شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

DKK/TWD Bid

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / دلار تایوان 30.569 30.569 30.569 30.569 (0.05%) 0.014 ۰۱:۰۹:۰۷
کرون دانمارک / دلار 0.1495 0.1495 0.1495 0.1495 (0.4%) 0.0006 ۰۱:۰۹:۰۷
DKK/AED 0.548 0.548 0.548 0.548 (0.26%) 0.0014 ۰۹:۰۶:۰۷
AED/TWD 0 8.3447 8.3488 8.3472 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AUD/TWD 0 20.889 20.889 20.889 (0%) 0 ۲۷ مهر
DKK/AUD 0 0.218 0.218 0.218 (0%) 0 ۲۷ مهر
ARS/TWD 0 1.0218 1.0228 1.0224 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/ARS 0 4.6518 4.6563 4.6556 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/BBD 0 0.3159 0.3174 0.316 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/BGN 0 0.2609 0.2609 0.2609 (0%) 0 ۲۷ مهر
DKK/BHD 0 0.0589 0.059 0.0589 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/TWD 0 7.57 7.6 7.57 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/BRL 0 0.6246 0.6292 0.6292 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CAD/TWD 0 23.254 23.254 23.254 (0%) 0 ۲۷ مهر
DKK/CAD 0 0.1962 0.1962 0.1962 (0%) 0 ۲۷ مهر
CHF/TWD 0 30.899 30.899 30.899 (0%) 0 ۲۶ مهر
DKK/CHF 14.707 14.707 14.707 14.707 (0.24%) 0.035 ۰۹:۰۶:۰۷
DKK/CLP 0 103.07 105.16 103.15 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/CNY 1.0571 1.0571 1.0571 1.0571 (0.46%) 0.0048 ۰۹:۰۶:۰۸
CNY/TWD 4.3058 4.3058 4.3058 4.3058 (0.3%) 0.013 ۰۹:۰۶:۰۷
DKK/COP 0 513.84 513.84 513.84 (0%) 0 ۲۶ مهر
DKK/CZK 3.428 3.428 3.428 3.428 (0.38%) 0.013 ۰۹:۰۶:۰۸
DKK/HUF 44.178 44.178 44.178 44.178 (0.26%) 0.115 ۰۹:۰۶:۰۷
DKK/PLN 0.5726 0.5726 0.5726 0.5726 (0.1%) 0.0006 ۰۹:۰۶:۰۷
DKK/SEK 1.4406 1.4406 1.4406 1.4406 (0.23%) 0.0033 ۰۹:۰۶:۰۷
DKK/JPY 16.2009 16.2009 16.2009 16.2009 (0.24%) 0.0382 ۰۹:۰۶:۰۸
DKK/SGD 0.2038 0.2038 0.2038 0.2038 (0.3%) 0.0006 ۰۹:۰۶:۰۷
DKK/ZAR 2.207 2.207 2.207 2.207 (0.03%) 0.0007 ۰۹:۰۶:۰۷
DKK/THB 4.5255 4.5255 4.5255 4.5255 (0.41%) 0.0183 ۰۹:۰۶:۰۷
DKK/HKD 1.1723 1.1723 1.1723 1.1723 (0.39%) 0.0046 ۰۹:۰۶:۰۷
DKK/INR 10.6224 10.6224 10.6224 10.6224 (0.18%) 0.0196 ۰۹:۰۶:۰۸
DKK/MXN 2.8552 2.8552 2.8552 2.8552 (0.15%) 0.0043 ۰۹:۰۶:۰۷
DKK/MYR 0.6255 0.6255 0.6255 0.6255 (0.5%) 0.0031 ۰۹:۰۶:۰۷
DKK/NOK 1.3683 1.3683 1.3683 1.3683 (0.1%) 0.0014 ۰۹:۰۶:۰۷
DKK/PHP 7.6323 7.6323 7.6323 7.6323 (0.08%) 0.0063 ۰۹:۰۶:۰۷
DKK/TWD 4.552 4.552 4.552 4.552 (0.07%) 0.0034 ۰۹:۰۶:۰۷
DKK/UAH 3.735 3.735 3.735 3.735 (1.4%) 0.0516 ۰۹:۰۶:۰۷
DKK/EGP 0 2.7744 2.7797 2.7783 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/EUR 0 0.1338 0.1338 0.1338 (0%) 0 ۲۶ مهر
DKK/GBP 0 0.1151 0.1151 0.1151 (0%) 0 ۲۷ مهر
