شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

DKK/GBP Bid

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / پوند انگلیس 0 0.7701 0.7841 0.7738 (0%) 0 ۲۵ مهر
کرون دانمارک / دلار 0 0.1481 0.1491 0.1489 (0%) 0 ۲۵ مهر
یورو / پوند 0.8658 0.8658 0.8658 0.8658 (0.09%) 0.0008 ۰۷:۰۶:۰۶
DKK/AED 0 0.5419 0.5419 0.5419 (0%) 0 ۲۴ مهر
AED/GBP 0.2118 0.2118 0.2118 0.2118 (1.65%) 0.0035 ۰۷:۰۶:۰۶
AUD/GBP 0 0.529 0.529 0.529 (0%) 0 ۲۴ مهر
DKK/AUD 0 0.2188 0.2188 0.2188 (0%) 0 ۲۴ مهر
ARS/GBP 0 0.0135 0.0135 0.0135 (0%) 0 ۲۴ مهر
DKK/ARS 0 4.6518 4.6563 4.6556 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/BBD 0 0.3159 0.3174 0.316 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/BGN 0 0.2608 0.2608 0.2608 (0%) 0 ۲۴ مهر
DKK/BHD 0 0.0589 0.059 0.0589 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BND/GBP 0.5687 0.5687 0.5687 0.5687 (1.32%) 0.0075 ۰۷:۰۶:۰۶
BRL/GBP 0 0.1913 0.1926 0.1913 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/BRL 0 0.6246 0.6292 0.6292 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BSD/GBP 0 0.7902 0.7902 0.7902 (0%) 0 ۲۴ مهر
CAD/GBP 0.5924 0.5924 0.5924 0.5924 (0.2%) 0.0012 ۰۷:۰۶:۰۶
DKK/CAD 0.1956 0.1956 0.1956 0.1956 (0.31%) 0.0006 ۰۷:۰۶:۰۶
CHF/GBP 0.788 0.788 0.788 0.788 (0.25%) 0.002 ۰۷:۰۶:۰۶
DKK/CHF 0 14.732 14.732 14.732 (0%) 0 ۲۴ مهر
DKK/CLP 0 103.07 105.16 103.15 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/CNY 0 1.0466 1.0466 1.0466 (0%) 0 ۲۴ مهر
CNY/GBP 0.11 0.11 0.11 0.11 (0.64%) 0.0007 ۰۷:۰۶:۰۶
DKK/COP 0 504.79 504.79 504.79 (0%) 0 ۲۴ مهر
DKK/CZK 0 3.45 3.45 3.45 (0%) 0 ۲۴ مهر
DKK/HUF 0 44.421 44.421 44.421 (0%) 0 ۲۴ مهر
DKK/PLN 0 0.5746 0.5746 0.5746 (0%) 0 ۲۴ مهر
DKK/SEK 0 1.4489 1.4489 1.4489 (0%) 0 ۲۴ مهر
DKK/JPY 0 16.0485 16.0485 16.0485 (0%) 0 ۲۴ مهر
DKK/SGD 0 0.2026 0.2026 0.2026 (0%) 0 ۲۴ مهر
DKK/ZAR 0 2.201 2.201 2.201 (0%) 0 ۲۴ مهر
DKK/THB 0 4.491 4.491 4.491 (0%) 0 ۲۴ مهر
DKK/HKD 0 1.1585 1.1585 1.1585 (0%) 0 ۲۴ مهر
DKK/INR 0 10.5685 10.5685 10.5685 (0%) 0 ۲۴ مهر
DKK/MXN 0 2.8425 2.8425 2.8425 (0%) 0 ۲۴ مهر
DKK/MYR 0 0.6191 0.6191 0.6191 (0%) 0 ۲۴ مهر
DKK/NOK 0 1.3496 1.3496 1.3496 (0%) 0 ۲۴ مهر
DKK/PHP 0 7.6069 7.6069 7.6069 (0%) 0 ۲۴ مهر
DKK/TWD 0 4.5062 4.5062 4.5062 (0%) 0 ۲۴ مهر
DKK/UAH 0 3.6463 3.6463 3.6463 (0%) 0 ۲۴ مهر
DKK/EGP 0 2.7744 2.7797 2.7783 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/EUR 0 0.1339 0.1339 0.1339 (0%) 0 ۲۲ مهر
