شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

HUF/KRW Ask

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / ون کره جنوبی 1173.49 1169.7 1175.22 1172.19 (0.11%) 1.27 ۲۱:۵۹:۱۸
فورینت مجارستان / دلار 0 0.0034 0.0034 0.0034 (0%) 0 ۲۵ مهر
AED/KRW 0 304.21 304.69 304.69 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AUD/KRW 803.67 803.67 803.67 803.67 (0.43%) 3.49 ۰۳:۰۶:۰۶
ARS/KRW 0 37.25 37.33 37.32 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/KRW 283.65 283.65 283.65 283.65 (0.42%) 1.196 ۰۷:۰۶:۰۷
CAD/KRW 894.73 894.73 894.73 894.73 (0.12%) 1.05 ۰۷:۰۶:۰۷
CHF/KRW 1186.53 1186.53 1186.53 1186.53 (0.18%) 2.18 ۱۵:۰۶:۱۷
CLP/KRW 0 1.6801 1.6855 1.6855 (0%) 0 ۳۱ مرداد
HUF/CLP 0 2.3764 2.4233 2.3774 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CNY/KRW 165.19 165.19 165.19 165.19 (0.58%) 0.95 ۰۹:۰۶:۰۸
DKK/KRW 0 173.34 173.73 173.73 (0%) 0 ۳۱ مرداد
EUR/KRW 1304.2 1304.2 1304.2 1304.2 (0.38%) 5 ۱۱:۰۶:۰۸
HUF/EUR 0 0.003 0.003 0.003 (0%) 0 ۱ شهریور
GBP/KRW 1519.1 1519.1 1519.1 1519.1 (0.26%) 4 ۰۷:۰۶:۰۷
HKD/KRW 149.57 149.57 149.57 149.57 (0.57%) 0.85 ۱۳:۰۶:۱۰
HUF/IDR 0 52.05 52.22 52.06 (0%) 0 ۳۱ مرداد
HUF/INR 0 0.2497 0.25 0.2498 (0%) 0 ۳۱ مرداد
HUF/JPY 0.3652 0.3652 0.3652 0.3652 (0.19%) 0.0007 ۱۳:۰۶:۱۰
HUF/ISK 0 0.3848 0.3853 0.3849 (0%) 0 ۳۱ مرداد
HUF/KRW 0 3.9967 4.0049 4.0049 (0%) 0 ۳۱ مرداد
HUF/PHP 0 0.1911 0.1915 0.1911 (0%) 0 ۳۱ مرداد
HUF/PKR 0 0.438 0.4411 0.4411 (0%) 0 ۳۱ مرداد
HUF/RUB 0 0.2405 0.2409 0.2407 (0%) 0 ۳۱ مرداد
HUF/THB 0 0.1168 0.1171 0.1169 (0%) 0 ۳۱ مرداد
HUF/XAF 0 2.0271 2.0386 2.0274 (0%) 0 ۳۱ مرداد
HUF/JMD 0 0.4915 0.4943 0.4916 (0%) 0 ۳۱ مرداد
HUF/KES 0 0.3646 0.3676 0.3647 (0%) 0 ۳۱ مرداد
HUF/LKR 0 0.5746 0.5829 0.5828 (0%) 0 ۳۱ مرداد
HUF/LBP 0 5.4296 5.5126 5.5118 (0%) 0 ۳۱ مرداد
HUF/NPR 0 0.403 0.4054 0.4032 (0%) 0 ۳۱ مرداد
HUF/XOF 0 2.0271 2.0837 2.0274 (0%) 0 ۳۱ مرداد
IDR/KRW 8.359 8.359 8.359 8.359 (0.24%) 0.02 ۱۳:۰۶:۱۰
INR/KRW 16.545 16.545 16.545 16.545 (0.29%) 0.048 ۱۳:۰۶:۱۰
ISK/KRW 0 10.4089 10.4345 10.4345 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/KRW 10.8054 10.8054 10.8054 10.8054 (0.48%) 0.0516 ۱۳:۰۶:۱۰
MYR/KRW 279.95 279.95 279.95 279.95 (0%) 0.01 ۱۵:۰۶:۱۷
NZD/KRW 752.49 752.49 752.49 752.49 (0.23%) 1.73 ۱۵:۰۶:۱۷
SGD/KRW 860.79 860.79 860.79 860.79 (0.04%) 0.36 ۱۵:۰۶:۱۷
THB/KRW 38.7 38.7 38.7 38.7 (0.02%) 0.008 ۱۵:۰۶:۱۷
TWD/KRW 38.343 38.343 38.343 38.343 (0.04%) 0.017 ۱۵:۰۶:۱۷
ZAR/KRW 79.927 79.927 79.927 79.927 (0.88%) 0.7004 ۱۵:۰۶:۱۷
MXN/KRW 0 58.94 59.23 59.14 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/KRW 0 132.94 133.26 133.26 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/KRW 0 20.92 20.98 20.98 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PKR/KRW 0 9.12 9.18 9.18 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/KRW 0 301.2 301.82 301.82 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/KRW 18.407 18.407 18.407 18.407 (0.14%) 0.025 ۱۵:۰۶:۱۷
SAR/KRW 0 297.76 298.42 298.41 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/KRW 0 122.79 123.1 123.1 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/KRW 0 183.79 184.68 184.14 (0%) 0 ۳۱ مرداد
VEF/KRW 0 0.46 0.46 0.46 (0%) 0 ۲۳ مرداد
HUF/ARS 0 0.1392 0.1398 0.1393 (0%) 0 ۵ مهر
HUF/CAD 0 0.0044 0.0044 0.0044 (0%) 0 ۱۰ مهر
CNH/KRW 166.4 166.4 166.4 166.4 (0.3%) 0.5 ۰۹:۰۶:۰۸
HUF/DKK 0 0.0226 0.0226 0.0226 (0%) 0 ۲۸ مهر
XAU/KRW 17397.49 17397.49 17397.49 17397.49 (0.46%) 79.7 ۱۱:۰۶:۰۸
HUF/CHF 0 0.0033 0.0033 0.0033 (0%) 0 ۱۰ مهر
HUF/PLN 0 0.013 0.013 0.013 (0%) 0 ۱۸ مهر
HUF/ZAR 0 0.0496 0.0496 0.0496 (0%) 0 ۲۶ مهر
XAG/KRW 206.65 206.65 206.65 206.65 (0.52%) 1.08 ۱۵:۰۶:۱۷