 0.249 ۱۳:۰۶:۱۰
IDR/CHF 0 0.007 0.007 0.007 (0%) 0 ۲۲ مهر
IDR/CNY 0.0502 0.0502 0.0502 0.0502 (0.2%) 0.0001 ۰۹:۰۶:۰۸
CNY/INR 10.017 10.017 10.017 10.017 (0.11%) 0.011 ۰۹:۰۶:۰۸
DKK/INR 10.5889 10.5889 10.5889 10.5889 (0.13%) 0.0135 ۰۹:۰۶:۰۸
EUR/INR 78.9145 78.9145 78.9145 78.9145 (0.13%) 0.1022 ۱۱:۰۶:۰۹
IDR/EUR 0 0.0063 0.0063 0.0063 (0%) 0 ۲۶ مهر
GBP/INR 91.9215 91.9215 91.9215 91.9215 (0.35%) 0.3216 ۰۷:۰۶:۰۷
IDR/GBP 0 0.0055 0.0055 0.0055 (0%) 0 ۲۶ مهر
HKD/INR 9.0311 9.0311 9.0311 9.0311 (0.27%) 0.0245 ۱۳:۰۶:۱۰
HUF/INR 0 0.2497 0.25 0.2498 (0%) 0 ۳۱ مرداد
IDR/INR 0.0051 0.0051 0.0051 0.0051 (2%) 0.0001 ۱۳:۰۶:۱۰
IDR/JPY 0.7695 0.7695 0.7695 0.7695 (0.03%) 0.0002 ۱۳:۰۶:۱۰
IDR/KRW 8.359 8.359 8.359 8.359 (0.24%) 0.02 ۱۳:۰۶:۱۰
IDR/THB 0.2147 0.2147 0.2147 0.2147 (0.33%) 0.0007 ۱۳:۰۶:۰۹
IDR/TWD 0.2165 0.2165 0.2165 0.2165 (0.28%) 0.0006 ۱۳:۰۶:۰۹
JPY/INR 0.6525 0.6525 0.6525 0.6525 (0.15%) 0.001 ۱۳:۰۶:۱۰
KRW/INR 6.0417 6.0417 6.0417 6.0417 (0.28%) 0.0168 ۱۳:۰۶:۱۰
MYR/INR 16.904 16.904 16.904 16.904 (0.66%) 0.111 ۱۳:۰۶:۱۰
NOK/INR 7.7585 7.7585 7.7585 7.7585 (0.24%) 0.0186 ۱۳:۰۶:۱۰
NZD/INR 45.421 45.421 45.421 45.421 (0.38%) 0.174 ۱۳:۰۶:۱۰
SEK/INR 7.3556 7.3556 7.3556 7.3556 (0.16%) 0.0117 ۱۳:۰۶:۱۰
SGD/INR 51.992 51.992 51.992 51.992 (0.04%) 0.021 ۱۳:۰۶:۰۹
THB/INR 2.3387 2.3387 2.3387 2.3387 (0.41%) 0.0095 ۱۳:۰۶:۰۹
TWD/INR 2.3171 2.3171 2.3171 2.3171 (0.34%) 0.0078 ۱۳:۰۶:۰۹
ZAR/INR 4.8179 4.8179 4.8179 4.8179 (0.04%) 0.002 ۱۳:۰۶:۱۰
ISK/INR 0 0.6503 0.651 0.6509 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MXN/INR 0 3.6823 3.7011 3.6893 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/INR 0 1.3071 1.3086 1.3086 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PKR/INR 0 0.57 0.5728 0.5728 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/INR 0 18.82 18.84 18.83 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/INR 0 1.0377 1.0381 1.038 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/INR 0 18.61 18.62 18.62 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/INR 0 11.48 11.54 11.49 (0%) 0 ۳۱ مرداد
VEF/INR 0 0.6 0.6 0.6 (0%) 0 ۱۵ تیر
CNH/INR 10.046 10.046 10.046 10.046 (0.06%) 0.006 ۰۹:۰۶:۰۸
XAU/INR 105249.1 105249.1 105249.1 105249.1 (0.32%) 341.7 ۱۱:۰۶:۰۹
IDR/HKD 0 0.0006 0.0006 0.0006 (0%) 0 ۱۹ تیر
XAG/INR 1248.09 1248.09 1248.09 1248.09 (0.68%) 8.45 ۱۳:۰۶:۰۹
IDR/MYR 0.0298 0.0298 0.0298 0.0298 (0.68%) 0.0002 ۱۳:۰۶:۱۰
IDR/NZD 0 0.0111 0.0111 0.0111 (0%) 0 ۲۶ مهر
IDR/SGD 0 0.0097 0.0098 0.0097 (0%) 0 ۱۸ مهر
IDR/ZAR 0.1043 0.1043 0.1043 0.1043 (0.1%) 0.0001 ۱۳:۰۶:۰۹