DKK/GBP 0.1159 0.1159 0.1159 0.1159 (0.09%) 0.0001 ۰۷:۰۶:۰۶
DKK/IDR 0 2258.38 2263.72 2258.93 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/JMD 0 21.32 21.42 21.33 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/JOD 0 0.1104 0.1105 0.1105 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/KES 0 15.81 15.93 15.83 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/KRW 0 173.34 173.73 173.73 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/LBP 0 235.52 239.18 239.15 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/LKR 0 24.93 25.29 25.29 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/LTL 0 0.4693 0.4715 0.4693 (0%) 0 ۱۷ اردیبهشت
DKK/MAD 0 1.4685 1.5102 1.5102 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/NAD 0 2.255 2.2573 2.2571 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/NPR 0 17.49 17.57 17.49 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/NZD 0 0.2354 0.2354 0.2354 (0%) 0 ۲۴ مهر
DKK/OMR 0 0.06 0.06 0.06 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/PAB 0 0.1579 0.1586 0.1579 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/PKR 0 23.075 23.075 23.075 (0%) 0 ۲۴ مهر
DKK/QAR 0 0.5649 0.5654 0.5654 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/RON 0 0.623 0.6234 0.6234 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/RUB 0 10.4325 10.4429 10.4425 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/SAR 0 0.582 0.5829 0.5829 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/TRY 0 0.8741 0.8741 0.8741 (0%) 0 ۲۴ مهر
DKK/VEF 0 12490.437 12557.2926 12542.527 (0%) 0 ۴ تیر
DKK/XAF 0 87.96 88.36 87.97 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/XCD 0 0.4214 0.4218 0.4218 (0%) 0 ۳۱ مرداد
EGP/GBP 0 0.0433 0.0434 0.0434 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/GBP 0.0074 0.0073 0.0074 0.0073 (4.11%) 0.0003 ۱۵:۳۰:۱۷
KWD/GBP 0 2.5604 2.5604 2.5604 (0%) 0 ۲۵ مهر
NZD/GBP 0 0.493 0.493 0.493 (0%) 0 ۲۵ مهر
OMR/GBP 0 2.0211 2.0211 2.0211 (0%) 0 ۲۵ مهر
SGD/GBP 0 0.5688 0.5688 0.5688 (0%) 0 ۲۵ مهر
TND/GBP 0.2746 0.2746 0.2746 0.2746 (0.51%) 0.0014 ۰۵:۰۶:۰۷
HKD/GBP 0.1025 0.1008 0.1025 0.1008 (3.37%) 0.0034 ۱۵:۳۰:۱۶
MXN/GBP 0 0.0407 0.0407 0.0407 (0%) 0 ۲۵ مهر
NOK/GBP 0 0.0849 0.0849 0.0849 (0%) 0 ۲۵ مهر
PLN/GBP 0 0.2022 0.2022 0.2022 (0%) 0 ۲۵ مهر
RUB/GBP 0 0.0122 0.0122 0.0122 (0%) 0 ۲۴ مهر
SAR/GBP 0 0.2065 0.2068 0.2066 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/GBP 0 0.0799 0.0799 0.0799 (0%) 0 ۲۴ مهر
