شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

HKD/EUR Ask

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / یورو 0 0.8982 0.9037 0.8995 (0%) 0 ۲۵ مهر
دلار هنگ کنگ / دلار 0 0.1275 0.1275 0.1275 (0%) 0 ۱۵ مهر
بیت کوین / یورو 0 7223.27 7223.27 7223.27 (0%) 0 ۲۵ مهر
AED/EUR 0 0.2457 0.2457 0.2457 (0%) 0 ۲۵ مهر
HKD/AED 0 0.4679 0.4681 0.4681 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AUD/EUR 0 0.6117 0.6117 0.6117 (0%) 0 ۲۴ مهر
HKD/AUD 0 0.1888 0.1888 0.1888 (0%) 0 ۲۴ مهر
HKD/ARS 0 7.4276 7.4276 7.4276 (0%) 0 ۲۴ مهر
ARS/EUR 0 0.0156 0.0156 0.0156 (0%) 0 ۲۰ مهر
HKD/BBD 0 0.2593 0.2593 0.2593 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BHD/EUR 0 2.3923 2.3923 2.3923 (0%) 0 ۲۴ مهر
HKD/BHD 0 0.0481 0.0488 0.0484 (0%) 0 ۲۶ مرداد
BRL/EUR 0.2158 0.2158 0.2158 0.2158 (0.46%) 0.001 ۰۷:۰۶:۰۶
HKD/BRL 0.5304 0.5304 0.5304 0.5304 (0.3%) 0.0016 ۰۷:۰۶:۰۶
BYN/EUR 0 0.4237 0.4257 0.4256 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CAD/EUR 0.6841 0.6841 0.6841 0.6841 (0.31%) 0.0021 ۰۷:۰۶:۰۶
HKD/CAD 0.1675 0.1675 0.1675 0.1675 (0.54%) 0.0009 ۰۷:۰۶:۰۷
CHF/EUR 0 0.9095 0.9095 0.9095 (0%) 0 ۲۵ مهر
HKD/CHF 0 0.1262 0.1262 0.1262 (0%) 0 ۲۵ مهر
HKD/CLP 0 84.65 86.32 84.65 (0%) 0 ۳۱ مرداد
HKD/CNY 0 0.9034 0.9034 0.9034 (0%) 0 ۲۴ مهر
CNY/EUR 0 0.1278 0.1278 0.1278 (0%) 0 ۲۴ مهر
HKD/CZK 0 2.8337 2.8374 2.8342 (0%) 0 ۳۱ مرداد
HKD/DKK 0 0.8631 0.8631 0.8631 (0%) 0 ۲۳ مهر
DKK/EUR 0 0.1339 0.1339 0.1339 (0%) 0 ۲۲ مهر
HKD/EGP 0 2.2785 2.2808 2.2801 (0%) 0 ۳۱ مرداد
EGP/EUR 0 0.0556 0.0556 0.0556 (0%) 0 ۲۵ مهر
GBP/EUR 1.1547 1.1547 1.1547 1.1547 (0.1%) 0.0012 ۰۷:۰۶:۰۷
GHS/EUR 0 0.1658 0.1658 0.1658 (0%) 0 ۲۵ مهر
JPY/EUR 0 0.0084 0.0084 0.0084 (0%) 0 ۲۲ مهر
NZD/EUR 0 0.57 0.57 0.57 (0%) 0 ۲۵ مهر
SGD/EUR 0 0.6589 0.6589 0.6589 (0%) 0 ۲۵ مهر
HKD/EUR 0.1158 0.1153 0.1158 0.1153 (0.26%) 0.0003 ۱۵:۳۰:۱۶
MXN/EUR 0 0.047 0.047 0.047 (0%) 0 ۲۳ مهر
NOK/EUR 0 0.0981 0.0981 0.0981 (0%) 0 ۲۵ مهر
PLN/EUR 0 0.2334 0.2334 0.2334 (0%) 0 ۲۵ مهر
RUB/EUR 0 0.0141 0.0141 0.0141 (0%) 0 ۱۸ مهر
SAR/EUR 0 0.2404 0.2404 0.2404 (0%) 0 ۲۵ مهر
