شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

CNH/THB Ask

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / بات تایلند 30.37 30.32 30.39 30.33 (0.16%) 0.05 ۱۳:۱۳:۰۹
AED/THB 0 8.8909 8.9145 8.8917 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AUD/THB 0 20.518 20.518 20.518 (0%) 0 ۲۴ مهر
ARS/THB 0 1.0888 1.092 1.0891 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/THB 0 8.06 8.12 8.06 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CAD/THB 0 23.007 23.007 23.007 (0%) 0 ۲۴ مهر
CHF/THB 30.57 30.57 30.57 30.57 (0.42%) 0.127 ۱۵:۰۶:۱۶
CNY/THB 0 4.7697 4.781 4.7717 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/THB 0 4.491 4.491 4.491 (0%) 0 ۲۴ مهر
EUR/THB 33.59 33.59 33.59 33.59 (0.22%) 0.073 ۰۵:۰۶:۰۷
GBP/THB 38.9 38.9 38.9 38.9 (0.26%) 0.1 ۰۵:۰۶:۰۷
HKD/THB 3.8671 3.8671 3.8671 3.8671 (0.11%) 0.0042 ۰۵:۰۶:۰۷
HUF/THB 0 0.1168 0.1171 0.1169 (0%) 0 ۳۱ مرداد
IDR/THB 0.2146 0.2145 0.2153 0.2153 (0.23%) 0.0005 ۱۵:۳۰:۱۶
INR/THB 0 0.427 0.427 0.427 (0%) 0 ۲۲ مهر
ISK/THB 0 0.3042 0.3052 0.3046 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/THB 0.2815 0.2804 0.2815 0.2804 (0.86%) 0.0024 ۱۵:۳۰:۱۶
KRW/THB 2.5565 2.5565 2.5733 2.5733 (0.39%) 0.01 ۱۵:۰۶:۱۶
MXN/THB 0 1.7222 1.7319 1.7263 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MYR/THB 7.2616 7.2616 7.2616 7.2616 (0.16%) 0.0117 ۱۵:۰۶:۱۶
NOK/THB 0 3.886 3.8979 3.8898 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NZD/THB 19.156 19.156 19.156 19.156 (0.37%) 0.07 ۱۲:۳۳:۲۱
PHP/THB 0 0.6115 0.613 0.6123 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PKR/THB 0 0.2666 0.268 0.268 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/THB 0 8.8 8.83 8.81 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/THB 0 0.4854 0.4863 0.4857 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/THB 0 8.7077 8.7237 8.7122 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/THB 0 3.5914 3.5984 3.594 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/THB 22.2 22.2 22.2 22.2 (0.19%) 0.041 ۱۵:۰۶:۱۶
TWD/THB 0.9937 0.9937 0.9937 0.9937 (0.02%) 0.0002 ۰۵:۰۶:۰۷
ZAR/THB 2.0391 2.0391 2.0391 2.0391 (0.47%) 0.0096 ۱۵:۰۶:۱۷
TRY/THB 0 5.37 5.4 5.38 (0%) 0 ۳۱ مرداد
VEF/THB 0 0.29 0.29 0.29 (0%) 0 ۱۵ تیر
CNH/HKD 0 1.1046 1.1046 1.1046 (0%) 0 ۲۴ مهر
CNH/IDR 0 2001 2001 2001 (0%) 0 ۲۴ مهر
CNH/INR 0 10.099 10.099 10.099 (0%) 0 ۲۴ مهر
CNH/JPY 0 15.3052 15.3052 15.3052 (0%) 0 ۲۴ مهر
CNH/KRW 0 167.4 167.4 167.4 (0%) 0 ۲۴ مهر
CNH/PHP 0 7.29 7.29 7.29 (0%) 0 ۲۴ مهر
CNH/THB 0 4.3 4.3 4.3 (0%) 0 ۲۴ مهر
CNH/TWD 0 4.322 4.322 4.322 (0%) 0 ۲۴ مهر
XAU/THB 45165 45165 45165 45165 (0.12%) 56 ۱۱:۰۶:۱۱