TRY/GBP 0 0.1274 0.1281 0.1275 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/GBP 0.0254 0.0254 0.0254 0.0254 (0.79%) 0.0002 ۰۵:۰۶:۰۷
VEF/GBP 0 0.3143 0.3143 0.3143 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ZAR/GBP 0 0.0523 0.0523 0.0523 (0%) 0 ۲۵ مهر
KRW/GBP 0 0.066 0.066 0.066 (0%) 0 ۲۵ مهر
INR/GBP 0 0.0112 0.0112 0.0112 (0%) 0 ۲۲ مهر
JOD/GBP 0 1.0922 1.0932 1.0925 (0%) 0 ۳۱ مرداد
IDR/GBP 0.0056 0.0056 0.0056 0.0056 (1.79%) 0.0001 ۱۵:۳۰:۱۷
AWG/GBP 0 0.439 0.439 0.439 (0%) 0 ۲۴ مهر
BDT/GBP 0 0.0093 0.0093 0.0093 (0%) 0 ۲۴ مهر
BBD/GBP 0 0.3914 0.3914 0.3914 (0%) 0 ۲۴ مهر
LSL/GBP 0 0.0532 0.0532 0.0532 (0%) 0 ۲۴ مهر
BMD/GBP 0 0.7816 0.7816 0.7816 (0%) 0 ۲۴ مهر
BTN/GBP 0 0.011 0.011 0.011 (0%) 0 ۲۴ مهر
BOB/GBP 0.1123 0.1123 0.1123 0.1123 (1.78%) 0.002 ۰۷:۰۶:۰۶
BAM/GBP 0.4414 0.4414 0.4414 0.4414 (0.84%) 0.0037 ۰۷:۰۶:۰۶
BWP/GBP 0.071 0.071 0.071 0.071 (1.55%) 0.0011 ۰۷:۰۶:۰۶
AFN/GBP 0 0.0101 0.0101 0.0101 (0%) 0 ۲۴ مهر
ALL/GBP 0.007 0.007 0.007 0.007 (1.43%) 0.0001 ۰۷:۰۶:۰۶
ANG/GBP 0.4426 0.4426 0.4426 0.4426 (1.74%) 0.0077 ۰۷:۰۶:۰۶
BTC/GBP 6313.58 6313.58 6313.58 6313.58 (1.75%) 110.5 ۰۷:۰۶:۰۶
CDF/GBP 0 0.00045 0.00045 0.00045 (0%) 0 ۲۲ اردیبهشت
CLP/GBP 0 0.0011 0.0012 0.0011 (0%) 0 ۱۸ شهریور
CRC/GBP 0.0013 0.0013 0.0013 0.0013 (7.69%) 0.0001 ۰۷:۰۶:۰۶
CVE/GBP 0.0078 0.0078 0.0078 0.0078 (1.28%) 0.0001 ۰۷:۰۶:۰۶
CYP/GBP 0 0.0175 0.0175 0.0175 (0%) 0 ۲۵ تیر
DJF/GBP 0 0.0044 0.0044 0.0044 (0%) 0 ۲۳ مهر
DOP/GBP 0.0148 0.0148 0.0148 0.0148 (0.68%) 0.0001 ۰۷:۰۶:۰۶
ETB/GBP 0.0264 0.0264 0.0264 0.0264 (1.52%) 0.0004 ۰۷:۰۶:۰۶
FJD/GBP 0 1.6604 1.6604 1.6604 (0%) 0 ۲۵ شهریور
KHR/GBP 0 0.00018 0.00018 0.00018 (0%) 0 ۲۲ اردیبهشت
KYD/GBP 0.932 0.932 0.932 0.932 (1.75%) 0.0163 ۰۷:۰۶:۰۷
XPF/GBP 0.0074 0.0073 0.0074 0.0073 (2.74%) 0.0002 ۱۵:۰۹:۰۷
KMF/GBP 0 0.0018 0.0018 0.0018 (0%) 0 ۱۴ شهریور
DKK/ISK 0 18.477 18.477 18.477 (0%) 0 ۲۴ مهر
XCD/GBP 0 0.2885 0.2885 0.2885 (0%) 0 ۲۴ مهر
SVC/GBP 0 0.0896 0.0896 0.0896 (0%) 0 ۲۵ مهر
GHS/GBP 0 0.1433 0.1433 0.1433 (0%) 0 ۲۵ مهر
XAU/GBP 0 1164.4 1164.4 1164.4 (0%) 0 ۲۵ مهر
GTQ/GBP 0 0.1012 0.1012 0.1012 (0%) 0 ۲۵ مهر
GNF/GBP 0 8.0E-5 8.0E-5 8.0E-5 (0%) 0 ۲۲ اردیبهشت
GYD/GBP 0 0.0037 0.0037 0.0037 (0%) 0 ۲۵ مهر
HTG/GBP 0 0.0082 0.0082 0.0082 (0%) 0 ۲۵ مهر
HNL/GBP 0 0.0319 0.0319 0.0319 (0%) 0 ۲۵ مهر
IQD/GBP 0 0.0006 0.0007 0.0007 (0%) 0 ۲۳ خرداد
KZT/GBP 0.002 0.002 0.002 0.002 (5%) 0.0001 ۱۵:۳۰:۱۷