SEK/EUR 0 0.0925 0.0925 0.0925 (0%) 0 ۲۵ مهر
TRY/EUR 0 0.142 0.1429 0.1421 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/EUR 0 0.0294 0.0294 0.0294 (0%) 0 ۲۵ مهر
VEF/EUR 0 0.3472 0.3509 0.3472 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ZAR/EUR 0 0.0606 0.0606 0.0606 (0%) 0 ۲۴ مهر
MAD/EUR 0 0.0936 0.0941 0.0938 (0%) 0 ۳۰ مرداد
KRW/EUR 0 0.0763 0.0763 0.0763 (0%) 0 ۲۵ مهر
INR/EUR 0.0127 0.0127 0.0127 0.0127 (0.79%) 0.0001 ۱۵:۳۰:۱۷
JOD/EUR 0 1.2503 1.2503 1.2503 (0%) 0 ۱۰ بهمن
KWD/EUR 0 2.9648 2.9648 2.9648 (0%) 0 ۲۵ مهر
HUF/EUR 0 0.003 0.003 0.003 (0%) 0 ۱ شهریور
GEL/EUR 0 0.3387 0.3389 0.3387 (0%) 0 ۳۱ مرداد
IDR/EUR 0 0.0064 0.0065 0.0064 (0%) 0 ۲ مهر
HKD/GBP 0.1025 0.1008 0.1025 0.1008 (3.37%) 0.0034 ۱۵:۳۰:۱۶
HKD/JPY 0 13.786 13.786 13.786 (0%) 0 ۲۲ مهر
HKD/IDR 0 1774.7 1774.7 1774.7 (0%) 0 ۲۲ مهر
HKD/INR 0 9.0579 9.0579 9.0579 (0%) 0 ۲۲ مهر
HKD/KRW 0 150.08 150.08 150.08 (0%) 0 ۲۵ مهر
HKD/MXN 0 2.4445 2.4445 2.4445 (0%) 0 ۲۵ مهر
HKD/MYR 0 0.5327 0.5327 0.5327 (0%) 0 ۲۵ مهر
HKD/PKR 0 19.9 19.9 19.9 (0%) 0 ۲۵ مهر
HKD/PLN 0 0.493 0.493 0.493 (0%) 0 ۲۵ مهر
HKD/THB 3.8592 3.8592 3.8592 3.8592 (0.2%) 0.0079 ۰۵:۰۶:۰۷
HKD/TWD 3.8904 3.8904 3.8904 3.8904 (0.31%) 0.0121 ۰۵:۰۶:۰۷
HKD/ZAR 0 1.8925 1.8925 1.8925 (0%) 0 ۲۵ مهر
HKD/HUF 0 35.6 35.66 35.63 (0%) 0 ۳۱ مرداد
HKD/ISK 0 13.7 13.7 13.7 (0%) 0 ۳۱ مرداد
HKD/JMD 0 17.51 17.51 17.51 (0%) 0 ۳۱ مرداد
HKD/JOD 0 0.0907 0.0907 0.0907 (0%) 0 ۳۰ مرداد
HKD/KES 0 12.9857 13.0813 12.9878 (0%) 0 ۳۱ مرداد
HKD/LBP 0 193.44 196.27 196.26 (0%) 0 ۳۱ مرداد
HKD/LKR 0 20.75 20.75 20.75 (0%) 0 ۳۱ مرداد
HKD/LTL 0 0.3737 0.3737 0.3737 (0%) 0 ۱۵ اردیبهشت
HKD/MAD 0 1.2058 1.2395 1.2394 (0%) 0 ۳۱ مرداد
HKD/NAD 0 1.8523 1.8525 1.8523 (0%) 0 ۳۱ مرداد
HKD/NOK 0 1.0702 1.0716 1.0703 (0%) 0 ۳۱ مرداد
HKD/NPR 0 14.356 14.425 14.356 (0%) 0 ۳۱ مرداد
HKD/NZD 0 0.2016 0.2016 0.2016 (0%) 0 ۲۵ مهر
HKD/OMR 0 0.0491 0.0492 0.0492 (0%) 0 ۲۶ مرداد
HKD/PAB 0 0.1296 0.1296 0.1296 (0%) 0 ۳۱ مرداد
HKD/PHP 0 6.8019 6.8184 6.8027 (0%) 0 ۳۱ مرداد