DKK/IDR 0 2258.38 2263.72 2258.93 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/JMD 0 21.32 21.42 21.33 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/JOD 0 0.1104 0.1105 0.1105 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/KES 0 15.81 15.93 15.83 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/KRW 0 173.34 173.73 173.73 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/LBP 0 235.52 239.18 239.15 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/LKR 0 24.93 25.29 25.29 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/LTL 0 0.4693 0.4715 0.4693 (0%) 0 ۱۷ اردیبهشت
DKK/MAD 0 1.4685 1.5102 1.5102 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/NAD 0 2.255 2.2573 2.2571 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/NPR 0 17.49 17.57 17.49 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/NZD 0.234 0.234 0.234 0.234 (0.13%) 0.0003 ۰۹:۰۶:۰۷
DKK/OMR 0 0.06 0.06 0.06 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/PAB 0 0.1579 0.1586 0.1579 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/PKR 23.311 23.311 23.311 23.311 (0.19%) 0.045 ۰۹:۰۶:۰۷
DKK/QAR 0 0.5649 0.5654 0.5654 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/RON 0 0.623 0.6234 0.6234 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/RUB 0 10.4325 10.4429 10.4425 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/SAR 0 0.582 0.5829 0.5829 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/TRY 0.8631 0.8631 0.8631 0.8631 (0.09%) 0.0008 ۰۹:۰۶:۰۷
DKK/VEF 0 12490.437 12557.2926 12542.527 (0%) 0 ۴ تیر
DKK/XAF 0 87.96 88.36 87.97 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/XCD 0 0.4214 0.4218 0.4218 (0%) 0 ۳۱ مرداد
EUR/TWD 0 34.001 34.001 34.001 (0%) 0 ۲۷ مهر
GBP/TWD 0 39.565 39.565 39.565 (0%) 0 ۲۷ مهر
HKD/TWD 0 3.8904 3.8949 3.8949 (0%) 0 ۲۶ مهر
IDR/TWD 0 0.2159 0.2159 0.2159 (0%) 0 ۲۶ مهر
INR/TWD 0 0.4292 0.4292 0.4292 (0%) 0 ۲۶ مهر
JPY/TWD 0 0.2809 0.2809 0.2809 (0%) 0 ۲۶ مهر
KRW/TWD 0 2.5125 2.5125 2.5125 (0%) 0 ۲۷ مهر
MXN/TWD 0 1.617 1.6243 1.62 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MYR/TWD 0 7.3188 7.3188 7.3188 (0%) 0 ۲۶ مهر
NOK/TWD 0 3.6468 3.6508 3.6503 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NZD/TWD 0 19.451 19.451 19.451 (0%) 0 ۲۷ مهر
PLN/TWD 0 8.26 8.27 8.27 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/TWD 0 0.4555 0.456 0.4558 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/TWD 0 8.1717 8.1769 8.175 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/TWD 0 3.3699 3.3736 3.3723 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/TWD 0 22.34 22.34 22.34 (0%) 0 ۲۷ مهر
THB/TWD 0 1.0081 1.0081 1.0081 (0%) 0 ۲۷ مهر
TRY/TWD 0 5.04 5.07 5.04 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ZAR/TWD 0 2.0684 2.0684 2.0684 (0%) 0 ۲۷ مهر
VEF/TWD 0 0.27 0.27 0.27 (0%) 0 ۱۵ تیر
CNH/TWD 4.322 4.322 4.322 4.322 (0.09%) 0.004 ۰۹:۰۶:۰۷
DKK/ISK 18.59 18.59 18.59 18.59 (0.38%) 0.07 ۰۹:۰۶:۰۷
DKK/LVL 0 0.0941 0.0941 0.0941 (0%) 0 ۱۰ بهمن