LAK/GBP 0 9.0E-5 9.0E-5 9.0E-5 (0%) 0 ۲۲ اردیبهشت
LRD/GBP 0 0.0037 0.0037 0.0037 (0%) 0 ۲۳ مهر
LYD/GBP 0 0.5514 0.5514 0.5514 (0%) 0 ۲۵ مهر
MKD/GBP 0 0.0139 0.0139 0.0139 (0%) 0 ۲۵ مهر
MGA/GBP 0 0.00022 0.00022 0.00022 (0%) 0 ۲۲ اردیبهشت
MWK/GBP 0 0.001 0.0011 0.0011 (0%) 0 ۴ مرداد
MUR/GBP 0 0.0209 0.0209 0.0209 (0%) 0 ۲۵ مهر
MDL/GBP 0 0.0447 0.0447 0.0447 (0%) 0 ۲۵ مهر
MAD/GBP 0 0.0811 0.0811 0.0811 (0%) 0 ۲۵ مهر
MMK/GBP 0 0.0005 0.0005 0.0005 (0%) 0 ۳۰ خرداد
NPR/GBP 0 0.0068 0.0068 0.0068 (0%) 0 ۲۵ مهر
NIO/GBP 0 0.0233 0.0233 0.0233 (0%) 0 ۲۵ مهر
NGN/GBP 0 0.0022 0.0022 0.0022 (0%) 0 ۲۰ مهر
PKR/GBP 0 0.005 0.005 0.005 (0%) 0 ۲۰ مهر
XPD/GBP 0 1383.6 1383.6 1383.6 (0%) 0 ۲۵ مهر
PGK/GBP 0 0.2303 0.2303 0.2303 (0%) 0 ۲۵ مهر
PEN/GBP 0 0.2334 0.2334 0.2334 (0%) 0 ۲۵ مهر
PHP/GBP 0 0.0152 0.0152 0.0152 (0%) 0 ۲۴ مهر
XPT/GBP 0 691.13 691.13 691.13 (0%) 0 ۲۵ مهر
QAR/GBP 0 0.2148 0.2148 0.2148 (0%) 0 ۲۵ مهر
RON/GBP 0 0.1822 0.1822 0.1822 (0%) 0 ۲۵ مهر
RWF/GBP 0 0.0008 0.0008 0.0008 (0%) 0 ۲۵ مهر
RSD/GBP 0 0.0074 0.0074 0.0074 (0%) 0 ۲۳ مهر
SCR/GBP 0 0.0568 0.0568 0.0568 (0%) 0 ۲۵ مهر
SLL/GBP 0 9.0E-5 9.0E-5 9.0E-5 (0%) 0 ۲۲ اردیبهشت
XAG/GBP 0 13.58 13.58 13.58 (0%) 0 ۲۵ مهر
SOS/GBP 0 0.0013 0.0014 0.0014 (0%) 0 ۱۱ مهر
LKR/GBP 0 0.0043 0.0043 0.0043 (0%) 0 ۲۴ مهر
SDG/GBP 0 0.0172 0.0172 0.0172 (0%) 0 ۲۵ مهر
SZL/GBP 0 0.0523 0.0523 0.0523 (0%) 0 ۲۴ مهر
THB/GBP 0 0.0257 0.0257 0.0257 (0%) 0 ۲۵ مهر
TTD/GBP 0.1144 0.1144 0.1144 0.1144 (1.05%) 0.0012 ۰۵:۰۶:۰۷
UGX/GBP 0 0.0002 0.0002 0.0002 (0%) 0 ۲۱ اردیبهشت
UYU/GBP 0.0208 0.0208 0.0208 0.0208 (0.48%) 0.0001 ۰۵:۰۶:۰۷
UZS/GBP 0 9.0E-5 9.0E-5 9.0E-5 (0%) 0 ۲۲ اردیبهشت
VND/GBP 0 0.0033 0.0033 0.0033 (0%) 0 ۲۴ مهر
YER/GBP 0 0.0031 0.0031 0.0031 (0%) 0 ۲۴ مهر
ISK/GBP 0.0064 0.0064 0.0064 0.0064 (1.56%) 0.0001 ۱۵:۳۰:۱۶
JMD/GBP 0.0058 0.0058 0.0058 0.0058 (5.17%) 0.0003 ۱۵:۳۰:۱۷
MYR/GBP 0 0.1861 0.1861 0.1861 (0%) 0 ۲۵ مهر
TZS/GBP 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 (33.33%) 0.0001 ۱۵:۰۹:۰۶
BCH/GBP 171.2541 171.2541 171.2541 171.2541 (5.29%) 9.0539 ۰۷:۰۶:۰۶
ETH/GBP 139.1988 139.1988 139.1988 139.1988 (1.83%) 2.5416 ۰۷:۰۶:۰۶
MZN/GBP 0 0.0123 0.0123 0.0123 (0%) 0 ۱۰ بهمن
DKK/LVL 0 0.0941 0.0941 0.0941 (0%) 0 ۱۰ بهمن
AMD/GBP 0 0.4393 0.4393 0.4393 (0%) 0 ۱۰ بهمن
BYR/GBP 0 0.3742 0.3742 0.3742 (0%) 0 ۱۰ بهمن
SHP/GBP 0 0.4378 0.4378 0.4378 (0%) 0 ۱۰ بهمن
SDD/GBP 0 0.0004 0.0004 0.0004 (0%) 0 ۱۰ بهمن