HKD/QAR 0 0.4639 0.464 0.464 (0%) 0 ۲۵ مرداد
HKD/RON 0 0.5113 0.5119 0.5116 (0%) 0 ۳۱ مرداد
HKD/RUB 0 8.5673 8.5725 8.5697 (0%) 0 ۳۱ مرداد
HKD/SAR 0 0.4779 0.4784 0.4783 (0%) 0 ۳۱ مرداد
HKD/SEK 0 1.2394 1.2394 1.2394 (0%) 0 ۲۵ مهر
HKD/SGD 0 0.174 0.174 0.174 (0%) 0 ۲۵ مهر
HKD/TRY 0 0.7725 0.7785 0.7756 (0%) 0 ۳۱ مرداد
HKD/VEF 0 10193.6799 10196.5383 10194.979 (0%) 0 ۴ تیر
HKD/XAF 0 72.19 72.2 72.19 (0%) 0 ۳۱ مرداد
HKD/XCD 0 0.3461 0.3466 0.3461 (0%) 0 ۱۸ مرداد
HKD/XOF 0 72.19 74.15 72.19 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DZD/EUR 0 0.0075 0.0075 0.0075 (0%) 0 ۱۸ مهر
BBD/EUR 0 0.4494 0.4494 0.4494 (0%) 0 ۲۴ مهر
BMD/EUR 0 0.9076 0.9076 0.9076 (0%) 0 ۲۴ مهر
BWP/EUR 0.0825 0.0825 0.0825 0.0825 (0.61%) 0.0005 ۰۷:۰۶:۰۶
KYD/EUR 1.0794 1.0794 1.0794 1.0794 (0.88%) 0.0095 ۰۷:۰۶:۰۷
CLP/EUR 0 0.0013 0.0013 0.0013 (0%) 0 ۸ شهریور
HRK/EUR 0 0.1345 0.1345 0.1345 (0%) 0 ۲۳ مهر
CZK/EUR 0 0.0388 0.0388 0.0388 (0%) 0 ۲۴ مهر
ALL/EUR 0 0.0081 0.0081 0.0081 (0%) 0 ۲۰ مهر
BCH/EUR 0 252.3167 329.157 252.3167 (0%) 0 ۲۵ اردیبهشت
ETH/EUR 0 157.7994 157.7994 157.7994 (0%) 0 ۲۵ مهر
XAU/EUR 0 1345.07 1345.07 1345.07 (0%) 0 ۲۵ مهر
KES/EUR 0.0086 0.0086 0.0086 0.0086 (1.16%) 0.0001 ۰۵:۳۰:۱۱
MUR/EUR 0 0.0239 0.0239 0.0239 (0%) 0 ۲۵ مهر
MDL/EUR 0 0.0518 0.0518 0.0518 (0%) 0 ۲۳ مهر
PKR/EUR 0 0.0058 0.0058 0.0058 (0%) 0 ۲۵ شهریور
XPD/EUR 0 1596.6 1596.6 1596.6 (0%) 0 ۲۵ مهر
PEN/EUR 0 0.2693 0.2693 0.2693 (0%) 0 ۲۵ مهر
XPT/EUR 0 797.71 797.71 797.71 (0%) 0 ۲۵ مهر
XAG/EUR 0 15.75 15.75 15.75 (0%) 0 ۲۵ مهر
SZL/EUR 0 0.0605 0.0605 0.0605 (0%) 0 ۲۴ مهر
THB/EUR 0.0296 0.0296 0.0296 0.0296 (0.34%) 0.0001 ۰۵:۰۶:۰۷
UAH/EUR 0.0362 0.0362 0.0362 0.0362 (0.55%) 0.0002 ۰۵:۰۶:۰۷
UYU/EUR 0.0238 0.0238 0.0238 0.0238 (0.42%) 0.0001 ۰۵:۰۶:۰۷
VND/EUR 0 0.0039 0.0039 0.0039 (0%) 0 ۱ شهریور
JMD/EUR 0.0067 0.0067 0.0068 0.0068 (0%) 0 ۱۵:۳۰:۲۴
MYR/EUR 0 0.2151 0.2151 0.2151 (0%) 0 ۲۵ مهر
BTG/EUR 0 7.414 7.414 7.414 (0%) 0 ۲۵ مهر
ETC/EUR 0 4.007 4.007 4.007 (0%) 0 ۲۵ مهر
CRC/EUR 0 0.0017 0.0017 0.0017 (0%) 0 ۱۰ بهمن
LTL/EUR 0 0.2893 0.2893 0.2893 (0%) 0 ۱۰ بهمن